بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

همای افسانه ها

پست همای افسانه ها از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.همای افسانه ها

درخواست حذف اطلاعات

هما_ میس واو در افسانه ها آورده اند که هما پرنده ی سعادت است، روی شانه ی هر آن که نشیند، او را پادشاه اقلیم خود می کند. . من اما عاشق مرز رویا و واقعیتم! آنجا که حقیقت افسانه ها را در آغوش می کشد و هر آنچه زیباست را کالبد واقعیت می بخشد. همای افسانه ها، تو می شوی و پادشاه اقلیم دوستیمان، من! . دختر پاییز، قشنگ ترین آرزوها برای تو که مهر، با تجلی حضورت آمیخته است و قلبت با مهر... زادروزت خجسته... + به مناسبت تولدت هما، یه سو رایز هماهنگ شده(:منبع : http://shaatoot.blog.ir/1397/07/07/همای-افسانه-ها