بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

شهر اندوه

پست شهر اندوه از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.شهر اندوه

درخواست حذف اطلاعات
(یادی از رفته ها )

تهران؛

تیر

توپخانه.

انقلاب؛

اوین

.

چگونه بجویمت ؟
ای "بهار شیراز"
ای اندوهِ جاودانه.
در یادهای تلخ؟
در فصلهای سرد؟


ای زیباترین افسونِ شهر
با تو تمامتِ عمرم بهار بود؛"شمالی" تا" شیراز".
.
من از ماندن تن زدم
تو از رستن.
.
تو شهرزادِ بخت یار من بودی
من تاجدارِ مأیوس غمین بودم
آنگاه که سرور را مرثیه می خواندم
تو دردمند گریه نشین گشتی.
من ناله گزین بودم
.
.
اینگونه سرودم من
محتاج و دلمرده
اکنون که تو پژمردی
اکنون که تو بیماری...

بیمارستان آراد -15 بهمن 82

(با تخلیص)
منبع : http://nabodan.blogfa.com/post/160