بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

مجله پرسين

آخرین پست های وبلاگ مجله پرسين به صورت خودکار از بلاگ مجله پرسين دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.راهنمای ید پارکت در فروشگاه اینترنتی

درخواست حذف اطلاعات

شما برای ید پارکت دیگر نیازی نیست که به صورت حضوری ید خود را به سرانجام برسانید. کافی است که برای ید پارکت لمینت به فروشگاه ماهون رفته و راهنمای ید پارکت را بخوانید.


لمینت از موادی به نام اچ دی اف (high density fiberboard) که یک لایه روکش طرح چوب روی آن پرس شده، ساخته‌ می‌شود. بنابراین لمینت از لایه‌های مختلف و به نحوی ساخته شده است که ضمن زیبایی، فوق‌العاده مستحکم و پایدار نیز هست.


قدم زدن روی کفپوشی از چوبِ ظریف و طبیعی، همیشه خوشایند است. طبیعت مادر انسان است و از آنجا که چوب به طور مستقیم از دل طبیعت است اج می‌شود، وقتی به عنوان مصالح ساختمانی بکار می‌رود حسی از اص و تعلق در ناخودآگاه انسان بیدار می‌کند. اما استفاده از چوب به عنوان پارکت چوبی مشکلاتی نیز ایجاد می‌کند. برای نمونه، از معایب پارکت چوبی می‌توان از تورم و باد پارکت در معرض رطوبت، دشواری نظافتِ آن و گران تر بودن پارکت چوبی نسبت به لمینت نام برد. آسیبی که برداشت بی‌رویه‌ی چوب به زمین و منابع جنگلی آن وارد می‌کند نیز ممکن است استفاده از مصالح چوبی را به کاممان تلخ کند! از طرفی، لمینت در حالی‌که زیبایی و ظرافت چوب را داراست، مشکلات فوق را ندارد.


ø±ø§ù?ù?ù?ø§û? ø®ø±û?ø¯ ù¾ø§ø±ú©øª


ید پارکت لمینت به صورت حضوری و یا آنلاین


شما برای ید پارکت لمینت می‌توانید به 2 صورت اقدام کنید. هر کدام از این دو روش مزایای مخصوص به خود را دارد، بنابراین انتخاب آن با شماست!


ید پارکت لمینت – به صورت آنلاین


ید پارکت لمینت – به صورت حضوری
منبع : http://parsianmag.ParsiBlog.com/Posts/10/راهنماي خريد پارکت در فروشگاه اينترنتي/
راهنمای ید پارکت در فروشگاه اینترنتی

درخواست حذف اطلاعات

شما برای ید پارکت دیگر نیازی نیست که به صورت حضوری ید خود را به سرانجام برسانید. کافی است که برای ید پارکت لمینت به فروشگاه ماهون رفته و راهنمای ید پارکت را بخوانید.


لمینت از موادی به نام اچ دی اف (high density fiberboard) که یک لایه روکش طرح چوب روی آن پرس شده، ساخته‌ می‌شود. بنابراین لمینت از لایه‌های مختلف و به نحوی ساخته شده است که ضمن زیبایی، فوق‌العاده مستحکم و پایدار نیز هست.


قدم زدن روی کفپوشی از چوبِ ظریف و طبیعی، همیشه خوشایند است. طبیعت مادر انسان است و از آنجا که چوب به طور مستقیم از دل طبیعت است اج می‌شود، وقتی به عنوان مصالح ساختمانی بکار می‌رود حسی از اص و تعلق در ناخودآگاه انسان بیدار می‌کند. اما استفاده از چوب به عنوان پارکت چوبی مشکلاتی نیز ایجاد می‌کند. برای نمونه، از معایب پارکت چوبی می‌توان از تورم و باد پارکت در معرض رطوبت، دشواری نظافتِ آن و گران تر بودن پارکت چوبی نسبت به لمینت نام برد. آسیبی که برداشت بی‌رویه‌ی چوب به زمین و منابع جنگلی آن وارد می‌کند نیز ممکن است استفاده از مصالح چوبی را به کاممان تلخ کند! از طرفی، لمینت در حالی‌که زیبایی و ظرافت چوب را داراست، مشکلات فوق را ندارد.


ø±ø§ù?ù?ù?ø§û? ø®ø±û?ø¯ ù¾ø§ø±ú©øª


ید پارکت لمینت به صورت حضوری و یا آنلاین


شما برای ید پارکت لمینت می‌توانید به 2 صورت اقدام کنید. هر کدام از این دو روش مزایای مخصوص به خود را دارد، بنابراین انتخاب آن با شماست!


ید پارکت لمینت – به صورت آنلاین


ید پارکت لمینت – به صورت حضوری
منبع : http://parsianmag.ParsiBlog.com/Posts/10/راهنماي خريد پارکت در فروشگاه اينترنتي/
راهنمای ید پارکت در فروشگاه اینترنتی

درخواست حذف اطلاعات

شما برای ید پارکت دیگر نیازی نیست که به صورت حضوری ید خود را به سرانجام برسانید. کافی است که برای ید پارکت لمینت به فروشگاه ماهون رفته و راهنمای ید پارکت را بخوانید.


لمینت از موادی به نام اچ دی اف (high density fiberboard) که یک لایه روکش طرح چوب روی آن پرس شده، ساخته‌ می‌شود. بنابراین لمینت از لایه‌های مختلف و به نحوی ساخته شده است که ضمن زیبایی، فوق‌العاده مستحکم و پایدار نیز هست.


قدم زدن روی کفپوشی از چوبِ ظریف و طبیعی، همیشه خوشایند است. طبیعت مادر انسان است و از آنجا که چوب به طور مستقیم از دل طبیعت است اج می‌شود، وقتی به عنوان مصالح ساختمانی بکار می‌رود حسی از اص و تعلق در ناخودآگاه انسان بیدار می‌کند. اما استفاده از چوب به عنوان پارکت چوبی مشکلاتی نیز ایجاد می‌کند. برای نمونه، از معایب پارکت چوبی می‌توان از تورم و باد پارکت در معرض رطوبت، دشواری نظافتِ آن و گران تر بودن پارکت چوبی نسبت به لمینت نام برد. آسیبی که برداشت بی‌رویه‌ی چوب به زمین و منابع جنگلی آن وارد می‌کند نیز ممکن است استفاده از مصالح چوبی را به کاممان تلخ کند! از طرفی، لمینت در حالی‌که زیبایی و ظرافت چوب را داراست، مشکلات فوق را ندارد.


ø±ø§ù?ù?ù?ø§û? ø®ø±û?ø¯ ù¾ø§ø±ú©øª


ید پارکت لمینت به صورت حضوری و یا آنلاین


شما برای ید پارکت لمینت می‌توانید به 2 صورت اقدام کنید. هر کدام از این دو روش مزایای مخصوص به خود را دارد، بنابراین انتخاب آن با شماست!


ید پارکت لمینت – به صورت آنلاین


ید پارکت لمینت – به صورت حضوری
منبع : http://parsianmag.ParsiBlog.com/Posts/10/راهنماي خريد پارکت در فروشگاه اينترنتي/
راهنمای ید پارکت در فروشگاه اینترنتی

درخواست حذف اطلاعات

شما برای ید پارکت دیگر نیازی نیست که به صورت حضوری ید خود را به سرانجام برسانید. کافی است که برای ید پارکت لمینت به فروشگاه ماهون رفته و راهنمای ید پارکت را بخوانید.


لمینت از موادی به نام اچ دی اف (high density fiberboard) که یک لایه روکش طرح چوب روی آن پرس شده، ساخته‌ می‌شود. بنابراین لمینت از لایه‌های مختلف و به نحوی ساخته شده است که ضمن زیبایی، فوق‌العاده مستحکم و پایدار نیز هست.


قدم زدن روی کفپوشی از چوبِ ظریف و طبیعی، همیشه خوشایند است. طبیعت مادر انسان است و از آنجا که چوب به طور مستقیم از دل طبیعت است اج می‌شود، وقتی به عنوان مصالح ساختمانی بکار می‌رود حسی از اص و تعلق در ناخودآگاه انسان بیدار می‌کند. اما استفاده از چوب به عنوان پارکت چوبی مشکلاتی نیز ایجاد می‌کند. برای نمونه، از معایب پارکت چوبی می‌توان از تورم و باد پارکت در معرض رطوبت، دشواری نظافتِ آن و گران تر بودن پارکت چوبی نسبت به لمینت نام برد. آسیبی که برداشت بی‌رویه‌ی چوب به زمین و منابع جنگلی آن وارد می‌کند نیز ممکن است استفاده از مصالح چوبی را به کاممان تلخ کند! از طرفی، لمینت در حالی‌که زیبایی و ظرافت چوب را داراست، مشکلات فوق را ندارد.


ø±ø§ù?ù?ù?ø§û? ø®ø±û?ø¯ ù¾ø§ø±ú©øª


ید پارکت لمینت به صورت حضوری و یا آنلاین


شما برای ید پارکت لمینت می‌توانید به 2 صورت اقدام کنید. هر کدام از این دو روش مزایای مخصوص به خود را دارد، بنابراین انتخاب آن با شماست!


ید پارکت لمینت – به صورت آنلاین


ید پارکت لمینت – به صورت حضوری
منبع : http://parsianmag.ParsiBlog.com/Posts/10/راهنماي خريد پارکت در فروشگاه اينترنتي/
راهنمای ید پارکت در فروشگاه اینترنتی

درخواست حذف اطلاعات

شما برای ید پارکت دیگر نیازی نیست که به صورت حضوری ید خود را به سرانجام برسانید. کافی است که برای ید پارکت لمینت به فروشگاه ماهون رفته و راهنمای ید پارکت را بخوانید.


لمینت از موادی به نام اچ دی اف (high density fiberboard) که یک لایه روکش طرح چوب روی آن پرس شده، ساخته‌ می‌شود. بنابراین لمینت از لایه‌های مختلف و به نحوی ساخته شده است که ضمن زیبایی، فوق‌العاده مستحکم و پایدار نیز هست.


قدم زدن روی کفپوشی از چوبِ ظریف و طبیعی، همیشه خوشایند است. طبیعت مادر انسان است و از آنجا که چوب به طور مستقیم از دل طبیعت است اج می‌شود، وقتی به عنوان مصالح ساختمانی بکار می‌رود حسی از اص و تعلق در ناخودآگاه انسان بیدار می‌کند. اما استفاده از چوب به عنوان پارکت چوبی مشکلاتی نیز ایجاد می‌کند. برای نمونه، از معایب پارکت چوبی می‌توان از تورم و باد پارکت در معرض رطوبت، دشواری نظافتِ آن و گران تر بودن پارکت چوبی نسبت به لمینت نام برد. آسیبی که برداشت بی‌رویه‌ی چوب به زمین و منابع جنگلی آن وارد می‌کند نیز ممکن است استفاده از مصالح چوبی را به کاممان تلخ کند! از طرفی، لمینت در حالی‌که زیبایی و ظرافت چوب را داراست، مشکلات فوق را ندارد.


ø±ø§ù?ù?ù?ø§û? ø®ø±û?ø¯ ù¾ø§ø±ú©øª


ید پارکت لمینت به صورت حضوری و یا آنلاین


شما برای ید پارکت لمینت می‌توانید به 2 صورت اقدام کنید. هر کدام از این دو روش مزایای مخصوص به خود را دارد، بنابراین انتخاب آن با شماست!


ید پارکت لمینت – به صورت آنلاین


ید پارکت لمینت – به صورت حضوری
منبع : http://parsianmag.ParsiBlog.com/Posts/10/راهنماي خريد پارکت در فروشگاه اينترنتي/
راهنمای ید پارکت در فروشگاه اینترنتی

درخواست حذف اطلاعات

شما برای ید پارکت دیگر نیازی نیست که به صورت حضوری ید خود را به سرانجام برسانید. کافی است که برای ید پارکت لمینت به فروشگاه ماهون رفته و راهنمای ید پارکت را بخوانید.


لمینت از موادی به نام اچ دی اف (high density fiberboard) که یک لایه روکش طرح چوب روی آن پرس شده، ساخته‌ می‌شود. بنابراین لمینت از لایه‌های مختلف و به نحوی ساخته شده است که ضمن زیبایی، فوق‌العاده مستحکم و پایدار نیز هست.


قدم زدن روی کفپوشی از چوبِ ظریف و طبیعی، همیشه خوشایند است. طبیعت مادر انسان است و از آنجا که چوب به طور مستقیم از دل طبیعت است اج می‌شود، وقتی به عنوان مصالح ساختمانی بکار می‌رود حسی از اص و تعلق در ناخودآگاه انسان بیدار می‌کند. اما استفاده از چوب به عنوان پارکت چوبی مشکلاتی نیز ایجاد می‌کند. برای نمونه، از معایب پارکت چوبی می‌توان از تورم و باد پارکت در معرض رطوبت، دشواری نظافتِ آن و گران تر بودن پارکت چوبی نسبت به لمینت نام برد. آسیبی که برداشت بی‌رویه‌ی چوب به زمین و منابع جنگلی آن وارد می‌کند نیز ممکن است استفاده از مصالح چوبی را به کاممان تلخ کند! از طرفی، لمینت در حالی‌که زیبایی و ظرافت چوب را داراست، مشکلات فوق را ندارد.


ø±ø§ù?ù?ù?ø§û? ø®ø±û?ø¯ ù¾ø§ø±ú©øª


ید پارکت لمینت به صورت حضوری و یا آنلاین


شما برای ید پارکت لمینت می‌توانید به 2 صورت اقدام کنید. هر کدام از این دو روش مزایای مخصوص به خود را دارد، بنابراین انتخاب آن با شماست!


ید پارکت لمینت – به صورت آنلاین


ید پارکت لمینت – به صورت حضوری
منبع : http://parsianmag.ParsiBlog.com/Posts/10/راهنماي خريد پارکت در فروشگاه اينترنتي/
ویژگی های اتاق خواب مستر

درخواست حذف اطلاعات

برای طراحی اتاق خواب مستر بعد فضا باید در نظر گرفته شود. یعنی بیشترین فضای ممکن منزل به اتاق اختصاص داده شود. این فضا باید به قدری باشد که یک تخت دو نفره به راحتی در آن جای گیرد. علاوه بر تخت دونفره، این محدوده باید جای کافی برای یک میز آرایش، چندین کمد و دو میز پاتختی را نیز داشته باشد.


ú?û?ø¯ù?ø§ù? ù?ø¯ø±ù? ø§øªø§ù? ø®ù?ø§ø¨ ù?ø³øªø±


 


طراحی اتاق خواب مستر به گونه ای است که به طور معمول یک کلوزت، سرویس بهداشتی و … را به صورت مستقل دارا می باشد. با ورود به خانه، این اتاق را به راحتی می توان از روی شاخصه های آن شناسایی کرد.


 


شما می توانید در دکوراسیون اتاق خواب مستر به سبک کلاسیک عمل کنید. البته م م به  استفاده از سبک خاصی در طراحی نیستید اما در سبک کلاسیک می توانید بدون نیازمندی به طرح یک معمار دست به یک چیدمان فوق العاده بزنید.


در برخی از دکوراسیون اتاق خواب های مستر امروزی از یک پارتیشن استفاده شده که در ابتدای فضای اتاق قرار گرفته و تخت خواب در پشت آن پنهان شده است. این ایده برای مواقعی کاربردی است که شما فضای زیادی برای طراحی اتاق مستر دارید و در نتیجه دچار سردرگمی هستید و نمی دانید تخت خواب را به کجا تکیه دهید. وجود چنین پارتیشنی مشکل شما را تا حد زیادی حل می کند.


 


این پارتیشن دید مستقیم به فضای داخلی اتاق خواب مستر را محدود می سازد و شما می توانید فضای مجاور آن را به طراحی کمد اختصاص دهید. از فضای بالای تخت نیز می توانید برای طراحی یک دکور زیبا استفاده کنید. توجه داشته باشید که نو ردازی این محدوده جلوه به کار رفته در دکوراسیون اتاق خواب را بیشتر و جذاب تر خواهد کرد.


برای مشاهده‌ی کامل مقاله به beautyhome مراجعه کنید.
منبع : http://parsianmag.ParsiBlog.com/Posts/9/ويژگي هاي اتاق خواب مستر/
عمر پارکت لمینت آرتا چه قدر است؟

درخواست حذف اطلاعات

عمر پارکت لمنیت‌ها به موارد مختصی بستگی دارد. یکی از فاکتور‌های اصلی عمر به نگهداری آن در معرض رطوبت است، رطوبت و آب باعث تورم پارکت می‌شود، فاکتور بعدی مربوط به تابش مستقیم و دائم نور خورشید است، برای رفع این مشکل بهتر است که از یک و یا قالیچه یا موکت مانع تابش خورشید شوید. فاکتور بعدی درجه‌ی ac است که هرچه بالاتر باشد مقاومت آن برای سالیان افزایش خواهد یافت.


 


قیمت پارکت لمینت آرتا حدودا چقدر است؟


قیمت پارکت آرتا

پارکت لمینت آرتا در  درجه‌ سایشی های متفاوتی ساخته می‌شود و قیمت و هزینه‌ی آن متغیر است. برای مشاهده قیمت این محصول به لینکی که در بالا داده‌ایم می‌توانید مراجعه کنید و لیست قیمت پارکت لمینت آرا را مشاهده کنید.


برای ید و مشاهده قیمت پارکت آرتا کلیک کنید.


 


نصب پارکت لمینت آرتا در چه مکان‌هایی توصیه می‌شود؟


پارکت لمینت‌ها را می‌توان در همه مکان‌هایی نصب کرد، فقط این نکته را باید در نظر بگیرید که این محصول را باید در مکان‌هایی که امکان رطوبت قرار دارند نصب نکنید چرا که در صورت نصب پارکت در این مکان‌ها، محصول شما به مرور زمان تورم خواهد کرد. 
منبع : http://parsianmag.ParsiBlog.com/Posts/8/عمر پارکت لمينت آرتا چه قدر است؟/
بهترین مارک پارکت لمینت ترکیه

درخواست حذف اطلاعات

کشور ترکیه در زمینه‌ی تولید محصولات چوبی و دکوراسیون جزو کشورهای پیشرو است. این کشور از آ ین تکنولوژی‌های روز استفاده می‌کند و به همین دلیل لمینت‌هایی که در کشور ترکیه ساخته می‌شوند جزو برندهای باکیفیت بازار محسوب می شوند. متاسفانه به دلیل مشکلات واردات کالاهای لو ، فعلا برند‌های ترکیه‌ای موجودی کافی ندارند. برندهایی مانند چامسان و ای جی تی جزو بهترین برندهای ساخت ترکیه هستند که در حال حاضر این دو برند موجودی کافی ندارند. ما به شما پیشنهاد می‌کنیم که از انتخاب برند‌هایی که تولید محدودی دارند اجتناب کنید چرا که در دراز مدت اگر قسمتی از لمینت آسیب ببیند شاید نتوانید جایگزینی پیدا کنید.


پس بهتر است که برندهایی که در زیر معرفی خواهیم کرد را در نظر بگیرید.


ø¨ù?øªø±û?ù? ù¾ø§ø±ú©øª ù?ù?û?ù?øª


بهترین برند‌های پارکت لمینت چیست؟پارکت لمینت‌هایی که در زیر مشاهده می‌کنید از برترین برند‌های لمینت هستند. اولین برندی که به شما پیشنهاد می‌کنیم پارکت لمنیت کی پی ال | kpl است. این برند مقاومت فوق‌العاده‌ای در برابر ضربه دارد. ما یکی از تایل‌های این برند را به مدت 72 ساعت در آکواریوم برای تست تورم قرار دادیم و مشاهده کردیم که این محصول به هیچ عنوان متورم نشد! یکی از ویژگی‌های مهم این پارکت لمینت، برجستگی بافتی آن است.

دومین برندی که به شما پیشنهاد می‌کنیم، پارکت لمینت اینتاسا است که این لمینت ساخت کشور اسپانیا است، این لمینت از استاندارد مقاومت سایشی ac5 برخوردار است و ضخامت 8 میل دارد.بهترین پارکت لمینت آلمانی چیست؟


پارک لمینت‌هایی که در کشور آلمان تولید می‌شوند جزو بهترین پارکت لمینت‌ها هستند . کشور آلمان جزو بزرگترین کشورهای تولید کننده‌ی پارکت لمینت است. دو برند وی پارکت و وینئو جزو تولید کنندگان مطرح آلمانی هستند. این دو برند برخلاف اکثر برندها، تحت لیسانس کشور‌های دیگر نمی‌باشند و محصولاتشان را در کشور آلمان تولید می‌کنند. برند وی پارکت زیرمجموعه‌ی شرکت کلاسن (cl en) می‌باشد. این برند از سیستم پیشرفته‌ی کلیکی به نام mega lock استفاده کرده است. برند لو وی پارکت از تنوع زیادی برخوردار است و به کمک طراحان مطرح، مخاطبان سخت پسند را هدف گرفته است.


برندهای آلمانی دیگری نیز وجود دارند که محصولات خود را در کشور چین تولید می‌کنند و به اصطلاح تحت لیسانس این کشور تولید می‌شوند. برندهای وودن استار، کی پی ال و وینتون از این نوع برندها هستند.


 


برای ادامه‌ی مقاله به بهترین پارکت آلمانی مراجعه کنید.

منبع : http://parsianmag.ParsiBlog.com/Posts/7/بهترين مارک پارکت لمينت ترکيه/
پاکیزگی و تمیز کفپوش پیویسی (pvc)

درخواست حذف اطلاعات

کفپوش pvc در شلوغ ترین مکان‌ها از ظاهر خوبی برخوردار است اما با این حال برای تمیز بودن به تمیز احتیاج دارد، تمیز کفپوش به این گونه است که اول، با جاروبرقی خاک و مو و … را تمیز میکنید سپس با استفاده از طی و دستمال خیس کفپوش را پاکیزه می‌کنید.


øªù?û?ø²ú©ø±ø¯ù? ú©ù?ù¾ù?ø´øªù?û?ø²ú©ø±ø¯ù? ú©ù?ù¾ù?ø´


 


مقاومت و نگهداری کفپوش pvc


علاوه بر مقاوت در برابر ضربه و سایش، یکی از ویژگی‌های مهم کفپوش pvc ضدآب بودنِ آن است. شما می‌توانید این محصول را با خیال راحت در و مکان‌هایی که رطوبت دارند نصب کنید.


در صورت رعایت نکات زیر برای نگهداری از کفپوش‌های پی‌وی‌سی، این محصول می‌تواند سالهای سال زینت بخش منازل شما خوبان باشد.


 


محافظت از کفپوش در مقابل تابش نور خورشید


تابش طولانی مدت و مستقیم نور خورشید به کفپوش پی وی سی می‌تواند باعث محوشدن یا تغییر رنگ دادن آن شود. البته این مورد در منازل بسیار کم پیش می‌آید، چرا که معمولاً وجود ، موکت و سایر وسایل از آن جلوگیری می‌کند.


 


کفپوش را همیشه تمیز نگه دارید


این نوع کفپوش pvc نیازی به وا ندارد. شما فقط با استفاده از جاروبرقی، دستمال نم‌دار یا طِی می‌توانید کفپوش را همواره مانند روز اول تمیز و براق نگه دارید.


 


از آسیب رساندن مبلمان به کفپوش جلوگیری کنید


شما می‌توانید با تهیه‌ی ضربه‌گیر برای میز، صندلی و لوازمی که روی پی وی سی قرار می‌گیرد از فشار، ضربه‌خوردن یا ساییدن آن جلوگیری کنید.


 


منبع: ماهون
منبع : http://parsianmag.ParsiBlog.com/Posts/6/پاکيزگي و تميز کردن کفپوش پيويسي (PVC)/
پاکیزگی و تمیز کفپوش پیویسی (pvc)

درخواست حذف اطلاعات

کفپوش pvc در شلوغ ترین مکان‌ها از ظاهر خوبی برخوردار است اما با این حال برای تمیز بودن به تمیز احتیاج دارد، تمیز کفپوش به این گونه است که اول، با جاروبرقی خاک و مو و … را تمیز میکنید سپس با استفاده از طی و دستمال خیس کفپوش را پاکیزه می‌کنید.


øªù?û?ø²ú©ø±ø¯ù? ú©ù?ù¾ù?ø´øªù?û?ø²ú©ø±ø¯ù? ú©ù?ù¾ù?ø´


 


مقاومت و نگهداری کفپوش pvc


علاوه بر مقاوت در برابر ضربه و سایش، یکی از ویژگی‌های مهم کفپوش pvc ضدآب بودنِ آن است. شما می‌توانید این محصول را با خیال راحت در و مکان‌هایی که رطوبت دارند نصب کنید.


در صورت رعایت نکات زیر برای نگهداری از کفپوش‌های پی‌وی‌سی، این محصول می‌تواند سالهای سال زینت بخش منازل شما خوبان باشد.


 


محافظت از کفپوش در مقابل تابش نور خورشید


تابش طولانی مدت و مستقیم نور خورشید به کفپوش پی وی سی می‌تواند باعث محوشدن یا تغییر رنگ دادن آن شود. البته این مورد در منازل بسیار کم پیش می‌آید، چرا که معمولاً وجود ، موکت و سایر وسایل از آن جلوگیری می‌کند.


 


کفپوش را همیشه تمیز نگه دارید


این نوع کفپوش pvc نیازی به وا ندارد. شما فقط با استفاده از جاروبرقی، دستمال نم‌دار یا طِی می‌توانید کفپوش را همواره مانند روز اول تمیز و براق نگه دارید.


 


از آسیب رساندن مبلمان به کفپوش جلوگیری کنید


شما می‌توانید با تهیه‌ی ضربه‌گیر برای میز، صندلی و لوازمی که روی پی وی سی قرار می‌گیرد از فشار، ضربه‌خوردن یا ساییدن آن جلوگیری کنید.


 


منبع: ماهون
منبع : http://parsianmag.ParsiBlog.com/Posts/6/پاکيزگي و تميز کردن کفپوش پيويسي (PVC)/
دکوراسیون تالار عروسی به لو ترین و زیباترین روش

درخواست حذف اطلاعات

از آنجایی که امروزه دیگر تقریبا تمام عروسی ها در مکان هایی به نام تالار انجام می شود، تزیین و نحوه چیدمان دکوراسیون تالار به موضوعی مهم میان زوجین تبدیل شده است. یاد قدیم ها بخیر که تمام مراسم عروسی در خانه گرفته می شد. اگر خانه چند طبقه بود، یک طبقه به مردان اختصاص می یافت و طبقه دیگر به ن، خانه های یک طبقه و حیاط دار هم همین شرایط را داشت، مردان باید در حیاط مشغول می شدند و ن در داخل خانه. مردان ار تر زنده داشتند و ن نوارهای کاست! اما هر چه که باشد تالارها کار را برای خانواده عروس و داماد بسیار راحت کرده است، شما با پرداخت هزینه،  خدمات پذیرایی از مهمانان را به مسؤلین تالار واگذار می کنید و خودتان فقط در حد یک نظاره گر هستید. ولی برای آنهایی که حساسیت بیشتری بروی نحوه برگزاری مراسم خود دارند، این کار به تنهایی کافی نیست و خودشان مستقیما در نحوه تزیین دکوراسیون تالار و پذیرایی و سرو غذا دخ می کنند. در این مطلب می خواهم برای این افراد حساس نمونه هایی زیبا از دکوراسیون داخلی تالارها را بنمایش بگذارم.


 


%d8%b0%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-36


 


دکوراسیون هایی که در این مطلب با آنها آشنا می شوید فقط برای خانواده های مرفه طراحی نشده است. در حقیقت یکی از ویژگی های مهم این تالارها هزینه پایین تزیین آنهاست که تا حد زیادی مدیون استفاده از طرح های خلاقانه و بدیع است. هدف در طراحی دکوراسیون تالار یکدست بودن وسایل و هارمونی همه چیز نیست، ما به سادگی فقط دنبال تم یا موضوعی هستیم که بر اساس آن رنگ ها را انتخاب می کنیم، همین یک موضوع ساده، یعنی انتخ تم رنگی مشخص و معنی دار، می تواند راهنمای خوبی برای طراحی دکوراسیون باشد.


 


منبع: اتاق
منبع : http://parsianmag.ParsiBlog.com/Posts/5/دکوراسيون تالار عروسي به لوکس ترين و زيباترين روش/
ساختار پارکت از چه میباشد؟

درخواست حذف اطلاعات

هر یک از لایه‌های بکار رفته در این کفپوش‌ها به منظور برآورده ساختن یک نیاز بدان اضافه شده‌اند. لایه ای برای محافظت از آن در مقابل عوامل آسیب زای بیرونی، لایه‌ای برای زیبایی و شبیه سازی آن با پارکت چوبی، لایه‌ای برای استحکام، پایداری و عایق در نظر گرفته ‌شده‌است. جالب است بدانید که لایه‌های زیرین اچ دی اف بوده و در واقع روی این اچ دی اف با لایه‌ای بسیار مقاوم که لمینت نام دارد پوشانده و پرس می‌شود. لایه‌ی لمینت کاملاً شفاف و بسیار مقاوم بوده و زیر آن نمایی چاپ‌شده از چوب قرار دارد. ناگفته پیداست که وجود همین لایه‌ باعث شده است که به کل ساختار لمینت بگویند!


پارکت ها در ضخامت‌های 7 ، 8 ، 10 و 12 میلی‌متری تولید می‌شوند. لایه‌های موجود در پارکت لمینت عبارت‌اند از:


1? لایه‌ی پوششی: این لایه، وظیفه‌ی حفاظت از کفپوش شما در برابر لکه‌ها و کثیفی را دارد که شما می‌توانید به‌راحتی آن را تمیز کنید.


2? لایه‌ی طرح: لایه‌ی طرح، با پرینترهای دقیق و خاص چاپ‌شده است که نمایی فوق‌العاده زیبا و واقعی را به شما ارائه می‌دهد. برای ساخت یک‌تکه پارکت ، تمامی لایه‌ها را توسط دستگاه‌های مخصوص فشرده می‌کنند و سپس به آن‌ها حرارت داده می‌شود.


3? مغز/هسته‌ی درونی:لایه‌ی اصلی از اچ دی اف (high density fiberboard) ساخته‌شده است. وجود آن باعث می‌شود که کفپوش صاف و پایدار باشد. هسته‌ی آن از ترکیب خمیر (پالپ) چوب ساخته‌شده که به‌ هم چسبیده شده است.


4? لایه‌ی پشتی: لمینت‌ها ضدآب نمی‌باشند، اما باوجود لایه‌ی پشتی، در برابر رطوبت، مقاوم می‌باشند. همچنین این لایه مانع تاب برداشتن و قارچ گذاشتن لایه‌های زیرین می‌شود.


5? لایه‌ی زیرین (فوم): بعضی از کفپوش‌ها با فوم تولید می‌شوند به این صورت که فوم به لایه زیرین کفپوش چسبیده شده است ولی به‌طورمعمول فوم به‌صورت جداگانه زیر کفپوش پهن می‌شود.


ø³ø§ø®øªø§ø± ù¾ø§ø±ú©øª ù?ù?û?ù?øª


 


خوب است بدانید که لایه‌ی زیرین پارکت لمینت آنچنان ساخته می‌شود تا در برابر رطوبت و قارچ کاملاً مقاوم باشد.


 


درجه‌ی ac در پارکت چه می‌باشد؟


یکی از مهمترین مؤلفه‌هایی که در انتخاب پارک لمینت تاثیر گذار بوده و شما نیز هنگام انتخاب باید در نظر بگیرید، درجه‌ی مقاومت سایشی یا درجه‌ی ac است.


کلمه‌ی ac برگرفته از عبارت abrasion cl به معنی مقاومت سایشی ( اش) است. لمینت‌ها بر اساس مقاومت سایشی خود به 5 دسته‌ی زیر تقسیم می‌شوند. طبیعتاً هرچه درجه‌ی ac لمینت بالاتر باشد، مقاومت آن در مقابل سایش و اشیدگی افزایش یافته و بالطبع قیمت آن نیز بالاتر می‌رود.


ac1: اولین درجه‌ی مقاومت سایشی است که لمینت های ساخته شده با این فناوری قدیمی و منسوخ‌شده اند.


ac2: این درجه نیز همانند در جه اول قدیمی است و مدتهاست محصولی با این درجه کیفی تولید نمی‌شود.


ac3: این درجه مرسوم‌ترین درجه مقاومت سایشی است که برای استفاده‌های عمومی مانند اتاق‌های پرتردد، اتاق‌های هتل و حتی برای استفاده از مکان‌های تجاری کم تردد مانند دفاتر کاری استفاده می‌شود.


ac4: این درجه برای مکان‌های تجاری و پرتردد مانند مغازه‌ها، دفتر‌ها، کافه‌ها و بوتیک‌ها ساخته‌شده و بسیار مقاوم است. البته هر می‌تواند در منازل نیز از این درجه مقاومت سایشی استفاده کند.


ac5: آ ین درجه‌ی مقاومت سایشی پارکت لمینت است که برای شلوغ‌ترین مکان‌های تجاری مانند فروشگاه‌های بزرگ و ساختمان‌های بزرگ استفاده می‌شود. 


امیدواریم که این مقاله کاربردی باشد.
منبع : http://parsianmag.ParsiBlog.com/Posts/4/ساختار پارکت از چه ميباشد؟/
بهترین برندهای مشغول به کار زبرا در ایران چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

زبرا از بهترین و محبوب ترین ‌هایی است که در تصاحب بازار می‌باشد. زبرا در کشور‌های یی و اروپایی، سهام بسیار زیادی را با استفاده از تبلیغات و البته ظاهری بسیار زیبا در چنگ خود قرار داده است. این از تنوع بسیار زیادی برخور دارد است، به طوری که شاید در انتخاب این ، کمی گیج شوید. در حال حاظر مارک‌های متنوع و زیادی مشغول به کار هستند که در انتخاب این شاید کمی گیج شوید، اما ما در این مقاله قصد داریم که مهمترین مسئله‌ها و واقعیت‌ها در مورد زبرا را به شما عزیزان توضیح دهیم. با ما همراه باشید. و قطعا کمی تصمیم گیری و انتخاب زبرا را برای شما سخت کرده است. ما در این مقاله قصد داریم که به مهم‌ترین مسائل تهیه‌ی زبرا را به شما عزیزان توضیح دهیم.


بهترین برند‌های مشغول به کار


اگر شما به بازارهای دکوراسیون بروید، این نکته را در می‌ی د که برند‌های بسیار زیادی وجود دارند که انتخاب زبرا را برای شما سخت کرده است. از برترین برند‌ها، میتوان به شرکت خوش سسایه اشاره کرد. همچنین برند‌هایی مانند والنسیا و کرفت مسترز وجود دارند که از کیفیت فوق العاده ای برخوردار هستند. این دو برندی که به شما معرفی کردیم از پارچه‌های با کیفیت ترکیه‌ای ساخته شده‌اند.


 


ویژگی‌های زبرا چه می‌باشد؟


زبرا از تنوع بسیار بالایی برخوردار است. جنس و بافتی که این محصول دارد، کاملا با محیط زیست سازگار می‌باشد. شما این را در مکان‌های که مدرن و کلاسیک طراحی شده اند می‌توانید آن را استفاده کنید. همچنین استفاده از این ، در محیط‌های اداری بسیار کاربردی است. از دیگر ویژگی‌های این ، قابل شستشو بودن آن ها می‌باشد. در ساخت این از پلی استر و نانو بودن آن می‌توان نام برد که باعث می‌شود که شستشوی این بسیار راحت باشد.
منبع : http://parsianmag.ParsiBlog.com/Posts/3/بهترين برندهاي مشغول به کار پرده زبرا در ايران چيست؟/
مکمل رنگ دکوراسیون داخلی مشکی

درخواست حذف اطلاعات

شاید رنگ مشکی در دکوراسیون داخلی مورد علاقه همه افراد نباشد اما  با استفاده از رنگ های مکمل این رنگ میتوان یک دکوراسیون مدرن در عین حال بسیار جذاب ایجاد کرد.در این پروژه از رنگ های طوسی برای مبلمان و زرد آبی سبز تیره برای سایر قسمت ها استفاده شده است.برای ایجاد حس گرمی و از بین بردن سردی این رنگ از چوب در دکوراسیون استفاده شده است.در ادامه به بررسی موارد این پروژه میپردازیم.


اتاق نشیمن با سقف بلند مرکز اصلی این خانه خاص در سنت پترزبورگ است.دکوراسیون این خانه 270 متر مربعی بر پایه تم رنگی مشکی انتخاب شده است البته در ظاهر اینطور به نظر نمیرسد.پنجره های بزرگ که باعث ورود نور زیاد به داخل نشیمن میشود.


استفاده از مبلمان سبز تیره و زرد و با نشیمن و راحتی بسیار بالا باعث ایجاد لحظات آرامش بخش و تسکین دهنده در فضای که در آن از سنگ مرمر استفاده شده است گردیده است.از چوب در پوشش این سقف استفاده شده است که با بافتی که دارد حس یک خانه ای روستایی را القا میکند.


جالب ترین قسمت نشیمن،وجود لوستر(آویز)مدرن در آن است.یک کاناپه خا تری با ن های زرد رنگ به زیبایی جلوه می دهد،وجود چند ن آبی باعث ایچاد هارمونی بهتری بین این دو رنگ شده است و همچنین با تک صندلی های آبی همخوانی خوبی ایجاد کرده است.


 


دکوراسیون مشکی


 


نور این لوستر مدرن گردان بر روی میز قهوه خوری در مرکز نشیمن پخش می شود.سقف شومینه ای که در داخل نشیمن قرار دارد معلق و آویزان طراحی شده است و به عنوان منبع اصلی گرما برای آشپزخانه و نشیمن عمل میکند.


این تم و سبک در دسته های صندلی نیز حفظ شده است و به صورت مربع های مشکی طراحی شده است.


قسمت آینه ای کنار میز قهوه خوری منع کننده بافت فرش است.فرش به عنوان یک جزیره برای قرار گیری مبلمان و سایر اجزاء کاربرد دارد.


منبع: دکوبوم
منبع : http://parsianmag.ParsiBlog.com/Posts/2/مکمل رنگ دکوراسيون داخلي مشکي/
تختخواب سه طبقه سفارشی

درخواست حذف اطلاعات

این تختخواب سه نفره مدرن از دو سمت دارای پله هایی برای ورود به تخت خواب می باشد در واقع از سمت راست برای ورود به طبقه سوم و از سمت چپ برای ورود به تخت طبقه دوم استفاده می شود یک شرکت طراحی داخلی این تخت خواب ترکیبی را برای  مبلمان اتاق کودک طراحی و ساخته است که این تخت خواب با ایجاد فضای بسیار زیادی به منظور ذخیره سازی سعی نموده تا نیازهای سه کودک خانواده را به بهترین شکل پوشش دهد. 


تختخواب ها به صورت جداگانه و با جداسازی حریم و حوزه های خواب برای ک ن طراحی شده تا مزاحمت در حین استراحت و فعالیت در یک اتاق را  برای سه فزرند کاهش دهد.


 


 


طراحان با استفاده از تم رنگی سفید و استفاده از چوب گردو فضایی مدرن و روشن در اتاق ایجاد کرده اند.


برای ایجاد راحتی و دسترسی آسان به طبقه دوم تخت خواب، سینی قابل تعویضی به آن الحاق شده تا وسایل مورد نیازی مانند لیوان آب، کتاب ها، و چراغ مطالعه روی آن قرارگیرد و بدون پایین رفتن از پله ها در هنگام شب دسترسی به وسایل را آسان نماید.


 


پله های این تختخواب ترکیبی بر خلاف پله های سنگین و توپر سنتی از پله های سفارشی توخالی و به صورت کشوهایی تشکیل شده که ایده ای بسیار هوشمندانه برای استفاده بهینه از فضاست قفسه ها و گنجه ها و کتابخانه نیز در ساماندهی وسایل مورد نیاز نقش بسیار زیادی را ایفا می کنند.


اگرچه تخت ها مانند یک تخت یک تکه به نظر می رسند اما به راحتی برای فضاهای دیگر قابلیت تفکیک و استفاده مجزا از هم را نیز دارند.


 


در واقع در اتاق های کوچک که امکان جای گرفتن مبلمان در فضا وجود ندارد استفاده از مبلمان ترکیبی چندمنظوره و سفارشی ایده ای بسیار هوشمندانه و منطقی برای چیدمان زیباتر و دکوراسیونی کاربردی تر می باشد که در فضای کم می تواند فضاهای بیشتری را گنجانده و  تداخل فعالیت را مناسب تر سازماندهی نماید.


 


برای مثال در دکوراسیون اتاق  این سه کودک صرف نظر از هزینه ید سه تخت خواب و فقسه ها و کمدها به طور جداگانه قطعا چیدمان این تعداد مبلمان به دلیل محدودیت در ابعاد فضا کنار هم غیر ممکن بوده و اگر هم بتوان کنار هم چیدمان نمود به طور حتمی یا در فعالیت ها تداخل ایجاد می کند یا سبب شلوغی و بی نظمی و سختی در حرکت و رفت و آمد می شود بنابراین گاهی با صرف هزینه با طراحی هوشمندانه  و سفارشی می توان راحتی را به ارمغان آورده و با ارتقا کیفیت فضا به خصوص برای ک ن که محیط نقش بسیار مهمی در رشد و شکل گیری شخصیت آن ها دارد با انتخاب مناسب تر در  هزینه ها صرفه جویی  نمود و اقتصادی تر و برای مدت زمان طولانی تر و با در نظر گرفتن آسایش آنها تصمیم گیری نمود .


منبع: دکو بوم
منبع : http://parsianmag.ParsiBlog.com/Posts/1/تختخواب سه طبقه سفارشي/