بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

redandblack

آخرین پست های وبلاگ redandblack به صورت خودکار از بلاگ redandblack دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.مدل های جدید و مدرن لامپ و لوستر آشپزخانه اپن در سال 94

درخواست حذف اطلاعات

زیبایی دکوراسیون یک محیط تا حدود زیادی به نو ردازی و سیستم روشنایی بکار رفته در آن بستگی دارد. این شرایط در تمامی اتاق های خانه حکم فرما است بخصوص در زمینه انتخاب لامپ و لوستر آشپزخانه اپن ، اهمیت این موضوع دوچندان می شود زیرا این مکان به روشنایی مناسب و کافی برای انجام کارها نیاز دارد. لامپ و لوستر را می شود یک فرصت مناسب برای افزایش جذ ت دکوراسیون یک آشپزخانه اپن نیز بحساب آورد. همانطور که می دانید هر قسمت از آشپزخانه نیازمند لامپ و روشنایی متفاوتی است. از لحاظ نو ردازی، محیط آشپزخانه به سه قسمت کوچک تبدیل می شود: سقف، زیر ک نت ها ردیف بالا و جزیره آشپزخانه  از مهم ترین قسمت هایی هستند که در آشپزخانه نیازمند روشنایی مناسب هستند. البته در قسمت زیر ک نت های ردیف بالایی آشپزخانه بیشتر سلیقه ای عمل می شود و تعدادی از طراحان روشنایی این قسمت را نادیده می گیرند. اما دو قسمت دیگر یعنی سقف و جزیره یا میز اپن آشپزخانه کاملا مهم هستند و باید از روشنایی کافی و مناسب برخوردار باشند.


 


در قسمت سقف آشپزخانه بدون شک مناسب ترین وسیله نو ردازی، لوسترها هستند. محل دقیق نصب لوستر در اکثر آشپزخانه های اپن دقیقا در مرکز سقف آشپزخانه است. با این کار نور می تواند به صورت مساوی در تمامی قسمت های آشپزخانه پخش شود. وجود لوستر در آشپزخانه تاثیر زیادی بر شکوه دکوراسیون این مکان می گذارد و بنوعی بعدی جدید به آن اضافه می کند.


 


در قسمت جزیره یا میز اپن آشپزخانه بیشتر هدف افزایش کارایی این مکان است زیرا با روشنایی مناسب می توانید راحت تر به آماده غذا بپردازید، لامپ مناسب برای این مکان، مدل های مدرن و صنعتی آویزان شده با سیم بلند هستند زیرا هم نور به اندازه کافی تولید می کنند (نه زیاد و نه کم) و هم ظراقت خاصی به دکوراسیون میز اپن آشپزخانه می دهند. در شکل های زیر نمونه های مختلفی از مدل های لامپ و لوستر شیک در آشپزخانه را مشاهده خواهید کرد.


kitchen-lighting-designs (1)


kitchen-lighting-designs (2)


kitchen-lighting-designs (3)


برای مشاهده‌ی کامل مقاله به سایت اتاق مراجعه کنید.
منبع : http://redandblack.ParsiBlog.com/Posts/2/مدل هاي جديد و مدرن لامپ و لوستر آشپزخانه اپن در سال 94/
مدل های جدید و مدرن لامپ و لوستر آشپزخانه اپن در سال 94

درخواست حذف اطلاعات

زیبایی دکوراسیون یک محیط تا حدود زیادی به نو ردازی و سیستم روشنایی بکار رفته در آن بستگی دارد. این شرایط در تمامی اتاق های خانه حکم فرما است بخصوص در زمینه انتخاب لامپ و لوستر آشپزخانه اپن ، اهمیت این موضوع دوچندان می شود زیرا این مکان به روشنایی مناسب و کافی برای انجام کارها نیاز دارد. لامپ و لوستر را می شود یک فرصت مناسب برای افزایش جذ ت دکوراسیون یک آشپزخانه اپن نیز بحساب آورد. همانطور که می دانید هر قسمت از آشپزخانه نیازمند لامپ و روشنایی متفاوتی است. از لحاظ نو ردازی، محیط آشپزخانه به سه قسمت کوچک تبدیل می شود: سقف، زیر ک نت ها ردیف بالا و جزیره آشپزخانه  از مهم ترین قسمت هایی هستند که در آشپزخانه نیازمند روشنایی مناسب هستند. البته در قسمت زیر ک نت های ردیف بالایی آشپزخانه بیشتر سلیقه ای عمل می شود و تعدادی از طراحان روشنایی این قسمت را نادیده می گیرند. اما دو قسمت دیگر یعنی سقف و جزیره یا میز اپن آشپزخانه کاملا مهم هستند و باید از روشنایی کافی و مناسب برخوردار باشند.


 


در قسمت سقف آشپزخانه بدون شک مناسب ترین وسیله نو ردازی، لوسترها هستند. محل دقیق نصب لوستر در اکثر آشپزخانه های اپن دقیقا در مرکز سقف آشپزخانه است. با این کار نور می تواند به صورت مساوی در تمامی قسمت های آشپزخانه پخش شود. وجود لوستر در آشپزخانه تاثیر زیادی بر شکوه دکوراسیون این مکان می گذارد و بنوعی بعدی جدید به آن اضافه می کند.


 


در قسمت جزیره یا میز اپن آشپزخانه بیشتر هدف افزایش کارایی این مکان است زیرا با روشنایی مناسب می توانید راحت تر به آماده غذا بپردازید، لامپ مناسب برای این مکان، مدل های مدرن و صنعتی آویزان شده با سیم بلند هستند زیرا هم نور به اندازه کافی تولید می کنند (نه زیاد و نه کم) و هم ظراقت خاصی به دکوراسیون میز اپن آشپزخانه می دهند. در شکل های زیر نمونه های مختلفی از مدل های لامپ و لوستر شیک در آشپزخانه را مشاهده خواهید کرد.


kitchen-lighting-designs (1)


kitchen-lighting-designs (2)


kitchen-lighting-designs (3)


برای مشاهده‌ی کامل مقاله به سایت اتاق مراجعه کنید.
منبع : http://redandblack.ParsiBlog.com/Posts/2/مدل هاي جديد و مدرن لامپ و لوستر آشپزخانه اپن در سال 94/
مدل های جدید و مدرن لامپ و لوستر آشپزخانه اپن در سال 94

درخواست حذف اطلاعات

زیبایی دکوراسیون یک محیط تا حدود زیادی به نو ردازی و سیستم روشنایی بکار رفته در آن بستگی دارد. این شرایط در تمامی اتاق های خانه حکم فرما است بخصوص در زمینه انتخاب لامپ و لوستر آشپزخانه اپن ، اهمیت این موضوع دوچندان می شود زیرا این مکان به روشنایی مناسب و کافی برای انجام کارها نیاز دارد. لامپ و لوستر را می شود یک فرصت مناسب برای افزایش جذ ت دکوراسیون یک آشپزخانه اپن نیز بحساب آورد. همانطور که می دانید هر قسمت از آشپزخانه نیازمند لامپ و روشنایی متفاوتی است. از لحاظ نو ردازی، محیط آشپزخانه به سه قسمت کوچک تبدیل می شود: سقف، زیر ک نت ها ردیف بالا و جزیره آشپزخانه  از مهم ترین قسمت هایی هستند که در آشپزخانه نیازمند روشنایی مناسب هستند. البته در قسمت زیر ک نت های ردیف بالایی آشپزخانه بیشتر سلیقه ای عمل می شود و تعدادی از طراحان روشنایی این قسمت را نادیده می گیرند. اما دو قسمت دیگر یعنی سقف و جزیره یا میز اپن آشپزخانه کاملا مهم هستند و باید از روشنایی کافی و مناسب برخوردار باشند.


 


در قسمت سقف آشپزخانه بدون شک مناسب ترین وسیله نو ردازی، لوسترها هستند. محل دقیق نصب لوستر در اکثر آشپزخانه های اپن دقیقا در مرکز سقف آشپزخانه است. با این کار نور می تواند به صورت مساوی در تمامی قسمت های آشپزخانه پخش شود. وجود لوستر در آشپزخانه تاثیر زیادی بر شکوه دکوراسیون این مکان می گذارد و بنوعی بعدی جدید به آن اضافه می کند.


 


در قسمت جزیره یا میز اپن آشپزخانه بیشتر هدف افزایش کارایی این مکان است زیرا با روشنایی مناسب می توانید راحت تر به آماده غذا بپردازید، لامپ مناسب برای این مکان، مدل های مدرن و صنعتی آویزان شده با سیم بلند هستند زیرا هم نور به اندازه کافی تولید می کنند (نه زیاد و نه کم) و هم ظراقت خاصی به دکوراسیون میز اپن آشپزخانه می دهند. در شکل های زیر نمونه های مختلفی از مدل های لامپ و لوستر شیک در آشپزخانه را مشاهده خواهید کرد.


kitchen-lighting-designs (1)


kitchen-lighting-designs (2)


kitchen-lighting-designs (3)


برای مشاهده‌ی کامل مقاله به سایت اتاق مراجعه کنید.
منبع : http://redandblack.ParsiBlog.com/Posts/2/مدل هاي جديد و مدرن لامپ و لوستر آشپزخانه اپن در سال 94/
ترکیب الهام بخش دفترکار در منزل

درخواست حذف اطلاعات

تصور داشتن محلی کاری مناسب،راحت با احساس آسایش و آرامش در فضای مس ی به دور از ذهن است.نمونه ای از دفترکاری با کاربری کارآمد در ترکیب مناسب با سایر قسمت های خانه طراحی شده است.در این طراحی،دفترکار با سایرفضاهای داخلی ترکیب شده است.این دکوراسیون داخلی میتواند الهام بخش برای سایر آپارتمان ها،اتاق های بزرگ و …. باشد.طراحی این خانه 700 مترمربعی،با پلان باز و چندمنظوره در سال2018 انجام شده است.


سالن نشیمن اصلی،منظره ای رو به شهر دارد.مبلمان مدرن،بافتی شبیه زغال به همراه بالشتک های بزرگ،دور میز قهوه خوری قرار داده شده اند.همچنین زیر این مبلمان ،فرشی متناسب با همین بافت زغالی انتخاب شده که به نشان دادن این ترکیب و بافت بسیار کمک کرده است.


 پشت یکی از مبلمان،با صحنه ای از گیاهان با نور طبیعی قرار داده شده است.میز قهوه خوری ترکیب سبک میدسنچری و مدرن است.مجسمه ای از موز با طراحی خاص خود بر روی میز ساخته شده از سنگ مرمر ،کنار مبل قرار داده شده.


یک سبد با طراحی خاص و مدرن برای قرار دادن کتاب،مجلات،رو مه ها و…کنار مبلمان تعبیه شده.در امتداد پنجره،سکویی طراحی شده که با گذاشتن تشک چرمی و ن های مناسب،فضایی زیبا و منحصر به فرد برای لذت بردن از منظره شهر ایجاد شده است.


 


برای مشاهده تصاویر بیشتر از این خانه ی متفاوت می توانید از گالری زیر استفاده نمایید.


ø¯ú©ù?ø±ø§ø³û?ù?ù? ø¯ø§ø®ù?û? ø®ø§ù?ù? ù?ø¯ø±ù?


 


برای ادامه‌ی مقاله به decoboom.ir مراجعه کنید.
منبع : http://redandblack.ParsiBlog.com/Posts/1/ترکيب الهام بخش دفترکار در منزل/