بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

خدا حلالم کنن ...

پست خدا حلالم کنن ... از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.خدا حلالم کنن ...

درخواست حذف اطلاعات
بگو خدا رحمی به حالم کن

لکه ی ننگم زلالم کن

لکه ننگم زلالم کن

لکه ننگم زلالم کن

لکه ننگم زلالم کن

لکه ننگم زلالم کن

لکه ننگم زلالم کن

لکه ننگم زلالم کن لطفا

لکه ننگم زلالم کن خواهشا

لکه ننگم زلالم کن جان مولا

لکه ننگم زلالم کن خودت

لکه ی ننگم زلالم کن و

لکه ی ننگم حلالم کن

لکه ننگم به دادم برس

لکه ننگم خوبم کن

لکه ننگم شفام بده

لکه ننگم سالمم کن

لکه ننگم پاکم کن

لکه ننگم یه دستی بکش روی سرم

لکه ننگم خودت نجاتم بده

لکه ننگم نذار غرق بشم

لکه ننگم نذار تباه شم

لکه ننگم منو ب

لکه ننگم منو ارزشمندم کن دوباره

لکه ننگم منو ببخش

لکه ننگم آدمم کن

لکه ننگم اصلاحم کن

لکه ننگم بگیر دستامو

لکه ننگم ب آبرومو

لکه ننگم سرنوشتم رو نبر رو به تباهی

لکه ننگم جلومو بگیر

لکه ننگم بزن تو دهنم

لکه ننگم بهم عزت بده

لکه ننگم بهم حیا بده

لکه ننگم بهم عصمت بده

لکه ننگم بهم دیدگاه بده

لکه ننگم بهم بینایی بده

لکه ننگم بهم حیات ببخش ...
منبع : http://shabdard.blogfa.com/post/7