بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

اشعار ناب پارسی

آخرین پست های وبلاگ اشعار ناب پارسی به صورت خودکار از بلاگ اشعار ناب پارسی دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.بزرگی (فردوسی)

درخواست حذف اطلاعات

چو اندر تبارش بزرگی نبود

نیارست نام بزرگان شنود
منبع : http://nasimeadab.blog.ir/1397/05/21/بزرگی-فردوسی
بهار (پابلو نرودا)

درخواست حذف اطلاعات

اگر تمام گل ها را هم از شاخه بچینید

نمی توانید جلوی آمدن بهار را بگیرید
منبع : http://nasimeadab.blog.ir/1397/05/24/بهار
یزدان (مرتضی کیوان هاشمی)

درخواست حذف اطلاعات

به یزدان می سپارد گله را چوپان، نمی داند

خدای انش، خدای گرگ ها هم هست
منبع : http://nasimeadab.blog.ir/1397/06/03/یزدان-مرتضی-کیوان-هاشمی
مسلخ عشق (خاقانی)

درخواست حذف اطلاعات

در مسلخ عشق جز نکو را نکشند

روبه صفتان زشت رو را نکشند

گر عاشق صادقی ز کشتن مگریز

مردار بود هر آن که او را نکشند
منبع : http://nasimeadab.blog.ir/1397/06/03/مسلخ-عشق-خاقانی
فرزند (مهدی حمیدی)

درخواست حذف اطلاعات

چو بگذشت از پس آن جنگ دشوار

از آن دریای بی پایاب، آسان

به فرزندان و یاران گفت چنگیز

که گر فرزند باید، باید این سان
منبع : http://nasimeadab.blog.ir/1397/06/03/فرزند-مهدی-حمیدی
قاعده عشق (صائب)

درخواست حذف اطلاعات

انگشت به لب مانده ام از قاعده عشق

ما یار ندیده تب معشوق کشیدیم
منبع : http://nasimeadab.blog.ir/1397/06/04/قاعده-عشق-صایب
کلید گنج مروارید (اخوان ثالث)

درخواست حذف اطلاعات

آن که هرگز چون کلید گنج مروارید

گم نمی شد از لبش لبخند

خواه روز صلح و بسته مهر را پیمان

خواه روز جنگ و خورده بهر کین سوگند
منبع : http://nasimeadab.blog.ir/1397/06/04/کلید-گنج-مروارید-اخوان-ثالث
بجوی (سعدی)

درخواست حذف اطلاعات

گر توانی که بجویی دلم امروز بجوی

ور نه بسیار بجویی و نی بازم
منبع : http://nasimeadab.blog.ir/1397/06/17/بجوی-سعدی
ع امروز (حافظ)

درخواست حذف اطلاعات

حافظا تکیه بر ایام چو سهو است و خطا

من چرا ع امروز به فردا فکنم
منبع : http://nasimeadab.blog.ir/1397/06/24/عشرت-امروز-حافظ
عاشقی (سعدی)

درخواست حذف اطلاعات

سعدیا دور نیک نامی رفت

نوبت عاشقی است یک چندی
منبع : http://nasimeadab.blog.ir/1397/06/27/عاشقی-سعدی
وهم (سهراب سپهری)

درخواست حذف اطلاعات

جهان آلوده خواب است و من در وهم خود بیدار

چه دیگر طرح می ریزد فریب زیست

در این خلوت که حیرت نقش دیوار است
منبع : http://nasimeadab.blog.ir/1397/04/26/وهم-سهراب-سپهری
وجود (سعدی)

درخواست حذف اطلاعات

وجودی دارم از مهرت گدازان

وجودم رفت و مهرت همچنان هست
منبع : http://nasimeadab.blog.ir/1397/04/27/وجود-سعدی
عمری دگر (سعدی)

درخواست حذف اطلاعات

عمری دگر بباید بعد از فراق ما را

کاین عمر صرف کردیم اندر امیدواری
منبع : http://nasimeadab.blog.ir/1397/04/23/عمری-دگر-سعدی
انتظار دوست (صائب تبریزی)

درخواست حذف اطلاعات

صائب تو را که طاقت دیدار یار نیست

از انتظار دوست چه حاصل، چه فایده؟
منبع : http://nasimeadab.blog.ir/1397/04/25/انتظار-دوست-صایب-تبریزی
تمنای وصل (سعدی)

درخواست حذف اطلاعات

سعدی به قدر خویش تمنای وصل کن

سیمرغ ما چه لایق زاغ آشیان توست
منبع : http://nasimeadab.blog.ir/1397/02/23/تمنای-وصل-سعدی
مرغ سحر (سعدی)

درخواست حذف اطلاعات

ای مرع سحر تو صبح برخواسته ای

ما خود همه شب ن ه ایم از غم دوست
منبع : http://nasimeadab.blog.ir/1397/02/26/مرغ-سحر-سعدی
عشق (سعدی)

درخواست حذف اطلاعات

زندگان را نه عجب گر به تو میلی باشد

مردگان بازنشینند به عشقت ز قبور
منبع : http://nasimeadab.blog.ir/1397/03/07/عشق-سعدی
قصه دل (هوشنگ ابتهاج)

درخواست حذف اطلاعات

امشب به قصه دل من گوش می کنی

فردا مرا چو قصه فراموش می کنی

دستم نمی رسد که در آغوش گیرمت

ای ماه، با که دست در آغوش می کنی
منبع : http://nasimeadab.blog.ir/1397/03/19/قصه-دل-هوشنگ-ابتهاج
غم دل (سعدی)

درخواست حذف اطلاعات

غم دل با تو نگویم که نداری غم دل

با ی حال توان گفت که حالی دارد
منبع : http://nasimeadab.blog.ir/1397/03/19/غم-دل-سعدی
پیرم و گاهی دلم (شهریار)

درخواست حذف اطلاعات

پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند

بلبل شوقم هوای نغمه خوانی می کند

ادامه مطلبمنبع : http://nasimeadab.blog.ir/1397/03/20/پیرم-و-گاهی-دلم-شهریار
آغوش (فاضل نظری)

درخواست حذف اطلاعات

تو را هوای به آغوش من رسیدن نیست

و گرنه فاصله ما هنوز یک قدم است
منبع : http://nasimeadab.blog.ir/1397/04/10/آغوش-فاضل-نظری
باغبان (حافظ)

درخواست حذف اطلاعات

باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش

بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش

ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال

مرغ زیرک چون به دام افتد تحمیل بایدش
منبع : http://nasimeadab.blog.ir/1397/04/13/باغبان-حافظ
قسم (علیرضا آذر)

درخواست حذف اطلاعات

قبل از آن اوج قسم دادمت ای عشق بمان

و تو فریاد زدی باز که برخواهم گشت

پشت سر داد کشیدم قسمت کو؟ گفتی

به خدای شب آغاز که برخواهم گشت
منبع : http://nasimeadab.blog.ir/1397/04/16/قسم-علیرضا-آذر
برآمیزی (سعدی)

درخواست حذف اطلاعات

با جمله برآمیزی و از ما بگریزی

جرم از تو نباشد گنه از بخت رمیده است
منبع : http://nasimeadab.blog.ir/1397/04/18/برآمیزی-سعدی
نیکی (فردوسی)

درخواست حذف اطلاعات

به نیکی گرای و میازار

ره رستگاری همین است و بس
منبع : http://nasimeadab.blog.ir/1396/11/01/نیکی-فردوسی
مست حسن (وحشی بافقی)

درخواست حذف اطلاعات

مست حسنی با رقیبان میل می خوردن مکن

بد حریفانند آن ها، گفتمت هشیار باش
منبع : http://nasimeadab.blog.ir/1396/11/11/مست-حسن-وحشی-بافقی
عنان مال خویش

درخواست حذف اطلاعات

عنان مال خویش به دست غیر مده

که پس گرفتن آن کمتر از گ نیست
منبع : http://nasimeadab.blog.ir/1396/11/15/عنان-مال-خویش
درد (هوشنگ ابتهاج)

درخواست حذف اطلاعات

ای کوه تو فریاد من امروز شنیدی

دردی است در این که همزاد جهان است
منبع : http://nasimeadab.blog.ir/1396/12/15/درد-هوشنگ-ابتهاج
فراق (سعدی)

درخواست حذف اطلاعات

چه خوش است در فراقی همه عمر صبر

به امید آن که روزی به کف اوفتد وصالی
منبع : http://nasimeadab.blog.ir/1396/12/16/فراق-سعدی
شادی (مولوی)

درخواست حذف اطلاعات

مرا عهدی است با شادی که شادی آن من باشد

مرا قولی است با جانان که جانان جان من باشد
منبع : http://nasimeadab.blog.ir/1397/01/02/شادی-مولوی