بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

بند عمومی

آخرین پست های وبلاگ بند عمومی به صورت خودکار از بلاگ بند عمومی دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.س

درخواست حذف اطلاعات
در تمام این چهل سال اسارت مردم در دام ج .ا . .... همواره یک چشمم به مبارزه بوده و یک چشمم به گذر زندگی ....

امان از گذر ایام ....

بچه ها ... رفقا ... چقدر پیر شده ایم در این آورد نابرابر و توانفرسا با اژدهاک ..... با خلق جاهل .... با رندان و ریاکاران ... با پیشوا ....

در حالیکه آنطرف بازی ... انی که دم از خا اری و شهادت طلبی میزنند در اوج رفاه و بی دردی ازدواج د و اولادشان بزرگ شدند و ازدواج د و هریک در گوشه ای از دنیا مشغول عیش ونوش شاهانه ....

وما ..... تنها ..... بی .... خسته .... فقیر ....

اتباع سرزمینی که سالهاست در جامه جعل و قاچاق زندگی میکنیم .... فریاد میکشیم .... درد میکشیم .... و لحظه ای زندگی را آه میکشیم ....

چه بسیار نوشتیم در همدردی با محروین و مظلومین ....در مقابله با ستمگری های وحشیانه حکومت ...در تبعیض ها در نامردمی ها ....

و چه ی از دردهای ما نوشت و یا خواهد نوشت ....

چون شاپرکان خا تری در عبور زمان دفن خواهیم شد و ازیادها محو .....

چقدر دورم م از قصه های دلگرمی دل .... به یاد زلفی پریشان و یا شانه ای مردانه ....

در زمستان بی ی و غریبگی .... در آشناترین سرزمین .... در میهن .... عمر را کهن کردیم .....
منبع : http://qolumi5.blogfa.com/post/12
ارزانی

درخواست حذف اطلاعات
این روزها سوای مردم عادی ، می بینم که خیلی از شمندان و صاحب نظران سخن از گرانی اجناس میگویند و سختی معیشت حقوق بگیران .....

و گاه هم در جامعه و در فضای مجازی ایشان اصرار دارند که تغییر نرخ اجناس را بولد کنند و با لیست قیمت اجناس متعدد بر موضوع گرانی دامن بزنند .... ومتاسفانه حداعلای روشنگریشان اعتراض به قیمت اجناس است و حرف راهگشای دیگری بیان نمیکنند ....

از نظر من هیچ کالایی دراین ایام نه تنها گران نیست بلکه نسبت به بهای آنها در دیگر کشورها ارزان هم هست .....

مثلا گوجه فرنگی کیلویی پنجهزارتومان که با توجه به یوروی ۲۰ هزار تومانی هرچهار کیلویش میشود یک یورو ..... و شما در هیچ کشوری نمیتوانید ۴ کیلو گوجه را یک یورو ب ید .... بقیه اجناس و حتی لوازم خانگی و خودرو نیز چنین است ...مثلا پراید ۴۰ تومانی که میشود دوهزار یورو در هیچ کشوری قابل دستی نیست ....

آنچه که درایران در طول ۴۰ سال اخیر بخصوص ی ال اخیر رخ داده بی ارزش شدن پول ایران است ....

حقوق بگیران و ده کاسبان باید بدانند که اگر اجناس را باید ده برابر گرانتر از گذشته ب ند معنایش این است که ارزش درآمد و دریافتی آنها به یک دهم رسیده .... مثلا کارمندی که به ازای کاری که در طول یکماه انجام میدهد دومیلبون تومان میگرفته .... اکنون درقبال همان مقدار کار وتلاش دویست هزار تومان میگیرد..... پس اگر اعتراضی دارد باید به سطح پایین حقوق خودش د ..... اگر برایش مقرون به صرفه نیست باید از ادامه دادن کارو فعالیتش سر باز بزند ... و این یعنی اعتصاب .... اعتراض به سطح حقوق و درآمد ...

در همه دنیا نرخ حقوق پایه کارمندان و کارگران را براساس نرخ کالاهای اساسی و مورد نیاز حقوق بگیر تعیین میکنند نه الله بختکی مثل اینجا ...

باید به کارگران و کارمندان گفت : بجای ناله و گلایه از رشد قیمت کالاها و خدمات .... به حقوق خود اعتراض کنند و اگر کارفرما تن به ترمیم حقوق نداد از ادامه کار خودداری کنند ...واین یعنی اعتصاب ....

اعتصاب یعنی سرباز زدن از فروش کار خود به قیمت ناعادلانه به کارفرما و سرمایه دار ...

ومطمئنا هیچ کالایی ارزان نخواهد شد مگر نمایشی و موقتی ... و هدف و مقصد اعتراضات بابد در جهت اعتصابات باشد ......

فراموش نکنیم چه ت و چه سرمایه داران محتاج نیروی کار و تولید کارگران و کارمندان هستند ودر مقابل اعتصابات ش ت خواهند خورد .ً.. اعتصاب حق اجتماعی همه صنوف است و اصلا نیست که حکومت با باطوم و زندان و گلوله با آن برخورد میکند ....

من کارگری ام که در مقابل ۲/۵ دلار یعنی ۵۰ تومان حاضر نیستم از صبح تا شب عرق بریزم ... و هیچ قدرتی نباید مرا مجبورکند ......
منبع : http://qolumi5.blogfa.com/post/13
کاپیتالیسم

درخواست حذف اطلاعات
برخلاف اکثر مردم که از بد میگویند ( برخلاف سالهای گذشته که به به میگفتند ) من اینروزها به فواید این نظام فکر میکنم و خدمات غیرقابل وصفی که به ایرانیان و جامعه جهانی کرده است ..

در عرصه تاریخ بزرگترین خدمتش این بود که نقاط تاریک دویست سال اول پس از حمله اعراب به ایران را کاملا روشن و شفاف کرد و بالا ه فهمیدیم که ملت متمدن و حکومتی قدرتمند مثل ایران باستان چگونه مملکت را تقدیم اعراب بادیه نشین د و مردمش ( اجدادمان ) چگونه تمام ارزش های تمدن خودرا فرو گذاردند و آوردند .... چگونه با خوشحالی راه سقوط و هبوط اخلاقیات و رسوم فرزانه خویش را پیش گرفتند .... تا جایی که در بربریت و توحش و بی قانونی عربها را پشت سر گذاشتند .....

چگونه به عربهای نحیف و خسته کمک د تا تمام آثار تمدن و فرهنگ ایران زمین را نابود کنند و ملت ایران دراین وادی چه عرق ها که نریختند تا کوچکترین اثری از فرهنگ ایرانی برجای نماند ... با آدم فروشی ....دورویی ... نفاق .... حراج خاک وطن ...تعظیم بر اعراب اجنبی ... چه رقابتهای قابل تقدیری نمودند ....

در عرصه اقتصادی هم زحمات مردم ایران زمین بسیار چشمگیر است ...تا جاییکه از سرزمینی آباد و مصفا ، بیابانها تاسیس د و با اقتصاد ی نان از گلوی فرزندان خویش ب د و هزینه ب ایی بقعه و بارگاه ان و زادگان د ..... مملکت را به فقر و قحطی کشاندند و حب وطن و عرق ملی را چنان لهیده د که هر قوم بی سروپایی هوس یورش به ایران کرد... و کرد ....و ویرانترش کرد .....

اما عمده خدمت این نظام به فلاسفه و جامعه شناسان در سطح جهان در رابطه با تدریس و مفهوم کاپیتالیسم به دانش پژوهان بود ..... چرا که تا پیش از این نظام برای مدرسین و یا ان احزاب چپ سوسیالیست یا کمونیست توضیح عملکرد کاپیتالیسم جهانی و تفهیم کامل آن به شنوندگان و خوانندگان رسالات و کتب امری مشکل و گاه توانفرسا بود ....اما امروزه به هر که بخواهد بداند که نقش سرمایه داری جهانی ( امپریالیسم جهانی ) چگونه و چیست ... و از چه طرقی خودرا تغذیه و قدرتمند مینماید و با استفاده از چه سیاستها یا ترفندهایی وجود خود در عرصه جهانی را ابقا مینماید .... ساده ترین راه تفهبم این مفاهیم احاله دادن فرد به مطالعه عملکرد نظام ج .ا . است ....

و براحتی فرد متوجه میشود که نمایشات حکومتی و سیرکهای انتخاباتی و تفنگ بازیهای و بسیج .... و حمایت ون بانفوذ و در نهایت تاراج ثروتها و سرمایه های مردمان بنام دین و مصالح نظام و هزینه پیشرفت و ....... مو به مو رفتار وروش کاپیتالیسم جهانی ست ....

فواید این نظام بسیار است و ما به همین قدر بسنده میکنیم ......
منبع : http://qolumi5.blogfa.com/post/14
ناز

درخواست حذف اطلاعات

گیسو رها کن نازنین

گیسو رها کن نازنین

فصل گلاب قمصر است

فصل گلاب قمصر است

از پیچ و تاب زلف تو

از پیچ و تاب زلف تو

آتش به کاخ قیصر است

آتش به کاخ قیصر است .....
منبع : http://qolumi5.blogfa.com/post/16
ستاره ای از بهار

درخواست حذف اطلاعات

آنقدر بهاری هستی که اینروزها .... هرگاه از راه میرسی کمر پاییز میشکند .....

کیفت را به سمتی پرتاب میکنی ... در آیینه قدی به خودت چشمکی میزنی و آدامس ات را گوشه اش می چسبانی و میگویی چه بوی خوشی دارد این عود که میسوزانی !! .....

و مبهوت اینهمه طراوت و شاد و رنگ و بوی زندگی که از تو تراوش میکند .... فقط درسکوت به صدای کفشهای پاشنه بلندت گوش میکنم .... کفشهایی که آنقدر عاشقشان هستی که جز هنگام خواب رهایشان نمیکنی ....

میپرسی هنوز عاشقم هستی ؟؟!! .... و من از شدت شوق٫ حضورت لبانم نمی جنبد .... و فقط چشمان خیسم براق تر میشوند .... میخندی و لپم را میکشی و میگویی ای دیوونه .....

از لحظه آمدنت نفسم را حبس کرده ام .... یادم رفته بود رهایش کنم ......

آه عمیقی میکشم و چراغ را روشن میکنم .... و تنهایی تمام خانه را اشباع میکند ..... و مثل همیشه نه از تو اثری ست نه صدای پاشنه های کفش ات .....

گلویم از بغض متورم است و پتو را روی سرم میکشم تا نبودنت را نبینم ......
منبع : http://qolumi5.blogfa.com/post/17
ابژکتیو

درخواست حذف اطلاعات

آدم گیج میشود به کدام آسمان نگاه کند ..... به گنبد نیلی با اقیانوسی از ستاره های آویخته ..... یا به پهنه چشم اندازتهران شب زده با دریایی از ستاره های زرد تیره که بی رمق سوسو میزنند ....،

وقتی دلتنگی ام طاقت فرسا میشود به آسمان خیره میشوم .... ولی ترا نمی یابم و نفسم میگیرد و یاد سوسو های بی رمق می افتم که یکیشان چراغ اتاق توست که گرمای دلپذیر وجودت را نفس میکشد .....

یکی میگفت بدون ابژه ای برای عشق ورزیدن ، از عشق گفتن بیهوده است ......

راستی ی که شبیه آسمانی پراز ستاره های معماگونه است ابژه ای برای عشق ورزیدن نیست ؟!!!

این طبیعی ست که وقتی درون قلبمان پراز ظلمات تنهایی و بی ی ست ..... باستاره عشق ، غرق نور وشادی اش کنیم .....
منبع : http://qolumi5.blogfa.com/post/18
سرود علفزار

درخواست حذف اطلاعات
بع بع بع بع بع بع .........

ماااا مااااا مااااا ماااااا مااااا........

بعععععع ؟؟؟؟؟؟؟؟ =ماااااااااا ! !!!!!!!!

ماااااااا؟؟؟؟؟؟ = بععععععع ! !!!!!!

پ_ن_۱_ درنقشه آسیا علفزاری ست بنام ایران

پ_ن_۲_ متن فوق پرسش و پاسخ مردم و مسئولین است
منبع : http://qolumi5.blogfa.com/post/19
ادبیات کهن ، ادبیات مدرن

درخواست حذف اطلاعات

چنان بزی که سرمشق نیک کرداران و عبرت بدکاران باشد ...

جوری زندگی کن که ازهمه چیز لذت ببری و برای دسترسی به این لذتها از هیچ رذ ی ابا نداشته باش

دیگران کاشتند و ما خوردیم ....ما بکاریم و دگران بخورند

مشکلات مردم تنها ربطش به ما اینه که شعار حمایت بدیم ولی درعمل فقط دنبال منافع خودمون باشیم

توکز محنت دیگران بی غمی ..... نشاید که نامت نهند آدمی

توی بازار تهران همه کاری برای پول درآوردن حلاله الا یک کار : پول درنیاوردن

نه همین لباس زیباست نشان آدمیت

آقا سلبریتی شدنو عشقه .... عوام نباش ! خوب دربیار خوب ج کن !
منبع : http://qolumi5.blogfa.com/post/20
جذرومد

درخواست حذف اطلاعات
مرد یقه لباسش را کمی مرتب کرد و رو به مخاطبش گفت :

ببین رفیق ...تو خیلی باحالی ...خیلی سالاری .... مشدی ... باوفایی .... خوش و آب ورنگی ....خوش قدوبالایی ....عیب و نقصی نداری .... هرکی ام بگه که داری از بخل و حسو ه .... اخلاقت خوشه .... خاطرخواه فراوون داری .... کل محل پیش سلامتن .... لب بجنبونی جماعت به پات میوفته .... زنگ زورخونه برات بصدا درمیاد ... اهل دلی ... اهل دین و ایمونی .... حلال خوری ....چشمت پاکه .... قولت قوله ..... خیرخواه مردمی .... کل زندگیت خدمت به مردمه ...اهل منم و تکبر نیستی .... تواضعت زبونزده ....،

وقتی جو از مخاطبش نشنید .... از جلوی آینه پاشد و لنگ لنگان در حالیکه تکه ای را در استکانی حل میکرد آب دماغش را بالا کشید و گفت ... کو ی که قدر مارو بدونه ؟ .... بد دورانی شده ... آدما چشم ندارن اشونو ببینن !!!!!!!
منبع : http://qolumi5.blogfa.com/post/21