بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

دانلود نمونه پرسشنامه

آخرین پست های وبلاگ دانلود نمونه پرسشنامه به صورت خودکار از بلاگ دانلود نمونه پرسشنامه دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.پرسشنامه مقیاس خ رآمدی ک ن

درخواست حذف اطلاعات

پرسشنامه مقیاس خ رآمدی ک ن

پرسشنامه مقیاس خ رآمدی ک ن
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 100 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 2
دریافت فایل
پرسشنامه مقیاس خ رآمدی ک ن

فروشنده فایل

کد کاربری 4674 تمام فایل ها

پرسشنامه مقیاس خ رآمدی ک ن

این پرسشنامه دارای ۲۲ سوال بوده و هدف آن ارزی میزان خ رآمدی ک ن (در دو موقعیت بدون تعارض و موقعیت تعارض آمیز) است. اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس، ﺷﺎﻣﻞ ۲۲ ﮔﻮﻳﻪ اﺳـﺖ و ﺗﻮﺳـﻂ ِ وﻳﻠـﺮ، و ﻟـﺪ (۱۹۸۲) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮد ـ ﻛﺎرآﻣﺪی ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻼسﻫﺎی ﺳـﻮم ﺗـﺎ ﭘـﻨﺠﻢ اﺑﺘـﺪاﻳﻲ در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻻن ﺧﻮد دارﻧﺪ، ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳـﺖ.

پرسشنامه مقیاس خ رآمدی ک نمقیاس خ رآمدی ک نخ رآمدی ک ن
منبع : http://porsesh-nameh.blogsky.com/1396/05/12/post-718/
پرسشنامه مقیاس خود پنداره ک ن پیرز-هریس

درخواست حذف اطلاعات

پرسشنامه مقیاس خود پنداره ک ن پیرز-هریس

پرسشنامه مقیاس خود پنداره ک ن پیرزهریس
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 702 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 7
دریافت فایل
پرسشنامه مقیاس خود پنداره ک ن پیرز-هریس

فروشنده فایل

کد کاربری 4674 تمام فایل ها

پرسشنامه مقیاس خود پنداره ک ن پیرز-هریس

این پرسشنامه شامل 80 سوال است که سوالات پرسشنامه به صورت گزارش شخصی درباره اینکه ک ن و نوجوانان درباره خودشان چه احساسی دارند، طرح ریزی شده است. سوالات این مقیاس هم در جهت مثبت و هم در جهت منفی و در بعد خودسنجی، نمره گذاری شده است. نمره بالا در این مقیاس نشان دهنده خودسنجی مثبت و نمره پایین، نشان دهنده خودسنجی منفی است.

پرسشنامه مقیاس خود پنداره ک ن پیرز هریسمقیاس خود پنداره ک ن پیرز هریسپرسشنامه خود پنداره ک ن پیرز هریسخود پنداره ک ن پیرز هریس
منبع : http://porsesh-nameh.blogsky.com/1396/05/12/post-719/
پرسشنامه آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن

درخواست حذف اطلاعات

پرسشنامه آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن


پرسشنامه آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن

,

راهبردهای خواندن

,

پرسشنامه آگاهی فراشناختی

,

آگاهی فراشناختی

,

پرسشنامه فراشناخت

,

فراشناخت

,

پرسشنامه آگاهی از راهبردهای خواندن

,

,

پرسشنامه آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن

پرسشنامه آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها 28
فرمت فایل zip
حجم فایل 1357 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 7
 پرسشنامه آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن گزارش تخلف برای پرسشنامه آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن
پرسشنامه آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن

فروشنده فایل

کد کاربری 15739 تمام فایل ها
کاربر

پرسشنامه آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن

پرسشنامه آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن

پرسشنامه آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندنراهبردهای خواندنپرسشنامه آگاهی فراشناختیآگاهی فراشناختیپرسشنامه فراشناختفراشناختپرسشنامه آگاهی از راهبردهای خواندن

در صورتی که در روند ید و این فایل با مشکلی مواجه شدید با شماره 09214087336 از طریق پیامک یا تماس در

ارتباط باشید همچنیت آیدی تلگرام من جهت پشتیبانی @wwwlonoir می باشد

آموزش ب و کار اینترنتی[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]منبع : http://porsesh-nameh.blogsky.com/1397/08/18/post-720/
پرسشنامه اضطراب

درخواست حذف اطلاعات

پرسشنامه اضطراب


پرسشنامه اضطراب

,

اضطراب

,

آزمون روانشناسی اضطراب

,

آزمون روانشناسی استرس

,

آزمون استرس

,

پرسشنامه استرس

,

آزمون سنجش میزان استرس

,

آزمون سنجش استرس

,

پرسشنامه سنجش استرس و اضطراب

,

سنجش اضطراب

,

,

پرسشنامه اضطراب

این آزمون پرسشنامه ای برای سنجش میزان استرس و اضطراب دربین افراد است
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها 54
فرمت فایل zip
حجم فایل 470 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 4
 پرسشنامه اضطراب گزارش تخلف برای پرسشنامه اضطراب پرسشنامه اضطراب

فروشنده فایل

کد کاربری 15739 تمام فایل ها
کاربر

پرسشنامه اضطراب

پرسشنامه اضطراب

پرسشنامه اضطراباضطرابآزمون روانشناسی اضطرابآزمون روانشناسی استرسآزمون استرسپرسشنامه استرسآزمون سنجش میزان استرسآزمون سنجش استرسپرسشنامه سنجش استرس و اضطرابسنجش اضطراب

در صورتی که در روند ید و این فایل با مشکلی مواجه شدید با شماره 09214087336 از طریق پیامک یا تماس در

ارتباط باشید همچنیت آیدی تلگرام من جهت پشتیبانی @wwwlonoir می باشد

آموزش ب و کار اینترنتی[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]منبع : http://porsesh-nameh.blogsky.com/1397/08/18/post-721/
پرسشنامه قدرت تخیل

درخواست حذف اطلاعات

پرسشنامه قدرت تخیل


پرسشنامه قدرت تخیل

,

قدرت تخیل

,

پرسشنامه تخیل

,

تخیلات

,

پرسشنامه سنجش تخیل

,

سنجش قدرت تخیل

,

,

پرسشنامه قدرت تخیل

پرسشنامه قدرت تخیل
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها 30
فرمت فایل zip
حجم فایل 1201 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 12
 پرسشنامه قدرت تخیل گزارش تخلف برای پرسشنامه قدرت تخیل پرسشنامه قدرت تخیل

فروشنده فایل

کد کاربری 15739 تمام فایل ها
کاربر

پرسشنامه قدرت تخیل

فایل بصورت تصاویر با پسوند jpg می باشد.

پرسشنامه قدرت تخیلقدرت تخیلپرسشنامه تخیلتخیلاتپرسشنامه سنجش تخیلسنجش قدرت تخیل

در صورتی که در روند ید و این فایل با مشکلی مواجه شدید با شماره 09214087336 از طریق پیامک یا تماس در

ارتباط باشید همچنیت آیدی تلگرام من جهت پشتیبانی @wwwlonoir می باشد

آموزش ب و کار اینترنتی[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]منبع : http://porsesh-nameh.blogsky.com/1397/08/18/post-722/
پرسشنامه سنجش خلاقیت (cree)

درخواست حذف اطلاعات

پرسشنامه سنجش خلاقیت (cree)


پرسشنامه سنجش خلاقیت (cree)

,

پرسشنامه خلاقیت

,

پرسشنامه سنجش خلاقیت

,

سنجش خلاقیت

,

خلاقیت سنجش

,

پرسشنامه اندازه گیری خلاقیت

,

,

پرسشنامه سنجش خلاقیت (cree)

پرسشنامه سنجش خلاقیت (cree)
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها 26
فرمت فایل zip
حجم فایل 2817 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 12
 پرسشنامه سنجش خلاقیت (cree) گزارش تخلف برای پرسشنامه سنجش خلاقیت (cree) پرسشنامه سنجش خلاقیت (cree)

فروشنده فایل

کد کاربری 15739 تمام فایل ها
کاربر

پرسشنامه سنجش خلاقیت (cree)

فایل بصورت تصاویر با پسوند jpg می باشد.

پرسشنامه سنجش خلاقیت (cree)پرسشنامه خلاقیتپرسشنامه سنجش خلاقیتسنجش خلاقیتخلاقیت سنجشپرسشنامه اندازه گیری خلاقیت

در صورتی که در روند ید و این فایل با مشکلی مواجه شدید با شماره 09214087336 از طریق پیامک یا تماس در

ارتباط باشید همچنیت آیدی تلگرام من جهت پشتیبانی @wwwlonoir می باشد

آموزش ب و کار اینترنتی[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]منبع : http://porsesh-nameh.blogsky.com/1397/08/18/post-723/
پرسشنامه کنترل خشم (اقتباس از کتاب understanding yourself)

درخواست حذف اطلاعات

پرسشنامه کنترل خشم (اقتباس از کتاب understanding yourself)


کنترل خشم

,

پرسشنامه کنترل خشم

,

مهارت های کنترل خشم

,

پرسشنامه کنترل خشم اقتباس از کتاب understanding yourself

,

,

پرسشنامه کنترل خشم (اقتباس از کتاب understanding yourself)

پرسشنامه کنترل خشم (اقتباس از کتاب understanding yourself)
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها 33
فرمت فایل pdf
حجم فایل 293 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 14
 پرسشنامه کنترل خشم (اقتباس از کتاب understanding yourself) گزارش تخلف برای پرسشنامه کنترل خشم (اقتباس از کتاب understanding yourself) پرسشنامه کنترل خشم (اقتباس از کتاب understanding yourself)

فروشنده فایل

کد کاربری 15739 تمام فایل ها
کاربر

پرسشنامه کنترل خشم (اقتباس از کتاب understanding yourself)

کنترل خشمپرسشنامه کنترل خشممهارت های کنترل خشمپرسشنامه کنترل خشم اقتباس از کتاب understanding yourself

در صورتی که در روند ید و این فایل با مشکلی مواجه شدید با شماره 09214087336 از طریق پیامک یا تماس در

ارتباط باشید همچنیت آیدی تلگرام من جهت پشتیبانی @wwwlonoir می باشد

آموزش ب و کار اینترنتی[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]منبع : http://porsesh-nameh.blogsky.com/1397/08/18/post-724/
پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (npi-16)

درخواست حذف اطلاعات

پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (npi-16)


پرسشنامه آمز (npi16)

,

npi16

,

پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز

,

پرسشنامه شخصیت خودشیفته

,

شخصیت خودشیفته آمز

,

پرسشنامه شخصیت آمز

,

,

پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (npi-16)

پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (npi16)
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها 16
فرمت فایل pdf
حجم فایل 332 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 2
 پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (npi-16) گزارش تخلف برای پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (npi-16) پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (npi-16)

فروشنده فایل

کد کاربری 15739 تمام فایل ها
کاربر

پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (npi-16) یکی از پرکاربردترین و مناسب ‎ترین ابزارها برای سنجش این متغیر است. خودشیفتگی تاریخچه ای طولانی در متون پزشکی و حتی ادبیات دارد. در یونان باستان افسانه ای رایج بود که حکایت از عاشق شدن فردی به نام نارسیسیوس به تصویر خود در آب داشت و در نتیجه آن جان خود را از دست داد. به صورت کلی خودشیفتگی با پیامدهای مثبت و منفی همراه است و برخی از پیامدهای مثبت آن شامل کاهش افسردگی، برون گرایی، خوشایندی اولیه و عملکرد بهتر در جمع می باشد. از سوی دیگر، عطش توجه، اطمینان افراطی به خود، فقدان همدلی، پرخاشگری و ناسازگاری اجتماعی برخی از پیامدهای منفی خودشیفتگی را تشکیل می دهند. مطالعات اولیه در زمینه خودشیفتگی آن را به عنوان یک اختلال شخصیت برشمرده اند. اما در حال حاضر خودشیفتگی هم به عنوان نوعی اختلال در سطح بالینی و هم به عنوان صفت شخصیتی در سطح غیر بالینی مورد توجه است.

فایل با فرمت pdf می باشد.

پرسشنامه آمز (npi16)npi16پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمزپرسشنامه شخصیت خودشیفتهشخصیت خودشیفته آمزپرسشنامه شخصیت آمز

در صورتی که در روند ید و این فایل با مشکلی مواجه شدید با شماره 09214087336 از طریق پیامک یا تماس در

ارتباط باشید همچنیت آیدی تلگرام من جهت پشتیبانی @wwwlonoir می باشد

آموزش ب و کار اینترنتی[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]منبع : http://porsesh-nameh.blogsky.com/1397/08/18/post-725/
پرسشنامه هوش اجتماعی

درخواست حذف اطلاعات

پرسشنامه هوش اجتماعی


پرسشنامه هوش اجتماعی

,

پرسشنامه

,

هوش اجتماعی

,

,

پرسشنامه هوش اجتماعی

پرسشنامه هوش اجتماعی
دسته بندی پرسشنامه
بازدید ها 26
فرمت فایل docx
حجم فایل 14 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 5
 پرسشنامه هوش اجتماعی گزارش تخلف برای پرسشنامه هوش اجتماعی پرسشنامه هوش اجتماعی

فروشنده فایل

کد کاربری 4674 تمام فایل ها
کاربر

پرسشنامه هوش اجتماعی

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: داردهوش به توانایی افراد برای یادگیری و استدلال اشاره میکند. به معنی دیگر هوش به معنی تنه اطلاعات و آگاهی میباشد. هوش اجتماعی به طور مشابهی هر دو معنی را در برمیگیرد (کلیستروم و کانتور1،.(2000

اخیراً علاقه مجددی به مفهوم هوش اجتماعی در اکثر پژوهشگرانی که ادعای وجود آن را دارند، پدیدار شده است. معنای هوش اجتماعی به مفاهیمی چون شایستگی و مهارتهای اجتماعی نزدیک است و همچنین با مفاهیمی نظیر هوش هیجانی و هوش بین فردی اشتراک زیادی دارد (بژورکویست و استرمن،2000؛ ویز و ساب2،.(2007
هوش اجتماعی در ابتدا فقط به عنوان یک مفهوم منفرد معرفی شد، اما بعدها دیگران آن را به عنوان دو نوع هوش فردی تعریف د که به دو جنبه هوش فردی1 و هوش بین فردی2 که شامل دانش و آگاهی در مورد خود و دیگران میباشد، تقسیم میشود. (کراون3، .(2009

هوش اجتماعی دارای مؤلفههای ادراکی، تحلیلی- شناختی و رفتاری (مهارتها) میباشد. هوش اجتماعی اغلب به وسیله خودگزارشیها مورد اندازهگیری قرار گرفته است. یکی از آزمونهایی که برای اندازهگیری هوش اجتماعی ساخته شده است، پرسشنامه هوش اجتماعی آنگ تونتت 2008)، ترجمه مجدیان، (1388 میباشد. جهت اجرای آن بر روی نمونه ایرانی، ابتدا توسط یکی از اساتید زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شد. این پرسشنامه توسط صفارینیا و سلگی (1389) بر روی 557 دانشجوی کارشناسی 319) زن و 238 مرد) های ای کرمانشاه، آباد غرب و کن ر اجرا شده است

نمرهگذاری


این پرسشنامه که از نوع مداد- کاغذی و خودگزارشدهی است، مشتمل بر 45 گویه دو گزینهای (درست/نادرست) میباشد. گویهها به صورت صفر و یک نمرهگذاری میشوند. بنابراین حداقل و حداکثر نمره ب شده از این پرسشنامه به ترتیب برابر با 0 و 45 خواهد بود. نمرات بیشتر به معنای هوش اجتماعی بالاتر است. لازم به ذکر است که گویههای 2، 3، 6، 13، 18، 20، 21، 24، 29، 37، 38، 41، 44 به صورت معکویس نمرهگذاری میشوند. همچنین نتایج بررسی ی درونی پرسشنامه در پژوهش صفارینیا و سلگی (1389) نشان داد که همه گویهها به جز گویههای 5، 10، 14، 16، 17، 26، 33، 39، 40 همبستگی بالایی با نمره کل دارند، بنابراین از 45 گویه پرسشنامه، 9 گویه مذکور حذف شدند و تعداد آنها به 36 گویه کاهش پیدا کرد.

پرسشنامه هوش اجتماعیپرسشنامههوش اجتماعی

در صورتی که در روند ید و این فایل با مشکلی مواجه شدید با شماره 09214087336 از طریق پیامک یا تماس در

ارتباط باشید همچنیت آیدی تلگرام من جهت پشتیبانی @wwwlonoir می باشد

آموزش ب و کار اینترنتی[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]منبع : http://porsesh-nameh.blogsky.com/1397/08/18/post-726/
پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان

درخواست حذف اطلاعات

پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان


پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان

,

پرسشنامه

,

همرنگی اجتماعی مردان

,

,

پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان

پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان
دسته بندی پرسشنامه
بازدید ها 18
فرمت فایل docx
حجم فایل 15 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 5
 پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان گزارش تخلف برای پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان

فروشنده فایل

کد کاربری 4674 تمام فایل ها
کاربر

پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد
همنوایی یا همرنگی1 فرایندی است که طی آن، شخص احساس فشار خیالی یا واقعی از سوی گروه نسبت به خودش کرده و در نتیجه رفتار خویش را تغییر میدهد (بیرو2، 1999، ترجمه ساروخانی،.(1380

پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان توسط نبوی و گرین (2002) برای بررسی انتظارات معمول اجتماعی در رفتار مردان طراحی شده است. جهت اجرای آن بر روی نمونه ایرانی، ابتدا توسط یکی از اساتید زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شد. این پرسشنامه توسط صفارینیا و علیبخشی (1390) بر روی 504 دانشجوی پسر کارشناسی پیام نور تهران اجرا شده است.

نمرهگذاری

این پرسشنامه که از نوع مداد- کاغذی و خودگزارشدهی است، مشتمل بر 36 گویه میباشد. گویههای 3، 4، 7، 8، 10، 11، 12، 13، 20، 22، 28، 34 ده مقیاس »تلاش برای تسلط«، گویههای 5، 16، 17، 23 ده مقیاس »پرخاشگری«، گویههای 14، 19، 25، 31، 35 ده مقیاس »جلوگیری از آسیبپذیری عاطفی«، گویههای 24، 30، 36 ده مقیاس »وابستگی به رابطه و تمایلات «، گویههای 1، 2، 6، 9، 27، 32 ده مقیاس »انجام خودت یبی« و گویههای 21، 26، 29 ده مقیاس »اجتناب از وابستگی به دیگران« را میسنجند. نمرهگذاری گویهها براساس مقیاس لیکرت شش درجهای به صورت »کاملاً موافق«6=، »نسبتاً موافق«5=، »کمی موافق«4=، »کمی مخالف«3=، »نسبتاً مخالف«2= و »کاملاً مخالف«1= انجام میشود. بنابراین حداقل و حداکثر نمره ب شده از این پرسشنامه به ترتیب برابر با 33 و 198 خواهد بود. این آزمون هم به صورت فردی و هم به صورت گروهی بر روی مردان بزرگسال قابل اجرا میباشد. لازم به ذکر است که گویههای 2، 5، 6، 9، 10، 13، 16، 17، 19، 20، 21، 22، 23، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 36 به صورت مع نمرهگذاری میشوند. همچنین نتایج بررسی ی درونی پرسشنامه در پژوهش صفارینیا و علی بخشی (1390) نشان داد که همه گویهها به جز گویههای 15، 18، 33 همبستگی بالایی با نمره کل دارند،بنابراین از 36 گویه پرسشنامه، 3 گویه مذکور حذف شدند و تعداد آنها به 33 گویه کاهش پیدا کرد.


پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردانپرسشنامههمرنگی اجتماعی مردان

در صورتی که در روند ید و این فایل با مشکلی مواجه شدید با شماره 09214087336 از طریق پیامک یا تماس در

ارتباط باشید همچنیت آیدی تلگرام من جهت پشتیبانی @wwwlonoir می باشد

آموزش ب و کار اینترنتی[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]منبع : http://porsesh-nameh.blogsky.com/1397/08/18/post-727/