بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

شادانه

آخرین پست های وبلاگ شادانه به صورت خودکار از بلاگ شادانه دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.راه های غلبه بر خشونت 11

درخواست حذف اطلاعات
اغتنام فرصت

اغتنام فرصت ها و در حال زندگی راهی است برای کنترل خشم. اگر هرروز باخود بین ید که ممکن است امروز روز آ زندگی باشد ،به آسانی خشم و پرخاشگری راکنار خواهید گذاشت. به جای آنکه بر نقاط ضعف دیگران انگشت بگذارید خوبی هایشان راتایید کنیدتاخاطرات خوشی از شما در ذهن آنا برجای بماند. شیدن به زمان حال بسیاری ازنگرانی ها و اضطراب ها رااز بین میبرد.دیگ اوقاتی راکه بیهوده صرف ای کاش ها و اگر ها می کردید ،به رایگان از دست نخواهید داد . هرلحظه از زندگی درسی است که بر فانی بودن انسان تاکید دارد .هنگامی که هیچ گمان نمی بریم ممکن است ناگهان همه چیز تمام شود و در آن هنگام تاسف بی فایده است.

منبع:

خشم می کشد – رد فورد ویلیامز و ویرجینیا ویلیامز –ترجمه میترا کدخدایان – شمس الدین زرین کلک – چاپ دوم – 1387- انتشارات مروارید
منبع : http://shadane.blogfa.com/post/15
نتیجه

درخواست حذف اطلاعات

راه اصلی غلبه بر خشم این است که بیاموزیم و بپذیریم که عصبانیت جزیی از زندگی است که حذف آن غیر ممکن است.زندگی توام با ناکامی ، درد، فقر و دیگر مسائل غیرقابل پیش بینی است.همانگونه که نمی توان مانع رخداد بعضی بیماری ها ، فقر، مرگ و ش ت شد ، پدیده خشم را نیز نمی توان حذف کرد.آنچه مهم است تلاش و کوشش برای حل این مساله است و بدانیم چگونه با آن روبرو شویم و چگونه بدون آسیب رساندن یا به حداقل رساندن آسیب، با دیگران روابط اجتماعی سالمی داشته باشیم.

کودکی که زندگی را با تشویق می گذراند، اعتماد به نفس می آموزد

کودکی که زندگی را با امنیت می گذراند، ایمان می آموزد

کودکی که زندگی را با انصاف می گذراند، عد می آموزد

کودک که زندگی را با شرافت می گذراند، حقیقت می آموزد

کودکی که زندگی را با محبت می گذراند، عشق می آموزد

کودکی که زندگی را با دوستی می گذراند، زیبا زیستن در دنیا را می آموزد
منبع : http://shadane.blogfa.com/post/16
راه های غلبه بر خشونت14

درخواست حذف اطلاعات

استفاده درست از رسانه ووسایل ارتباط جمعی

امروز رسانه ها بیشتر از خانواده ها بر ک ن ونوجوانان تاثیر دارند.دربعضی از ها،نه تنها از مسائل آموزشی موردی به چشم نمی خوردکه در راستای به دست آوردن بازار،کودک مارا اسیر توهمات می کنند.لازم است جامعه برای تطهیر وبارور اوقات فراغت ک ن ونوجوانان سرمایه گذاری بیشتری نماید تا بتواند توان مقابله با مشکلات را پیدا کند.

تنوع بخشی به برنامه های تلویزیون،افزایش موزه ها و گردشگاه ها،تقویت بخش فرهنگ و انجام فعالیت های سالم وارتقا بخشی به فرهنگ وهنر از راه های کاهش خشونت است.
منبع : http://shadane.blogfa.com/post/21