بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

تعریف مهارت

پست تعریف مهارت از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.تعریف مهارت

درخواست حذف اطلاعات
برای اصطلاح مهارت آموزی تعاریف متعددی بیان شده است. یکی از عمومی ترین تعاریف این چنین است:

مهارت آموزی یعنی ایجاد روابط بین فردی مناسب و موثر، انجام مسئولیت های اجتماعی، تصمیم گیری صحیح، حل تع ت و کشمکش های بدون توسل به اعمالی که به خود یا دیگران صدمه می زنند، برنامه آموزش مهارت آموزی بر این اصل استوار است که ک ن و نوجوانان حق دارند توانمند شوند و نیازمند آنند که بتوانند از خود و علاقه هایشان در موقعیت های سخت زندگی دفاع کنند. این نوع برنامه ها در پیشگیری از مخاطرات سلامت نگاهی کلی دارند و به آموزش محدود تنها یک مهارت بسنده نمی کنند.
منبع : http://porsesh1906.blogfa.com/post/9