بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

باز هم بانی یخ چایم تو شدی...

پست باز هم بانی یخ چایم تو شدی... از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.باز هم بانی یخ چایم تو شدی...

درخواست حذف اطلاعات

راستش را که بخواهی باید بگویم جدا از تمام تقلایی که برای پاک خاطراتمان داشته ام... جدا از آ ایمر ِِ خفیفی که توی این سال ها گرفته ام... باید بگویم هنوز هم توی جانِ لحظه هایم عجیب حضور داری.. جانِ من حواست هست آمدنت دارد هشت ساله می شود... و نیامدنت هزار ساله...

عنوان: علیرضا آذر

پ.ن: با فاصله ای امن که آسیب نبینی

بنشین و فقط شاهد ویرانی من باش

سید تقی سیدی
منبع : http://rainy-day000.blogfa.com/post/53