بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

ماه و ماهی

آخرین پست های وبلاگ ماه و ماهی به صورت خودکار از بلاگ ماه و ماهی دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.هزار و چند صد سال بعد...

درخواست حذف اطلاعات

واگر عاشورا

زمان ما اتفاق می افتاد...

چه حقیقت تلخی...!!
منبع : http://roshana990.blog.ir/1397/07/04/هزار-و-چند-صد-سال-بعد
هزار و چند صد سال بعد...

درخواست حذف اطلاعات

واگر عاشورا

زمان ما اتفاق می افتاد...

چه حقیقت تلخی...!!
منبع : http://roshana990.blog.ir/1397/07/04/هزار-و-چند-صد-سال-بعد
هزار و چند صد سال بعد...

درخواست حذف اطلاعات

واگر عاشورا

زمان ما اتفاق می افتاد...

چه حقیقت تلخی...!!
منبع : http://roshana990.blog.ir/1397/07/04/هزار-و-چند-صد-سال-بعد
بدون تو...

درخواست حذف اطلاعات

چقدر همگی بدون

تو

خوشیم...

اصلا نیا...! زمانم...
منبع : http://roshana990.blog.ir/1397/07/05/بدون-تو
بدون تو...

درخواست حذف اطلاعات

چقدر همگی بدون

تو

خوشیم...

اصلا نیا...! زمانم...
منبع : http://roshana990.blog.ir/1397/07/05/بدون-تو
بدون تو...

درخواست حذف اطلاعات

چقدر همگی بدون

تو

خوشیم...

اصلا نیا...! زمانم...
منبع : http://roshana990.blog.ir/1397/07/05/بدون-تو
خود تحریمی...

درخواست حذف اطلاعات

✖️بخوان هموطن


❌ آیا زمستان سختی در پیش است...؟؟


سرخ پوستان از رییس جدید پرسیدند: آیا زمستان سختی در پیش است؟

رییس جوان قبیله که نمی دانست چه جو بدهد گفت: برای احتیاط بروید هیزم تهیه کنید. سپس به سازمان هواشناسی زنگ زد:

آقا امسال زمستان سردی در پیش است؟

و پاسخ شنید: اینطور به نظر می آید.

پس رییس دستور داد که بیشتر هیزم جمع کنند، و بعد یک بار دیگر به سازمان هواشناسی زنگ زد:

شما نظر قبلی تان را تأیید می کنید؟

و پاسخ شنید: صد در صد.

رییس دستور داد که همه سرخپوستان، تمام توانشان را برای جمع آوری هیزم بیشتر بکار ببرند. سپس دوباره به سازمان هواشناسی زنگ زد: آقا شما مطمئنید که امسال زمستان سردی در پیش است؟

و پاسخ شنید: بگذار اینطور بگویم؛ سردترین زمستان در تاریخ معاصر.

رییس پرسید: از کجا می دانید؟

و پاسخ شنید: چون سرخ پوست ها دارند دیوانه وار هیزم جمع می کنند!

❌❌❌❌❌

برخی وقتها ما خودمان مسبب وقایع اطرافمان هستیم.

حالا بنظر شما خودرو، #دلار، #گوشت، #مرغ و ... باز هم گران می شود!؟


کمتر هیزم جمع کنیم! قبل از #تحریم، #خود_تحریمی کردیم. حاصلش این شد که می بینیم.


پ. ن: من واقعا دوست نداشتم اینجا درباره ی سیاست و وقایع روز مطلب بنویسم و یا پستی بزارم اما... دیگه بنظرم همه ی ما مسئولیم که دیگران رو آگاه کنیم و ازشون بخوایم به اندازه ی نیازشون ید کنند یا اجناسی که قیمتشون بصورت نجومی بالا میره رو حتی الامکان ن ند... اینکه مسبب بخش اعظم گرونیهای اخیر خود ما هستیم... امثال انی که توی خونه هاشون یه انبار کوچیک درست د و برای خودشون یپا محتکر خونگی شدند...حالا اون محتکرای زالو صفت انبارها بمونه.... و همه ی این معادلات حاصلشون میشه اوضاع بازار این روزای ما!!!

افزایش تقاضا و کاهش عرضه= گرانی


منبع : http://roshana990.blog.ir/1397/07/07/خود-تحریمی
خود تحریمی...

درخواست حذف اطلاعات

✖️بخوان هموطن


❌ آیا زمستان سختی در پیش است...؟؟


سرخ پوستان از رییس جدید پرسیدند: آیا زمستان سختی در پیش است؟

رییس جوان قبیله که نمی دانست چه جو بدهد گفت: برای احتیاط بروید هیزم تهیه کنید. سپس به سازمان هواشناسی زنگ زد:

آقا امسال زمستان سردی در پیش است؟

و پاسخ شنید: اینطور به نظر می آید.

پس رییس دستور داد که بیشتر هیزم جمع کنند، و بعد یک بار دیگر به سازمان هواشناسی زنگ زد:

شما نظر قبلی تان را تأیید می کنید؟

و پاسخ شنید: صد در صد.

رییس دستور داد که همه سرخپوستان، تمام توانشان را برای جمع آوری هیزم بیشتر بکار ببرند. سپس دوباره به سازمان هواشناسی زنگ زد: آقا شما مطمئنید که امسال زمستان سردی در پیش است؟

و پاسخ شنید: بگذار اینطور بگویم؛ سردترین زمستان در تاریخ معاصر.

رییس پرسید: از کجا می دانید؟

و پاسخ شنید: چون سرخ پوست ها دارند دیوانه وار هیزم جمع می کنند!

❌❌❌❌❌

برخی وقتها ما خودمان مسبب وقایع اطرافمان هستیم.

حالا بنظر شما خودرو، #دلار، #گوشت، #مرغ و ... باز هم گران می شود!؟


کمتر هیزم جمع کنیم! قبل از #تحریم، #خود_تحریمی کردیم. حاصلش این شد که می بینیم.


پ. ن: من واقعا دوست نداشتم اینجا درباره ی سیاست و وقایع روز مطلب بنویسم و یا پستی بزارم اما... دیگه بنظرم همه ی ما مسئولیم که دیگران رو آگاه کنیم و ازشون بخوایم به اندازه ی نیازشون ید کنند یا اجناسی که قیمتشون بصورت نجومی بالا میره رو حتی الامکان ن ند... اینکه مسبب بخش اعظم گرونیهای اخیر خود ما هستیم... امثال انی که توی خونه هاشون یه انبار کوچیک درست د و برای خودشون یپا محتکر خونگی شدند...حالا اون محتکرای زالو صفت انبارها بمونه.... و همه ی این معادلات حاصلشون میشه اوضاع بازار این روزای ما!!!

افزایش تقاضا و کاهش عرضه= گرانی


منبع : http://roshana990.blog.ir/1397/07/07/خود-تحریمی
خود تحریمی...

درخواست حذف اطلاعات

✖️بخوان هموطن


❌ آیا زمستان سختی در پیش است...؟؟


سرخ پوستان از رییس جدید پرسیدند: آیا زمستان سختی در پیش است؟

رییس جوان قبیله که نمی دانست چه جو بدهد گفت: برای احتیاط بروید هیزم تهیه کنید. سپس به سازمان هواشناسی زنگ زد:

آقا امسال زمستان سردی در پیش است؟

و پاسخ شنید: اینطور به نظر می آید.

پس رییس دستور داد که بیشتر هیزم جمع کنند، و بعد یک بار دیگر به سازمان هواشناسی زنگ زد:

شما نظر قبلی تان را تأیید می کنید؟

و پاسخ شنید: صد در صد.

رییس دستور داد که همه سرخپوستان، تمام توانشان را برای جمع آوری هیزم بیشتر بکار ببرند. سپس دوباره به سازمان هواشناسی زنگ زد: آقا شما مطمئنید که امسال زمستان سردی در پیش است؟

و پاسخ شنید: بگذار اینطور بگویم؛ سردترین زمستان در تاریخ معاصر.

رییس پرسید: از کجا می دانید؟

و پاسخ شنید: چون سرخ پوست ها دارند دیوانه وار هیزم جمع می کنند!

❌❌❌❌❌

برخی وقتها ما خودمان مسبب وقایع اطرافمان هستیم.

حالا بنظر شما خودرو، #دلار، #گوشت، #مرغ و ... باز هم گران می شود!؟


کمتر هیزم جمع کنیم! قبل از #تحریم، #خود_تحریمی کردیم. حاصلش این شد که می بینیم.


پ. ن: من واقعا دوست نداشتم اینجا درباره ی سیاست و وقایع روز مطلب بنویسم و یا پستی بزارم اما... دیگه بنظرم همه ی ما مسئولیم که دیگران رو آگاه کنیم و ازشون بخوایم به اندازه ی نیازشون ید کنند یا اجناسی که قیمتشون بصورت نجومی بالا میره رو حتی الامکان ن ند... اینکه مسبب بخش اعظم گرونیهای اخیر خود ما هستیم... امثال انی که توی خونه هاشون یه انبار کوچیک درست د و برای خودشون یپا محتکر خونگی شدند...حالا اون محتکرای زالو صفت انبارها بمونه.... و همه ی این معادلات حاصلشون میشه اوضاع بازار این روزای ما!!!

افزایش تقاضا و کاهش عرضه= گرانی


منبع : http://roshana990.blog.ir/1397/07/07/خود-تحریمی
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم...

درخواست حذف اطلاعات

یه پست خیلی جالب توی یکی از کانال های خبری سروش خوندم خیلی لذت بردم و دوست دارم اینجا به اشتراک بزارم تا هم فضای وبلاگم عطرآگین بشه و هم شما لذت ببرید..


یک آلمانی روی شیشه عقب ماشینش نوشته:


نه ،نه وات ساپ،نه توییتر،نه اینستاگرام داره،اما یک میلیارد و هشتصد میلیون دنبال کننده داره،

اون ی نیست جز #محمد رسول الله

پ. ن: اگه شما هم لذت بردین خوشحال میشم به جای پسندیدم یا همون لایک با ذکر یک صلوات عشق و علاقتون رو به مهربانیها حضرت محمد مصطفی(صلی الله علیه و آله) ابراز کنید...
منبع : http://roshana990.blog.ir/1397/07/09/اللهم-صل-علی-محمد-و-آل-محمد-و-عجل-فرجهم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم...

درخواست حذف اطلاعات

یه پست خیلی جالب توی یکی از کانال های خبری سروش خوندم خیلی لذت بردم و دوست دارم اینجا به اشتراک بزارم تا هم فضای وبلاگم عطرآگین بشه و هم شما لذت ببرید..


یک آلمانی روی شیشه عقب ماشینش نوشته:


نه ،نه وات ساپ،نه توییتر،نه اینستاگرام داره،اما یک میلیارد و هشتصد میلیون دنبال کننده داره،

اون ی نیست جز #محمد رسول الله

پ. ن: اگه شما هم لذت بردین خوشحال میشم به جای پسندیدم یا همون لایک با ذکر یک صلوات عشق و علاقتون رو به مهربانیها حضرت محمد مصطفی(صلی الله علیه و آله) ابراز کنید...
منبع : http://roshana990.blog.ir/1397/07/09/اللهم-صل-علی-محمد-و-آل-محمد-و-عجل-فرجهم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم...

درخواست حذف اطلاعات

یه پست خیلی جالب توی یکی از کانال های خبری سروش خوندم خیلی لذت بردم و دوست دارم اینجا به اشتراک بزارم تا هم فضای وبلاگم عطرآگین بشه و هم شما لذت ببرید..


یک آلمانی روی شیشه عقب ماشینش نوشته:


نه ،نه وات ساپ،نه توییتر،نه اینستاگرام داره،اما یک میلیارد و هشتصد میلیون دنبال کننده داره،

اون ی نیست جز #محمد رسول الله

پ. ن: اگه شما هم لذت بردین خوشحال میشم به جای پسندیدم یا همون لایک با ذکر یک صلوات عشق و علاقتون رو به مهربانیها حضرت محمد مصطفی(صلی الله علیه و آله) ابراز کنید...
منبع : http://roshana990.blog.ir/1397/07/09/اللهم-صل-علی-محمد-و-آل-محمد-و-عجل-فرجهم
نسل به نسل... پشت به پشت..

درخواست حذف اطلاعات

پدر بزرگم میگفت از...

پدرم می گوید از...

من برای فرزندانم خواهم گفت از...

▫نوه هایم خواهند شنید از...#این_راه_ادامه_دارد... (ان شاءالله)
منبع : http://roshana990.blog.ir/1397/07/11/نسل-به-نسل-پشت-به-پشت
نسل به نسل... پشت به پشت..

درخواست حذف اطلاعات

پدر بزرگم میگفت از...

پدرم می گوید از...

من برای فرزندانم خواهم گفت از...

▫نوه هایم خواهند شنید از...#این_راه_ادامه_دارد... (ان شاءالله)
منبع : http://roshana990.blog.ir/1397/07/11/نسل-به-نسل-پشت-به-پشت
نسل به نسل... پشت به پشت..

درخواست حذف اطلاعات

پدر بزرگم میگفت از...

پدرم می گوید از...

من برای فرزندانم خواهم گفت از...

▫نوه هایم خواهند شنید از...#این_راه_ادامه_دارد... (ان شاءالله)
منبع : http://roshana990.blog.ir/1397/07/11/نسل-به-نسل-پشت-به-پشت
صاحب عزای ماتم کرب و بلا بیا...

درخواست حذف اطلاعات

ای داغدار اصلی این روضه ها بیا

صاحب عزای ماتم کرب و بلا بیا

تنها امید خلق جهان یابن فاطمه

ای منتهای آرزوی اولیاء بیا

بالا گرفته ایم برایت دو دست را

ای مرد مستجاب قنوت و دعا بیا

فهمیده ایم با همه دنیا غریبه ای

دیگر به جان مادرت ای آشنا بیا

از هیچ به جز تو نداریم انتظار

بر دستهای توست فقط چشم ما بیا

هفته به هفته می گذرد با خیال تو

پس لا اقل به حرمت خون خدا بیا

بیش از هزار سال تو خون گریه کرده ای

ای خون جگر ز قامت زینب بیا بیا

عرض ارادت کم ما را قبول کن

امسال هم محرم ما را قبول کن
منبع : http://roshana990.blog.ir/1397/07/12/صاحب-عزای-ماتم-کرب-و-بلا-بیا
صاحب عزای ماتم کرب و بلا بیا...

درخواست حذف اطلاعات

ای داغدار اصلی این روضه ها بیا

صاحب عزای ماتم کرب و بلا بیا

تنها امید خلق جهان یابن فاطمه

ای منتهای آرزوی اولیاء بیا

بالا گرفته ایم برایت دو دست را

ای مرد مستجاب قنوت و دعا بیا

فهمیده ایم با همه دنیا غریبه ای

دیگر به جان مادرت ای آشنا بیا

از هیچ به جز تو نداریم انتظار

بر دستهای توست فقط چشم ما بیا

هفته به هفته می گذرد با خیال تو

پس لا اقل به حرمت خون خدا بیا

بیش از هزار سال تو خون گریه کرده ای

ای خون جگر ز قامت زینب بیا بیا

عرض ارادت کم ما را قبول کن

امسال هم محرم ما را قبول کن
منبع : http://roshana990.blog.ir/1397/07/12/صاحب-عزای-ماتم-کرب-و-بلا-بیا
صاحب عزای ماتم کرب و بلا بیا...

درخواست حذف اطلاعات

ای داغدار اصلی این روضه ها بیا

صاحب عزای ماتم کرب و بلا بیا

تنها امید خلق جهان یابن فاطمه

ای منتهای آرزوی اولیاء بیا

بالا گرفته ایم برایت دو دست را

ای مرد مستجاب قنوت و دعا بیا

فهمیده ایم با همه دنیا غریبه ای

دیگر به جان مادرت ای آشنا بیا

از هیچ به جز تو نداریم انتظار

بر دستهای توست فقط چشم ما بیا

هفته به هفته می گذرد با خیال تو

پس لا اقل به حرمت خون خدا بیا

بیش از هزار سال تو خون گریه کرده ای

ای خون جگر ز قامت زینب بیا بیا

عرض ارادت کم ما را قبول کن

امسال هم محرم ما را قبول کن
منبع : http://roshana990.blog.ir/1397/07/12/صاحب-عزای-ماتم-کرب-و-بلا-بیا
جانوری به نام ...

درخواست حذف اطلاعات

صرفا جهت اطلاع!!!

#جانوران # ی را بهتر بشناسید

یا میدانید # تنها #رژیم دنیاست که در آن همه #شهروندان و مسئولان، #نظامی #مسلح و آموزش دیده برای #آدمکشی هستند؟


آیا میدانید تنها رژیم دنیاست که تمام بنیانگذارانش سرکرده های گروه های #تروریستی بودند؟!
منبع : http://roshana990.blog.ir/1397/07/15/صرفا-جهت-اطلاع
جانوری به نام ...

درخواست حذف اطلاعات

صرفا جهت اطلاع!!!

#جانوران # ی را بهتر بشناسید

یا میدانید # تنها #رژیم دنیاست که در آن همه #شهروندان و مسئولان، #نظامی #مسلح و آموزش دیده برای #آدمکشی هستند؟


آیا میدانید تنها رژیم دنیاست که تمام بنیانگذارانش سرکرده های گروه های #تروریستی بودند؟!
منبع : http://roshana990.blog.ir/1397/07/15/صرفا-جهت-اطلاع
جانوری به نام ...

درخواست حذف اطلاعات

صرفا جهت اطلاع!!!

#جانوران # ی را بهتر بشناسید

یا میدانید # تنها #رژیم دنیاست که در آن همه #شهروندان و مسئولان، #نظامی #مسلح و آموزش دیده برای #آدمکشی هستند؟


آیا میدانید تنها رژیم دنیاست که تمام بنیانگذارانش سرکرده های گروه های #تروریستی بودند؟!
منبع : http://roshana990.blog.ir/1397/07/15/صرفا-جهت-اطلاع
کنار قدمهای جابر...

درخواست حذف اطلاعات

از عناوین جهان

خادمتان

ما را

بس..

پ. ن: گلستان .. مراسم دیدار اربعینی ها.. خیلی عالی بود در جوار و شور و حال پیاده روی اربعین.. ان شاءالله قسمت و روزی همه ی آرزومندا پیاده روی اربعین امسال

منبع : http://roshana990.blog.ir/1397/07/19/کنار-قدمهای-جابر
کنار قدمهای جابر...

درخواست حذف اطلاعات

از عناوین جهان

خادمتان

ما را

بس..

پ. ن: گلستان .. مراسم دیدار اربعینی ها.. خیلی عالی بود در جوار و شور و حال پیاده روی اربعین.. ان شاءالله قسمت و روزی همه ی آرزومندا پیاده روی اربعین امسال

منبع : http://roshana990.blog.ir/1397/07/19/کنار-قدمهای-جابر
کنار قدمهای جابر...

درخواست حذف اطلاعات

از عناوین جهان

خادمتان

ما را

بس..

پ. ن: گلستان .. مراسم دیدار اربعینی ها.. خیلی عالی بود در جوار و شور و حال پیاده روی اربعین.. ان شاءالله قسمت و روزی همه ی آرزومندا پیاده روی اربعین امسال

منبع : http://roshana990.blog.ir/1397/07/19/کنار-قدمهای-جابر
من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می رود...

درخواست حذف اطلاعات

ای ساربان...!

آهسته ران... کارام جانم

می رود...
منبع : http://roshana990.blog.ir/1397/06/29/من-خود-به-چشم-خویشتن-دیدم-که-جانم-می-رود
من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می رود...

درخواست حذف اطلاعات

ای ساربان...!

آهسته ران... کارام جانم

می رود...
منبع : http://roshana990.blog.ir/1397/06/29/من-خود-به-چشم-خویشتن-دیدم-که-جانم-می-رود
دلگیرترین ...

درخواست حذف اطلاعات

چه دلگیری! بود...


حسین (ع) شهید شد

عباس از فرات برنگشت

اکبر و قاسم رفتند

علی اصغر پ ر شد

زینب به اسارت رفت


و هم گذشت...


و ...


مهدی فاطمه هم نیامد...
منبع : http://roshana990.blog.ir/1397/06/30/دلگیرترین-جمعه
دلگیرترین ...

درخواست حذف اطلاعات

چه دلگیری! بود...


حسین (ع) شهید شد

عباس از فرات برنگشت

اکبر و قاسم رفتند

علی اصغر پ ر شد

زینب به اسارت رفت


و هم گذشت...


و ...


مهدی فاطمه هم نیامد...
منبع : http://roshana990.blog.ir/1397/06/30/دلگیرترین-جمعه
خوش به حال آهوها

درخواست حذف اطلاعات

سلام آقاجان!

هر چند همین ها در جوار بارگاه نورانیتان بهترین لحظات را سپری ... اما گاهی آنقدر از این روزگار و آدمهایش ام به تنگ می آید که فقط و فقط با نفس کشیدن در هوای شما گشاده می شود.. و چه گشایشی..

بودن در کنار شما آرام ترین و برقرارترین لحظه ها را رقم می زند برای روح آشفته و جسم سخت درمانده ام...

کاش میشد باز هم در جوار شما ماوا بگیرم که سخت به آغوش گرم و مهربانتان نیازمندم... درست شبیه همان آهو...
منبع : http://roshana990.blog.ir/1397/07/03/خوش-به-حال-بچه-آهوها
خوش به حال آهوها

درخواست حذف اطلاعات

سلام آقاجان!

هر چند همین ها در جوار بارگاه نورانیتان بهترین لحظات را سپری ... اما گاهی آنقدر از این روزگار و آدمهایش ام به تنگ می آید که فقط و فقط با نفس کشیدن در هوای شما گشاده می شود.. و چه گشایشی..

بودن در کنار شما آرام ترین و برقرارترین لحظه ها را رقم می زند برای روح آشفته و جسم سخت درمانده ام...

کاش میشد باز هم در جوار شما ماوا بگیرم که سخت به آغوش گرم و مهربانتان نیازمندم... درست شبیه همان آهو...
منبع : http://roshana990.blog.ir/1397/07/03/خوش-به-حال-بچه-آهوها