بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

جای آن دارد که چندی هم ره صحرا بگیرم...

پست جای آن دارد که چندی هم ره صحرا بگیرم... از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.جای آن دارد که چندی هم ره صحرا بگیرم...

درخواست حذف اطلاعات
خسته که می شوم دلم می خواهد بزنم توی جاده... کنار آدمی که ت ماندن را خوب بلد باشد.... دلم جاده و شب و سکوت می خواهد.

+عنوان از آهنگ سنگ خارای معین
منبع : http://rainy-day000.blogfa.com/post/57