بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

neveshtehaye man

آخرین پست های وبلاگ neveshtehaye man به صورت خودکار از بلاگ neveshtehaye man دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.خوب باشیم**

درخواست حذف اطلاعات

**خوبی،،خوبی می آورد...**


دو چیز است..


یک "جمله"و یک "دنیا"


تو خوب باش...ببین دنیارا چه زیبا میتوانی ب انی...


و چه زیباتر اسبت را میتازانی زمانی که پیاده روها ، جایی برای ایستادن ندارد"


 
منبع : http://roshana2.ParsiBlog.com/Posts/5/خوب باشيم**/