بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

شعر نو ، اشعار عاشقانه ، غزل ، پروژه

آخرین پست های وبلاگ شعر نو ، اشعار عاشقانه ، غزل ، پروژه به صورت خودکار از بلاگ شعر نو ، اشعار عاشقانه ، غزل ، پروژه دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.آرزوی محال

درخواست حذف اطلاعات

هم نشین با ماه در آب زلال افتاده ای

ماه کامل بودی و در من هلال افتاده ای

هرشبم یلدا شده در فالهایم نیستی

آرزوی باطلی گویا محال افتاده ای

واژه ها درگیر شد با بغض چندین ساله ام

خواب شیرینی که ساده در خیال افتاده ای

هرکجا از تو فقط خوبی شنیدم بارها

سخت دلگیرم که بامن درجدال افتاده ای

مانده ام درخاطراتی که غبارآلوده است

کاش میگفتی چرا از شورو حال افتاده ای؟؟؟


پائیز 93
منبع : http://nafasegandom.blogfa.com/post-104.aspx
تبعید

درخواست حذف اطلاعات

وقتی نمی فهمد ی معنای حرفش را

باید بگوید رازهایش را دل شب ها

مجهول ماند دور ازاین چشمان هرجایی

آوازتلخی در و جود خود کند ب ا

روزتولد نامه ی مرگش به دستش بود

تبعید شد دربرزخی تاریکترازاغما

چشمان لالش قدرت شرح وبیان دارد

زخم عمیقی درسکوتش می کند غوغا

رویای او یک بختک پیچیده است انگار

درلابه لای خوابهایش می شود پیدا

بوی تعفن میدهد دنیای بی رنگش

آنجاکه انسان می شود مانند یک کالا

درحاشیه مانده است متنی که پراز معناست

هرواژه می گرید دراین حال پراز سودا

شکل عدم دارد دراین هستی نخوت بار

خسته است از اجبار ماندن دردل دنیا

اما یقین دارد که روزی می شود جاری

آرام وآهسته به سوی خانه اش دریا...


92تیر
منبع : http://nafasegandom.blogfa.com/post-97.aspx
عشق تازه دم

درخواست حذف اطلاعات

فرصتی بده تا من با تو هم قدم باشم

درنگاه آدم ها، ننگ ومتهم باشم

دختری که میگوید شعرهای بی پروا

آبروی ات وحرمت قلم باشم

یک فرشته ی عاشق دربهشت آغوشت

هستی پراز بودن دردل عدم باشم

ازجداشدن بگذر درعبوربی فرجام

تادلیل شادی ها برعلیه غم باشم

باتمام احساست دعوتم تا من

صادقانه مهمان عشق تازه دم باشم

فرصتی بده دریا درتهاجم طوفان

یک شناگر قابل ناجی دلم باشم


پائیز92
منبع : http://nafasegandom.blogfa.com/post-98.aspx
سنگی ترین خدا

درخواست حذف اطلاعات

میلادمان مبارک میلاد این ج

نفرین به روزرفتن پایان اشنایی

باید بهار بی تو پائیز وار باشد

یک عاشق ش ته که مانده درعزایی

تبعید می شوم دردنیای تلخ اندوه

وقتی من وتو تنها...! وقتی که نیست مایی

هم صحبتی نداردچشمان بی قرارم

میخواند از نبودت بی هیچ هم ص

دق کرده واژه هایم تاکی سکوت وگریه!؟

باید نوشت درشعر سنگی ترین خ !!

سرمیکشم خودم را سمی شده وجودم

تامرگ نیست راهی مرگی که هست رهایی

باشد قرارمان در زیر درخت سیبی ...

که خورد آدم از آن وقتی که شد هوایی !پائیز 92
منبع : http://nafasegandom.blogfa.com/post-99.aspx
نیلوفرمرداب

درخواست حذف اطلاعات

یک شعر بی منطق ودل درآب ، یعنی تو...

چشمان دائم منتظر بی خواب ، یعنی تو...

خیره به خود در آینه همراز دلتنگی

درجوششی آشفته وبی تاب ، یعنی تو...

با پنجره هم درد بودن درشبان تار

درآسمان روشنترازمهتاب یعنی تو

من رود خشک بی نشان درحسرت دریا

هم دست باران بودن وسیلاب یعنی تو...

ماندن میان یاس در قلب سیاهی ها

نیلوفری در بستر مرداب یعنی تو
منبع : http://nafasegandom.blogfa.com/post-100.aspx
فضای دلتنگی

درخواست حذف اطلاعات

تشنه است هرشب به دنبال سر می رود

چشم های خسته اش دنبال خو می رود

بختکی پیچیده بررویای تلخ هرشبش

نقشه هایش خیس باران روی آبی می رود

حرف های کهنه اش هرروز مشقی تازه است

طرح شعری می شود بر روی ق می رود

تاکه می سازد بهشتی تازه در افکار خود

آتشی می آید وسمت عذ می رود

قطره ها جمع می کند تاکه شود دریاترین

آرزوهایش چه ساده در حب می رود

درفضای پوچ دلتنگی شبیه مرده است

چون که همزادش به سوی آفت می رود

بعداز این با سرنوشتی خط خطی درانزوا

محوابهامی به سمت هر شه می رود
منبع : http://nafasegandom.blogfa.com/post-101.aspx
چشمان ساحر

درخواست حذف اطلاعات

من به چشمان پراز سحرتو ایمان دارم

خسته از فاصله ها میل به کنعان دارم

خشک سالی شد ودریای وجودم قهراست

بی سبب نیست که دائم تب باران دارم

مرده ای چشم براهم که حتی دل گور

به امیدتو نفس می کشم وجان دارم

ازعدم آمده ام باتو به هستی برسم

درکنارتو فقط هستم وامکان دارم

مدتی هست که زندانی افکار خودم

هرشب از بختک خودخواب پریشان دارم

خواستم سرزده برقلب تو وارد بشوم

سردوبی عاطفه گفتی که مهمان دارم
منبع : http://nafasegandom.blogfa.com/post-102.aspx
قرعه

درخواست حذف اطلاعات

دوباره شاعره شد قلب بی سرو پایم

که شعر دست تو را داده دست رویایم

من و نگاه غریبت چقدر بی باکیم

چقدر ساده گره خورده با تو دنیایم

همین که قصه ی ما سرگرفته باید گفت

خدا تورا زده قرعه برای فردایم

چکیده ام به تنت از تباربارانم

به تو رسیده وجودم دوباره دریایم!

طلسم کن نفسم را درون شبهایت

که باتو زنده شوم، باتو ای اییم

تابستان93
منبع : http://nafasegandom.blogfa.com/post-103.aspx