بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

فروش پروفیل ، میلگرد و آهن

آخرین پست های وبلاگ فروش پروفیل ، میلگرد و آهن به صورت خودکار از بلاگ فروش پروفیل ، میلگرد و آهن دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.میلگرد و جزئیات

درخواست حذف اطلاعات

میلگرد و جزئیات بیشتر

میلگرد و جزئیات :

قلاب های استاندارد

میلگرد و جزئیات : هر یک از خم های مشروح زیر قلاب استاندارد تلقی می شود :

الف) میلگرد های اصلی

خم نیم دایره ( قلاب انتهایی ۱۸۰ درجه ) به اضافه حداقل ۴db طول مستقیم ولی نه کمتر از ۶۰ میلیمتر در انتهای ازاد میلگرد

خم ۹۰ درجه ( گونیا ) به اضافه طول مستقیم برابر حداقل ۱۲db در انتهای ازاد میلگرد

ب) برای میلگرد های تقسیم و خاموت ها

خم ۹۰ درجه ( گونیا) به اضافه حداقل ۶db طول مستقیم ولی نه کمتر از ۶۰ میلی متر در انتهای ازاد میلگرد ، برای میلگرد های به قطر ۱۶ میلی متر و کمتر

خم ۹۰ درجه ( گونیا ) به اضافه حداقل ۱۲db طول مستقیم در انتهی ازاد میلگرد ، برای میلگرد های به قطر بیشتر از ۱۶ میلی متر و کمتر از ۲۵ میلی متر به اضافه حداقل ۶db طول مستقیم ولی نه کمتر از ۶۰ میلی متر در انتهای ازاد میلگرد

حداقل قطر خم ها

الف ) قطر داخلی خم ها به جزبرای خاموت ها با قطر کمتر از ۱۶ میلیمتر نباید از مقادیر مندرج در ج کمتر اختیار شود :

قطر میلگرد حداقل قطر خم
کمتر از ۲۸ میلیمتر ۶db
۲۸ تا ۳۴ میلیمتر ۸db
۳۶ تا ۵۵ میلیمتر ۱۰db

برای خم میلگرد های به قطر ۳۶ میلیمتر و بیشتر و با زاویه بیشتر از ۹۰ درجه به روش های خاص نیاز است .

ب) قطر داخلی خم ها برای خاموت های به قطر کمتر از ۱۶ میلیمتر نباید کمتر از ۴db اختیار شود .

طول گیرایی میلگرد های کششی

برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید .

ادامه مطلبمنبع : http://profilmilgerd.blog.ir/1397/06/17/میلگرد-و-جزییات2
محدودیت های آرماتور

درخواست حذف اطلاعات

محدودیت های آرماتور ها در قطعات فشاری ( ستون ها )

محدودیت های آرماتور : در قطعات فشاری سطح مقطع آرماتور طولی نباید کمتر از ۰٫۰۱ و بیشتر از ۰٫۰۶ سطح مقطع کل باشد .

محدودیت مقدار حداکثر باید در محل وصله های پوششی میلگرد ها نیز رعایت شود .

در صورت استفاده از فولاد s400 در آرماتور های طولی مقدار حداکثر در خارج از محل وصله ها به ۰٫۰۴۵ سطح مقطع کل محدوده می گردد .حداقل آرماتور طولی در ستون ها برای تحمل خمش ، صرف نظر از انکه وجود داشته باشد یا نباشد ، و همچنین برای کاهش آثار جمع شدگی و خزش تحت اثر تنش های فشاری دائمی به کار می رود .

آزمایش ها نشان می دهند که پدیده های جمع شدگی و خزش تمایل دارند تنش های وارده ناشی از بار را از بتن به فولاد انتقال دهند .

این امر تحت اثر بارهای بهره برداری دائمی می تواند باعث افزایش تنش در آرماتور ها تا حد تسلیم فولاد شود .

به این علت آیین نامه حداقل آرماتور مقطع ستون ها را ۰٫۰۱ در صد سطح مقطع کل ستون محدود می کند .

آرماتور های زیاد در مقطع ستون باعث مشکلات اجرایی در بتن ریزی نیز می شود .

در چنین ح ی بهتر است ابعاد ستون را افزایش داد و یا از بتن یا آرماتور مقاومتر استفاده کرد .

حداکثر مقدار آرماتور در ستون ها به ۰٫۰۶ درصد سطح مقطع کل ستون محدود می شود که در صورت وجود وصله های پوششی در یک مقطع این مقدار به ۰٫۰۴ درصد سطح مقطع کل ستون تقلیل می یابد .

حداقل تعداد میلگرد های طولی در قطعات فشاری به شرح زیر است :

برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید .

ادامه مطلبمنبع : http://profilmilgerd.blog.ir/1397/07/01/محدودیت-های-آرماتور
میلگرد دو یچ

درخواست حذف اطلاعات

میلگرد دو یچ ها

میلگرد دو یچ : تاثیر کاربرد ما یچ ها در ستون ها در افزایش مقاومت بتن داخل هسته ، زمانیکه پوسته بتنی خارج از هسته در اثر تغییر شکل و یا بار زیاد د شده و جدا شود ، بخوبی مشاهده شده است .

حداقل آرماتور ما یچ ارائه شده در این بند از آیین نامه به این منظور است که مقاومت باربری اضافی برای ستون های بارگذاری شده بدون وج از محور ، چنان تامین شود که در صورت د شدن پوسته بتنی مشکلی برای ان ها ایجاد نشود .

آزمایش ها نشان داده اند که ستون هایی با مقدار آرماتور پیچ ارائه شده در آیین نامه ، مقاومت و شکل پذیری قابل توجهی دارند .

میلگرد دو یچ : در طراحی دو یچ های اعضای فشاری علاوه بر مراعات ضوابط مقالات گذشته باید ضوابط زیر را هم در نظر گرفت :

 • دو یچ ها باید از میلگرد پیوسته ساخته شود و روش ساخت ان ها طوری باشد که جا به جایی و نصب ان ها بدون اعوجاج و تغییر ابعاد میسر باشد .
 • قطر میلگرد های مصرفی در دو یچ نباید از ۶ میلی متر کمتر باشد .
 • در هر گام دو یچ فاصله ازاد بین میلگرد ها نباید از ۷۵ میلی متر بیشتر و از ۲۵ میلی متر کمتر باشد .
 • گام دو یچ نباید از یک ششم قطر هسته بتنی داخل دو یچ کند .
 • در هر طبقه ، دو یچ باید از روی پی یا دال تا تراز پایین ترین میلگرد های طبقه فوقانی ادامه یابد.
 • در صورتی که تیر ها یا دستک هایی از همه طرف به ستون اتصال نداشته باشد ، باید از محل توقف دو یچ تا کف دال یا کتیبه سر ستون تعدادی خاموت قرار داد .
 • در ستون های قارچی با سر ستون ، دو یچ باید تا ارتفاعی ادامه یابد که در ان قطر یا پهنای سرستون دو برابر قطر یا پهنای ستون باشد .
 • دو یچ باید با فاصله نگهدار های مناسب در جای خود تنظیم و تثبیت شود .
 • در صورتی که قطر میلگرد دو یچ کمتر از ۱۶ میلی متر باشد ، تعداد فاصله نگهدار ها نباید کمتر از از مقادیر الف تا پ این بند ، اختیار شود :

برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید .

ادامه مطلبمنبع : http://profilmilgerd.blog.ir/1397/07/07/میلگرد-دورپیچ
محدودیت های فاصله میلگرد

درخواست حذف اطلاعات

محدودیت های فاصله میلگرد ها

محدودیت های فاصله میلگرد : محدودیت های فولادی گذاری جهت اعضای خمشی یا فشاری

فاصله ازاد بین هر دو میلگرد موازی واقع در یک سفره نباید از هیچ یک از مقادیر ( الف ) تا ( پ) این بند کمتر باشد :

 • الف ) قطر میلگرد بزرگتر
 • ب) ۲۵ میلی متر
 • پ) ۱٫۳۳ برابر قطر اسمی بزرگترین سنگدانه بتن

در اعضای تحت فشار و خمش فاصله محور تا محور میلگرد های طولی از یکدیگر ، نباید بیشتر از ۲۰۰ میلی متر باشد .

در صورتی که میلگرد های موازی در چند سفره قرار گیرند ، میلگرد های سفره فوقانی باید طوری بالای میلگرد های سفره تحتانی واقع شوند که معبر بتن تنگ نشود ، فاصله آزاد بین هر دو سفره نباید از ۲۵ میلی متر و نه از قطر بزرگترین میلگرد کمتر باشد .

در اعضای فشاری با خاموت های بسته یا دو یچ ، فاصله آزاد بین هر دو میلگرد طولی نباید از ۱٫۵ برابر قطر بزرگترین میلگرد و نه از ۴۰ میلی متر ، کمتر باشد .

محدودیت های فاصله ازاد بین میلگرد ها باید در مورد فاصله آزاد وصله های پوششی با وصله ها یا میلگرد های مجاور نیز رعایت شوند .

گروه میلگرد های در تماس

در استفاده از گروه میلگرد های موازی که در آن ها میلگرد ها در تماس با هم بسته می شوند تا به صورت واحد عمل کنند ، ضوابط ( الف ) تا ( ج) این بند باید رعایت شوند :

 • الف ) تعداد میلگرد های هر گروه برای گروه های قائم تحت فشار نباید از ۴ عدد ، و در سایر موارد از ۳ عدد کند .

برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید .

ادامه مطلبمنبع : http://profilmilgerd.blog.ir/1397/07/11/محدودیت-های-فاصله-میلگرد
محدودیت فولاد گذاری و آرماتور

درخواست حذف اطلاعات

محدودیت فولاد گذاری و آرماتور های برشی

محدودیت فولاد گذاری و آرماتور :

میلگرد های انتظار خم شده

شیب قسمت مایل میلگرد های خم شده نسبت به محور ستون نباید از ۱ به ۶ کند .

قسمت فوقانی و تحتانی قسمت مایل باید با محور ستون باشند .

میلگرد های انتظار باید در محل خم با خاموت ها ، دو یچ ها و یا قسمت هایی از سیستم سازه ای کف مهار شوند .

مهار مذکور باید برای تحمل نیرویی معادل ۱٫۵ برابر مولفه نیروی محاسباتی قسمت مایل در امتداد مهار ، طرح شود .

در صورت استفاده از خاموت ها یا دو یچ فاصله آن ها تا نقاط خم شده از ۵۰ میلی متر بیشتر باشد .

خم میلگرد های انتظار باید قبل از جاگذاری میلگرد ها انجام پذیرد .

در مواردی که وجه ستون یا دیوار بیشتر از ۷۵ میلی متر عقب نشستگی یا پیش آمدگی داشته باشد میلگرد های طولی ممتد نباید به صورت خم شده به کار برده شوند ، و در محل عقب نشستگی باید میلگرد های انتظار مجزا برای اتصال به میلگرد های وجوه عقب نشسته پیش بینی شوند .

در هر ح باید ضوابط به مهار ها و وصله ها در منطقه تغییر ومقطع رعایت شوند .

محدودیت های آرماتور های برشی

رده میلگرد های مصرفی

محدود مقاومت مشخصه آرماتور های برشی به ۴۰۰ مگا پاسکال به منظور محدود عرض ترک های قطری می باشد .

برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید .

ادامه مطلبمنبع : http://profilmilgerd.blog.ir/1397/07/15/محدودیت-فولاد-گذاری-و-آرماتور
حداقل آرماتور

درخواست حذف اطلاعات

حداقل آرماتور برشی

حداقل آرماتور : در تمامی اعضای خمشی بتن آرمه ای ، به غیر از موارد مندرج در بند ۲، ۳، ۶،۱۲ ، که در ان ها مقدار vu کند ، باید آرماتور برشی به کاربرده شود .

استفاده از آرماتور برشی باعث جلوگیری از زیاد شدن ترک های مورب ، و موجب اضافه شدن شکل پذیری و داشتن اخطار قبلی برای گسیختگی های احتمالی می گردد .

در جان یک تیر که با آرماتور ها برشی مسلح نشده است ، تشکیل ناگهانی ترک های مورب می تواند مستقیما به گسیختگی بدون اخطار قبلی بیانجامد .

وجود میلگرد های برشی ، بخصوص در مقاطعی که در آن ها نیروی کششی عمل می نماید و یا احتمال افزوده شدن بار های وارده وجود دارد ، بسیار مفید است .

در موارد زیر ضوابط مربوط به بخش های مربوطه ملاک عمل خواهد بود .

 • الف ) دال ها و پی ها
 • ب) سقف های ساخته شده با سیستم تیرچه های بتنی
 • پ) تیرهایی که به صورت یکپارچه با دال ریخته شده و ارتفاع کل ان ها کمتر از دو و نیم برابر ضخامت دال ، نصف پهنای جان و ۶۰۰ میلیمتر باشد.

برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید .

ادامه مطلبمنبع : http://profilmilgerd.blog.ir/1397/07/17/حداقل-آرماتور
آرماتور های برشی

درخواست حذف اطلاعات

آرماتور های برشی و انواع آن

آرماتور های برشی می توانند شامل انواع زیر باشد :

 • الف ) خاموت های عمود بر محور عضو
 • ب )خاموت هایی با زاویه ۴۵ درجه یا بیشتر نسبت به میلگرد های کششی طولی به نحوی که ترک های قطری احتمالی را قطع کنند . در صورت احتمال تغییر زاویه ترک در اثر تغییر نوع بارگذاری ، استفاده از این نوع خاموت مجاز نمی باشد .
 • پ) میلگرد های طولی خم شده به قطر حداکثر ۳۶ میلی متر ، تحت زاویه ۳۰ درجه یا بیشتر نسبت به میلگرد های کششی طولی به نحوی که ترک های قطری احتمالی را قطع کنند .
 • ت ) ترکیبی از خاموت ها و میلگرد های طولی خم شده با شرایط مذکور در بند های الف ، ب و پ
 • ث ) آرماتور های طولی توزیع شده در ارتفاع تیر های عمیق
 • ج) دو یچ ها

حداکثر فواصل خاموت برشی

فاصله بین خاموت های برشی عمود بر محور عضو نباید ار d/2 بیشتر باشد .

به دلیل آنکه سفره های آرماتور برشی عمود بر محور عضو حتما تمامی ترک های مورب برشی را در طول موثر خود قطع نمایند ، لذا فاصله آن ها به مقدار d/2 محدود می گردد .

فاصله بین خاموت های مایل و یا میلگرد های طولی خم شده باید چنان باشد که هر خط ۴۵ درجه ای که به طرف ع العمل از وسط مقطع ، d/2 تا میلگرد های کششی طولی رسم شود ، حداقل به وسیله یک ردیف از آرماتور های برشی قطع گردد .

برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید .

ادامه مطلبمنبع : http://profilmilgerd.blog.ir/1397/07/23/آرماتور-های-برشی
مهار میلگرد

درخواست حذف اطلاعات

مهار میلگرد ها

مهار میلگرد : ضوابط گفته شده در این مقاله برای تمامی میلگرد هایی که به طور عمده تحت اثر بار های استاتیک قرار دارند و یا سازه های با شکل پذیری که تحت اثر بار های جانبی ز ه قرار می گیرند صادق است .

۱- در تمامی قطعات بتن آرمه نیروهای کششی یا فشاری موجود در میلگرد ها در هر مقطع باید به وسیله مهار میلگرد ها در دو سمت ان مقطع به بتن منتقل گردد .

مهار میلگرد ها در بتن به یکی از سه طریق الف تا پ این بند با ترکیبی ار ان ها امکان پذیر است :

 • الف) پیوستگی موجود بین بتن و ارماتور در سطح جانبی ارماتور
 • ب)ایجاد قلاب استاندارد در انتهای میلگرد
 • پ) به کارگیری وسایل مکانیکی در طول میلگرد

۲- برای مهار میلگرد های کششی به وسیله قلاب ، انتهای میلگرد ها خم شده و به صورت قلاب در اورده می شود .

برای انتقال نیروی abfy از میلگرد به بتن ایجاد قلاب به تنهایی کافی نیست و باید علاوه بر ان طول اضافی مستقیم میلگرد از انتهای ازاد میلگرد تا شروع قلاب در بتن وجود داشته باشد .

حداقل این طول اضافی به علاوه شعاع قلاب انتهایی ان به علاوه قطر میلگرد ، که برای انتقال نیروی abfy لازم است ، طول گیرایی میلگرد قلاب دار نامیده می شوند .

طول گیرایی میلگرد های قلاب دار در کشش

طول گیرایی یک میلگرد قلاب دار در کشش ، idh ، باید حداقل برابر مقدار رابطه زیر در نظر گرفته شود .

مقدار idh در هیچ ح نباید کمتر از ۸ دی بی و یا ۱۵۰ میلیمتر اختیار گردد .

برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید .

ادامه مطلبمنبع : http://profilmilgerd.blog.ir/1397/06/07/مهار-میلگرد
میلگرد و جزئیات

درخواست حذف اطلاعات

میلگرد و جزئیات بیشتر

میلگرد و جزئیات :

قلاب های استاندارد

میلگرد و جزئیات : هر یک از خم های مشروح زیر قلاب استاندارد تلقی می شود :

الف) میلگرد های اصلی

خم نیم دایره ( قلاب انتهایی ۱۸۰ درجه ) به اضافه حداقل ۴db طول مستقیم ولی نه کمتر از ۶۰ میلیمتر در انتهای ازاد میلگرد

خم ۹۰ درجه ( گونیا ) به اضافه طول مستقیم برابر حداقل ۱۲db در انتهای ازاد میلگرد

ب) برای میلگرد های تقسیم و خاموت ها

خم ۹۰ درجه ( گونیا) به اضافه حداقل ۶db طول مستقیم ولی نه کمتر از ۶۰ میلی متر در انتهای ازاد میلگرد ، برای میلگرد های به قطر ۱۶ میلی متر و کمتر

خم ۹۰ درجه ( گونیا ) به اضافه حداقل ۱۲db طول مستقیم در انتهی ازاد میلگرد ، برای میلگرد های به قطر بیشتر از ۱۶ میلی متر و کمتر از ۲۵ میلی متر به اضافه حداقل ۶db طول مستقیم ولی نه کمتر از ۶۰ میلی متر در انتهای ازاد میلگرد

حداقل قطر خم ها

الف ) قطر داخلی خم ها به جزبرای خاموت ها با قطر کمتر از ۱۶ میلیمتر نباید از مقادیر مندرج در ج کمتر اختیار شود :

قطر میلگرد حداقل قطر خم
کمتر از ۲۸ میلیمتر ۶db
۲۸ تا ۳۴ میلیمتر ۸db
۳۶ تا ۵۵ میلیمتر ۱۰db

برای خم میلگرد های به قطر ۳۶ میلیمتر و بیشتر و با زاویه بیشتر از ۹۰ درجه به روش های خاص نیاز است .

ب) قطر داخلی خم ها برای خاموت های به قطر کمتر از ۱۶ میلیمتر نباید کمتر از ۴db اختیار شود .

طول گیرایی میلگرد های کششی

میلگرد و جزئیات : طول گیرایی یک میلگرد در کشش ، id ، باید حداقل برابر با مقدار حاصل از رابطه در نظر گرفته شود ، در هر حال کمتر از ۳۰۰ میلیمتر اختیار نشود .

برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید .

ادامه مطلبمنبع : http://profilmilgerd.blog.ir/1397/06/11/میلگرد-و-جزییات
سوله چیست

درخواست حذف اطلاعات

سوله چیست ؟

سوله چیست ؟ به سازه های ف ی شیب دار که بر اساس محاسبات فنی خاص طراحی و ساخته می شوند سوله گویند.

از این نوع سازه ها در کارخانه ها ، انبارها ، آشیانه های هواپیما ، مرغداری ها ، سالن های ورزشی ، فروشگاه های بزرگ ، تعمیر گاه ها و غیره استفاده می شود .

سوله از اجزای زیر تشکیل شده است :

 1. ستون
 2. رفتر(فریم )
 3. پرلین ( پروفیل z و c) و
 4. استرات
 5. بادبند
 6. سگراد (میل مهار )
 7. نبشی بند
 8. سایه بان
 9. ستون وال پست
 10. پیچ و مهره

سوله به اشکال مختلفی طراحی و ساخته می شود :

 • سوله
 • سازه سوله
 • سازنده سوله
 • اسکلت سوله
 • شرکت سازنده سوله
 • ساخت سوله
 • طراحی سوله
 • اجرای سوله
 • ساندویچ پانل
 • پانل سقفی
 • پانل دیواری سوله

به سازه های ف ی شیب دار که براساس محاسبات فنی خاص تولید می شود، سوله گویند.

سازه های شیب دار یا سوله در لاتین با عنوان gable bents یا ridge bents نامیده و معرفی می شوند.

لازم به توضیح است گروه کثیری از شرکت های بزرگ و کوچک تی و خصوصی با کمک این سازه ها توانسته اند به پیشبرد اه صنعتی و اقتصادی خود کمک کرده، و طبق محاسبات پیش بینی شده، به راحتی قادر به توسعه و گسترش ابنیه خود باشند.

در سال های قبل سیستم های پاسازی در ایران بسیار متداول بوده اما هم اکنون سوله سازی به علت مزایای زیادی جایگزین آن گشته است.

سوله به دلیل کاربرد عمدتا صنعتی از نظر طراحی با سایر سازه ها متفاوت است خصوصا آن که قاب ها در این نوع سازه ها کاملا متفاوت بوده و دارای شیب می باشند و دهانه ها نیز نسبت به سایر سازه ها بزرگتر است.

به دلیل بزرگ بودن ابعاد تیرها و ستون ها، جهت اجرای این سازه نمی توان از پروفیل های موجود در بازار استفاده نمود و باید اقدام به ساخت آنها کرد که اصطلاحا به آن تیر ورق میگویند .

نحوه طراحی سوله و انواع آن

سوله چیست ؟ یکی از زیباترین و جالب ترین سازه های عمرانی سوله است.

در این مقاله سعی داریم شما را با سوله و انواع آن آشنا کنیم.

سوله به دلیل کاربرد عمدتا صنعتی از نظر طراحی با سایر سازه ها متفاوت است خصوصا آنکه قاب ها در این نوع سازه ها کاملا متفاوت بوده و دارای شیب می باشند و دهانه ها نیز نسبت به سایر سازه ها بزرگتر است. به دلیل بزرگ بودن ابعاد تیرها و ستون ها ، جهت اجرای این سازه نمی توان از پروفیل های موجود در بازار استفاده نمود و باید اقدام به ساخت آن ها کرد که اصطلاحا به آن تیر ورق میگویند .

انواع سوله:

سوله دارای انواع گوناگون می باشد:

 • سوله تک دهانه به صورت ۸
 • سوله دو یا چند دهنه با ستون مشترک به صورت ۸۸ یا ۸۸۸ یا ۸۸۸۸
 • سوله دو دهانه به صورت ۸۸
 • سوله قوسی
 • سوله چند ضلعی

برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید .

ادامه مطلبمنبع : http://profilmilgerd.blog.ir/1397/06/01/سوله-چیست
تجهیزات ب میلگرد

درخواست حذف اطلاعات

تجهیزات ب میلگرد ( ادامه مقاله قبلی)

تجهیزات ب میلگرد :

قیچی اهرم دار برای برش میلگرد

تجهیزات ب میلگرد :امروزه برای برش آرماتور ها ، تجهیزات جدیدتر و قویتری با امکانات بیشتر در دسترس است ، از جمله اینکه برای برش آرماتور هایی با قطر تا ۲۴ میلیمتر می توان از دستگاه های برش کم وزن و قابل حمل که همانند سیستم برش پنوماتیک توسط کاربر حمل می شود استفاده کرد .

این سیستم ها به صورت الکترومکانیکال و هیدرولیکی کار می کنند .

برخی از این تجهیزات همزمان امکان خم و برش را با هم در اختیار می گذارند .

ابزار خم و برش آرماتور تا قطر ۲۵ میلیمتر

تجهیزات ب میلگرد : برای برش میلگرد هایی با قطر بالاتر از ۲۴ میلیمتر باید از ماشین آلات خاص این کار استفاده کرد ، چرا که امکان برش آن ها به وسیله نیروی انسانی میسر نیست .

این نوع تجهیزات امروزه انواع مختلفی دارند و استفاده از آن ها در پروژه های بزرگ که دارای کارگاه هایی هستند و یا کارخانجات تولید محصولات بتنی نه فقط برای قطر های بالاتر بلکه برای ( bar shop ) متمرکز برش و خم آرماتور قطر های پایین تر نیز توجیه اقتصادی دارد ، چرا که این ماشین ها امکان برش چندین میلگرد در کنار هم را دارند و سرعت و دقت بالاتری در مقایسه با نیروی انسانی داشته و هزینه کمتر و ایمنی بیشتری را تامین می کنند .

توان مصرفی این ماشین ها عمدتا انرژی الکتریکی می باشد ، ولی برخی از آن ها امکان کار با سوخت های فسیلی را نیز دارند که این خصوصیت بیتر در نوع قابل حمل دیده می شود .

توان مصرفی این ماشین ها بسته به قدرت برش آن ها می تواند تا ۶ کیلووات باشد .

این نکته قابل ذکر است که این سیستم ها دارای ظرفیت های مختلفی هستند و سقف توان برش آن ها عمدتا از میلگرد با قطر ۲۵ تا ۳۵ میلیمتر متغیر است .

برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید .

ادامه مطلبمنبع : http://profilmilgerd.blog.ir/1397/05/12/تجهیزات-بریدن-میلگرد
خم میلگرد

درخواست حذف اطلاعات

خم میلگرد ها

خم میلگرد : تمامی میلگرد ها باید به صورت سرد خم شوند ، مگر آنکه دستگاه نظارت روشی دیگر را مجاز بداند .

خم میلگرد ها تا حد امکان باید به طور مکانیکی به وسیله ماشین مجهز به فلکه خم کن و با یک عبور در سرعت ثابت انجام پذیرد ، به طوری که قسمت خم شده دارای شعاع انحنای ثابتی باشد .

برای خم میلگرد ها باید از فلکه هایی استفاده شود که قطر ان ها برای نوع فولاد مورد نظر مناسب باشد .

سرعت خم میلگرد ها باید متناسب با نوع فولاد و دمای محیط اختیار شود . سرعت خم میلگرد های سرد اصلاح شده به طور تجربی تعیین می شود .

در شرایطی که دمای میلگرد ها از منفی ۵ درجه سلسیوس کمتر باشد ، باید از خم ان ها خودداری شود .

به طور کلی باز و بسته خم ها به منظور شکل دادن مجدد به میلگرد ها مجاز نیست ، مگر در موارد استثنایی که دستگاه نظارت اجازه دهد . در این صورت تمامی میلگرد ها باید از نظر ترک خوردگی بازرسی و کنترل شوند .

خم میلگرد هایی که یک سر ان ها در بتن قرار دارد. مجاز نیست مگر انکه در طرح مشخص شده باشد یا دستگاه نظارت اجازه دهد .

در خم میلگرد با قطر ۳۶ میلیمتر و بیشتر با زاویه بیش از ۹۰ درجه ، باید از روش خاص استفاده نمود .

تجهیزات خم آرماتور

آرماتور هاپس از برش باید مطابق نقشه های اجرایی خم شوند .

آرماتور های با قطر کمتر از ۱۲ میلیمتر را می توان به کمک آچار به صورت دستی خم کرد .

این آچار ها هم می تواند بصورت اماده از تولید کننده یداری شود و یا اینکه با جوش دادن دو قطعه میلگرد ۵ سانتی متری به فاصله مناسب از هم ( معمولا پنج سانتی متر ) به یک میلگرد بلند با قطر مشابه آچار f تهیه شود

خم آرماتور به روش دستی به این صورت است که میلگرد پس از تعیین طول های مورد نظر بر روی میز آرماتوربندی قرار گرفته و زاویه مورد نظر به f می گیرد .

در انتهای این میز یک فلکه خم کن نصب گردیده است که میلگرد حول آن توسط آچار آن خم داده می شود .

می توان بر روی میز به منظور حرکت اسان تر میلگرد غلتک هایی نصب کرد که در واقع امتداد حرکت میلگرد را تعیین و تسهیل می کند .

ارتفاع میز آرماتور بندی معمولا ۱ متر است .

روندی که برای دادن شکل مورد نظر به آرماتور مورد استفاده قرار می گیرد بستگی به تجربه و مهارت آرماتور بند دارد .

در روش دستی ابتدا باید از صاف بودن میلگرد ساده اطمینان حاصل شود و در صورت وم با روش مناسب ان را صاف کرد .

نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که آرماتور خم شده باید کاملا در یک صفحه باشد و ح سه بعدی به خود نگیرد .

لازم است در این روش از کیفیت کار آرماتور اطمینان حاصل شود تا آرماتور های مناسبی تهیه شود .

به جای استفاده از آچار مجزا و فلکه خم مجزا می توان از ابزار هایی که هر دوی ان ها را با هم در اختیار می گذارند استفاده شود .

این سیستم بر روی میز نصب شده و به کار گرفته می شود .

برای آرماتور های با قطر بالاتر از ۱۲ میلیمتر باید از ماشین آلات خم میلگرد استفاده کرد .

هر چند همانگونه که در مورد دستگاه برش گفته شد برای کارهای با حجم بالاتر می توان از این ماشین ها برای خم میلگرد های با قطر های پایین تر نیز استفاده کرد ، چراکه در این ح دستگاه چند آرماتور را همزمان خم می کند .

از مزایای استفادهاز این ماشین ها می توان به کاهش نیروی انسانی مورد نیاز ، تامین دقت بالا تر و نیز کاهش قابل توجه زمان اشاره کرد .

اساس کار دراین روش همانند روش دستی است با این تفاوت که در این ماشین ها به جای نیروی انسان از نیروی موتور های الکتریکی و دیزلی استفاده می گردد .

انواع مختلفی از این ماشین ها در حال حاضر در دسترس قرار دارد که برای کاربرد های مختلف قابل استفاده است ، شامل سیستم های نیمه خ ر و کاملا خ ر ، قابل حمل و ثابت و بدیهی است که قدرت ماشین باید بر اساس قطر میلگرد ها و یا تعداد میلگردی که می خواهیم همزمان خم کنیم انتخاب شود که در واقع این موضوع بیان گراینست که سرعت کار مورد نیاز می تواند در نوع ماشین انتخ موثر باشد .

برای مثال دستگاهی که قدرت خم یک میلگرد با قطر ۲۵ میلیمتر را داشته باشد ، می تواند همزمان عملیات خم را برای ۵ میلگرد ۱۰ میلیمتری انجام دهد .

ماشین های خم میلگرد آجدار اکثرا با انرژی الکتریکی کار می کنند و در قدرت های پایین با برق تکفاز و قدرت های بالا تر با برق سه فاز کار می کنند ، ولی در عین حال نوع دیزلی ان ها نیز قابل استفاده می باشد .

این ماشین آلات برای خم انواع میلگرد تا قطر ۵۲ میلیمتر به کار گرفته می شوند .

وزن این ماشین ها بین ۷۰ تا ۸۰۰ کیلوگرم می باشد .

برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید .

ادامه مطلبمنبع : http://profilmilgerd.blog.ir/1397/05/24/خم-کردن-میلگرد
وصله میلگرد

درخواست حذف اطلاعات

وصله میلگرد ها

وصله میلگرد : حتی الامکان باید میلگرد های مصرفی به صورت یکپارچه باشند .

به علت محدودیت طول میلگرد های موجود در بازار و هم چنین به خاطر جلوگیری از دور ریز ان ها اغلب مجبور به استفاده از وصله میلگرد می شویم .

تعداد اتصالات میلگرد ها باید به حداقل ممکن کاهش یابد .

در صورتی که وجود اتصال اجتناب نا پذیر باشد ، این اتصالات باید در مقاطعی قرار داده شوند که تنش وارده بر عضو یا قطعه بتنی حداکثر نباشد و از تمرکز تمامی وصله ها در یک مقطع نیز خودداری شود .

روش های متداول برای وصله میلگرد ها عبارتست از :

 1. وصله های پوششی
 2. وصله های اتکایی
 3. وصله های جوشی
 4. وصله های مکانیکی

طول وصله برای آرماتور صاف ، دو برابر طول وصله مشابه در آرماتور های آجدار می باشد.

طول و محل وصله ها در ایین نامه های مربوطه ذکر می شود .

به طور کلی رعایت نکات زیر برای محل وصله آرماتور ضروری است :

 • الف: در قطعات تحت خمش و خمش توام با فشار ، نباید بیش از نصف میلگرد ها در یک مقطع وصله شوند .
 • ب: در صورت وجود کشش یا کشش ناشی از خمش ، حداکثر یک سوم میلگرد ها در یک مقطع را می توان به وسیله پوشش وصله نمود .

وصله میلگرد های تحتانی قطعات خمشی در وسط دهانه یا نزدیک به ان و یا میلگرد های بالایی قطعه خمشی روی تکیه گاه یا نزدیک ان ، مجاز نیست .

برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید .

ادامه مطلبمنبع : http://profilmilgerd.blog.ir/1397/05/29/وصله-کردن-میلگرد
میلگرد گذاری

درخواست حذف اطلاعات

میلگرد گذاری اجزای سازه های بتنی

میلگرد گذاری شامل نقشه های اجرایی میلگرد و جاگذاری و بستن آرماتور ها است .

نقشه های اجرایی میلگرد

نقشه های اجرایی منضم به قرار داد ، باید شامل جزئیات آرماتور بندی سازه ها ، نظیر قطر ، طول ، شکل ، اندازه و جزئیات خم ها و ج اوزان باشد .

بسته به نوع و پیچیدگی سازه با دستور دستگاه نظارت ، پیمان کار باید برای سهولت اجرا اقدام به تهیه نقشه های اجرایی کارگاهی نماید .

این نقشه ها بر اساس نقشه های اصلی قرارداد تهیه شده و شامل جزئیات بیشتری در ارتباط با نحوه اجرا ، خم ، محل دقیق و تعداد میلگرد ها ، نوع میلگرد ها و سایر اطلاعات لازم که به نحوی در درک بهتر جزئیات موثرند ، می باشند .

قبل از اجرای عملیات بتن ریزی و با اطلاع قبلی پیمان کار ، جزیات و نحوه استقرار آرماتور ها مورد بازدید دستگاه نظارت قرار گرفته و سپس دستور بتن ریزی صادر خواهد شد .

جاگذاری و بستن آرماتور ها

هنگام نصب ، میلگرد ها باید عاری از هر گونه آلودگی نظیر گرد و خاک ، زنگزدگی ، گل ، چربی ، رنگ ، ذرات خارجی که مانع چسبندگی بین بتن و آرماتور می گردد باشند .

آرماتور ها با توجه به قطر ، طول و شکل ، بایستی در محل های تعیین شده به نحوی مستحکم و ثابت شوند که هنگام بتن ریزی هیچگونه تغییر و جابه جایی در آن ها صورت نگیرد .

به منظور کنترل و تامین پوشش بتن ، می توان از قطعات بتنی ( لقمه ها ) یا ک های ف ی به ابعاد ، مقاومت و تعداد لازم استفاده نمود .

لقمه های بتنیباید دارای مفتول بوده و با استفاده از این مفتول ها به میلگرد های اصلی کاملا محکم شوند .

نباید از قطعه سنگ ، لوله های ف ی و قطعات چوب برای نگهداری میلگرد ها و امین پوشش بتن ، استفاده شود .

شالوده ها

میلگرد گذاری شالوده ها

میلگرد ها به صورت بکه ای در کف شالوده قرار داده می شوند .

برای ایجاد چسبندگی بیشتر و

برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید .

ادامه مطلبمنبع : http://profilmilgerd.blog.ir/1397/04/17/میلگرد-گذاری
میلگرد گذاری تیر

درخواست حذف اطلاعات

میلگرد گذاری تیر ها

میلگرد گذاری تیر : در تیر های بتن مسلح ، به علت ضعف بتن در مقابل نیروهای کششی ، میلگرد های فولادی در ناحیه ی کششی قرار داده می شود .

در تیر های بتن مسلح ، کشش ناشی از خمش به وسیله ی میلگرد های مسلح کننده و فشار ناشی از خمش به وسیله ی بتن ناحیه ی فشاری تحمل می شود ( در حالی که بین بتن و فولاد چسبندگی کاملی وجود داشته باشد و میلگرد ها در داخل بتن نلغزد ) .

البته بنا به برخی دلایل طراحی و اجرایی ، در ناحیه ی فشاری مقطع نیز ممکن است میلگرد هایی قرار داده شود .

میلگرد گذاری تیر : از نظر اجرایی ، حداقل تعداد میلگرد های اصلی تیر ، ۲ عدد است که در عمل حداقل ۲ میلگرد دیگر نیز در وجه مقابل برای مونتاژ و امکان استقرار و امکان استقرار خاموت ها در نظر گرفته می شود .

تعداد دقیق میلگرد ها پس از محاسبات طراحی مشخص می شود .

در شکل نحوه ی اتصال شبکه های میلگرد در یک اتصال مرکب تیر به ستون را نشان می دهد .

میلگرد گذاری تیر : باید دقت کرد که میلگرد های ستون پایینی در امتداد خود بدون خم شدن تا قسمت بالایی تیر ادامه پیدا کند .

میلگرد گذاری تیر

میلگرد گذاری دال ها

دال ، قسمتی از سازه ی بتنی است که برای پوشش فوقانی یا تحتانی فضای مورد نظر بکار می رود و هدف از ساخت آن جدا فضاهای مختلف از یکدیگر است .

برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید .

ادامه مطلبمنبع : http://profilmilgerd.blog.ir/1397/04/27/میلگرد-گذاری-تیر
میلگرد گذاری دیوار

درخواست حذف اطلاعات

میلگرد گذاری دیوار ها

میلگرد گذاری دیوار : از دیوار های بتنی در شرایط مختلف در ساختمان ها استفاده می شود .

دیوار ها را از نظر رفتار سازه ای می توان به ۵ دسته زیر طبقه بندی کرد :

دیوار های حائل

میلگرد گذاری دیوار : دیواری است که به منظور پایداری در مقابل فشار جانبی خاک به کار می رود .

در اغلب ح ها عامل پایداری ، وزن دیوار است .

دیوار های باربر ( بار قائم )

میلگرد گذاری دیوار : دیواری است که علاوه بر وزن خود ، نیروی خارجی قائمی را تحمل می کند که ناشی از ع العمل سقف یا نظایر ان است .

به دلیل اهمیت این دیوار ها ، ضوابط خاصی برای آن ها در نظر گرفته شده است .

برخی از این ضوابط به قرار زیرند :

 • دیوار ها باید برای بار های خارج از مرکز و هر گونه بار جانبی که در معرض آن ها قرار می گیرند ، طراحی شوند .
 • دیوار ها باید به اعضای متقاطع با آن ها مانند کف ها ، بام ها ، ستون ها و پایه ها و پی ها و غیره مهار شوند .
 • دیوار های با ضخامت بیشتر از ۲۵ سانتی متر باید دارای دو شبکه فولادی در دو طرف دیوار ، که پوشش بتنی هر شبکه حداقل ۵ سانتی متر است ، باشند . فاصله محور به محور میلگرد ها نباید از ۱٫۵ برابر ضخامت دیوار یا ۲۵ سانتی متر بیشتر باشد . در محل بازشو ها در دیوار باید حداقل ۲ میلگرد آجدار نمره ۱۶ در اطراف بازشو ، پنجره ها و در ها بکار برده شود .

برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید.

ادامه مطلبمنبع : http://profilmilgerd.blog.ir/1397/04/31/میلگرد-گذاری-دیوار
ب میلگرد

درخواست حذف اطلاعات

ب میلگرد ها

ب میلگرد : برای ساختن سازه های بتن مسلح باید ارماتور ها طبق نقشه ها تهیه و نصب گردند .

لذا باید با استفاده از روش مناسب این آرماتور ها که معمولا به صورت شاخه های ۱۲ متری به کارگاه حمل می شوند ، برش داده شده و سپس به شکل مورد نیاز در آیند و در این فرایند باید دقت لازم در طول و زوایا تامین شود .

در بعضی موارد ممکن است ارماتور ها در محلی خارج از کارگاه آماده شوند و سپس به کارگاه حمل شوند که این موضوع علی الخصوص در شبکه های آرماتور ، که در دال ها استفاده می شود ، مورد توجه جدی قرار می گیرد .

برای آماده سازی آرماتور ها تجهیزاتی در نظر گرفته می شود که در این بخش به معرفی آن ها خواهیم پرداخت .

این تجهیزات به دو بخش برش و خم آرماتور تقسیم می شوند .

امروزه دستگاه های خم و برش آرماتور در ظرفیت های مختلف در دسترس هستند که با توجه به نیاز می توان از آن ها استفاده کرد و آن ها را جایگزین روش های سنتی نمود .

انواع تجهیزات برش آرماتور

قیچی برش میگرد

میلگرد هایی که طبق ج آرماتور بندی در اعضای بتن آرمه به کار می روند دارای طول های مشخصی هستند که باید از یک شاخه معمولا ۱۲ متری بریده شوند .

با توجه به این موضوع بهتر است طول ها به صورتی طراحی شده باشند که افت و دور ریز آرماتور به حداقل برسد .

برای برش آرماتور ها در کارگاه های ساخت محصولات بتنی روش معمول به این صورت است که ابتدا بر روی میز ارماتور که طولی در حدود ۹ متر و عرض ۱ متر ، طول های مورد نظربا گچ مشخص و سپس میلگرد ها برش داده می شوند .

به این دستگاه ها گیوتین برش گفته می شود .

در کارگاه ها برای ب میلگرد های تا قطر ۱۲ میلیمتر می توان از قیچی های دستی آرماتور بندی استفاده کرد .

برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید .

ادامه مطلبمنبع : http://profilmilgerd.blog.ir/1397/05/08/بریدن-میلگرد
حمل و انبار میلگرد

درخواست حذف اطلاعات

حمل و انبار میلگرد ها

حمل و انبار میلگرد : قطر ، شکل ، اندازه ، تعداد و محل نصب آرماتور ها باید بر اساس نقشه های اجرایی باشد .

قبل از شروع عملیات بتن ریزی ، اتمام عملیات آرماتور گذاری باید کتبا به اطلاع دستگاه نظارت رسیده باشد .

این اعلام باید حداقل ۲۴ ساعت قبل از بتن ریزی صورت پذیرد تا دستگاه نظارت فرصت کافی برای کنترل داشته باشد .

بتن ریزی قبل از ب اجازه کتبی دستگاه نظارت مجاز نمی باشد .

آرماتور گذاری یا جا به جایی آرماتور ها حین اجرای بتن ریزی تحت هیچ شرایطی مجاز نیست .

مواردی نظیر بتن ریزی با استفاده از قابل های لغزان که در آن همزمانی آرماتور گذاری و بتن ریزی اجتناب نا پذیر است ، از شمول قاعده فوق مستثنی می باشند .

نوع و مشخصات میلگرد های مصرفی در بتن

میلگرد های مصرفی باید نو ، تمیز ، بدون هیچگونه آلودگی نظیر چربی ها ، ذرات بتن ، گرد و خاک و یا مواد زائد دیگر باشد .

میلگرد ها قبل از مصرف باید کاملا پاکیزه باشند تا خللی به پیوستگی بتن و میلگرد وارد نشود .

ادامه مطلبمنبع : http://profilmilgerd.blog.ir/1397/04/03/حمل و انبار کردن میلگرد
طبقه بندی میلگرد

درخواست حذف اطلاعات

طبقه بندی میلگرد ها از نظر روش ساخت

طبقه بندی میلگرد : فولاد گرم نورد شده ، فولاد سرد اصلاح شده ، فولاد گرم اصلاح شده

فولاد گرم نورد شده

فولاد سرد اصلاح شده

که بر اثر عملیات مکانیکی نظیر پیچانیدن ، کشیدن ، نورد یا گذرانیدن از حدیده ، بر روی میلگرد های گرم نورد شده در ح سرد به دست می آید .

فولاد گرم اصلاح شده یا فولاد ویژه

که بر اثر انجام عملیات مکانیکی نظیر گرمایش و آب دادن ، بر روی میلگرد های گرم نورد شده در ح گرم به دست می آید .

طبقه بندی میلگرد ها از نظر مکانیکی

میلگرد های فولادی بر اساس مقاومت مشخصه ان ها تقسیم بندی می شوند .

انواع رده های میلگرد فولادی از نظر مکانیکی در ج درج شده است .

فولاد های فوق از نظر شکل پذیری به سه رده طبقه بندی می شوند:

 1. فولاد نرم ( s240) ، که منحنی تنش ، تغییر شکل نسبی آن دارای پله تسلیم مشهود است .
 2. فولاد نیم سخت ( s340وs400)ف که منحنی تنش ، تغییر شکل نسبی آن دارای پله تسلیم بسیار محدود است.
 3. فولاد سخت ( s500)، که منحنی تنش ، تغییر شکل نسبی آن فاقد پله تسلیم است .
رده

علامت مشخصه

در استاندارد

ملی ۳۱۳۲ ایران

fsu حداقل

مقدار مجاز مقاومت کششی حداکثر فولاد n/mm2

fyk

n/mm2

طبقه بندی

از نظر

شکل رویه

رده از نظر سختی
s240 ساده ۲۴۰ ۳۶۰ ۲۴۰ ساده نرم
s340 آجدار۳۴۰ ۵۰۰ ۳۴۰ آجدار ما یچ نیم سخت
s400 آجدار ۴۰۰ ۶۰۰ ۴۰۰ آجدار جناغی نیم سخت
s500 آجدار ۵۰۰ ۶۵۰ ۵۰۰ اجدار مرکب سخت

انواع شکل رویه میلگرد ها

میلگرد های مصرفی از نظر شکل رویه به سه دسته طبقه بندی می شوند :

 1. میلگرد ساده
 2. میلگرد آجدار
 3. میلگرد اجدار پیچیده

برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید .

ادامه مطلبمنبع : http://profilmilgerd.blog.ir/1397/04/11/طبقه-بندی-میلگرد
بازار آهن الات ایران

درخواست حذف اطلاعات

بازار آهن الات ایران در سایت تهران آهن

بازار آهن الات ایران برای به دست اوردن قیمت دقیق و به روز در هر قسمت ، به لینک مشخص شده مراجعه کنید .

بازار آهن الات ایران : قیمت هر شاخه تیرآهن

قیمت هر کیلو میلگرد

بازار آهن الات ایران : قیمت هر کیلو پروفیل

قیمت هر کیلو قوطی

بازار آهن الات ایران : قیمت هر کیلو ناودانی

قیمت هر کیلو ورق که شامل ورق سیاه و ورق گالوانیزه می باشد

بازار آهن الات ایران : قیمت هر کیلو نبشی

قیمت هر کیلو تسمه

ادامه مطلبمنبع : http://profilmilgerd.blog.ir/1397/02/09/بازار-آهن-الات-ایران
طراحی سایت تهران آهن

درخواست حذف اطلاعات

طراحی سایت تهران آهن (بازرگانی هراتی )

طراحی سایت تهران آهن : شرکت تهران آهن به علت پیشرفت تکنولوژی و شبکه اینترنتی و در راستای راحت شدن امور و اطلاع رسانی سریع و به روز دست به ساخت طراحی سایت کرده که با توکل به خدا در حال پیشرفت بوده و روز به روز خدمات قابل ارائه به کاربرانش بیشتر می شود.

شرکت تهران آهن با تجربه ای امن و مطمئن روزانه در حال به روز رسانی قیمت انواع آهن آلات ، قیمت قوطی و پروفیل ، قیمت ناودانی ، قیمت نبشی ، قیمت تسمه و سپری ، قیمت تیر آهن و هاش

قیمت انواع ورق که شامل : ورق سیاه ، ورق روغنی ، ورق گالوانیزه ، ورق آجدار ، ورق کرکره ، ورق اسیدشویی و

شامل انواع لوله : لوله گالوانیزه ، لوله داربستی ، لوله مانیسمان ، لوله مبلی و لوله اسپیرال

و غیره که میتوانید با زدن گردشی در سایت اطلاعات لازم خود را پیدا کرده و با کارشناسان ما تماس و راهنمایی های لازم جهت ید امن را داشته باشد .

شرکت تهران آهن با شرکت های دیگری نظیر : صدرا پروفیل تهران ، کیان پرشیا ، فولاد هیربد ، شرکت جهان پروفیل پارس ، شرکت به ف ان ، شرکت نورد لوله و پروفیل صابری و تهران شرق همکاری می کند .

در این سایت میتوانید با مراجعه به آیتم بلاگ مقالات کاربردی و مفیدی به دست بیاورید .

و هم چنین در طراحی سایت تهران آهن ، قیمت آهن آلات و دیگر مواردی که در بالا به آن اشاره شده است به صورت ج مشخصی با آیتم فلش افزایش و یا کاهش قیمت مشخص شده است و به راحتی می توانید انالیز کنید .

برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید .

ادامه مطلبمنبع : http://profilmilgerd.blog.ir/1397/02/30/طراحی-سایت-تهران-آهن
تیرآهن هاش

درخواست حذف اطلاعات

تیرآهن هاش چیست و چه استفاده ای دارد؟

تیرآهن هاش :در این مقاله سعی داریم برای شما در مورد تیرآهن هاش صحبت کنیم اینکه تیراهن هاش چه میباشد و در چه قسمت هایی از صنعت و یا فعالیت های عمرانی و ساختمان سازی کاربرد دارد.

در مورد ویژگی های خاص و کیفیت تیرآهن های هاش با شما صحبت خواهیم کرد با ما همراه باشید تا اطلاعات مفید درمورد تیرآهن هاش در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.

تیرآهن هاش در واقع یکی از مصالح مهم ساختمانی می باشد که معمولاً در قسمت اسکلت های ف ی ساختمان سازی استفاده می شود و نقش بسیار مهمی هم در ساختمان سازی ایفا می کند زیرا اسکلت اصلی ساختمان ها را این تیرآهن های هاش تشکیل می دهند، و البته که این نوع تیرآهن در فعالیت های عمرانی نیز نقش پر رنگی ایفا میکند .

بررسی ویژگی های تیرآهن هاش

تیراهن هاش در واقع یکی از مهمترین المان هایی می باشد که در ساختمان سازی مورد اهمیت می باشد و در واقع وظیفه اصلی را در بین سازه ها در ساختمان سازی ایفا می کند چرا که تمام حرکاتی که یک ساختمان در مقابله رانش زمین و یا حرکات زمین عمل می کند و در مقابل این حرکات مقاومت می کنند تا ساختمان از بین نروند در واقع بر اساس

همین تیرآهن هاش می باشد که بسیاری از تیرآهن هایی که در ساختمان ها برای مقاومت در برابر ز له قرار داده میشود براساس همین تیرآهن هاش میباشد .

[caption id="attachment_1247" align="alignnone" width="300"]تیرآهن هاش تیرآهن هاش[/caption]

این تیر آهن ها نقش بسیار مهمی را در ساختمان سازی ایفا می کند این تیرآهن هاش بر اساس استانداردهای ی های عمران در واقعی یک سازه با ارتفاع بسیار زیاد می باشد که برای نگه داریم در این وزن ساختمان ساخته شده است تیرآهن های هاش در پروژه های صنعتی نیز بسیار کاربرد دارد و یکی از سازه های پر استفاده در صنعت و فعالیتهای عمرانی به حساب می آید.

به طور کلی می توان گفت حتی راهنما انواع و شکل های مختلفی


برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید.


ادامه مطلبمنبع : http://profilmilgerd.blog.ir/1396/11/02/تیرآهن-هاش
قیمت آهن

درخواست حذف اطلاعات

قیمت آهن به روز

قیمت آهن : از ابتدای سال جاری تا به امروز تولید آهن در کشور ۲۱ درصد افزایش یافته است. همچنین بررسی های صورت گرفته بر روی قیمت روز آهن خبر از افزایش ۲۱٫۴ درصدی محصولات می دهد. به علاوه افزایش تولید اهن آلات موجب شده تا صادرات این محصول نیز افزایش یابد.

اکثرکارشناسان بر این باورند که با توجه به عدم تمایل برخی از یداران خارجی برای ید آهن آلات ایران، برای رونق بخش صادرات این محصول باید قیمت آهن در بازار صادراتی متعادل تر شود و برای رونق این صنعت باید قیمت روز آهن آلات در کشور تحت کنترل باشد و موانع جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور بطور کامل حذف گردد.

طبق بررسی های صورت گرفته از شش ماه گذشته تا کنون میزان تولید آهن آلات در کشور

برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید.

ادامه مطلبمنبع : http://profilmilgerd.blog.ir/1396/11/10/قیمت-آهن
ورق گالوانیزه چیست

درخواست حذف اطلاعات

مزایای ورق گالوانیزه چیست ؟

ورق گالوانیزه چیست ؟ استفاده از ورقهای گالوانیزه ۱۰ فایده خواهد داشت که عبارتند از:

هزینه کمتر ورق گالوانیزه

برای انجام عملیات گالوانیزینگ، در مقایسه با سایر روشهای معمول جلوگیری از خوردگی، نیاز به هزینه کمتری خواهد بود.

هزینه کمتر برای تعمیرات و نگهداری

حتی در شرایطی که انجام عملیات گالوانیزینگ در مقایسه با سایر روش های جلوگیری از خوردگی، هزینه برتر است، اجرای آن به دلیل عدم نیاز به تعمیرات پرهزینه‏، توصیه می شود.

ورق گالوانیزه چیست

طول عمر زیاد ورق های گالوانیزه

طول عمر ورقهای پوشش داده شده با روی‏ در محیط های کاملا خورنده، در حدود ۲۰ تا ۳۰ سال است.

اعتبار

استانداردهای مختلف در خصوص گالوانیزینگ ورقهای فولادی، درزمینه ایجاد پوشش


برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید.

ادامه مطلبمنبع : http://profilmilgerd.blog.ir/1396/11/16/ورق-گالوانیزه-چیست
میلگردهای فولادی

درخواست حذف اطلاعات

میلگردهای فولادی آجدار

میلگردهای فولادی آجدار آهن یا آرماتور ، فولادی است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن مورد استفاده قرار می گیرد. فولادی که به این منظور در سازه های بتن آرمه به کار می رود به شکل میلگرد یا سیم می باشد و فولاد ، میلگرد نامیده می شود.

البته در موارد خاصی از فولاد ساختمانی نظیر نیمرخ های i شکل ، ناودانی یا قوطی نیز برای مسلح بتن استفاده می شود.

میلگردهای فولادی

میلگردهای فولادی باید تمیز و عاری از پوسته های رنگ ، روغن ، گرد و خاک و هر نوع آلودگی دیگر باشند، زیرا این آلودگی ها سبب کاهش چسبندگی بین بتن و آرماتور می شود .

استفاده از میلگرد های زنگ زده و پوسته پوسته شده کاملاً تمیز شوند .

در این صورت چنانچه ( sand blast) مجاز نیست ، مگر این که با برس زدن یا ماسه پاشی سطح مقطع آرماتور ضعیف


برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید .

ادامه مطلبمنبع : http://profilmilgerd.blog.ir/1396/12/24/میلگردهای-فولادی
ج وزن نبشی

درخواست حذف اطلاعات

ج وزن نبشی ( توضیح )

ج وزن نبشی به شما این امکان را می دهد که با توجه به مشخصات ظاهری نبشی نوع مورد نظر، مقدار وزن آن را در یک متر و همچنین در یک شاخه مشاهده کنید چون معمولا سفارش یداران نبشی بر اساس شاخه می باشد

ولی قیمت نبشی بر اساس وزن در بازار مشخص میگردد .

برای بررسی مقدار شاخه نبشی با توجه به وزن باز هم میتوانید از این ج استفاده کنید.

شما در این ج میتوانید از مشخصات دیگر نبشی نیز استفاده نمایید.

متفاوت بودن انواع نبشی بر اساس ابعاد ضخامت دو بال است . نبشی به دو گروه بال ی ان و بال متغیر هستند.

نبشی بال متغیر در بازار آنقدر درخواست کم است که جزو موارد خاص می باشد ،در نتیجه ما فقط ج بال ی ان را ارائه می کنیم.

جهت استفاده بهتر از جداول وزن نبشی راهنمایی برای استفاده اورده ایم که امیدوارم خوشتان بیاید .


برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید .

ادامه مطلبمنبع : http://profilmilgerd.blog.ir/1397/02/04/جدول-وزن-نبشی
تیرآهن چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

تیرآهن چیست؟

تیرآهن چیست؟ تیرآهن اساسی ترین پروفیل ساختمانی است که بعضا در پروژه های صنعتی نیز کاربرد دارد .

تیرآهن به سه صورت یافت می شود :

 1. تیرآهن( ipe )استاندارد اروپا و ایران
 2. تیرآهن( inp )استاندارد چین و روسیه
 3. تیرآهن( ipb )بال پهن

تیرآهن ipe و inp به ارتفاع ۸۰ - ۶۰۰ میلیمتر و تیرآهن ipb به ارتفاع ۱۰۰ - ۱۰۰۰ میلیمتر تولید می شود.

کاربرد تیرآهن در ساختمان به صورت ستون، پا، نعل درگاه، تیر در پوشش سقف ها و پل های لانه زنبوری استفاده می شود .

تیرآهن ipe این تیرآهن معمولی و استاندارد i شکل در ایران وجود دارد.

این تیرآهن طبق استاندارد اروپا تولید می شود و ضخامت بال آن ثابت است .

تیرآهن inp تیرآهن i شکل که ضخامت بال آنها با فاصله گرفتن از جان تیرآهن کاهش می یابد که این استاندارد کارخانجات روسیه و چین می باشد .

inp تیرآهن ipb تیرآهن h یا تیر آهن های عریض که در آنها طول بال ها نسبت به تیرآهن های ipe افزایش یافته است .

ipb

نکته : علامت v نشان دهنده سنگین بودن و علامت l نشان دهنده سبک بودن تیرآهن می باشد. به عنوان مثال ipbv نشان دهنده تیرآهن عریض سنگین و ipbll نشان دهنده تیرآهن عریض سبک می باشد .

ipbv

ipbl

جنس تیرآهن

جنس تیرآهن چیست؟ تیرآهن از قطعات اولیه ی احداث هر پروژه ساختمانی می باشد.که در قرن بیستم و با پیشرفت فزونی صنعت و با گسترش شهر نشینی

بسیار پر کاربرد بوده است.بر اساس استاندارد جهانی جنس تیرآهن های ساخته شده st37 می باشد .

تیر آهن ipe

تیرآهن چیست؟ این تیر آهن معمولی و استاندارد در ایران کاربرد زیادی دارد. این تیر آهن طبق


برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلبمنبع : http://profilmilgerd.blog.ir/1396/10/25/تیرآهن-چیست