بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

مردگان

پست مردگان از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.مردگان

درخواست حذف اطلاعات
... نمی دانم گورستان با گذر زمان به شهر پیوست و یا شهر با گذر زمان به گورستان !، نین گورها که دست نیافتنی هستند و زمان هم متواری است، نین شهر اما حاضرند تا بگویند چرا و چگونه به دنیای مردگان وارد شده اند و زندگی نباتی را پیش گرفته اند؛می خوابند و بر می خیزند و می خوردند .چنان غرق در بی ثمری خویشند که رویِ قدیمی ترین سنگ قبر که ناپیداست را سفید کرده اند.نمی دانم صدای من را می شنوند؛ مردنی ترین مرد این گورستان!...

پ96
منبع : http://nabodan.blogfa.com/post/163