بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

بی تو...

پست بی تو... از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.بی تو...

درخواست حذف اطلاعات
بی تو هر لحظه مرا

بیم فرو ریختن است...
منبع : http://paristag.blogfa.com/post/15