بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

باغبان گلشن مهارت

آخرین پست های وبلاگ باغبان گلشن مهارت به صورت خودکار از بلاگ باغبان گلشن مهارت دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.سفارش ی در مورد مهارت آموزی

درخواست حذف اطلاعات
سفارش ی در مورد مهارت آموزی
منبع : http://porsesh1906.blogfa.com/post/4
مهارت نه گفتن

درخواست حذف اطلاعات

چگونه نه گفتن را بیاموزیم :

برای اینکه یاد بگیرید چگونه به مردم و خواسته های شان «نه» بگویید، مواردی که در زیر عنوان شده را بخوانید و از آنها به درستی و با دقت استفاده کنید:

نتیجه تصویری برای مهارت نه گفتن
منبع : http://porsesh1906.blogfa.com/post/6
آشنایی با انواع «مهارت» در آموزش و پرورش

درخواست حذف اطلاعات
آشنایی با انواع «مهارت» در آموزش و پرورش/ از مهارت اجتماعی تا مهارت عاطفی

مهارت یعنی توانایی پیاده سازی یا به کارگیری آسان و دقیق علم و دانش در عمل به نحوی که فرد در انجام آن، حرفه ای و مسلط قلمداد شود.

نتیجه تصویری برای مهارت آموزی
منبع : http://porsesh1906.blogfa.com/post/8
تعریف مهارت

درخواست حذف اطلاعات
برای اصطلاح مهارت آموزی تعاریف متعددی بیان شده است. یکی از عمومی ترین تعاریف این چنین است:

مهارت آموزی یعنی ایجاد روابط بین فردی مناسب و موثر، انجام مسئولیت های اجتماعی، تصمیم گیری صحیح، حل تع ت و کشمکش های بدون توسل به اعمالی که به خود یا دیگران صدمه می زنند، برنامه آموزش مهارت آموزی بر این اصل استوار است که ک ن و نوجوانان حق دارند توانمند شوند و نیازمند آنند که بتوانند از خود و علاقه هایشان در موقعیت های سخت زندگی دفاع کنند. این نوع برنامه ها در پیشگیری از مخاطرات سلامت نگاهی کلی دارند و به آموزش محدود تنها یک مهارت بسنده نمی کنند.
منبع : http://porsesh1906.blogfa.com/post/9
مسئله مهارت آموزی در پرسش مهر

درخواست حذف اطلاعات
مهارت آموزی به دانش آموزان در نظام های آموزشی نوین بیش از نمره و معدل اهمیت دارد. دانش آموزان با مهارت ی می توانند به درک عمیق تری از آموخته های خود دست یابند و برای ساختن آینده ای بهتر آماده شوند
منبع : http://porsesh1906.blogfa.com/post/13
مهارت آموزی برای آموزگاران

درخواست حذف اطلاعات
هر‏چند گستره‏ی مهارت‏های زندکی بسیار وسیع است و حیطه‏ی آن از زندگی مشارکتی تا ارتباط و بودن با خود را دربرمی‏گیرد، اما آن‏چه در آموزش‏وپرورش، ضرورت یادگیری و به‏کارگیری این مهارت‏ها را دوچندان می‏کند، تأثیر آن بر میزان و چگونگی تحقیق سایر اه تعلیم و تربیت است. در کلاس درس، رابطه‏ای دوسویه حکم‏فرماست؛ رابطه‏ی دانش‏آموزان با معلم و برع .

نتیجه تصویری برای مهارت آموزی برای معلم ها
منبع : http://porsesh1906.blogfa.com/post/10
مهارت ارتباط

درخواست حذف اطلاعات
چگونگی ارتباط معلم و دانش آموزان:

به طور کلی ارتباطات انسانی را به دو مقوله کلامی و غیرکلامی تقسیم می کنند بیشتر متخصصان تعلیم و تربیت, ارتباط را نوعی رابطه دوطرفه می دانند, هر چند که رابطه یکطرفه نیز ممکن است وجود داشته باشد ارتباطات معلم شاگرد هر دو ویژگی را دارد هم کلامی و هم غیرکلامی است.

تصویر مرتبط
منبع : http://porsesh1906.blogfa.com/post/7