بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان

پست پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان

درخواست حذف اطلاعات

پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان


پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان

,

پرسشنامه

,

همرنگی اجتماعی مردان

,

,

پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان

پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان
دسته بندی پرسشنامه
بازدید ها 18
فرمت فایل docx
حجم فایل 15 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 5
 پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان گزارش تخلف برای پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان
پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان

فروشنده فایل

کد کاربری 4674 تمام فایل ها
کاربر

پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد
همنوایی یا همرنگی1 فرایندی است که طی آن، شخص احساس فشار خیالی یا واقعی از سوی گروه نسبت به خودش کرده و در نتیجه رفتار خویش را تغییر میدهد (بیرو2، 1999، ترجمه ساروخانی،.(1380

پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان توسط نبوی و گرین (2002) برای بررسی انتظارات معمول اجتماعی در رفتار مردان طراحی شده است. جهت اجرای آن بر روی نمونه ایرانی، ابتدا توسط یکی از اساتید زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شد. این پرسشنامه توسط صفارینیا و علیبخشی (1390) بر روی 504 دانشجوی پسر کارشناسی پیام نور تهران اجرا شده است.

نمرهگذاری

این پرسشنامه که از نوع مداد- کاغذی و خودگزارشدهی است، مشتمل بر 36 گویه میباشد. گویههای 3، 4، 7، 8، 10، 11، 12، 13، 20، 22، 28، 34 ده مقیاس »تلاش برای تسلط«، گویههای 5، 16، 17، 23 ده مقیاس »پرخاشگری«، گویههای 14، 19، 25، 31، 35 ده مقیاس »جلوگیری از آسیبپذیری عاطفی«، گویههای 24، 30، 36 ده مقیاس »وابستگی به رابطه و تمایلات «، گویههای 1، 2، 6، 9، 27، 32 ده مقیاس »انجام خودت یبی« و گویههای 21، 26، 29 ده مقیاس »اجتناب از وابستگی به دیگران« را میسنجند. نمرهگذاری گویهها براساس مقیاس لیکرت شش درجهای به صورت »کاملاً موافق«6=، »نسبتاً موافق«5=، »کمی موافق«4=، »کمی مخالف«3=، »نسبتاً مخالف«2= و »کاملاً مخالف«1= انجام میشود. بنابراین حداقل و حداکثر نمره ب شده از این پرسشنامه به ترتیب برابر با 33 و 198 خواهد بود. این آزمون هم به صورت فردی و هم به صورت گروهی بر روی مردان بزرگسال قابل اجرا میباشد. لازم به ذکر است که گویههای 2، 5، 6، 9، 10، 13، 16، 17، 19، 20، 21، 22، 23، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 36 به صورت مع نمرهگذاری میشوند. همچنین نتایج بررسی ی درونی پرسشنامه در پژوهش صفارینیا و علی بخشی (1390) نشان داد که همه گویهها به جز گویههای 15، 18، 33 همبستگی بالایی با نمره کل دارند،بنابراین از 36 گویه پرسشنامه، 3 گویه مذکور حذف شدند و تعداد آنها به 33 گویه کاهش پیدا کرد.


پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردانپرسشنامههمرنگی اجتماعی مردان

در صورتی که در روند ید و این فایل با مشکلی مواجه شدید با شماره 09214087336 از طریق پیامک یا تماس در

ارتباط باشید همچنیت آیدی تلگرام من جهت پشتیبانی @wwwlonoir می باشد

آموزش ب و کار اینترنتی[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]منبع : http://porsesh-nameh.blogsky.com/1397/08/18/post-727/