بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

مرا دگر رها مکن ...

آخرین پست های وبلاگ مرا دگر رها مکن ... به صورت خودکار از بلاگ مرا دگر رها مکن ... دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.238*

درخواست حذف اطلاعات


پاییز همیشه هست

ولی

تو همیشگی تر هستی!

منبع : http://rahayei.blogsky.com/1397/07/27/post-238/238-
239*

درخواست حذف اطلاعات


امروز را به عنوان شروع آینده ات ببین، نه ادامه گذشته ات ...

منبع : http://rahayei.blogsky.com/1397/07/28/post-239/239-
249*

درخواست حذف اطلاعات


بسی گفتند دل از عشق برگیر

که نیرنگ است و افسون است و جادوست

ولی ما دل به او بستیم دیدیم

که این زهر است اما نوشداروست

منبع : http://rahayei.blogsky.com/1397/08/12/post-249/249
229*

درخواست حذف اطلاعات


دل را چنان به مهر تو بستم

که

بعد از این هوای دلبر دیگر نمی کنم!

منبع : http://rahayei.blogsky.com/1397/07/18/post-229/229
222*

درخواست حذف اطلاعات


همین که هستی و این لحظه های زیبا هست

همین که هستم و طومار آرزوها هست

...

..

.

منبع : http://rahayei.blogsky.com/1397/07/04/post-222/222-
218*

درخواست حذف اطلاعات


پاییز میرسد که مرا مبتلا کند

منبع : http://rahayei.blogsky.com/1397/07/01/post-219/219
191*

درخواست حذف اطلاعات


تو حق نداری بعد از این دست مرا رها کنی

آتش به جانمان زنی به قلب خود جفا کنی

منبع : http://rahayei.blogsky.com/1397/05/08/post-191/191
203*

درخواست حذف اطلاعات

هیچ گاه ناامید نشو. اگر همه درها هم به رویت بسته شوند سرانجام او کوره راهی را که از چشم همه مخفی مانده به رویت باز میکند. حتی اگر هم اکنون قادر به دیدنش نباشی، بدان در پس گذرگاه های دشوار باغ های بهشتی قرار دارد. شکر کن! پس از رسیدن به خواسته ت شکر آسان است. صوفی آن است که حتط وقتی خواسته ش محقق نشد شکر گوید. منبع : http://rahayei.blogsky.com/1397/06/07/post-203/203-
204*

درخواست حذف اطلاعات


از همانجا که رسد درد همانجاست دوا ...

منبع : http://rahayei.blogsky.com/1397/06/08/post-204/204-
175*

درخواست حذف اطلاعات


دو صندلی با دو استکان کافی ست

برای عشق همین گوشه از جهان کافی ست

منبع : http://rahayei.blogsky.com/1397/04/23/post-175/175-
176*

درخواست حذف اطلاعات


وقتی طوفان تمام می شود یادت نمی آید چطور از دل آن گذشتی، چطور از آن جان به در بردی. حتی مطمئن نیستی که آیا واقعن طوفان تمام شده است یا نه. اما در این میان یک چیز قطعی ست. وقتی طوفان را پشت سر میگذاری دیگر همان آدم قبل از وقوع طوفان نیستی. 

منبع : http://rahayei.blogsky.com/1397/04/24/post-176/176-
187*

درخواست حذف اطلاعات


من سراپا همه زخمم

تو سراپا همه انگشت نوازش باش

منبع : http://rahayei.blogsky.com/1397/04/30/post-187/187-
188*

درخواست حذف اطلاعات


تو حق نداری بعد از این دست مرا رها کنی

آتش به جانمان زنی به قلب خود جفا کنی

منبع : http://rahayei.blogsky.com/1397/05/08/post-191/188-
177*

درخواست حذف اطلاعات


قدم زدن گاهی، از گریه غم انگیزتر است ...

منبع : http://rahayei.blogsky.com/1397/04/24/post-177/177-
184*

درخواست حذف اطلاعات


در هر رابطه ای یک نقطه ای وجود دارد به نام نقطه "سردرگمی". از آن نقطه هایی در زندگی است که خط عمر و خط سرنوشت را به هم گره می زند. گره ی کور ها! لحظه ای که حس کردی رابطه ات به نقطه سردرگمی نزدیک شده است باید هر طور شده میان بر بزنی. از بین لحظه ها و خاطره ها و مشترکات عبور کنی و صاف برسی به نقطه ی "عاشقی دوباره". از علایم "سردرگمی"، یکنواخت شدن و روتین شدن روال زندگی رابطه ای است. هر رابطه ای می تواند یک جا خسته شود. جایی که اگر مراقب اش نباشی یک هو به خودت می آیی و می بینی دیگر دلت نمی لرزد، نگاهت خسته شده است و نای انگشتانت برای گرفتن دست همراه َت رفته. اگر دیدی داری در یک رابطه فرو می روی بی آنکه احساس اوج گرفتن ی، اگر دیدی لحظه های تکراری و بی هیجان دارد اطرافت را می گیرد، اگر دیدی خنده هایت دارد می شود، باید بترسی. باید دست همراهت را بگیری و از سراشیبی رابطه فرار کنید. یادت باشد نقطه ی "عاشقی دوباره" تنها یک نقطه ی آرامش بخش با یک لبخند تمشکی است، ولی نقطه ی "سردرگمی" یک بازه است که می تواند به بی نهایت رابطه تان میل کند ... به همین که فکر کنی می فهمی چقدر باید از ترسناکی اش، بترسی ... همیشه مراقب زندگی ات باش. مراقب باش تبدیل به زنده گی نشود. می گویند شبدر های چهار پر خوش شانسی می آورند. شناختن نقطه های سردرگمی جادویی ترین شبدر چهار پری است که هر ی می تواند داشته باشد.

منبع : http://rahayei.blogsky.com/1397/04/27/post-184/183
153*

درخواست حذف اطلاعات


شده آیا غمی ریشه به جانت بزند؟! ...

منبع : http://rahayei.blogsky.com/1397/03/20/post-153/153-
153*

درخواست حذف اطلاعات


شده آیا غمی ریشه به جانت بزند؟! ...

منبع : http://rahayei.blogsky.com/1397/03/20/post-153/153-
153*

درخواست حذف اطلاعات


شده آیا غمی ریشه به جانت بزند؟! ...

منبع : http://rahayei.blogsky.com/1397/03/20/post-153/153-
153*

درخواست حذف اطلاعات


شده آیا غمی ریشه به جانت بزند؟! ...

منبع : http://rahayei.blogsky.com/1397/03/20/post-153/153-
153*

درخواست حذف اطلاعات


شده آیا غمی ریشه به جانت بزند؟! ...

منبع : http://rahayei.blogsky.com/1397/03/20/post-153/153-
153*

درخواست حذف اطلاعات


شده آیا غمی ریشه به جانت بزند؟! ...

منبع : http://rahayei.blogsky.com/1397/03/20/post-153/153-
153*

درخواست حذف اطلاعات


شده آیا غمی ریشه به جانت بزند؟! ...

منبع : http://rahayei.blogsky.com/1397/03/20/post-153/153-
153*

درخواست حذف اطلاعات


شده آیا غمی ریشه به جانت بزند؟! ...

منبع : http://rahayei.blogsky.com/1397/03/20/post-153/153-
153*

درخواست حذف اطلاعات


شده آیا غمی ریشه به جانت بزند؟! ...

منبع : http://rahayei.blogsky.com/1397/03/20/post-153/153-
157*

درخواست حذف اطلاعات


نه تو می مانی. نه اندوه. و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم. و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت. غصه هم خواهد رفت آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند ...

منبع : http://rahayei.blogsky.com/1397/03/23/post-157/157-
157*

درخواست حذف اطلاعات


نه تو می مانی. نه اندوه. و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم. و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت. غصه هم خواهد رفت آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند ...

منبع : http://rahayei.blogsky.com/1397/03/23/post-157/157-
157*

درخواست حذف اطلاعات


نه تو می مانی. نه اندوه. و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم. و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت. غصه هم خواهد رفت آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند ...

منبع : http://rahayei.blogsky.com/1397/03/23/post-157/157-
157*

درخواست حذف اطلاعات


نه تو می مانی. نه اندوه. و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم. و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت. غصه هم خواهد رفت آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند ...

منبع : http://rahayei.blogsky.com/1397/03/23/post-157/157-
157*

درخواست حذف اطلاعات


نه تو می مانی. نه اندوه. و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم. و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت. غصه هم خواهد رفت آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند ...

منبع : http://rahayei.blogsky.com/1397/03/23/post-157/157-
157*

درخواست حذف اطلاعات


نه تو می مانی. نه اندوه. و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم. و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت. غصه هم خواهد رفت آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند ...

منبع : http://rahayei.blogsky.com/1397/03/23/post-157/157-