بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

یادآورد

پست یادآورد از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.یادآورد

درخواست حذف اطلاعات
دهه شصت و هفتاد اوج بی خبری بود ضمن اینکه حساسیت عموم به عاقبت و حال دیگران وجود داشت،در واقع خبر فراوان بود اما منابع خبری بسیار محدود و تحت کنترل بودند،اگر اتفاقی برای دگر شی می افتاد در سکوت محض می افتاد که عموم بی خبر بودند،حتی رادیوهای فارسی زبانی مانند " " ،رادیو اسراییل و ... با تاخیر اطلاع رسانی می د،مثلا درگذشت اخوان را بعد از چندین روز فهمیدیم.اما امروزه با تعدد و کیفیت زیاد منابع خبررسانی دیگر چیزی پنهان نمی ماند و تاسف این بار برای بی تفاوتی ماست که از کنار حوادث بدون مکثی می گذریم،حوادثی که از فرط تکرار عادی شده اند،اخباری مانند ،حبس،شلاق،ممنوعیت،اعتصاب و ،رانت،تقلب و... غیبتشان سبب تعجب است نه حضورشان! دهه هفتاد از درگذشت نابهنگام و مشکوک سیرجانی اشک در دیدگانمان حلقه می بست اما امروزه فوت شخصی مانند "صابر" که می شود قتل دانست ما را متعجب نمی کند،مرگ و عدم جاری است.در این بازار شام و بهل بشو و روزگاری که سگ صاحبش را نمی شناسد خواندم که "محمد حبیبی "فعال صنفی معلمان را چند روز پیش به زندان افکنده اند بسی متاثر شدم . دوستی تماس گرفت و گفت که خبر بدی دارد!گفتم جان خودت بگو که دیگر رمقی برای گمان ندارم،بگو و مرا ناراحت کن! گفت:سنگ مزار فروغی را در ابن بابویه اب کرده اند. سر به گریبان اندوه بردم،با خود شیدم در این دیار زندگان همچون گوشت قربانی اند چه رسد به مردگان! عجب دنیا و روزگار پلیدیست ؛روزگاری "ذکاالملک" و دوستانش برای بزرگداشت عزیزانی همچون فردوسی و خیام و پورسینا و حافظ و نادرشاه که گورشان نامعلوم بود مقبره می ساختند اما بعد از انفجار نور مزار زنده یاد رضاشاه را آنگونه د که هر انسانی از شنیدنش شرم می کند این هم از زنده یاد فروغی اینگونه! ی که من نخستین کت که در فلسفه و حکمت {سیر حکمت در اروپا}خواندم از او بود و همان شد که سبب علاقه ام به فلسفه شد،هم ایشان بود که اگر نمی بود بدون شک بعد از جنگ دوم جهانی ایران را دو شقه می د نیمی کمونیسم و نیمی دیگر امپریالیسم.یادش گرامی باد که هر رباعی از خیام خوانده به لطف و مدد گردآوری ایشان و هدایت بوده و نیز از سعدی تصحیح و تحشیه ارجمند ایشان، خوش است که در مقام .و حال ایشان هم صدا با سعدی بگوییم:

تنی زنده دل ه در زیر گل به از عالمی زنده مرده دل

دل زنده هرگز نگردد هلاک تن زنده دل گر بمیرد چه باک
منبع : http://nabodan.blogfa.com/post/165