بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

دبیرستان دوره اول شهید بهشتی سمنان

آخرین پست های وبلاگ دبیرستان دوره اول شهید بهشتی سمنان به صورت خودکار از بلاگ دبیرستان دوره اول شهید بهشتی سمنان دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.رنگ آمیری و زیبا سازی دبیرستان با حضور دانش آموزان دبیرستان

درخواست حذف اطلاعات

با مشارکت دانش آموزان دبیرستان نظافت و زیبا سازی دبیرستان و رنگ آمیزی ج ها و فضای سبز انجام شد. دانش آموزان در یک اردوی 3 روزه با حضور در دبیرستان کار های آماده سازی دبیرستان را برای بازگشایی مدرسه انجام دادند.با تشکر از دانش آموزان ایمان محمودی، حسین رمضان پور، سروش بیدختی، نیما جویا، مهیار منتظری، محمد ارشیاخاموشی،محمد امین تشرفی،آرش محمودی،پرهام افضل و خانواده های گرامیشان که اجازه حضور دانش آموزان در مدرسه را دادند.
منبع : http://sampad2331.blog.ir/1397/06/20/رنگ-آمیری-و-زیبا-سازی-دبیرستان-با-حضور-دانش-آموزان-دبیرستان
رنگ آمیری و زیبا سازی دبیرستان با حضور دانش آموزان دبیرستان

درخواست حذف اطلاعات

با مشارکت دانش آموزان دبیرستان نظافت و زیبا سازی دبیرستان و رنگ آمیزی ج ها و فضای سبز انجام شد. دانش آموزان در یک اردوی 3 روزه با حضور در دبیرستان کار های آماده سازی دبیرستان را برای بازگشایی مدرسه انجام دادند.با تشکر از دانش آموزان ایمان محمودی، حسین رمضان پور، سروش بیدختی، نیما جویا، مهیار منتظری، محمد ارشیاخاموشی،محمد امین تشرفی،آرش محمودی،پرهام افضل و خانواده های گرامیشان که اجازه حضور دانش آموزان در مدرسه را دادند.
منبع : http://sampad2331.blog.ir/1397/06/20/رنگ-آمیری-و-زیبا-سازی-دبیرستان-با-حضور-دانش-آموزان-دبیرستان
رنگ آمیری و زیبا سازی دبیرستان با حضور دانش آموزان دبیرستان

درخواست حذف اطلاعات

با مشارکت دانش آموزان دبیرستان نظافت و زیبا سازی دبیرستان و رنگ آمیزی ج ها و فضای سبز انجام شد. دانش آموزان در یک اردوی 3 روزه با حضور در دبیرستان کار های آماده سازی دبیرستان را برای بازگشایی مدرسه انجام دادند.با تشکر از دانش آموزان ایمان محمودی، حسین رمضان پور، سروش بیدختی، نیما جویا، مهیار منتظری، محمد ارشیاخاموشی،محمد امین تشرفی،آرش محمودی،پرهام افضل و خانواده های گرامیشان که اجازه حضور دانش آموزان در مدرسه را دادند.
منبع : http://sampad2331.blog.ir/1397/06/20/رنگ-آمیری-و-زیبا-سازی-دبیرستان-با-حضور-دانش-آموزان-دبیرستان
جلسه آموزشی و توجیهی ویژه اولیا و دانش آموزان ورودی هفتم

درخواست حذف اطلاعات

روز 31 شهریور جلسه پدران و مادران و دانش آموزان پذیرفته شده در دبیرستان استعداد های درخشان بود. پس از قرائت قرآن کریم مدیر دبیرستان گزارشی از فعالیت های آموزشی و پرورشی ارائه کرد. محمود قراییان گفت: با مشارکت خوب دانش آموزان و همدلی اولیا و دبیران و کارکنان مدرسه افتخارات خوبی در حوزه آموزشی و پرورشی و جشنواره ها بدست آمد. ب 15 رتبه کشوری در مسابقات علمی و پژوهشی، 68 رتبه استانی در رشته های فرهنگی ، هنری ، ورزشی و علمی و پژوهشی و ی 182 رتبه در شهرستان حاصل تلاش دانش آموزان توانمند دبیرستان بود. مدیر دبیرستان در ادامه به بیان قوانین و مقررات و انتظارات از دانش اموزان و اولیا پرداخت.
منبع : http://sampad2331.blog.ir/1397/07/15/جلسه-آموزشی-و-توجیهی-ویژه-اولیا-و-دانش-آموزان-ورودی-هفتم
جلسه آموزشی و توجیهی ویژه اولیا و دانش آموزان ورودی هفتم

درخواست حذف اطلاعات

روز 31 شهریور جلسه پدران و مادران و دانش آموزان پذیرفته شده در دبیرستان استعداد های درخشان بود. پس از قرائت قرآن کریم مدیر دبیرستان گزارشی از فعالیت های آموزشی و پرورشی ارائه کرد. محمود قراییان گفت: با مشارکت خوب دانش آموزان و همدلی اولیا و دبیران و کارکنان مدرسه افتخارات خوبی در حوزه آموزشی و پرورشی و جشنواره ها بدست آمد. ب 15 رتبه کشوری در مسابقات علمی و پژوهشی، 68 رتبه استانی در رشته های فرهنگی ، هنری ، ورزشی و علمی و پژوهشی و ی 182 رتبه در شهرستان حاصل تلاش دانش آموزان توانمند دبیرستان بود. مدیر دبیرستان در ادامه به بیان قوانین و مقررات و انتظارات از دانش اموزان و اولیا پرداخت.
منبع : http://sampad2331.blog.ir/1397/07/15/جلسه-آموزشی-و-توجیهی-ویژه-اولیا-و-دانش-آموزان-ورودی-هفتم
جلسه آموزشی و توجیهی ویژه اولیا و دانش آموزان ورودی هفتم

درخواست حذف اطلاعات

روز 31 شهریور جلسه پدران و مادران و دانش آموزان پذیرفته شده در دبیرستان استعداد های درخشان بود. پس از قرائت قرآن کریم مدیر دبیرستان گزارشی از فعالیت های آموزشی و پرورشی ارائه کرد. محمود قراییان گفت: با مشارکت خوب دانش آموزان و همدلی اولیا و دبیران و کارکنان مدرسه افتخارات خوبی در حوزه آموزشی و پرورشی و جشنواره ها بدست آمد. ب 15 رتبه کشوری در مسابقات علمی و پژوهشی، 68 رتبه استانی در رشته های فرهنگی ، هنری ، ورزشی و علمی و پژوهشی و ی 182 رتبه در شهرستان حاصل تلاش دانش آموزان توانمند دبیرستان بود. مدیر دبیرستان در ادامه به بیان قوانین و مقررات و انتظارات از دانش اموزان و اولیا پرداخت.
منبع : http://sampad2331.blog.ir/1397/07/15/جلسه-آموزشی-و-توجیهی-ویژه-اولیا-و-دانش-آموزان-ورودی-هفتم
زنگ مهر و مقاومت

درخواست حذف اطلاعات

با حضور پرشور دانش آموزان و اولیا زنگ مهر و مهربانی در دبیرستان دوره اول شهید بهشتی نواخته شد. مدیر دبیرستان ضمن خیر مقدم به دانش آموزان تلاش و زندگی دوباره برای آموختن علم و دانش و ادب را تبریک گفت و از دانش آموزان خواست تا با رعایت احترام به دوستان برای موفقیت و سرافرازی خود کوشش کنند .دانش آموزان در پناه قرآن کریم و اهل بیت به کلاس درس رفتند.
منبع : http://sampad2331.blog.ir/1397/07/15/زنگ-مهر-و-مقاومت
زنگ مهر و مقاومت

درخواست حذف اطلاعات

با حضور پرشور دانش آموزان و اولیا زنگ مهر و مهربانی در دبیرستان دوره اول شهید بهشتی نواخته شد. مدیر دبیرستان ضمن خیر مقدم به دانش آموزان تلاش و زندگی دوباره برای آموختن علم و دانش و ادب را تبریک گفت و از دانش آموزان خواست تا با رعایت احترام به دوستان برای موفقیت و سرافرازی خود کوشش کنند .دانش آموزان در پناه قرآن کریم و اهل بیت به کلاس درس رفتند.
منبع : http://sampad2331.blog.ir/1397/07/15/زنگ-مهر-و-مقاومت
زنگ مهر و مقاومت

درخواست حذف اطلاعات

با حضور پرشور دانش آموزان و اولیا زنگ مهر و مهربانی در دبیرستان دوره اول شهید بهشتی نواخته شد. مدیر دبیرستان ضمن خیر مقدم به دانش آموزان تلاش و زندگی دوباره برای آموختن علم و دانش و ادب را تبریک گفت و از دانش آموزان خواست تا با رعایت احترام به دوستان برای موفقیت و سرافرازی خود کوشش کنند .دانش آموزان در پناه قرآن کریم و اهل بیت به کلاس درس رفتند.
منبع : http://sampad2331.blog.ir/1397/07/15/زنگ-مهر-و-مقاومت
رعایت حقوق شهروندی توسط نوجوان

درخواست حذف اطلاعات

آقای محمد نژاد با حضور در بین دانش آموزان در خصوص ادب و احترام و رعایت حقوق شهروندی صحبت کرد. محمد نژاد با بر شمردن حقوق افراد در جامعه از نوجوان خواست تا قوانین ومقررات را رعایت و به دیگران احترام بگذارند و نگذارند غرور آنها را از تلاش بازدارد.
منبع : http://sampad2331.blog.ir/1397/07/15/رعایت-حقوق-شهروندی-توسط-نوجوان
رعایت حقوق شهروندی توسط نوجوان

درخواست حذف اطلاعات

آقای محمد نژاد با حضور در بین دانش آموزان در خصوص ادب و احترام و رعایت حقوق شهروندی صحبت کرد. محمد نژاد با بر شمردن حقوق افراد در جامعه از نوجوان خواست تا قوانین ومقررات را رعایت و به دیگران احترام بگذارند و نگذارند غرور آنها را از تلاش بازدارد.
منبع : http://sampad2331.blog.ir/1397/07/15/رعایت-حقوق-شهروندی-توسط-نوجوان
رعایت حقوق شهروندی توسط نوجوان

درخواست حذف اطلاعات

آقای محمد نژاد با حضور در بین دانش آموزان در خصوص ادب و احترام و رعایت حقوق شهروندی صحبت کرد. محمد نژاد با بر شمردن حقوق افراد در جامعه از نوجوان خواست تا قوانین ومقررات را رعایت و به دیگران احترام بگذارند و نگذارند غرور آنها را از تلاش بازدارد.
منبع : http://sampad2331.blog.ir/1397/07/15/رعایت-حقوق-شهروندی-توسط-نوجوان
حضور راویان دفاع مقدس در دبیرستان

درخواست حذف اطلاعات

در هفته دفاع مقدس راویان جنگ با حضور در دبیرستان با روایت خاطرات رزمندگان و جانبازان و صحنه های جنگ را برای نوجوانان دبیرستان بازگو د . راوی جنگ وظایف دانش آموزان را در حال حاضر درس خواندن و جهاد علمی بیان کرد و گفت افتخار ایران به علم و ایمان شماست و آینده سازان ایران ی شماها هستید و باید تلاش کنید.
منبع : http://sampad2331.blog.ir/1397/07/15/حضور-راویان-دفاع-مقدس-در-دبیرستان
حضور راویان دفاع مقدس در دبیرستان

درخواست حذف اطلاعات

در هفته دفاع مقدس راویان جنگ با حضور در دبیرستان با روایت خاطرات رزمندگان و جانبازان و صحنه های جنگ را برای نوجوانان دبیرستان بازگو د . راوی جنگ وظایف دانش آموزان را در حال حاضر درس خواندن و جهاد علمی بیان کرد و گفت افتخار ایران به علم و ایمان شماست و آینده سازان ایران ی شماها هستید و باید تلاش کنید.
منبع : http://sampad2331.blog.ir/1397/07/15/حضور-راویان-دفاع-مقدس-در-دبیرستان
حضور راویان دفاع مقدس در دبیرستان

درخواست حذف اطلاعات

در هفته دفاع مقدس راویان جنگ با حضور در دبیرستان با روایت خاطرات رزمندگان و جانبازان و صحنه های جنگ را برای نوجوانان دبیرستان بازگو د . راوی جنگ وظایف دانش آموزان را در حال حاضر درس خواندن و جهاد علمی بیان کرد و گفت افتخار ایران به علم و ایمان شماست و آینده سازان ایران ی شماها هستید و باید تلاش کنید.
منبع : http://sampad2331.blog.ir/1397/07/15/حضور-راویان-دفاع-مقدس-در-دبیرستان
تقدیر از 15 رتبه برگزیده کشور

درخواست حذف اطلاعات

از 15 نفر از دانش آموزان برگزیده مسابقه ساخت مولاژ بدن انسان در کشور تقدیر شد. مسابقه ساخت مولاژ بدن انسان به ابتکار و پیشنهاد دبیرستان شهید بهشتی سمنان به صورت کشوری برگزار و از 29 اثر برگزیده در کشور 15 رتبه را به خود اختصاص داد

.

منبع : http://sampad2331.blog.ir/1397/07/15/تقدیر-از-15-رتبه-برگزیده-کشور
تقدیر از 15 رتبه برگزیده کشور

درخواست حذف اطلاعات

از 15 نفر از دانش آموزان برگزیده مسابقه ساخت مولاژ بدن انسان در کشور تقدیر شد. مسابقه ساخت مولاژ بدن انسان به ابتکار و پیشنهاد دبیرستان شهید بهشتی سمنان به صورت کشوری برگزار و از 29 اثر برگزیده در کشور 15 رتبه را به خود اختصاص داد

.

منبع : http://sampad2331.blog.ir/1397/07/15/تقدیر-از-15-رتبه-برگزیده-کشور
تقدیر از 15 رتبه برگزیده کشور

درخواست حذف اطلاعات

از 15 نفر از دانش آموزان برگزیده مسابقه ساخت مولاژ بدن انسان در کشور تقدیر شد. مسابقه ساخت مولاژ بدن انسان به ابتکار و پیشنهاد دبیرستان شهید بهشتی سمنان به صورت کشوری برگزار و از 29 اثر برگزیده در کشور 15 رتبه را به خود اختصاص داد

.

منبع : http://sampad2331.blog.ir/1397/07/15/تقدیر-از-15-رتبه-برگزیده-کشور
حضور مراقب بهداشت در دبیرستان

درخواست حذف اطلاعات

با حضور مراقبین بهداشت در دبیرستان دانش آموزان مورد معاینه مو و پوست قرار گرفتند.
منبع : http://sampad2331.blog.ir/1397/07/15/حضور-مراقب-بهداشت-در-دبیرستان
حضور مراقب بهداشت در دبیرستان

درخواست حذف اطلاعات

با حضور مراقبین بهداشت در دبیرستان دانش آموزان مورد معاینه مو و پوست قرار گرفتند.
منبع : http://sampad2331.blog.ir/1397/07/15/حضور-مراقب-بهداشت-در-دبیرستان
حضور مراقب بهداشت در دبیرستان

درخواست حذف اطلاعات

با حضور مراقبین بهداشت در دبیرستان دانش آموزان مورد معاینه مو و پوست قرار گرفتند.
منبع : http://sampad2331.blog.ir/1397/07/15/حضور-مراقب-بهداشت-در-دبیرستان
تجلیل از نفر سوم پژوهش کشور

درخواست حذف اطلاعات

سروش عامری موفق به ی رتبه سوم کشور پژوهش در جشنواره نوجوان سالم شد. این جشنواره در شهر شیراز برگزار شد و سروش عامری دانش آموز کلاس هفتم دبیرستان رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داد.
منبع : http://sampad2331.blog.ir/1397/07/19/تجلیل-از-نفر-سوم-پژوهش-کشور
تجلیل از نفر سوم پژوهش کشور

درخواست حذف اطلاعات

سروش عامری موفق به ی رتبه سوم کشور پژوهش در جشنواره نوجوان سالم شد. این جشنواره در شهر شیراز برگزار شد و سروش عامری دانش آموز کلاس هفتم دبیرستان رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داد.
منبع : http://sampad2331.blog.ir/1397/07/19/تجلیل-از-نفر-سوم-پژوهش-کشور
تجلیل از نفر سوم پژوهش کشور

درخواست حذف اطلاعات

سروش عامری موفق به ی رتبه سوم کشور پژوهش در جشنواره نوجوان سالم شد. این جشنواره در شهر شیراز برگزار شد و سروش عامری دانش آموز کلاس هفتم دبیرستان رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داد.
منبع : http://sampad2331.blog.ir/1397/07/19/تجلیل-از-نفر-سوم-پژوهش-کشور
جشن تکلیف دانش آموزان در مشهد مقدس

درخواست حذف اطلاعات

اردوی جشن تکلیف دانش آموزان به مشهد مقدس

دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان جشن تکلیف خود را در مشهد مقدس و در کنار حرم مقدس رضا(ع) جشن گرفتند.

e7yz_pixlr_۲۰۱۸۰۴۱۸۲۲۱۱۴۷۴۵۲.jpgw4in_pixlr_۲۰۱۸۰۴۱۸۲۲۱۹۳۵۴۹۶.jpg
منبع : http://sampad2331.blog.ir/1397/02/07/جشن-تکلیف-دانش-آموزان-در-مشهد-مقدس
جلسه شورای دانش آموزی

درخواست حذف اطلاعات

جلسه شورای دانش آموزی با حضور اقای نباتی کارشناس اداره آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد . در این جلسه در خصوص برنامه های شورای دانش آموزی صحبت شد و در خصوص برنامه های هفته معلم و تجلیل از دانش آموزان صحبت و تصمیم گیری شد.

vjc2_pixlr_۲۰۱۸۰۴۲۴۲۰۴۳۰۹۹۵۸.jpgمنبع : http://sampad2331.blog.ir/1397/02/07/شورای-دانش-آموزی
زنگ سپاس معلم استانی در دبیرستان

درخواست حذف اطلاعات

با حضور معاون پرورشی و تربیت بدنی شهرستان و مسئول سازمان دانش آموزی جلسه زنگ سپاس در خصوص گرامی داشت هفته معلم و نواختن زنگ سپاس به صورت نمادین استانی بحث و تبادل نظر شد.

4sik_pixlr_۲۰۱۸۰۴۲۴۲۰۴۴۱۱۴۲۳.jpgمنبع : http://sampad2331.blog.ir/1397/02/07/زنگ-سپاس-معلم-استانی-در-دبیرستان
زنگ سپاس معلم

درخواست حذف اطلاعات

زنگ سپاس معلم با حضور همتی مجلس شورای ی، دستورانی مدیر کل آموزش و پرورش استان و معاونین و کارشناسان استان و شهرستان و مدیران کل استان در دبیرستان نواخته شد. در این مراسم که دانش آموزان، اولیا و دبیران و مسئولین حضور داشتند مجلس شورای ی و مدیر کل آموزش و پرورش استان سخنرانی و از معلمان دبیرستان با لوح تقدیر و شاخه گل قدر دانی شد.
منبع : http://sampad2331.blog.ir/1397/03/11/زنگ-سپاس-معلم
نمایشگاه کشوری ساخت مولاژ بدن انسان

درخواست حذف اطلاعات

مسابقه ساخت مولاژ بدن انسان با بازیافت کاغذ و شانه تخم مرغ به صورت کشوری بین مدارس دوره اول استعدا دهای درخشان برگزار شد و 15 اثر بعنوان آثار برگزیده کشوری توسط هیئت داوران انتخاب شد. در ایین افتتاحیه این نمایشگاه مجلس شورای ی، مدیر کل آموزش و پرورش استان و مدیر آموزش و پرورش شهرستان و مدیران کل استان حضور داشتند.
منبع : http://sampad2331.blog.ir/1397/03/11/نمایشگاه-کشوری-ساخت-مولاژ-بدن-انسان
طرح توامند سازی دانش آموزان نهم

درخواست حذف اطلاعات

طرح توانمند سازی دانش آموزان توسط مشاور دبیرستان برای دانش آموزان پایه نهم به مدت 24 ساعت برگزار و دانش آموزان با مهارت های زندگی و اجتماعی آشنا شدند.
منبع : http://sampad2331.blog.ir/1397/03/11/طرح-توامند-سازی-دانش-آموزان-نهم