بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

اهورا بارانی

آخرین پست های وبلاگ اهورا بارانی به صورت خودکار از بلاگ اهورا بارانی دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.پُر مدعا

درخواست حذف اطلاعات

4978 .

پُر مدعا

میان حال بدم ی نیست

بودن در حال خوب آدمی را همه می توانند

آن که ادعا داشت باید می بود
منبع : http://negaheahoora.blogfa.com/post/5502
گریه

درخواست حذف اطلاعات

4979 .

گریه

تو بی وفایی کردی که نیستی

من با خودم قهرم

بی چاره من

که خودم را هم ندارم بی تو

خیلی تنها شده ام ، خیلی
منبع : http://negaheahoora.blogfa.com/post/5503
کجایی

درخواست حذف اطلاعات

4980 .

کجایی

من آن گلبرگ زود رنجم

که از تو خیلی دیر رنجیدم

چون تو را با ارزش ترین گنج می دیدم
منبع : http://negaheahoora.blogfa.com/post/5505
برگرد

درخواست حذف اطلاعات

4981 .

برگرد

برسان خودت را بس است دیگر

این قلب چه قدر می تواند تاب آورد مگر

خوب نمی زند جان من برگرد
منبع : http://negaheahoora.blogfa.com/post/5506
بی چاره

درخواست حذف اطلاعات

4982 .

بی چاره

این همه می گویم بی تو نمی توانم

تو باور نکردی

بگذرار روزی نتوانم خواهی فهمید

بی چاره راست می گفت

خنده دار که عشقت شد نامش بی چاره

اما آن روز را چه فایده که مرغ از قفس پرید

تو می مانی و یک مشت بُهت
منبع : http://negaheahoora.blogfa.com/post/5507
بیا و شادم کن

درخواست حذف اطلاعات

4983 .

بیا و شادم کن

این کبوتر زخمی دلم توان پرواز که نه

به کنج این خواهد مُرد که کنار تو نیست

کبوتر دلم از دهان کبوتر سفید دل تو آب می خورد
منبع : http://negaheahoora.blogfa.com/post/5508
حس خوبی نیست

درخواست حذف اطلاعات

4984 .

حس خوبی نیست

کاش جام آیینه بینی داشتم

تا تو را بنگرم که بی بود من چه می کنی

چه گونه می خندی با که

مرا چرا رهایم کرده ای

آیینه چرا ، از خودت می پرسم ؛ راستی چرا ؟
منبع : http://negaheahoora.blogfa.com/post/5509
چشم های مان

درخواست حذف اطلاعات

4985 .

چشم های مان

زیباترین چشم دنیا برایم

فقط چشم های توست

چشمان تو را می خواهم

چشمان مرا دیگر نمی خواهی چرا

چشمانم که برایت زیباترین بودنند بی وفا
منبع : http://negaheahoora.blogfa.com/post/5510
درد دارم

درخواست حذف اطلاعات

4986 .

درد دارم

درد کمی نیست به اجبار ادامه زندگی بی او

با حسرت بروم میان ی خاک

آه و آتش از دلم می خیزد

سیل اشک از دیده گان به انتظارم

تو بی محبت نبودی چرا چنین کردی با من
منبع : http://negaheahoora.blogfa.com/post/5511
مرگ من بیا

درخواست حذف اطلاعات

4987 .

مرگ من بیا

هنوز هم تو را برای خود می دانم

خودم را برای تو

حیف نیست زمان را لحظه به لحظه

در حال گُشتنی ؟

بیا با هم بخندیم به دنیا
منبع : http://negaheahoora.blogfa.com/post/5512
مبهوطم

درخواست حذف اطلاعات

4971 .

مبهوطم

این تویی که اشک میان چشم هایم گذاشت ؟ !

باورم نمی شود که با من خوب نکرده ای

از من ساده دل ی باور نمی کنم
منبع : http://negaheahoora.blogfa.com/post/5494
ابش نکن

درخواست حذف اطلاعات

4972 .

ابش نکن

تو هنوز هم در ذهن من یک فرشته ای

خود را مبدل به دیو نساز در دنیایم

بیا جای اشک در چشم هایم

لبخند رضایت را به لبانم ببخش

بیا با هم روی همین زمین

از خوشحالی پرواز کنیم

بیا به یکدیگر مهربانی هدیه کنیم
منبع : http://negaheahoora.blogfa.com/post/5495
ناگهان

درخواست حذف اطلاعات

4972 .

ناگهان

فکر نکن که هنوز زنده ام

آرام آرام دارم فدای تو می شوم

دیر بیایی تمام می شوم
منبع : http://negaheahoora.blogfa.com/post/5496
گرفته

درخواست حذف اطلاعات

4973 .

گرفته

می خواستم تا دنیا هست با تو باشم

تصور نمی قلبم را بشکنی

قلبی که گوش به ضربانش

آرزویت بود ، یادت که هست ؟ هست

کوک نمی زند دیگر رگ هایش گرفته
منبع : http://negaheahoora.blogfa.com/post/5497
مرگ

درخواست حذف اطلاعات

4974 .

مرگ

به تو وابسته و دل بسته شده ام

اما تو نه ؛ فقط حرفش را می زدی

چرا فریبم دادی مگر من انسان نبودم و احساس

کاری با من کرده ای که هر لحظه

صحنه مرگم را مقابل چشم هایم می بینم
منبع : http://negaheahoora.blogfa.com/post/5498
بی مسئولیت

درخواست حذف اطلاعات

4975 .

بی مسئولیت

چرا نمی آیی بگویی

با این همه بن بستی که ساخته ای چه کنم

بی تو با این همه ناهنجارها چه کنم
منبع : http://negaheahoora.blogfa.com/post/5499
باور نمی کنم که نمی کن

درخواست حذف اطلاعات

4976 .

باور نمی کنم که نمی کنم

باید باور کنم که عشق تو

یک عشق تو خالی بوده است ؟

چرا مغزم نمی کشد بفهمم تو را چه شده
منبع : http://negaheahoora.blogfa.com/post/5500
فهمیدی

درخواست حذف اطلاعات

4968 .

فهمیدی

فهمیده ای که چه قدر دوستت داشتم و دارم

تمام تلاشم بر متوجه نگشتنت بود

تا بی علت مرا دوست داشته باشی

دیگر دوست داشتنت علت دارد

اما چه با علت چه بی علت

بی وفا دیگر دوستم نداری که

با علت هم شد دوستم داشته باش ، بیا
منبع : http://negaheahoora.blogfa.com/post/5491
می میرم

درخواست حذف اطلاعات

4970 .

می میرم

کلی آرزو روی دستم مانده خیس

کلافه می شوم وقتی آمدنت را بگویم محال

بیا و رحم کن آرزوهایم را تبدیل به رویا نکن
منبع : http://negaheahoora.blogfa.com/post/5493
خدای دانا

درخواست حذف اطلاعات

4969 .

خدای دانا

خدا این قدر مهربان است

که جبران همه ی نداشته ها را

محیا می کند با حضورش

اما تو چه کرده ای ، سهم تو چه بود

راستی کجایی که می خندی از این همه حماقتم
منبع : http://negaheahoora.blogfa.com/post/5492
لجاجت

درخواست حذف اطلاعات

4958 .

لجاجت

انتظار دیدن این روزها را نداشتم

رفته ای که بی وفایی کنی به امیدی

که عادت خواهم کرد و فراموش

مرا با معیار بی وفایی خود سنجیدی

ندانستی که لجاجت عجیبی با من در آمیخته

سنگ مزارم باید روزی درس عبرتی شود

برای تمام بی وفاهای عالم
منبع : http://negaheahoora.blogfa.com/post/5479
لجاجت

درخواست حذف اطلاعات

4958 .

لجاجت

انتظار دیدن این روزها را نداشتم

رفته ای که بی وفایی کنی به امیدی

که عادت خواهم کرد و فراموش

مرا با معیار بی وفایی خود سنجیدی

ندانستی که لجاجت عجیبی با من در آمیخته

سنگ مزارم باید روزی درس عبرتی شود

برای تمام بی وفاهای عالم
منبع : http://negaheahoora.blogfa.com/post/5479
از سر دل تنگی

درخواست حذف اطلاعات

4959 .

از سر دل تنگی

سلام بر تو ای غزال تیز پا

به قاصدک پیغامی می فرستم برایت

امید که باد تند بی تفاوتی ات بگذارد رسد پیغامم

اگر حال این آهوی دل ش ته خواهی بدانی

بی رمق افتاده است گوشه صحرای یاءس

به تصویر آ ین نگاه رفتنت می فکرد

حال دلش اصلا خوب نیست

ای غزال گریز پا با کدام هدف آن گونه

شادان می دویدی بروی کجا

نرفته باشی شکار شوی

پاهای توان مرا که ش ته ای و جا مانده ام

نمی توانم به دنب بیایم بدانم کجایی

غزال چابُک ؛ دنیای هر دوی مان

تمام خواهد شد در نهایت

من این جا دل و پا ش ته

تو کجا شاد و خندان و از خود ، راضی

تمام خواهد شد این روزها

نه از من اثری خواهد ماند نه از تو

فقط دل ش ته ام از تو برایم یادگار
منبع : http://negaheahoora.blogfa.com/post/5480
از سر دل تنگی

درخواست حذف اطلاعات

4959 .

از سر دل تنگی

سلام بر تو ای غزال تیز پا

به قاصدک پیغامی می فرستم برایت

امید که باد تند بی تفاوتی ات بگذارد رسد پیغامم

اگر حال این آهوی دل ش ته خواهی بدانی

بی رمق افتاده است گوشه صحرای یاءس

به تصویر آ ین نگاه رفتنت می فکرد

حال دلش اصلا خوب نیست

ای غزال گریز پا با کدام هدف آن گونه

شادان می دویدی بروی کجا

نرفته باشی شکار شوی

پاهای توان مرا که ش ته ای و جا مانده ام

نمی توانم به دنب بیایم بدانم کجایی

غزال چابُک ؛ دنیای هر دوی مان

تمام خواهد شد در نهایت

من این جا دل و پا ش ته

تو کجا شاد و خندان و از خود ، راضی

تمام خواهد شد این روزها

نه از من اثری خواهد ماند نه از تو

فقط دل ش ته ام از تو برایم یادگار
منبع : http://negaheahoora.blogfa.com/post/5480
خود ضرر خواهی کرد

درخواست حذف اطلاعات

4960 .

خود ضرر خواهی کرد

بازهم به تو رسیدم و یاد کبک افتاده ام

سر در برف کبک

اما برای تو فصل ها معنی ندارد
منبع : http://negaheahoora.blogfa.com/post/5481
خود ضرر خواهی کرد

درخواست حذف اطلاعات

4960 .

خود ضرر خواهی کرد

بازهم به تو رسیدم و یاد کبک افتاده ام

سر در برف کبک

اما برای تو فصل ها معنی ندارد
منبع : http://negaheahoora.blogfa.com/post/5481
خدا بی نظیر است

درخواست حذف اطلاعات

4961 .

خدا بی نظیر است

چه خوب که خالقم بی بدیل است و بی نظیر دانا

حس قشنگی است که بدانی همیشه

قدرت مطلق و مهربان حواسش به تو هست
منبع : http://negaheahoora.blogfa.com/post/5482
ش ته دل

درخواست حذف اطلاعات

4962 .

ش ته دل

چشم هایم مظلوم ترین چشم دنیاست

دیگران خطا می کنند

این چشمانم هستند که می بارد

چشم هایم بی ترین چشم دنیاست

اما دلم ؛ دلی نمانده که ش ته
منبع : http://negaheahoora.blogfa.com/post/5483
چرا

درخواست حذف اطلاعات

4963 .

چرا

جانم را به لب رسانده ای

عاشقانه دوستت داشته ام

تو جام زهر را در کامم فرو بُردی
منبع : http://negaheahoora.blogfa.com/post/5484
عزیزم

درخواست حذف اطلاعات

4964 .

عزیزم

می روم مقابل نیمکتت می ایستم

می بوسمت با تو حرف میزنم

به خودم می آیم گریه ام می گیرد

نگاهم می افتد به جای خالی ات

به حال دیوانه شدنم

تا وقتی عاقلم نفرینت نمی کنم

بترس از روزی که از مردم شهر

بشنوی دیوانه شده ام

آن وقت است که خدایم

سراغ تو را خواهد گرفت

نه به خاطر نبودنت

به خاطر فریفتنت

تا دیوانه نشدم برگرد
منبع : http://negaheahoora.blogfa.com/post/5485