بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

آرزوهای سازمانی

پست آرزوهای سازمانی از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.آرزوهای سازمانی

درخواست حذف اطلاعات

ناهار،بن های غیر نقدی:برنج،شکلات،سررسید،بن تآتر و سینما،بن ید از فروشگاه،بن فرهنگی،آموزشی ید کتاب،کلاس زبان،بن ورزشی باشگاه و است ،بیمه تکمیلی
منبع : http://nahal8.blog.ir/post/7