بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

newhotdecor

آخرین پست های وبلاگ newhotdecor به صورت خودکار از بلاگ newhotdecor دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.اتاق خواب لو با تابلو و ا سوری های منحصر به فرد

درخواست حذف اطلاعات

اتاق خواب فضایی برای استراحت و ریل یشن و رهایی از شلوغی و فشارهای در طول روز است.سبک و استایل اتاق خواب منع کننده سلیقه و ویژگی های هر ی است در عین حال،نباید به روی نیازهای چشم پوشی کرد.


تغییر یک اتاق خواب ل و خسته کننده به اتاق خو لو ،کار بسیار آسانی است،مثل اضافه یک لامپ و شاید کمی پیچیده تر؛مانند دیوار لهستانی.


مجموعه ای زیر،نمونه ای از بهترین اتاق خواب های لو با طراحی مناسب است که میتواند در دکوراسیون اتاق خواب به شما کمک کند همچنین میتوانید تنها با انتخاب و بیان خواسته به گروه دکوبوم،به اتاق خواب رویایی تان  دست ی د.


ø¯ú©ù?ø±ø§ø³û?ù?ù? ø§øªø§ù? ø®ù?ø§ø¨ ø´û?ú© ù? ù?ø¯ø±ù?


طراحی و دکوراسیون اتاق خواب مشکی،نسبت به سایر رنگ های دیگر؛کمی چالش برانگیز است،اما با طراحی درست و مناسب،میتوان میخکوب زیبایی آن شد.دیوار مشکی نسبت به سایر رنگ،شیک تر و جذاب تر است.در اتاق خواب با اضافه چراغ های آویز و رنگ دیوار با رنگ سبز زمردی،دکوراسیون خاص خلق شده است.وقتی از رنگ مشکی در دکوراسیون اتاق خواب استفاده میکنید باید به سایر عوامل تاثیرگذار مانند کنتراست،ابعاد مناسب،نور کافی باید توجه کنین تا مانع از به وجود آمدن اتاق خواب با فضای بسته و گرفته شوید.


این اتاق خواب خا تری،رنگ های خنثی اش را در دنیای روشن و پر رنگ فیروزه غوطه ور گردیده است.استفاده از مبلمان م ار با این ترکیب رنگی،جرقه ای زیبا در زیباشناسی معاصر خلق کرده است.


برای مشاهده‌ی کامل مقاله به سایت دکو بوم مراجعه کنید.
منبع : http://newhotdecor.ParsiBlog.com/Posts/2/اتاق خواب لوکس با تابلو و اکسسوري هاي منحصر به فرد/
اتاق خواب لو با تابلو و ا سوری های منحصر به فرد

درخواست حذف اطلاعات

اتاق خواب فضایی برای استراحت و ریل یشن و رهایی از شلوغی و فشارهای در طول روز است.سبک و استایل اتاق خواب منع کننده سلیقه و ویژگی های هر ی است در عین حال،نباید به روی نیازهای چشم پوشی کرد.


تغییر یک اتاق خواب ل و خسته کننده به اتاق خو لو ،کار بسیار آسانی است،مثل اضافه یک لامپ و شاید کمی پیچیده تر؛مانند دیوار لهستانی.


مجموعه ای زیر،نمونه ای از بهترین اتاق خواب های لو با طراحی مناسب است که میتواند در دکوراسیون اتاق خواب به شما کمک کند همچنین میتوانید تنها با انتخاب و بیان خواسته به گروه دکوبوم،به اتاق خواب رویایی تان  دست ی د.


ø¯ú©ù?ø±ø§ø³û?ù?ù? ø§øªø§ù? ø®ù?ø§ø¨ ø´û?ú© ù? ù?ø¯ø±ù?


طراحی و دکوراسیون اتاق خواب مشکی،نسبت به سایر رنگ های دیگر؛کمی چالش برانگیز است،اما با طراحی درست و مناسب،میتوان میخکوب زیبایی آن شد.دیوار مشکی نسبت به سایر رنگ،شیک تر و جذاب تر است.در اتاق خواب با اضافه چراغ های آویز و رنگ دیوار با رنگ سبز زمردی،دکوراسیون خاص خلق شده است.وقتی از رنگ مشکی در دکوراسیون اتاق خواب استفاده میکنید باید به سایر عوامل تاثیرگذار مانند کنتراست،ابعاد مناسب،نور کافی باید توجه کنین تا مانع از به وجود آمدن اتاق خواب با فضای بسته و گرفته شوید.


این اتاق خواب خا تری،رنگ های خنثی اش را در دنیای روشن و پر رنگ فیروزه غوطه ور گردیده است.استفاده از مبلمان م ار با این ترکیب رنگی،جرقه ای زیبا در زیباشناسی معاصر خلق کرده است.


برای مشاهده‌ی کامل مقاله به سایت دکو بوم مراجعه کنید.
منبع : http://newhotdecor.ParsiBlog.com/Posts/2/اتاق خواب لوکس با تابلو و اکسسوري هاي منحصر به فرد/
اتاق خواب لو با تابلو و ا سوری های منحصر به فرد

درخواست حذف اطلاعات

اتاق خواب فضایی برای استراحت و ریل یشن و رهایی از شلوغی و فشارهای در طول روز است.سبک و استایل اتاق خواب منع کننده سلیقه و ویژگی های هر ی است در عین حال،نباید به روی نیازهای چشم پوشی کرد.


تغییر یک اتاق خواب ل و خسته کننده به اتاق خو لو ،کار بسیار آسانی است،مثل اضافه یک لامپ و شاید کمی پیچیده تر؛مانند دیوار لهستانی.


مجموعه ای زیر،نمونه ای از بهترین اتاق خواب های لو با طراحی مناسب است که میتواند در دکوراسیون اتاق خواب به شما کمک کند همچنین میتوانید تنها با انتخاب و بیان خواسته به گروه دکوبوم،به اتاق خواب رویایی تان  دست ی د.


ø¯ú©ù?ø±ø§ø³û?ù?ù? ø§øªø§ù? ø®ù?ø§ø¨ ø´û?ú© ù? ù?ø¯ø±ù?


طراحی و دکوراسیون اتاق خواب مشکی،نسبت به سایر رنگ های دیگر؛کمی چالش برانگیز است،اما با طراحی درست و مناسب،میتوان میخکوب زیبایی آن شد.دیوار مشکی نسبت به سایر رنگ،شیک تر و جذاب تر است.در اتاق خواب با اضافه چراغ های آویز و رنگ دیوار با رنگ سبز زمردی،دکوراسیون خاص خلق شده است.وقتی از رنگ مشکی در دکوراسیون اتاق خواب استفاده میکنید باید به سایر عوامل تاثیرگذار مانند کنتراست،ابعاد مناسب،نور کافی باید توجه کنین تا مانع از به وجود آمدن اتاق خواب با فضای بسته و گرفته شوید.


این اتاق خواب خا تری،رنگ های خنثی اش را در دنیای روشن و پر رنگ فیروزه غوطه ور گردیده است.استفاده از مبلمان م ار با این ترکیب رنگی،جرقه ای زیبا در زیباشناسی معاصر خلق کرده است.


برای مشاهده‌ی کامل مقاله به سایت دکو بوم مراجعه کنید.
منبع : http://newhotdecor.ParsiBlog.com/Posts/2/اتاق خواب لوکس با تابلو و اکسسوري هاي منحصر به فرد/
اتاق خواب لو با تابلو و ا سوری های منحصر به فرد

درخواست حذف اطلاعات

اتاق خواب فضایی برای استراحت و ریل یشن و رهایی از شلوغی و فشارهای در طول روز است.سبک و استایل اتاق خواب منع کننده سلیقه و ویژگی های هر ی است در عین حال،نباید به روی نیازهای چشم پوشی کرد.


تغییر یک اتاق خواب ل و خسته کننده به اتاق خو لو ،کار بسیار آسانی است،مثل اضافه یک لامپ و شاید کمی پیچیده تر؛مانند دیوار لهستانی.


مجموعه ای زیر،نمونه ای از بهترین اتاق خواب های لو با طراحی مناسب است که میتواند در دکوراسیون اتاق خواب به شما کمک کند همچنین میتوانید تنها با انتخاب و بیان خواسته به گروه دکوبوم،به اتاق خواب رویایی تان  دست ی د.


ø¯ú©ù?ø±ø§ø³û?ù?ù? ø§øªø§ù? ø®ù?ø§ø¨ ø´û?ú© ù? ù?ø¯ø±ù?


طراحی و دکوراسیون اتاق خواب مشکی،نسبت به سایر رنگ های دیگر؛کمی چالش برانگیز است،اما با طراحی درست و مناسب،میتوان میخکوب زیبایی آن شد.دیوار مشکی نسبت به سایر رنگ،شیک تر و جذاب تر است.در اتاق خواب با اضافه چراغ های آویز و رنگ دیوار با رنگ سبز زمردی،دکوراسیون خاص خلق شده است.وقتی از رنگ مشکی در دکوراسیون اتاق خواب استفاده میکنید باید به سایر عوامل تاثیرگذار مانند کنتراست،ابعاد مناسب،نور کافی باید توجه کنین تا مانع از به وجود آمدن اتاق خواب با فضای بسته و گرفته شوید.


این اتاق خواب خا تری،رنگ های خنثی اش را در دنیای روشن و پر رنگ فیروزه غوطه ور گردیده است.استفاده از مبلمان م ار با این ترکیب رنگی،جرقه ای زیبا در زیباشناسی معاصر خلق کرده است.


برای مشاهده‌ی کامل مقاله به سایت دکو بوم مراجعه کنید.
منبع : http://newhotdecor.ParsiBlog.com/Posts/2/اتاق خواب لوکس با تابلو و اکسسوري هاي منحصر به فرد/
اتاق خواب لو با تابلو و ا سوری های منحصر به فرد

درخواست حذف اطلاعات

اتاق خواب فضایی برای استراحت و ریل یشن و رهایی از شلوغی و فشارهای در طول روز است.سبک و استایل اتاق خواب منع کننده سلیقه و ویژگی های هر ی است در عین حال،نباید به روی نیازهای چشم پوشی کرد.


تغییر یک اتاق خواب ل و خسته کننده به اتاق خو لو ،کار بسیار آسانی است،مثل اضافه یک لامپ و شاید کمی پیچیده تر؛مانند دیوار لهستانی.


مجموعه ای زیر،نمونه ای از بهترین اتاق خواب های لو با طراحی مناسب است که میتواند در دکوراسیون اتاق خواب به شما کمک کند همچنین میتوانید تنها با انتخاب و بیان خواسته به گروه دکوبوم،به اتاق خواب رویایی تان  دست ی د.


ø¯ú©ù?ø±ø§ø³û?ù?ù? ø§øªø§ù? ø®ù?ø§ø¨ ø´û?ú© ù? ù?ø¯ø±ù?


طراحی و دکوراسیون اتاق خواب مشکی،نسبت به سایر رنگ های دیگر؛کمی چالش برانگیز است،اما با طراحی درست و مناسب،میتوان میخکوب زیبایی آن شد.دیوار مشکی نسبت به سایر رنگ،شیک تر و جذاب تر است.در اتاق خواب با اضافه چراغ های آویز و رنگ دیوار با رنگ سبز زمردی،دکوراسیون خاص خلق شده است.وقتی از رنگ مشکی در دکوراسیون اتاق خواب استفاده میکنید باید به سایر عوامل تاثیرگذار مانند کنتراست،ابعاد مناسب،نور کافی باید توجه کنین تا مانع از به وجود آمدن اتاق خواب با فضای بسته و گرفته شوید.


این اتاق خواب خا تری،رنگ های خنثی اش را در دنیای روشن و پر رنگ فیروزه غوطه ور گردیده است.استفاده از مبلمان م ار با این ترکیب رنگی،جرقه ای زیبا در زیباشناسی معاصر خلق کرده است.


برای مشاهده‌ی کامل مقاله به سایت دکو بوم مراجعه کنید.
منبع : http://newhotdecor.ParsiBlog.com/Posts/2/اتاق خواب لوکس با تابلو و اکسسوري هاي منحصر به فرد/
اتاق خواب لو با تابلو و ا سوری های منحصر به فرد

درخواست حذف اطلاعات

اتاق خواب فضایی برای استراحت و ریل یشن و رهایی از شلوغی و فشارهای در طول روز است.سبک و استایل اتاق خواب منع کننده سلیقه و ویژگی های هر ی است در عین حال،نباید به روی نیازهای چشم پوشی کرد.


تغییر یک اتاق خواب ل و خسته کننده به اتاق خو لو ،کار بسیار آسانی است،مثل اضافه یک لامپ و شاید کمی پیچیده تر؛مانند دیوار لهستانی.


مجموعه ای زیر،نمونه ای از بهترین اتاق خواب های لو با طراحی مناسب است که میتواند در دکوراسیون اتاق خواب به شما کمک کند همچنین میتوانید تنها با انتخاب و بیان خواسته به گروه دکوبوم،به اتاق خواب رویایی تان  دست ی د.


ø¯ú©ù?ø±ø§ø³û?ù?ù? ø§øªø§ù? ø®ù?ø§ø¨ ø´û?ú© ù? ù?ø¯ø±ù?


طراحی و دکوراسیون اتاق خواب مشکی،نسبت به سایر رنگ های دیگر؛کمی چالش برانگیز است،اما با طراحی درست و مناسب،میتوان میخکوب زیبایی آن شد.دیوار مشکی نسبت به سایر رنگ،شیک تر و جذاب تر است.در اتاق خواب با اضافه چراغ های آویز و رنگ دیوار با رنگ سبز زمردی،دکوراسیون خاص خلق شده است.وقتی از رنگ مشکی در دکوراسیون اتاق خواب استفاده میکنید باید به سایر عوامل تاثیرگذار مانند کنتراست،ابعاد مناسب،نور کافی باید توجه کنین تا مانع از به وجود آمدن اتاق خواب با فضای بسته و گرفته شوید.


این اتاق خواب خا تری،رنگ های خنثی اش را در دنیای روشن و پر رنگ فیروزه غوطه ور گردیده است.استفاده از مبلمان م ار با این ترکیب رنگی،جرقه ای زیبا در زیباشناسی معاصر خلق کرده است.


برای مشاهده‌ی کامل مقاله به سایت دکو بوم مراجعه کنید.
منبع : http://newhotdecor.ParsiBlog.com/Posts/2/اتاق خواب لوکس با تابلو و اکسسوري هاي منحصر به فرد/
مدل دیوا وش چوبی در واحدهای آپارتمانی مدرن و امروزی

درخواست حذف اطلاعات

آنهایی که به طبیعت علاقه زیادی دارند، دوست دارند در محیطی زندگی کنند که پیوسته آنها را به یاد ماهیت طبیعی زندگی بیاندازد، بنابراین بهترین گزینه پیش روی آنها در کنار کفپوش های چوبی استفاده از انواع مدل دیوا وش چوبی است تا تماما در محیطی طبیعی و صد البته لو و زیبا زندگی کنند. همانطور که می دانید چوب ماده ای ساده، آرامش بخش و بی نهایت گرم در دکوراسیون داخلی است و تقریبا هیچگونه نمی شود رقیبی به همین اندازه قدرتمند و زیبا برای آن پیدا کرد. نوعی سادگی توام با شیکی در ذات چوب نهفته است که هر دکوراسیونی با هر سبکی را زیبا، دلپذیر و دعوت کننده نمایش می دهد.


 


خانه هایی که در این مطلب با آنها آشنا خواهیم شد در دکوراسیون داخلی شان به هیچ وجه از رنگ های متعدد و دکوری های پیچیده و گران استفاده نکرده اند؛ به قول معروف چوب در این خانه ها حرف اول و آ را می زند. البته لازم به ذکر است که ترکیب کفپوش چوبی با دیوا وش چوبی کاری سخت و چالش برانگیز است و در صورت نداشتن برنامه ای دقیق و درک و فهم درست از فضا، بخصوص در خانه هایی با دکوراسیون سنتی، نتیجه کار کاملا برع خواهد شد. اما خانه هایی زیر به خاطر استفاده از سبک مدرن، توانسته اند تعادل بسیار خوب و زیبایی بین کفپوش و دیوا وش چوبی ایجاد کنند. بنابراین اگر بدنبال ایده ای برای تغییر دکوراسیون خانه خود هستید شکل های زیر می توانند منابع خوبی برای الهام گیری باشند.


 


برای مثال در خانه زیر مشاهده می کنید که فضای نشیمن خانه تماما از رنگ های خنثی مانند سفید، خا تری و قهوه ای در ها، مبلمان، سقف و ک نت های آشپزخانه استفاده کرده است. فضای نشیمن هم کاملا باز و آزاد به صورت خطی چیده شده و دیوا وش های چوبی نیز با تخته های خطی به همین نوع چیدمان تاکید می کنند. استفاده از تخته چوب های بلند خطی در دیوار و کف، به بزرگ تر دیده شدن فضای نشیمن کمک بسیار زیادی کرده است.


 


wood-walls-and-wood-floors-combination-ideas (1)


 


wood-walls-and-wood-floors-combination-ideas (2)


 


برای مشاهده‌ی کامل مقاله به otag مراجعه کنید.
منبع : http://newhotdecor.ParsiBlog.com/Posts/1/مدل ديوارپوش چوبي در واحدهاي آپارتماني مدرن و امروزي/