بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

دانلود پايان نامه هاي ارشد همه رشته ها

آخرین پست های وبلاگ دانلود پايان نامه هاي ارشد همه رشته ها به صورت خودکار از بلاگ دانلود پايان نامه هاي ارشد همه رشته ها دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.فروش فایل پایان نامه : تحریم ها علیه ایران-اقامه دعوی در دیوان ب

درخواست حذف اطلاعات

فروش فایل پایان نامه : تحریم ها علیه ایران-اقامه دعوی در دیوان بین المللی دادگستری


  


اقامه دعوی در دیوان بین المللی دادگستری


متعاقب اینکه دیوان بین الملل دادگستری در سال 2012 مبادرت به صدور رایی نمود که به موجب آن، اقدام دادگاه های ایتالیا در رسیدگی و صدور حکم علیه ت آلمان، تنفیذ و با صدور اجراییه برای احکام صادره از محاکم یونان در تعدادی از پرونده های مربوط به جرایم آلمان، در جریان جنگ جهانی دوم را مغایر اصول و قواعد بین المللی مربوط به مصونیت ت شناخت،  موضوع اقامه دعوی در دیوان بین المللی دادگستری علیه به دلیل توقیف اموال بانک مرکزی و اعمال تحریم های یک جانبه در برخی محافل حقوقی کشور، بیش از پیش مطرح گردید.


شایان ذکر است موضوع مورد اختلاف دو کشور در دعوی آلمان علیه ایتالیا ناظر بر حدود مصونیت ت آلمان در اقدامات حاکمیتی نیروهای نظامی آلمان در مورد شهروندان ایتالیایی در جریان آن کشور در جنگ جهانی دوم بود.


نقض مصونیت قضایی آلمان به دلیل اجازه رسیدگی به دعوی در محاکم ایتالیا، دیوان جرایم ارتک نیروهای آلمانی، از جمله کشتار وسیع غیرنظامیان در سرزمین های ی، تبعید مردم به اردوگاه های کاراجباری و نفی وضعیت اسیر جنگی از آنها، در جریان عملیات نظامی در طول سالهای 1942 تا 1945 را نقض جدی حقوق بین الملل تلقی نمود. از آنجا که ایتالیا عضو کنوانسیون اروپایی مصونیت ت نبود، دیوان م م بود قلمرو مصونیت ت را بر اساس عرف بین المللی یعنی با در نظر گرفتن رویه تها در احکام دادگاه های ملی، قوانین داخلی کشورها، مواضع تها نزد محاکم خارجی و یافته های کمیسیون حقوق بین الملل در جریان تدوین  کنوانسیون سازمان ملل در مورد مصونیت قضایی تها و اموال آنها مورخ 2004 تبیین نماید. مصونیت به عنوان استثناء بر اصل حاکمیت و صلاحیت سرزمینی از اصل تساوی ت ها نشات گرفته و مطابق بند اول ماده 2 منشور ملل متحد یکی از اصول بنیادین نظام حقوقی بین المللی است.


متن کامل با فرمت ورد   :  اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایرانآثار تحریم بر قراردادهای تجاری بین المللی: نتایج عدم رفع تحریم‌های تجاریِ ناظر بر صادرات، علیرغم انتظار طرفین در زمان انعقاد قرارداد

آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین‌المللی از منظر فورس ماژوراز نگاه دیوان اصل مسئولیت مدنی سرزمینی که در ماده 11 کنوانسیون اروپایی مصونیت ت و یا ماده 12 کنوانسیون سازمان ملل در مصونیت تها و اموال آنها به معنای عدم مصونیت اقدامات نیروهای مسلح از مسئولیت مدنی در سرزمین کشور دیگر نیست. در مورد عملکرد قانونگذاری تها نیز در بین ده کشوری که مبادرت به وضع قوانین خاص در مورد مصونیت ت کرده اند قانون نه کشور از جمله ایالات متحده متضمن عدم مصونیت ت در مورد مسئولیت مدنی ناشی از فوت، صدمه بدنی و خسارت به اموال در حوزه قضایی دادگاه رسیدگی کننده به دعواست اما به غیر از دو مورد در قوانین سایر کشورها، هیچ استثنای کلی برای اقدامات نیروهای نظامی مقرر نگردیده، هرچند در این کشورها تاکنون در هیچ پرونده ای مسئولیت مدنی نیروهای خارجی مورد تعقیب قرار نگرفته است.


همچنین به نظر دیوان عملکرد تها در قالب تصمیمات قضایی صادره از محاکم ملی، مصونیت ت از تعقیب مدنی برای اقدامات حاکمیتی نیروهای مسلح که منتهی به فوت، صدمه بدنی و خسارت به اموال در حوزه قضایی دادگاه رسیدگی کننده شده باشد را به رسمیت شناخته است. در مورد استدلال دیگر ایتالیا مبنی بر فقد مصونیت ت در صورت اهمیت و شدت جرایم ارتک مثل جرایم علیه بشریت نیز به نظر دیوان، عملکرد هیچ تی جز ایتالیا چنین استثنایی را تایید نمی کند. به عبارت دیگر مصونیت بستگی به شدت و اهمیت اقدامات ندارد و از نظر دیوان اصلاحیه 1996 قانون مصونیت ت خارجی به موجب آن مصونیت مربوط به اعمال خاصی همچون قتل یا شکنجه ارتک توسط ت معرفی شده به عنوان حامی تروریسم ملغی شده است هیچ نمونه مشابهی در قانون کشورهای دیگر ندارد. در همین جا باید اضافه کرد که حکم دادگاه های انگلیس در پرونده ژنرال پینوشه مرتبط با بحث حاضر نیست زیرا آن حکم مربوط به مصونیت رییس سابق حکومت از تعقیب جزایی بود که با مصونیت ت در قبال خسارات وارده تفاوت دارد. اما به همین دلیل دیوان نتیجه گیری می کند که آمره بودن قاعده بین المللی نقض شده موجب نفی مصونیت ت که قاعده ای با ماهیت شکلی بوده و به ذی صلاح بودن یا نبودن دادگاه های داخلی برای تعقیب تی خارجی مربوط می شود، نمی گردد. علاوه بر این، استدلال ایتالیا مبنی بر نفی مصونیت ت آلمان، به علت نبود مرجعی دیگر برای جبران خسارت وارده در رویه تها در سطح بین الملل یا در مراجع قضایی و قانونگذاری داخلی بی مبناست و مصونیت ت نزد محاکم کشورهای دیگر، موضوعی متمایز از مسئولیت بین المللی ت و جبران خسارات وارده است.


 


4-12-بررسی مسئله ایران از حیث تحلیل حقوقی برنامه عمل مشترک


اقدامات منتسب به ایالات متحده از قبیل تحریم سوخت، قطعات و خدمات هواپیماهای کشوری یا غیرنظامی، نقض مصونیت اموال بانک مرکزی و مصونیت قضایی و اجرایی ت ایران، اعمال تحریم های یک جانبه اولیه و ثانویه علیه اشخاص ایرانی و ت در زمینه واردات و صادرات و اعمال تحریم های ای و سایبری از جمله مواردی هستند که صریحا و تلویحا متضمن نقض تعهدات در مقابل ایران موجب عهدنامه 1995 مودت میان دو کشور می باشد.[1]


اما در تاریخ 24 نوامبر 2013 در مذاکرات پنج به اضافه یک در ژنو شاهد آن بودیم که طرفهای مذاکره کننده توانستند در مورد کلیات فرآیند شفاف سازی برنامه هسته ای ایران و در مقابل، رفع برخی محدودیت های اعمال شده علیه ایران در چارچوب تحریم های ایالات متحده و اروپا به توافق هایی دست پیدا کنند. بدون تردید، فارغ از ابعاد گوناگون حقوقی و غیرحقوقی این برنامه عمل که قابل بررسی و ارزی می باشد، به نظر می رسد بزرگترین دستاورد این رخداد برای ایران امتیازات و حقوقی که طی این توافقنامه به دست آمده نباشد، بلکه مهمتر از همه، ورود بیش از پیش ایران ایران به صحنه تعامل و مناسبات جامعه بین المللی است که این روند به حضور فعالانه تر و مشارکت موثرتر ایران در عرصه بین المللی منتهی می شود.


با اشاره به این امر که طبق ماده 2 عهدنامه وین در زمینه حقوق معاهدات، یک توافق مکتوب میان تها می تواند هر عنوانی داشته باشد و این امر در ماهیت آن تاثیری نخواهد داشت. رساترین پیامی که از مقدمه این توافقنامه به گوش می رسد این است که این برنامه عمل مشترک، صرفاً گامی در جهت اعتماد سازی در خصوص فعالیت های هسته ای ایران است و حرکتی به سمت ایجاد اطمینان برای کشورهای دیگر دنیاست که ایران قصد ندارد در چارچوب فعالیت های خود برای غنی سازی، برنامه های نظامی داشته باشد. این همان چیزی است که سطرهای نخستین مقدمه بر آن پای فشاری می کنند. بنابراین در این سند، حق دسترسی ایران به انرژی هسته ای برای مقاصد صلح جویانه در قلمرو حقوق و تعهدات معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای به رسمیت شناخته نشده و تنها پس از نهایی شدن گام نهایی مندرج در این توافقنامه، این حق را برای ایران به رسمیت خواهد شناخت.[2]


باید گفت هر گونه تفسیری  از این متن بر خلاف آنچه گفته شد از حقیقت معنای سند مورد نظر فاصله می گیرد. به همین دلیل است که استفاده مدام در مقدمه توافقنامه از عبارت این را ار جامع، حکایت از این دارد که تا تحقق نهایی این موافقتنامه، هیچ مبنایی برای امیدوار بودن به شناساسی حقوق هسته ای ایران وجود نخواهد داشت و در همین راستا تاکید شده است تا همه چیز مورد توافق قرار نگیرد، گویا هیچ توافقی صورت نگرفته است که این در حقوق بین الملل معاهدات واجد ویژگی و آثار توافق در آیین انعقاد و لازم الاجراء شدن سند می باشد.[3]


ماهیت تعهداتی که طرفین در این توافق نامه مورد قبول قرار داده اند مبتنی بر عمل متقابل است پس هر تعهد به منزله ضمانت اجرای تعهد دیگر می باشد و از آن مهمتر هیچ یک از طرفین نمی تواند برای تعهدات طرف مقابل به مبنای دیگری در حقوق بین الملل عام یا سایر منابع حقوق بین الملل جز همین توافقنامه اشاره کند. ثانیا فرآیند اجرایی شدن این توافقنامه، ماهیتی تدریجی دارد و این چنین نیست که به محض لازم الاجرا شدن آن، بتوان دفعتاً طرف مقابل را به رعایت تمام و کمال تعهدات مندرج م م ساخت. ثالثا نتجیه تکمیل شدن تعهدات ایران در قبال طرفهای دیگر، رفع کلیه تحریم های شورای امنیت سازمان ملل و سایر تحریم های چندجانبه و ملی خواهد بود که به دلیل برنامه هسته ای ایران ترتیب یافته اند. لذا تحریم های دیگری که به استناد موارد نقض ادعایی علیه ایران تحمیل می گردند یا آن دسته از تحریم هایی که در کشورهایی نظیر ، کانادا و انگلیس بر این اساس که ایران در کشورهای یاد شده به عنوان ت حامی تروریسم شناخته می شود، در زمره تحریم های قابل رفع به موجب این موافقتنامه قرار نخواهند گرفت.


[1]محمدرضا حسینی ، بررسی اعمال تحریم و رعایت موازین ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، آزاد ی، واحد تهران جنوب، 1386،ص79


[2]آرش پیرسرایی، منبع پیشین ،ص22


[3]آی‍گ‍ن‍ات‍س‌ زای‍دل‌ ه‍وه‍ن‌ ف‍ل‍درن‌، حقوق بین الملل اقتصادی، نشر موسسه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ش‍ه‍ر دان‍ش‌، چاپ اول، 1379،ص127

منبع : http://parsav.ParsiBlog.com/Posts/12285/فروش فايل پايان نامه : تحريم ها عليه ايران-اقامه دعوي در ديوان ب/
پایان نامه ارشد – اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای ح

درخواست حذف اطلاعات

پایان نامه ارشد – اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران


 


معاهدات قراردادی یا خاص اعم از دو جانبه یا چند جانبه در واقع به اعمال حقوقی مشخص و محدودی عینیت می بخشند و هدف از انعقاد آنها، نیل به منافع خاص کشورهای متعاهد است. از جمله این گونه معاهدات می توان از موافقت نامه های تجاری و فرهنگی نام برد.»[1] بر خلاف قواعد عام یا ی در عرصه حقوق بین الملل که حتی در صورت عدم قبول و امضاء معاهده ا اماتی را برای کشورها به ارمغان می آورد و خواه نا خواه م م به تبعیت از قواعد آن می باشند، قواعد خاص یا معاهده ای تنها برای کشورهایی ا ام آور است که تن به انعقاد معاهده داده اند. برای مثال در عرصه حقوق رعایت اصل برائت و یادگر اصول شکلی و ماهوی حقوق جای تردید در تبعیت از آن باقی نمی گذارد. اما در حقوق معاهده ای می توان مثلا از قراردادهای مربوط به توسعه نام برد. بسیاری از قواعد ممکن است ابتدا شکل خاص یا معاهده ای داشته باشد و بعدها جنبه عام و جهانشمول و پیدا کند.[2]


متن کامل با فرمت ورد   :  اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایرانآثار تحریم بر قراردادهای تجاری بین المللی: نتایج عدم رفع تحریم‌های تجاریِ ناظر بر صادرات، علیرغم انتظار طرفین در زمان انعقاد قرارداد

آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین‌المللی از منظر فورس ماژور3-3-تبعیت از اشکال معاهده


معاهدات از حیث ماهیت به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول معاهدات ی، عام یا آمره در حقوق بین الملل می باشند که نیازمند تبعیت بی چون چرای تابعان حقوق بین الملل اند زیرا نظم جامعه جهانی به وجود این معاهدات وابسته است. قواعد و معاهدات را نیز در حقوق بین الملل می توان در این دسته قرار داد. زیرا نظم بخشی به جامعه بین الملل در قالب قواعد شکلی دادرسی و قواعد ماهوی آن که یک عمل یا یک رفتار را در قالب حقوق می آورند تبیینکرده و برای آن ضمانت اجرا برای آن تعیین می کنند نیازمند حمایت و توسعه از قواعد آمرانه یا ی است. آموزه‌های نظام بین‌المللی ، نه‌تنها ناظر و درعین‌حال اص ‌دهنده به مذهب، نژاد، عقیده و باور خاصی نیست، بلکه با طرح شه کثرت‌گرایی، حاوی همزیستی عقاید مختلف است و این موضوع، که خود ویژگی اصلی حقوق مشترک بشر را تشکیل می‌دهد، باید سرلوحه کار مقنن قرار گیرد؛ چراکه مهم‌ترین حربه یک حکومت برای محدود‌سازی حقوق و ‌های مردم، همین قانون است.[3]


حق حیات، منع شکنجه، ظلم و رفتار‌های تحقیر‌کننده و غیرانسانی، منع بردگی، بندگی و کار اجباری، حق افراد بازداشت‌شده در بهره‌مندی از رفتار انسانی، ، انجمن، حق بر و امنیت، حق برخورداری از دادرسی منصفانه، حق بر حریم خصوصی، عطف‌بماسبق‌نشدن قوانین جزایی، اجتماعات، شه و وجدان و مذهب، عقیده و بیان، حق بر برابری و منع تبعیض، از‌جمله حقوق مدنی و یا همان حقوق نسل اول می‌باشند. نسل دوم یعنی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با مصادیقی نظیر حق بر داشتن کار، داشتن محیط مناسب و مساعد برای کار، حق تشکیل و پیوستن به اتحادیه‌های کارگری، حق بر امنیت اجتماعی، حمایت از خانواده، داشتن استانداردهای مناسب زندگی از‌جمله غذا، لباس و مسکن، حق بر سلامت، حق بر آموزش و… اهمیتی بیش‌از‌پیش یافته است. حق مردم بر خودمختاری، توسعه، استفاده آزاد از ثروت و منابع طبیعی، صلح، محیط زیست سالم و دیگر حقوق جمعی مانند حقوق ملی و قومی، حقوق اقلیت‌های مذهبی و زبانی، حقوق مردمان بومی از‌جمله حقوق جمعی نسل سوم است. به‌گونه‌ای که شرح دادیم می‌توان گفت تمامی حوزه‌های زندگی انسان را تحت پوشش قرار می‌دهد. این تمهیدات ن و مردان را قادر می‌سازد که حیاتشان را قرین در و برابری و سایر احترامات درخور انسان شکل داده و مشخص سازند.[4]


[1] ضیایی بیگدلی، منبع پیشین، ص 100


[2]مهدی هادی بابازیدی، منبع پیشین، ص38


[3]دوم‍ی‍ن‍ی‍ک‌  ک‍ارو، منبع پیشین،ص48


[4] محمد شمعی، منبع پیشین ، ص 219

منبع : http://parsav.ParsiBlog.com/Posts/12287/پايان نامه ارشد – اثر حقوقي تحريم هاي بين المللي بر قراردادهاي ح/
پایان نامه ارشد: عنصر قانونی جرم هتک حیثیت رایانه ای

درخواست حذف اطلاعات

پایان نامه ارشد: عنصر قانونی جرم هتک حیثیت رایانه ای


  


عنصر قانونی جرم هتک حیثیت رایانه ای


فصل پنجم از قانون نوپای جرایم رایانه ای به این مهم اختصاص دارد و در طی سه ماده و یک تبصره در شماره های 16، 17 و 18 به آن می پردازد.


ماده 16 قانون جرایم رایانه ای می­گوید: “هر به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد”[1].


متن کامل پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی


 


دسته بندی جرم سایبری در سایت ایرانداک


قابل ذکر است که اگر تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد علاوه بر این که به فرد بزه دیده آسیب جدی می رسد، نوعی اشاعه ا نیز می باشد که جرم از زمره جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی نیز می باشد و نمایش آن طبق بند اول ماده 640 قانون مجازات ی عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می نماید. پس لازم است قانونگذار در این مورد شدت عمل بیشتری به ج دهد.


ماده 17 بیان می دارد: “هر به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد[2].


گفتار دوم- رکن مادی جرم هتک حیثیت رایانه ای


موضوع بزه، امنیت همگانی و امنیت فردی است. امنیت فردی در جایی است که رفتار مرتکب نسبت به اشخاص با قصد اضرار، صورت می گیرد و در جایی که نسبت به مقامات و حتی اشخاص حقوقی با قصد تشویش اذهان عمومی صورت می گیرد، امنیت همگانی لطمه می بیند.[3]


برخورداری از حریم خصوصی یکی از حقوق اساسی بشر و مرتبط با مقام والای انسان و دیگر ارزشهایی است که کرامت انسانی را به ارمغان می آورد. بر پایه ی این حق، یک شخص می تواند مسائل شخصی زندگی خود را خارج از محدوده ی دسترسی دیگران نگاه دارد.ش ته شدن حریم خصوصی افراد از هر قشر و طبقه ی اجتماعی، باعث ناامنی روانی و اجتماعی شده و
میتواند پیامدهای جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد. در اعلامیه ی حق برخورداری از حریم خصوصی در کنار حق زندگی به عنوان با ارزشترین حق انسانی آورده شده است.حق حفظ حریم خصوصی افراد در برابر ت و اشخاص حقیقی و حقوقی، جزئی از قوانین بسیاری از کشورهاست که در ای از موارد به قانون اساسی آنها راه یافته است. در کشور ما نیز طبق اصل 22 قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد، جز در مواردی که قانون تجویز میکند، از تعرض مصون است.اما مهمتر از همه اینها مبانی شرعی است که قوانین ما بر اساس آن وضع میشود؛ در دین مبین تأکید خاصی بر تجسس ن در امور دیگران و پرهیز از به حریم خصوصی افراد شده است. مفاهیم آیات شریفه 27 و 28 سوره ی مبارکه ی نور و آیات شریفه ی 11 و 12 سوره ی مبارکه ی حجرات در همین زمینه میباشد. در احادیث و روایات ی نیز به نقل از اکرم (ص) و ائمه ی اطهار (علیهم السلام)موارد بسیاری در ارتباط با اهمیت حفظ حریم خصوصی افراد وجود دارد.لغزشهای مسلمانان را نجویید که هر لغزشهای برادرش » : از (ص) نقل شده است که فرمودندرا بجوید، خداوند لغزش های او را پیگیری میکند و هر را که خدا عیبجویی کند، رسوایش سازد، هر چند اندرون خانهی خود باشد. مراجع تقلید نیز در استفتائات به عمل آمده از آنها به اتفاق، تجسس و تفتیش در امور شخصی و حریم خصوصی افراد را حرام دانسته اند.[4]
یکی از مصادیق به حریم خصوصی دیگران، انتشار تصاویر آنها بهویژه در فضای مجازی است.ماده ی 640 قانون مجازات ی دربارهی نمایش مسائلی است که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می کند و نیز راجع به انتشار و در اختیار دیگران قراردادن تصاویر غیراخلاقی است. مجازات در نظر گرفته شده در ماده ی یاد شده حداکثر شش میلیون ریال جزای نقدی، 74 ضربه شلاق و حبس از سه ماه تا یک سال میباشد که به نظر می رسد برای مرتکبین این عمل غیر انسانی و نفرت انگیز، بسیار خفیف و فاقد ویژگی بازدارندگی است؛ از طرف دیگر همزمان با رشد تکنولوژی در کشور و گسترش سریع استفاده از رایانه و
اینترنت، مجرمان نیز وارد این حوزه شدند و با به دست آوردن ع و های خصوصی ن و دختران،به اخاذی و انجام اعمال منافی عفت مبادرت نمودند. بدیهی بود که در این شرایط قانون یاد شده پاسخگوی نیازهای قضایی جامعه نباشد. تا این که با تصویب قانون جرایم رایانه ای اوضاع نسبت به گذشته متفاوت شد.[5]


براساس ماده ی 16 قانون مذکور، هر به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی، یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.در تبصره ی این ماده آمده است چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هردو مجازات مقرر محکوم خواهد شد. همچنین درمادهی 17 اعلام شده هر به وسیله سیستمهای رایانهای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا دردسترس دیگران قرار دهد به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 540 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.عنصر مادی این جرم انتشار صوت و تصویر دیگری در فضای مجازی و لکه دار آبرو و حیثیت دیگران می باشد.


1رجب‌پور کاشف، مهدی (1390)، «تقابل امنیت فناوری اطلاعات با جرایم سایبری»، ماهنامه تخصصی وب، شماره 135.ص48
[2] رجب‌پور کاشف، مهدی (1390)،همان،ص49


[3]زمانی و بهراملو، سید قاسم، مهناز (1386)، حقوق نشر و اینترنت، تهران: نشر سندی، چاپ اول،ص91


[4] شیرین بیگ‌پور، رؤیا (1390)، پایان‌نامه «مطالعه تطبیقی جرایم رایانه‌ای و جرایم سنتی مشابه در نظام کیفری ایران»، تبریز،،ص81


[5] جاویدنیا، جواد، جرایم تجارت الکترونیکی، انتشارات سندی، چاپ دوم، تهران 1388،ص25

منبع : http://parsav.ParsiBlog.com/Posts/12289/پايان نامه ارشد: عنصر قانوني جرم هتک حيثيت رايانه اي/
فروش فایل پایان نامه : چگونگی جبران ضرر-مسئولیت فقهی و حقوقی

درخواست حذف اطلاعات

فروش فایل پایان نامه : چگونگی جبران ضرر-مسئولیت فقهی و حقوقی ت و شهرداری ناشی از و عیب معابر و جاده ها


  


چگونگی جبران ضرر • جبران نشدن ضرر


عمده ترین هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت وارده به زیان دیده است لذا زمانی که خسارت وارده جبران گردید زیان دیده دیگر حق مراجعه به فاعل زیان را ندارد. این بحث در دو مورد مطرح می گردد. نخست جایی که چند نفر در برابر زیان دیده مسئولیت جمعی و تضامنی دارند، چنانچه زیان دیده با مراجعه به یکی از آنها غرامت دریافت نماید حق مراجعه به سایرین ولو فاعل زیان را نخواهد داشت. بر همین اساس ماده 319 قانون مدنی مقرر می دارد: «اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق مراجعه به قدر ماخوذ به غاصبین دیگر ندارد.»


مورد دیگر جایی است که ترمیم خسارت توسط بیمه صورت می گیرد، در اینجا این سوال مطرح شده است که آیا زیان دیده علی رغم دریافت خسارت از بیمه باز حق مراجعه به فاعل زیان را دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال باید قائل به تفصیل شد و بیمه خسارت را از بیمه اشخاص جدا کرد.


در خصوص بیمه خسارت با توجه به ماده 30 قانون بیمه مصوب سال 1316 زیان دیده بعد از اخذ خسارت از بیمه حق مراجعه به عامل زیان نخواهد داشت و شرکت بیمه قائم مقام او خواهد شد. ماده مزبور چنین مقرر می دارد: «بیمه گر در حدودی که خسارت وارد را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند، قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول می شود».


با عنایت به این ماده میتوان گفت تا میزانی که زیان دیده از بیمه گر خسارت دریافت نموده حق مراجعه به عامل زیان را نخواهد داشت. لکن در خصوص خسارات اضافه حق مراجعه خواهد داشت.


حقوق دانان در توجیه عدم مراجعه، اضافه می کنند که در واقع بیمه گذار در برابر گرفتن خسارت حق مراجعه به عامل زیان را به بیمه گر منتقل می کند، لذا  او قائم مقام بیمه گذار می شود. [1] ماده 66 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 نیز در باب خسارات را ار قائم مقامی را به کار بسته است.


اما در خصوص بیمه اشخاص به ویژه بیمه عمر، حقوقدانان بر این باورند که پاسخ سوال مزبور بستگی به تعیین ماهیت حقوقی مبلغ پرداخت شده از طرف شرکت بیمه دارد[2]. چنانچه مبلغ مزبور از باب جبران خسارت باشد، زیان دیده جز در خصوص خسارات اضافه حق مراجعه به فاعل زیان را نخواهد داشت، لکن اگر مبلغ پرداخت شده در اجرای تعهد قراردادی پرداخت شده باشد زیان دیده حق مراجعه به فاعل زیان را خواهد داشت. یرا در این صورت آنچه که دریافت داشته است ربطی به ایراد یا عدم ایراد صدمه و خسارت ندارد و فی الواقع کار بیمه گذار نوعی سرمایه گذاری و ذخیره بوده است. به نظر می رسد سخن اخیر اقوی است.


  • جبران ضرر به صورت عام


سوالی که در جبران خسارت توسط شهرداری مطرح می شود این است که: آیا شهرداری یا هر نهاد عمومی فقط وقتی ضامن خسارات وارده است که به شخص معین یا اشخاص معین وارد شود، یا در صورت خسارت جمعی نیز مسئول خواهد بود؟


برخی از حقوق دانان[3] تحت تاثیر نظریه تساوی همگان در برابر هزینه های عمومی اعمال زیانبار نهادهایی که خدمات عمومی ارائه می دهند چون شهرداری را که به همه مردم یک شهر و یا اکثریت شهروندان آسیب رسانده باشد، جبران ناپذیر دانسته و در توجیه نظر خود ظلم بالسویه را عدل خوانده اند. در نقد این نظر در رابطه با مسئولیت نهاد موضوع بحث می توان گفت که تسری این قاعده به نهادهایی چون شهرداری پذیرفته نیست، چه بی جبران ماندن ضرر وارده به کیفیت مذکور خلاف اصل بوده و در این خصوص تنها نص موجود قسمت اخیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی بوده که اعمال حاکمیت را تنها اقداماتی دانسته که زیان های احتمالی ناشی از آن تحت شرایطی غیر قابل جبران دانسته شده است. حال آنکه با توجه به مطالب ارائه شده در خصوص اقدامات نهادی چون شهرداری نشانی از اعمال حاکمیت به چشم نمی خورد. اما نقد فوق به معنی پذیرش این نیست که هر زیان جمعی را قابل جبران بدانیم و ضابطه ای که در این خصوص می توان ارائه کرد این است که زیانهایی را که به جمعی نامحصور وارد آمده و چنان منتشر است که به دشواری می توان زیان دیده از آن را محدود به اشخاص معین کرد و هیچ نمی تواند خود را زیان دیده اصلی بداند و از این بابت اقامه دعوا کند را نمی توان قابل جبران دانست.


لینک ید و فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی ت و شهرداری ناشی از عیب و معابر و جاده ها  


لینک در سایت گنج (ایران داک)


عقیده مزبور بی گمان صحیح است. چنانکه بواسطه جنگ یا عملیات تروریستی به مراکز ارائه خدمات شهری خسارتی وارد آید که در اثر آن سامانه خدمت رسانی اختلال ایجاد شده و شهروندان  از خدمات شهری (چون جمع آوری زباله) محروم شده و همین امر زمینه شیوع بعضی بیماری ها و خساراتی را در پی داشته باشد پذیرش دعوای مسئولیت علیه شهرداری و قابل مطالبه بودن زیان دشوار به نظر می رسد. چه ضرر چنان فراگیر است که هیچ نمی تواند ادعا کند که به طور مستقیم از اعمال زیانبار شهرداری دچار آسیب شده است.


لیکن گستره این نظر هم تا به آن حد نیست که در هر مورد که عمل زیانبار شهرداری موجب ورود خسارت به عده کثیری از مردم می گردد. با انکار خطا و رابطه سببیت، خسارت را جبران ناپذیر بیانگاریم. به طور مثال ممکن است در اثر احداث یک خیابان یا با توجه به ماده 85 قانون شهرداری جهت توسعه معابر به جهت نقص در برنامه ریزی و بی مبالاتی در انجام پروژه، بخشی از شهر به جهت انجام پروژه مذکور از حداقل امکانات رفاهی همچون آب برق و گاز و عبور و مرور، آسیب فراوانی ببیند، در این فرض، چگونه می توان گفت که چون همگی به تساوی مورد ظلم واقع شده اند، عد رعایت شده است نباید دعوای خسارت هیچ را شنید؟ آیا این ادعا با اصل وم جبران ضرر (لاضرر) قابل جمع است؟ در صورت بروز چنین حادثه ای هر یک از نان آن ناحیه مفروض زیانی مستقیم دیده اند که به نقص وسایل یا مدیریت اجرایی شهرداری و ادارات تابعه منسوب شده و باید جبران شود.


[1] –  ناصر کاتوزیان، همان، ص 254.


[2] –  حسینقلی حسینی نژاد، همان، ص 75، ناصر کاتوزیان، همان، ص 255.


[3] –  حقوق اداری ایران، عبدالحمید ابوالحمد، ش 602.

منبع : http://parsav.ParsiBlog.com/Posts/12291/فروش فايل پايان نامه : چگونگي جبران ضرر-مسئوليت فقهي و حقوقي دول/
پایان نامه نظریه تساوی همگان در برابر هزینه عمومی-مسئولیت فقهی و

درخواست حذف اطلاعات

پایان نامه نظریه تساوی همگان در برابر هزینه عمومی-مسئولیت فقهی و حقوقی ت و شهرداری ناشی از و عیب معابر و جاده ها


 


نظریه تساوی همگان در برابر هزینه عمومی


بسیاری از حقوقدانان می گویند چون همه شهروندان برای اداره کشور باید مالیات بپردازند و استثنایی نیز در آن نمی باشد لذا اگر از کار و تلاش سازمان های عمومی به شهروندان زیانی برسد جبران زیان نیز باید میان همه شهروندان از راه درآمدهای مالیاتی تقسیم شود. [1]


نظریه تساوی افراد جامعه در برابر مخارج عمومی بوسیله طرفداران استقلال حقوق مسئولیت عمومی، حقوقی که کاملاً از رژیم حقوقی خصوصی متمایز و مجزا می باشد عنوان شده است. این نظریه متاثر از نظریه اثباتی و مکتب عد اجتماعی می باشد، طرفداران این نظریه می گویند عد اجتماعی حکم می کند که هیچ یک از افراد جامعه بیش از دیگران تحمل مخارج و خساراتی را که بوسیله قدرت عمومی به افراد جامعه تحمیل می شود نکنند. و بر اساس این نظریه تمام شهروندان به تساوی عهده دار هزینه هایی هستند که ت به منظور منافع عمومی و یا استقرار نظم صرف می کند.


بر این پایه اگر در راستای فعالیتهای مربوط به سازمان های عمومی زیانی به شخص یا اشخاص معین وارد آید، این برابری از هم می گسلد. زیرا در چنین فرضی، بهره خدمت عمومی نصیب همگان می شود در حالیکه زیان را عده ای خاص تحمل کرده اند. پس بایستی در پس جبران این خسارت برآمد. و اما در توجیه مسئولیت مدنی شهرداری بر طبق این نظر بدواً لازم به ذکر است که وحدت ملاک ارائه خدمات عمومی توسط شهرداری و نوعی حاکمیت محلی که برای آن قائلیم و همچنین وابستگی غیرقابل انکار شهرداری به ت و حاکمیت کافی است تا در صورت پذیرش کلی نظریه مزبور در باب شهرداری نیز قابل اعمال باشد، آنچه که این نظریه بدست می دهد بیشتر یک تئوری تکمیلی در خصوص جبران خسارت می باشد. به این معنا که هر جا زیانی به بار آید (آنهم از عمل اداری) که جبران بوسیله نظریه های تقصیر و خطر امکان پذیر نباشد، می توان از برابری شهروندان در برابر هزینه های عمومی و برابری عوارض و مالیاتی شهروندان بهره جست. [2]


به عنوان مثال می توان از ایجاد یک بزرگراه در کنار یک منطقه مس ی نام برد که دارای معایب (دود و صدای ناشی از رفت و آمد ماشینهای سبک و سنگین) و محسناتی (سرعت در حمل و نقل و حجم کم ترافیک و …) برای آن منطقه مس ی می باشد. لذا در اینجا شهرداری خطایی را انجام نداده است و محیط خطرناکی را نیز ایجاد نکرده است. چرا شهروندان همه در برابر خدمات عمومی ارائه شده توسط شهرداری عوارضی پرداخت می کنند و منصفانه نیست که زیان ناشی از انجام فعالیتهای مربوط به خدمات مزبور بر عده ای خاص بار شود.


لینک ید و فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی ت و شهرداری ناشی از عیب و معابر و جاده ها  


لینک در سایت گنج (ایران داک)


در حقوق ما برخی از متون قانونی را نیز می توان مبتنی بر این نظریه دانست. به ویژه قوانین مربوط به جبران خسارت ناشی از تملک اراضی و املاک توسط شهرداری ها. به عنوان نمونه، لایحه قانونی نحوه ید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی مصوب 1358 در ماده یک خود مقرر می دارد:


«هرگاه برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی، وزارتخانه ها و یا موسسه ها و شرکت های تی یا وابسته به ت، همچنین شهرداری ها و بانک ها و های تی و سازمان هایی که شمول قانون نسبت به آنها مست م ذکر نام باشد، و از این پس (دستگاه اجرایی) نامیده می شوند. به اراضی ابنیه، مستحدثات، تاسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً وسیله دستگاه اجرایی یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تامین شده باشد (دستگاه اجرایی) می تواند زمین و املاک مورد نیاز را مستقیماً یا بوسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون یداری و تملک نماید».


به موجب مواد 3 و 4 قانون یاد شده بهای اراضی و املاک تملک شده و سایر حقوق و خسارات وارده باید از طریق توافق میان شهرداری و مالک زیان دیده تعیین گردد. و در صورت عدم حصول توافق، خسارت توسط کارشناس تعیین می گردد. و شهرداری مکلف به پرداخت آن است


[1] –  مجید غمامی، همان، ص 46.


[2] –  عبدالمجید ابوالحمد، همان، ش 625.

منبع : http://parsav.ParsiBlog.com/Posts/12293/پايان نامه نظريه تساوي همگان در برابر هزينه عمومي-مسئوليت فقهي و/
پایان نامه تعیین تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری برمهارت های ارت

درخواست حذف اطلاعات
مرجع مقاله تحقیق و پروژه< on cl ="navbar-toggle">       toggle navigation

پایان نامه تعیین تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری برمهارت های ارتباطی ک ن درخودمانده
 


2-6-3- عوامل روانی


زمانی که کانر درخودماندگی را توصیف کرد این نکته را عنوان کرد که ویژگی­های شخصیتی والدین ک ن درخودمانده در این اختلال نقش دارد. متاسفانه در زمان­های قدیم که درخودماندگی خوب شناخته نشده بود این تصور رایج بود و بر این باور بودند که مادران یخچالی باعث این اختلال می­شوند. اصطلاح مادران یخچالی به این اشاره دارد که این مادران هیچ عاطفه­ایی به فرزندان خود ندارند و با آنها سرد برخورد می­کنند و روش فرزندپروری آنها باعث شده که نشانه­هایی مانند انزواطلبی و گوشه­گیری در این ک ن رشد پیدا کند. در حال حاضر بدن شک می­دانیم که شیوه­های فرزند پروری علت درخودماندگی نیست(یاپکو، 2003).


 


2-6-4- عوامل عصب شناختی


اکثر پژوهشگران معتقدند که درخودماندگی ناشی از دامنه­ای از نقایص مغزی است. زیرا بیشتر علایم میزه درخودماندگی مثل نقص در رشد زبان، کم توانی ذهنی، رفتارهای حرکتی غیر معمول، واکنش افراطی و عدم واکنش به درون دادهای حسی، حساس بودن به لمس و جابه­جایی و تحریک بینایی و شنوایی در ارتباط با کارکرد سیستم عصبی مرکزی هستند. همچنین 25 درصد افراد درخودمانده به ویژه نوجوانان، مبتلا به اختلال­های صرع می­شوند که ریشه این مشکل نیز در سیستم عصبی مرکزی قابل ردی است. افزون بر موارد مذکور، مطالعات جدید نشان می­دهند که فعالیت الکتروآننسفالوگرام در نواحی پیشانی و گیجگاهی مغز ک ن درخودمانده نسبت به ک ن عادی کمتر است( کاکاوند، 1388).


سوالات یا اه پایان نامه :


 


آیا بازی­درمانی شناختی-رفتاری بر مهارت­های ارتباطی ک ن درخودمانده با عملکرد بالا تاثیر دارد؟


در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود


شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید


 related postsپایان نامه های ارشد

پایان نامه ارشد مهارت های ارتباطی ک ن درخودمانده


2-7-1- مداخلات جامع بهنگام رفتاری در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها read more…

پایان نامه های ارشد

پایان نامه ارشد تعیین تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری برمهارت های ارتباطی ک ن درخودمانده


2-7- روش­های درمانی برای ک ن درخودمانده درمان­های متعددی برای کاهش نشانه­های درخودماندگی وجود دارد. اگرچه برای اختلال درخودماندگی درمان قطعی وجود ندارد اما درصورت آموزش مستمر و با کیفیت بالا سطح عملکرد این افراد افزایش read more…

پایان نامه های ارشد

پایان نامه میزان تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری برمهارت های ارتباطی ک ن درخودمانده


در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود شما می توانید read more…ورتاژ آگهی | طراحی سایت و قدرت گرفته از بک لینک

منبع : http://parsav.ParsiBlog.com/Posts/12205/پايان نامه تعيين تاثير بازي درماني شناختي-رفتاري برمهارت هاي ارت/
پایان نامه ارشد شناسایی تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری برمهارت

درخواست حذف اطلاعات
مرجع مقاله تحقیق و پروژه< on cl ="navbar-toggle">       toggle navigation

پایان نامه ارشد شناسایی تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری برمهارت های ارتباطی ک ن درخودمانده
 


2-6-1- عوامل ژنتیکی


اکنون بسیاری از محققان معتقدند که درخودماندگی به دلیل تعاملات ژن­های مختلف و ترکیب­های متفاوت آنها بوجود می­آید و نوع ترکیب ژن­ها خفیف و یا شدید بودن درخودماندگی را مشخص می­سازد. تحقیقات اخیر احتمال تعامل 10 تا 15 ژن را عامل به­وجود آمدن درخودماندگی می­دانند. معتبرترین مدارک برای وراثتی بودن درخودمانگی، از بررسی درقلوها و خانواده­ی این افراد به­دست آمده اند. دربررسی دوقلوها، شیوع درخودمانگی در 60 درصد و شیوع طیف درخودماندگی در 90 درصد دوقلوهای دیده می­شود. در حالی که کمترین میزان بین 0 تا 10 درصد میان دوفلوهای دو تخمکی دیده می­شود. بررسی خانواده­ها نشان می­دهد که 3 تا 7 درصد ک ن ازدواج های خانوادگی و 8 درصد خانواده­هایی که سابقه درخودمانگی در فامیل داشتند، ک نشان در طیف درخودمانگی قرار می­گرفتند( مش، 2006).


پژوهش های موجود سرنخ­های امیدوارکننده­ای در مورد ژن­های احتمالی درگیر در بروز درخودمانگی بدست داده­اند. این تحقیقات نشان می­دهند که مناطقی از کروموزوم­های 7، 2، 4، 15 و 19 احتمالا در ژنتیک درخودماندگی نقش دارند( ساودک، 2007؛ ترجمه رضاعی، 1388).


شواهدی نیز در دست است که نشان می­دهد خانواده­های دارای کودک درخودمانده ممکن است صفات ک ن درخودمانده مانند انزواطلبی یا گرایش به رفتارهای تکراری را داشته باشند( لندریگن[1]، 2010).


[1]landrigan


سوالات یا اه پایان نامه :


در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود


شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید


 related postsپایان نامه های ارشد

پایان نامه ارشد مهارت های ارتباطی ک ن درخودمانده


2-7-1- مداخلات جامع بهنگام رفتاری در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها read more…

پایان نامه های ارشد

پایان نامه ارشد تعیین تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری برمهارت های ارتباطی ک ن درخودمانده


2-7- روش­های درمانی برای ک ن درخودمانده درمان­های متعددی برای کاهش نشانه­های درخودماندگی وجود دارد. اگرچه برای اختلال درخودماندگی درمان قطعی وجود ندارد اما درصورت آموزش مستمر و با کیفیت بالا سطح عملکرد این افراد افزایش read more…

پایان نامه های ارشد

پایان نامه میزان تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری برمهارت های ارتباطی ک ن درخودمانده


در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود شما می توانید read more…ورتاژ آگهی | طراحی سایت و قدرت گرفته از بک لینک

منبع : http://parsav.ParsiBlog.com/Posts/12207/پايان نامه ارشد شناسايي تاثير بازي درماني شناختي-رفتاري برمهارت /
پایان نامه ارشد شناسایی تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری ب

درخواست حذف اطلاعات
مرجع مقاله تحقیق و پروژه< on cl ="navbar-toggle">       toggle navigation

پایان نامه ارشد شناسایی تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری برمهارت های ارتباطی ک ن درخودمانده
 


2-4- نقایص زبانی:


اکثر افراد درخودمانده یا قادر به صحبت نیستند یا در فراگیری زبان تاخیر خیلی زیادی نشان می­دهند. زبانی که آنها به کار می­برند و سبک گفتاری آنها بسیار عجیب است. این افراد گفتارشان به صورت تکرار عبارت­ها است(هالجین[1]، 1948؛ ترجمه سیدمحمدی، 1390). برآوردها حاکی از این است که 50 درصد از ک ن درخودمانده در تکلم کارکردی ناموفق دارند. در واقع اگرچه بعضی از ک ن از نظر فیزیولوژیکی دارای اجزای سالم برای تکلم هستند اما فقط اصواتی محدود را از خود تولید می­کنند و قادر به تکلم نیستند. شایان ذکر است که در ک نی که قادر به تکلم هستند، تمایل به پژواک­گویی دارند و لغات و عبارت­های بیان شده­ی دیگران را تکرار می­کنند. به طور کلی ک ن درخودمانده دو نوع پژواک­گویی را بروز می­دهند که پژواک­گویی آنی و پژواک­گویی تاخیری نامیده می­شوند. پژواک­گویی آنی هنگامی رخ­ می­دهد که کودک به تکرار چیزی می­پردازد که در همان لحظه شنیده است. احتمالا در موقعیت­های یادگیری ناآشنا در برخورد با تکالیف ناآشنا، پژواک­گویی آنی ک ن درخودمانده افزایش می­یابد. در پژواک­گویی تاخیری، کودک لغات و عباراتی را که در چند ساعت، چند روز یا ماه­های قبل شنیده است را تکرار می­کند. این تکلم پژواک گویانه عموما بی ربط و از لحاظ مضمون نامناسب است( کرانوچیل[2]، 1949؛ ترجمه نائنیان، 1388).


[1]halgin


در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود


شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید


 related postsپایان نامه های ارشد

پایان نامه ارشد مهارت های ارتباطی ک ن درخودمانده


2-7-1- مداخلات جامع بهنگام رفتاری در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها read more…

پایان نامه های ارشد

پایان نامه ارشد تعیین تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری برمهارت های ارتباطی ک ن درخودمانده


2-7- روش­های درمانی برای ک ن درخودمانده درمان­های متعددی برای کاهش نشانه­های درخودماندگی وجود دارد. اگرچه برای اختلال درخودماندگی درمان قطعی وجود ندارد اما درصورت آموزش مستمر و با کیفیت بالا سطح عملکرد این افراد افزایش read more…

پایان نامه های ارشد

پایان نامه میزان تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری برمهارت های ارتباطی ک ن درخودمانده


در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود شما می توانید read more…ورتاژ آگهی | طراحی سایت و قدرت گرفته از بک لینک

منبع : http://parsav.ParsiBlog.com/Posts/12209/دانلود پايان نامه ارشد شناسايي تاثير بازي درماني شناختي-رفتاري ب/
پایان نامه ارشد تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری برمهارت¬های ارتب

درخواست حذف اطلاعات
مرجع مقاله تحقیق و پروژه< on cl ="navbar-toggle">       toggle navigation

پایان نامه ارشد تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری برمهارت¬های ارتباطی ک ن درخودمانده
2-3-4- نفرت:


نفرت همان ح بیزاری است. این هیجان معمولا فعال کننده پاسخ خاصی است و وظیفه آن رد است. این هیجان شدت های متفاوت دارد. در ح ملایم ما تنها خواهان خلاصی از آن شی یا موقعیت هستیم اما در ح شدید، برای مثال تهوع را شاهد هستیم. جلوه های هیجانی تنفر شامل چروک روی بینی است. لب ها و گونه ها به سمت بالا و ابرو ها به سمت پایین کشیده می شود.


2-3-5- خشم:


خشم خطرناک ترین و پرشور ترین هیجان است. این هیجان بسیار فراگیر است و فرد را نیرومند می سازد. خشم دلایل متعددی دارد که از جمله آنها ناکامی، تهدید جسمانی، تهدید روانی به دلیل رفتار یا گفتار فردی دیگر و مشاهده ی خشونت علیه دیگران است.جلوه های هیجانی خشم شامل چشم هایی گشاد، پلک های پایین کشیده شده به سمت بالا، لب ها به هم فشرده، یا دندان های نمایان و ابرو های دارای ح خشم است.


در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود


شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید


 related postsپایان نامه های ارشد

پایان نامه ارشد مهارت های ارتباطی ک ن درخودمانده


2-7-1- مداخلات جامع بهنگام رفتاری در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها read more…

پایان نامه های ارشد

پایان نامه ارشد تعیین تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری برمهارت های ارتباطی ک ن درخودمانده


2-7- روش­های درمانی برای ک ن درخودمانده درمان­های متعددی برای کاهش نشانه­های درخودماندگی وجود دارد. اگرچه برای اختلال درخودماندگی درمان قطعی وجود ندارد اما درصورت آموزش مستمر و با کیفیت بالا سطح عملکرد این افراد افزایش read more…

پایان نامه های ارشد

پایان نامه میزان تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری برمهارت های ارتباطی ک ن درخودمانده


در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود شما می توانید read more…ورتاژ آگهی | طراحی سایت و قدرت گرفته از بک لینک

منبع : http://parsav.ParsiBlog.com/Posts/12211/پايان نامه ارشد تاثير بازي درماني شناختي-رفتاري برمهارت¬هاي ارتب/
دستی به  از سایتای برون سپاری

درخواست حذف اطلاعات

دستی به  از سایتای برون سپاری


92 / مهر 22, 1397مهر 22, 1397 / دسته‌بندی نشده

تعاریف بسیاری واسه برون سپاری هست. اما یکی از اساسی ترین اونا، واگذاری خدمات به شخص ثالثه. با در نظر گرفتن فناوری اطلاعات، برون سپاری می تونه شامل هر چیزی از برون سپاری فناوری اطلاعات، مدیریت فناوری اطلاعات آی بی ام (ibm) یا hp گرفته تا برون سپاری خدمات بسیار کوچیک و ساده مثل بهبود مقابله با سوانح یا ذخیره سازی داده ها، و همه چیز این وسط رو شامل شه.


یکی از بزرگترین تغییرات سال های گذشته رشد گروهی از مردمه که از فناوری های آنلاین واسه به کار گیری برون سپاری واسه سرویس دهی خود در سطح بین المللی به کار گیری می کنن. مازیار میر محقق در مورد برون سپاریعقیده داره افراد مجموعه ها و یا شرکت ها وقتی یه یا چند رشته فعالیت های د یا کلان رو به شکل کلی و یا جزئی رو به بیرون مجموعه و به شخص یااشخاص و یا  مجموعه های دیگه در چار چوب مکانی و وقتی مشخص واگذار می کنن رو برون سپاری یا outsourcing می گن


صرفه جویی در هزینه: عادی ترین دلیل واسه تصمیم به برون سپاری صرفه جویی در هزینه هاس. رسیدن به هزینه پایین تر به وجود اومده توسط صرفه جویی به اندازه در کار و کاسبی های دیگه س. به دلیل اینکه سازمان امکان ایجاد صرفه جویی به اندازه در همه فرایندهای کار و کاسبی خود رو نداره اقدام به برون سپاری می کنه تا از مزیت های موجود در کار و کاسبی های دیگه به کار گیری کنه. مثلا برون سپاری فعالیت های مالی و حسابداری یه سازمان، می تونه 35 تا 50 درصد صرفه جویی در هزینه های مربوطه به همراه داشته باشه.


دقیق شدن و فو بر لیاقت اصلی سازمان: منابع در دسترس یه سازمان محدوده و سازمان واسه اینکه بتونه در فضای رقابت بمونه مجبور از تمرکز منابع خود بر لیاقت اصلی خوده. فرایندها یا فعالیت هایی که اهمیت لازم واسه لیاقت اصلی سازمان ندارن مثل فرایندها هستن که مناسب برون سپاری هستن. انجام همه فرایندهای مربوط به کار و کاسبی یه سازمان در درون خود سازمان نیاز به منابع، تخصص، و توجهی داره که بیشتر به اندازه کافی در اختیار سازمان نیس و باید از منابع خارجی جفت و جور شه.


ساختاربندی دوباره هزینه: برون سپاری قادر به تغییر نسبت هایی مثل هزینه ثابت به متغیره. اینطوری امکان تبدیل ساختار هزینه سازمان به یه ساختار با هزینه متغیر جفت و جور می شه و امکان پیش بینی هزینه های متغیر هم افزایش می یابد.


بازسازی هزینه: نیروی کاری مقایسه ایه بین هزینه های ثابت با هزینه های متغیر. برون سپاری نیروی کار از هزینه های ثابت به هزینه های متغیر انتقال می بده و هزینه های متغیر رو هم بیشتر قابل پیش بینی می کنه.


بهبود کیفیت: رسیدن به یه تغییر شدید در کیفیت از راه قرارداد سرویس دهی با شرکت سوم.


قرارداد: سرویس دهی با عقد یه قرارداد اجبار آور حقوقی با مجازات های مالی و حقوقی. اعمال این مورد با سرویس های داخلی نمی شه.


عملیاتی تخصص: دسترسی به بهترین نیروی عملیاتی که انجام اون به وسیله شرکت زیادتر از اندازه سخت و وقت گیره.


دسترسی به استعداد: دسترسی به یه است بزرگ از استعداد و یه منبع پایدار از مهارت ها، به خاص در علوم و ی.


افزایش ظرفیت واسه نوآوری: شرکت ها به طور در حال افزایش از ارائه دهندگان علم خدمات خارجی واسه نوآوری محصول خود به کار گیری می کنن.


بقیه دلایل عبارتند از: بهبود کیفیت، امکان رسیدگی قانونی به ایرادات موجود در خدمت یا محصول یداری شده، دسترسی به تخصص های موجود در بیرون از سازمان و بهبود توانایی واسه تغییر اندازه تولید، کوچیک حجم شرکتها، داشتن قدرت مانور بیشتر درایجاد تغییرات تند در موارد بحران.


بدیای انجام پروژه به روش سنتی


تصور کنین که واسه انجام یه کار ترجمه یه روز صبح از خونه خود بیرون شید


و به دنبال موسسات ترجمه بگردین. باید کیلومترها حرکت کنین


تا موفق به پیدا یکی از این موسسات شید. خستگی دیگه


به شما اجازه نمیده تا به بقیه موسسات هم سر بزنین.


در آ مجبور میشین تا کارتون رو به دست همین موسسه بسپارین


و دیگه حتی امکان تحقیق و اطمینان پیدا


نسبت به این موسسه رو هم دارید.


با در نظر گرفتن مثال بالا میتونیم بعضی از


اشکالات روش سنتی رو این جور بگیم: 1. اتلاف وقت زیاد

 2. محال بودن تحقیق کافی واسه پیدا یه پیمانکار مناسب

 3. محال بودن مقایسه آسون و مساوی پیمانکارها

 4. گم شدن در تبلیغات دروغ بعضی از شرکتا

 5. با در نظر گرفتن محال بودن تحقیق مناسب

 6. امنیت مالی پایین اگر پیمانکار به وعده هاش عمل نکنه


خوبیای انجام پروژه آنلاین


گسترش اینترنت و بالا رفتن سرعت رد و بدل اطلاعات امکانات جدیدی


رو واسه افراد بوجود آورده. کارا بسیار آسون شدن،


کیفیت کارا بالاتر رفته و هزینه ها هم کاهش چشم گیری داشتن.


مثل مهم ترین ویژگیای انجام پروژه آنلاین میشه به این موارد اشاره کرد: 1. سرعت بسیار بالا در پیدا پیمانکار مناسب

 2. نبود ایجاد آلودگی و ترافیک و نبود اتلاف وقت

 3. امکان تحقیق کافی و وافی درباره

 4. یه پیمانکار و کیفیت کار ایشون فقط با چند کلید

 5. بهره مندی از باد کولر ?? یا کنار شومینه

 6. مقایسه هزاران پیمانکار با یکدیگر در کمتر از چند دقیقه

 7. امنیت مالی بالا در صورت نبود وفاداری پیمانکار نسبت به تعهداتش


سایت انجام می دم : نمونه ای موفق در برون سپاری کارا به شکل اینترنتی


سایت پونیشا 


سایت پارس کدز


سامانه وانیار 


پارس فریلنسر


کارویار
راهبری نوشته‌هاprevious articlebmw اولین مینی الکتریکی رو در چین می‌سازه
next articleپایان نامه ارشد : جایگاه جا و زمان در فقه و حقوقمنبع : http://parsav.ParsiBlog.com/Posts/12213/دستيابي به  از سايتاي برون سپاري/
6f/2 (34769)

درخواست حذف اطلاعات


6f/2 (34769)
اه و استراتژیهای پایگاه تکنولوژی اطلاعات


استراتژی : کنترل , نظارت , ایجاد بستر ارتباطی , اجرای تمهیدات لازم برای نگهداری و ارتقاء , توسعه شبکه ارتباطی hbi


اه :


1 ـ برنامه‌ریزی برای تکمیل طرح شبکه ارتباطی و توسعه پایگاههای عرضه اطلاعاتی .


الف ) راه‌اندازی تعداد ـ پایگاه عرضة اطلاعات در های علوم پزشکی کشور


( امکانات مورد نیاز :


1 ـ سه دستگاه سرور 2 ـ دو دستگاه مودم


3 ـ یک دستگاه هاب4 ـ قفسه


5 ـ ویدئو و تلویزیون6 ـ کابل و داکت‌کشی


7 ـ طراحی فضا8 ـ آموزش نیروی انسانی


( هزینه‌ها :


1 ـ تجهیزات 2 ـ نصب نرم‌افزار و راه‌اندازی ارتباط


3 ـ آموزش نیروی انسانی


( نیروی انسانی :


6 نفر بر اساس تقسیم کارها


( time table :


1 ـ زمان تهیه تجهیزات


2 ـ زمان برقراری خط ارتباطی : 21 روز


3 ـ زمان نصب نرم‌افزارها و configuration دستگاهها 3 روز


4 ـ زمان داکت و کابل‌کشی 3 روز


5 ـ زمان انتقال و تحویل تجهیزات به ها 2 روز


ب ) توسعه خطوط dialup


( هزینه :


به ازاء هر خط مخابراتی 000/150 تومان


rack modem : میانگین 000/400 تومان


router : در صورت نیاز شبکه 000/000/3 تومان


نصب : 000/400 تومان


( نیروی انسانی :


یک نفر جهت پیگیری مداوم خطوط


دو نفر برای نصب


( امکانات مورد نیاز :


فضای مناسب ـ rack modem – router – rack


( مشکلات :


time table :


درخواست خط تلفن 26/12/78


پیگیری تا تخصیص خط حدود اردیبهشت


نصب : یک هفته


( نتایج :


توانایی سایت در ارائه user به کاربران بیشتر


ج ) راه‌اندازی cookie برای سرورها یا راه‌اندازی front page txt


( هزینه :


برنامه‌نویسی 000/100 تومان


( نیروی انسانی :


یک نفر


( امکانات مورد نیاز :


کامپیوتر , نرم‌افزار visual studio , نرم‌افزار front page


( نتایج انجام :


توانایی رهی کاربران مراجعه کننده به شبکه و ثبت زمان استفاده و یا صفحات استفاده شده و مشخص شدن منطقه جغرافیایی کاربر و حتی چک کاربران er .


( time table :


19/1/79


د ) راه‌اندازی و نصب سرویس internet to phone


( هزینه‌ :


یداری board روتر 000/000/4 تومان


نصب 000/500 تومان


خط تلفن : 10 خط 000/500/1 تومان


( نیروی انسانی :


دو نفر


( امکانات مورد نیاز :


بورد روتر , نرم‌افزار


( نتایج :


راه‌اندازی سرویس تلفن اینترنتی برای کاربران , توانانیی استفاده از سرویس در telemedicine , کاهش میزان پرداخت در تلفنهای بین شهری برای clientهای telemedicine .


( time table :


ید تجهیزات : 20/1/79


تهیه روتر : 20/1/79


نصب و راه‌اندازی : 15/2/79 ـ 1/3/79


ید خطوط تلفن : 20/1/79 ـ اوایل اردیبهشت


هـ ) بررسی sequrity شبکه و مشاوره با متخصصین


( هزینه‌ :


مشاوره با متخصصین 000/150 تومان


تهیه نرم‌افزارها 000/100 تومان


ایجاد تغییرات در شبکه ( موردی )


( نیروی انسانی :

منبع : http://parsav.ParsiBlog.com/Posts/12191/6f/2 (34769)/
کد آماده متلب (matlab) برای حل انتگرال دوهامل به همراه توضیحات و

درخواست حذف اطلاعات

اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
منبع : http://parsav.ParsiBlog.com/Posts/12182/کد آماده متلب (MATLAB) براي حل انتگرال دوهامل به همراه توضيحات و/
پروژه ارزی نیاز به بهسازی و ارائه طرح بهسازی سازه بتنی با دیو

درخواست حذف اطلاعات

سلام دوستان

ما پورزینعلی یک پروژه دو قسمته دادن من کاری با قسمت اول ندارم اما قسمت دومش که بهسازی هست سوال دارم

یک سازه بتنی هست که بنده خودم انتخاب و سیستم رو ایسون دادن سیستم دوگانه در هر دو جهته

3 طبقه هستش و گفتن که بهسازی روش خطی چون خیلی وقتگیره و ممکنه جواب نده معمولا میرن غیر خطی رو انجام میدن از نوع استاتیکی

اینکه دست به دامان شما شدم تا اگه ی بهسازی با نرم افزار 9.7.4 etabs  رو بگه ممنون میشم چون قسمت اول پروژه که تحلیل استاتیکی معادل و دینامیکی و تاریخچه زمانی 8 ساختمان 3 و 5 و 7 و 10 طبقه بتنی منظم و نامنظم و مقایسه نتایج ان به این مربوط میشه با همین ورژن درست شده و حتما همینو باید بهسازی کنم.

دستورالعمل 360 رو هم مشکلی ندارم فقط نرم افزار بلد نیستم یعنی نمیدونم چیو کجا بزارم بعضی مقادیر نامفهومن مثلا ru در محاسبه c1 که از کجا میاد یا ti و اینکه کجا باید تو نرم افزار تعریف کنم . و معیار های پذیرش و اینا . تقریبا یک ماهه روز و شب دنبال آموزشش هستم و خیلی آموزش پیدا که هیچکدومش بتنی نبودن همه فولادی بودن و اینکه با این ورژن از نرم افزار etabs کار ن و مخصوصا دیوار برشی که چجوری معادل سازی میشه در نرم افزار

خواهشا راهنمایی کنید چون فقط 7 روز وقت دارم تازه به ذهنم رسید اینجا بگم شاید فرجی صورت بگیره sad

باتشکر از وقتی که گذاشتی خوندی و جواب دادی !
منبع : http://parsav.ParsiBlog.com/Posts/12184/پروژه ارزيابي نياز به بهسازي و ارائه طرح بهسازي سازه بتني با ديو/
کد متلب آنالیز دینامیکی مودال سیستم سه درجه

درخواست حذف اطلاعات

اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
 اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
 اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
 اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید

[font=tahoma, "trebuchet ms", helvetica, arial, sans-serif]


توضیح کد آنالیز دینامیکی مودال سیستم سه درجه تحت بار گسسته وارد بر طبقات یا شتاب پایه ناشی 
از ز له : 

مشخصات سیستم : سیستم سه درجه 
مورد نظر در واقع یک قاب برشی سه طبقه (سه درجه ازادی) می باشد که جرم طبقات 
و سختی طبقات آن مشخص می باشد. چون تعداد درجات سیستم محدود است، فرض شده 
است که برای هر سه مود سیستم میزان نسبت میرایی برابر باشد.( البته این فرض رایج 
در کتابهای دینامیک مختلف می باشد.) مثلا می توان مقدار میرایی سیستم را برابر با 
0.05 یا 0.1 در نظر گرفت. 

وجی­های برنامه : برنامه وجی های مختلف به شرح زیر دارد : 

1 – همه های طبیعی سیستم . این ها به ترتیب صعودی در شیت تعیین 
شده فایل ا ل وجی ذخیره می شوند. 


2 – ماتریس مودال سیستم . در ستون های این ماتریس به ترتیب بردارهای مودی 
سیستم ذخیره می شوند. برای سیستم با سه درجه ، ماتریس مودال مربعی و از مرتبه 
سه می باشد. این وجی نیز در شیت تعیین شده فایل ا ل وجی ذخیره می شوند. 


3 – جرم های مودی سیستم به ترتیب برای سه مود. این وجی نیز در شیت تعیین شده 
فایل ا ل وجی ذخیره می شوند. 


4 – سختی های مودی سیستم به ترتیب برای سه مود. این وجی نیز در شیت تعیین 
شده فایل ا ل وجی ذخیره می شوند 


5 – تغییر مکان های طبقات سیستم به ترتیب برای جرم اول، دوم و سوم در برابر 
زمان. این وجی نیز در شیت تعیین شده فایل ا ل وجی ذخیره می شوند 


6 – نمودار اشکال مودی سیستم برای هر سه مود. 


7 – نمودار تغییر طبقات سیستم در برابر زمان به ترتیب شماره طبقات 


همه این وجی ها (به جز وجی­های 
گرافیکی برنامه) در فایل ا ل وجی به نام output_pro.xlsx ذخیره می شوند. 


ورودی های برنامه : 


1 – مشخصات سیستم : ورودیهای برنامه در فایل ا ل ورودی 
باید تعریف شوند. مشخصات زیر در شیت تحت عنوان data فایل ورودی ا ل وارد کنید (عنوان فایل ورودی inputs.xlsxمی باشد.) 


ورودی های برنامه را فقط باید در زیر ستون magnitude وارد کنید. این داده های ورودی به ترتیب عبارتند از : 


m1: جرم طبقه اول 


m2 : جرم طبقه دوم 


m3: جرم طبقه سوم 


k1: سختی جانبی 
طبقه اول 


k2 : سختی جانبی 
طبقه دوم 


k3: سختی جانبی 
طبقه سوم 


zeta: مقدار نسبت میرایی در نظر گرفته شده 


et : کد نوع تحریک 
سیستم. اگر تحریک سیستم توسط نیروهای گسسته روی درجات انجام شود، کد نوع آن 
را صفر و اگر توسط شتاب پایه ناشی از ز له صورت گیرد کد نوع تحریک را 1 وارد 
کنید. 


2 – نحوه وارد شتابنگاشت در فایل ا ل ورودی:اگر تحریک 
توسط شتاب پایه ناشی از ز له صورت گیرد، داده های شتابنگاشت را در شیت تحت عنوان reqفایل ورودی وارد 
کنید. به عنوان نمونه شتابنگاشت ز له کوبه را برای شما فرستاده ام. در یک ستون 
این شیت زمان، و در ستون دیگر داده های آن 
را وارد کنید. 


3 – نحوه وارد نیروهای گسسته وارد بر طبقات سازه برشی : 
این شیت تحت عنوان df می باشد. در یک ستون زمان، و در سه ستون دیگر به ترتیب نیروهای 
گسسته وارد بر طبقات را وارد کنید. 


کد برنامه : 
برای دریافت و ید کد برنامه لطفا ایمیل بزنید: [rtl]nejati70@gmail.com[/rtl][/font]
منبع : http://parsav.ParsiBlog.com/Posts/12186/کد متلب آناليز ديناميکي مودال سيستم سه درجه آزادي/
سمینار کارشناسی ارشد

درخواست حذف اطلاعات

با سلام سمینارمو برای استفاده دوستان مقطع ارشد قرار میدم.
.pdf  ارزی رفتار تیــرهای عمیـق بتن مسلح تقویت شده با الیاف پلیمری مسلح.pdf (اندازه: 3.47 mb / ها: 573)
منبع : http://parsav.ParsiBlog.com/Posts/12188/سمينار کارشناسي ارشد/
پروژه درس اجزاء محدود

درخواست حذف اطلاعات
لینک مستقیم

 


اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
لینک از 4shared
اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
منبع : اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنیدمنبع : http://parsav.ParsiBlog.com/Posts/12190/پروژه درس اجزاء محدود/