بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

نگاه خیس من ...

آخرین پست های وبلاگ نگاه خیس من ... به صورت خودکار از بلاگ نگاه خیس من ... دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.(^_^)♫✿گاهی دلگــیری شایــد از خودت ✿♫(^_^)

درخواست حذف اطلاعات

گاهی دلــت نــمیخواهــد
دیــروز را به یاد بــیاوری
انگــیزه ای بــرای فــردا هـم نــداری . . .!!!
و حال هــم که
گاهی فــقــط دلــت میخواهــد
زانوهایــت را تــنگ در آغوش بــگیری
وگوشــه ای از گوشــه تــرین گوشه ای که می شــناسی
بـنـشینی و فـقـط نــگاه کـنی . . .!!!
گاهی دلگــیری
شایــد از خودت ....!!


فرقی نمی کند
عاشق باشی یا نباشی
روزی در اوج بودی
عاشقانه هایت دنیا را بر میداشت

در هیاهوی شلوغی خیابان ها
معشوقت محکم تر از خدا هوایت را داشت


راستش دیدنش هرچند کوتاه امیدی بر نا امیدی هایت بود
زندگی مانند ضربان قلب است
پایین و بالا

همان گونه که بر اوج بودی و عرش
روزی خواهی بود در فرش
مهم اینست اشتباه کردی
نباید بیش از حد دل میدادی

انسان است دیگر
ظرفیت دارد
بیش از اندازه محبت کنی خودش را گم می کند
تو می مانی و تنهایی و احساس برد برای او
راستش تنهاییت را کم ارزش ندان
زیرا این تنهایی حاصل تجریه است

51346118059866203250.jpgfc8e275ec026ed84322383e704cca072-425.jpg292.jpg

و امروز دوباره تنها نیستم ...
منبع : http://seashell.blogfa.com/post/80
(^_^)♫✿دیروز گریســـــــــــتم ✿♫(^_^)

درخواست حذف اطلاعات

دیروز گریســـــــــــتم
برای تمامی روزهایی که گرفتار , خسته و یا عصبانی بودم
برای تمامی روزها و تمامی نگرش هایم
برای تمامی لحظاتی که سبب بی حرمتی , بی احترامی و ج از خودم شده و موجب شده بود, انعکاس رفتار دیگران در من چنان باشد که, خود نیز همان رفتار را با خود داشته باشم

دیروز برای تمام تلاش هایی که کرده بودم تا دیگران دوستم بدارند گریستم,
برای تمامی خواسته هایی که میسر نشد و برای تمامی کارهایی که فقط بخاطر خشنودی اطرافیانم انجام دادم و بازتاب آن در خودم جز خلا روحی , درد جسمی و خستگی بی حد چیزی نبود.

دیروز گریستم
چـون گاهـــــــــــــــــی جز گریـــــــــــــــــه کاری نمـــــــــــــــــیتوان کرد

دیروز گریستم به این خاطر که رنجیده بودم , به این خاطر که مرا رنجانده بودند و به این خاطر که من رنجور راهی نداشتم
جز اینکه در , دردی عمیق فرو روم
زمانی که در این درد فرو می روی, رنج تو را بیدار می کند

دیروز گریستم
بخاطر این که خیلی دیر شده بود و بخاطر این که وقتش رسیده بود

دیروز گریستم
به این خاطر که روحم به تمامی چیزهایی که نیاز بود بدانم
دیروز با تمامی روحم گریستم و او را راضی
حال بسیار بدی داشتم
اما در میان گریه هایم احساس رهایی می
چرا که
دیروز بخاطر همه چیز گریستم...!
منبع : http://seashell.blogfa.com/post/81
خدایـــــــــــــــــــــــــــا

درخواست حذف اطلاعات

این دل که میگویند نمیدانم کجاست؟

اما گاهی عجیب میگیرد!

گاهی دلتنگ می شود!

گاهی هم چاره ای جز صبر ندارد

گاهی به در بسته میخورد و هر چه به هر جا میرود باز هم ...

این دل که میگویند نمیدانم کجاست مثل عقل مثل خدا ...

مثل خدا که نمیدانم کجاست

مثل خدا که تا به حال ندیدمش

مثل خدا که گاهی دلگیر میشوم از اینکه چرا سرش اینقدر شلوغ است که مرا فراموش کرده غافل از

اینکه من او را فراموش می کنم...

مثل خدا که گاهی عجیب دلتنگش میشوم

مثل خدا که گاهی میخواهم از همه چیز به او پناه ببرم

مثل خدا

اما خدا تو که بی مثالی!

میدانم که حرفم را فهمیدی میدانم که میفهمی چه میگویم

خدای بی مثال دلم گرفته ...دلی که نمیدانم کجاست !

شاید آمده پیش تو

دلم را پس نفرست فقط راه را نشانم بده تا من هم بیایم..

یاב سهراب بـפֿـیر آטּ سپهرے ڪــه تا لحظﮧ פֿـاموشے گفت: تو مرا یاב ڪــنے یا نڪنے باפּرت گر بشـפּב یا نشـפּב حرفے نیست... اما نفسم میگیرב בر هـפּایے ڪه نفس هاے تـפּ نیست

به چشمانت :یاد بده هر ی ارزش دیدن ندارد؛ یاد بده که به چشم به راه بودن عادت نکند . یاد بده که به در خیره نماند . یاد بده که برای هر ی بیخواب نشود. به زبانت :یاد بده که هر اسمی ارزش جاری شدن ندارد . یاد بده به هر ی نگوید دوستت دارم . به لبانت یاد بده هر لبی ارزش بوسیدن ندارد. به پاهایت یاد بده هر راهی ارزش رفتن ندارد ، به آن دو بیاموز که به رفتن عادت نکند . به دستانت یاد بده که هر دستی ارزش لمس را ندارد. به قلبت بیاموز همیشه عاشق باشد ولی عاشق هر ی نباشد

ای کـاش تـنـهــا یـکــــنـفــر...

هــم در ایــن دنـــــیــــا مـــرا یــاری کـنــد ..

ای کـــاش مـــی تـــوانــستـــم ...

بــا کـسـی درد دل کـنـــم تـــا بـگــویـــم کــه ...

مــن دیــگــر خـســتـــه تـــر از آنـــم کـــه زنـــدگــی کـنـــم

تـــا بـــدانـــد غــم شـبــهـــا یــــم را....

تــــا بــفــهــمـــد درد تــــن خــستـــه و بـیــمــــارم را .....

قــانـــون دنــیـــا تــنـــهــایـــی مـــن اســـت

و تـنــهــــایــی مـــن قـــانـــون عــشـــق اســـت....

و عــشـــق ارمــغـــان دلــدادگــیــســت......

و ایـــن ســـرنــــوشـــت ســـادگـیــســـــت

میتــــوانم فــراموشــت کنـــم …

فــقط با خــود سـخت می جنـــگم …

کـه دیـگر بـه یــاد نیــارمـت !

naghmehsara (509)
منبع : http://seashell.blogfa.com/post/83
مـَـرگ مَغـــزی

درخواست حذف اطلاعات
آرام... آرام... آرامتــر تکــانـش دهیــد. مـَـرگ مَغـــزی شُــده…بــایـد زودتـــر دفــن شــود… چیـــزی بــَرای اِهـدا هـــم نــدارد… اِحســـاسَـــم استــــ ! تــــا همیـن دیــروز زنـده بـــوده … خـــــودمــ دیـــدمــ ، کِســـی لِهــــش کــــــرد و رَفــتـــــ...منبع : http://seashell.blogfa.com/post/85
بچـــه کـــه بـــاشی …

درخواست حذف اطلاعات

ع های عاشقانه , ع عاشقانه, ع متحرک عاشقانه, ع عاشقانه متحرک, ع های عاشقانه 2014

بچـــه کـــه بـــاشی …

از “نقـــاشی”هـــایتـــ هـــم …

مــی تــواننــد بـــه روحیـــاتــ و درونیـــاتتــ پی ببــرنـــد ،

بـــزرگ کـــه مــی شـــوی …

از حــرفهـــایتـــ هـــم نمــی فهمنـــد تـــوی دلتــ چـــه خبـــر استــ !

naghmehsara08
منبع : http://seashell.blogfa.com/post/87
زندگی را تو بساز ...

درخواست حذف اطلاعات

ع های عاشقانه , ع عاشقانه, ع متحرک عاشقانه, ع عاشقانه متحرک, ع های عاشقانه 2014

زندگی را تو بساز…


نه بدان ساز که سازند و پذیری بی حرف..


زندگی یعنی جنگ تو بجنگ..


زندگی یعنی عشق..
تو بدان عشق بورز…

ع های عاشقانه , ع عاشقانه, ع متحرک عاشقانه, ع عاشقانه متحرک, ع های عاشقانه 2014

مدت هاســـــت
نه به آمدن ی دل خوشـــــــم…
نه از رفتن ی دل گیـــــــر…
بی ی هم عالمــــــــــــی دارد

ع های عاشقانه , ع عاشقانه, ع متحرک عاشقانه, ع عاشقانه متحرک, ع های عاشقانه 2014

ع های عاشقانه , ع عاشقانه, ع متحرک عاشقانه, ع عاشقانه متحرک, ع های عاشقانه 2014
منبع : http://seashell.blogfa.com/post/89