بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

پاو وینت بهداشت محیط مدارس - 79 اسلاید

پست پاو وینت بهداشت محیط مدارس - 79 اسلاید از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.پاو وینت بهداشت محیط مدارس - 79 اسلاید

درخواست حذف اطلاعات
پاو وینت بهداشت محیط مدارس - 79 اسلاید •در ایران تا قبل از سال 1290 شمسی مدارس به سبک مکتب خانه ای بود . •در سال 1314 سازمان صحیه مدارس در وزارت معارف و صنایع مستظرفه آن زمان بوجود آمد.ودر همان سال اولین ساختمان صحیه مدارس در تهران افتتاح گردید. •در سال 1315 آیین نامه بهداری مدارس در دو فصل و 21 ماده تصویب گردید. و سپس نام صحیه مدارس به بهداری آموزشگاه ها تغییر نام یافت. •در سال 1348 سازمان اداره بهداری آموزشگاه های کل کشور به اداره کل بهداری آموزشگاه های کشور تغییر نام یاف ...
دریافت فایلمنبع : http://sara-file.blogsky.com/1396/05/18/post-6627/دانلود-پاورپوینت-بهداشت-محیط-مدارس-79-اسلاید