بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

عمق فاجعه

پست عمق فاجعه از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.عمق فاجعه

درخواست حذف اطلاعات
غرق توی دنیای خودم بودم و بی خبر از دور و اطرافم؛خونه به هم ریخته،روی فرش جای سوزن انداختن نبود؛ چند پاکت سیگار،دو نا کتاب و چندتا کاغذ و یه مداد و یه خ ر،دو تا لیوان ،یه رو مه که باز شده بود،زیر سیگاری که پر شده بود و بیشتر به سطل زباله شبیه بود ،لپتاب و متعلقاتش،اما از همه بدتر چیزی رو که همیشه از دیگرون پنهون _ هرگز دوست ندارم این موضوع رو ی بدونه ،به هر قیمتی که شده بایستی قایم کنم ، مگه غیر از اینه هر ی رازی داره که به هیچ نمی گه،اصلا گیرم اینجورم نباشه به درک،من نمی خوام ی بفهمه_اون ولو بود آخه من چرا فراموش این ... تنها شانسم شعورش بود زمانی که بی خبر اومده بود،در زد ،همین که درو وا خشکم زد ،یه نگاه سرسری و سطحی به پذیرایی کرد و گفت ما بیرون می مونیم تا با هم بیایم داخل تا همه می آن برو کمی مرتب کن، تو چقدر شعور داری زن!!! سریع دوییدم که مرتب کنم و همون لحظه بود که چشم به اون افتاد و فهمیدم که درک و شعور تو مانع فاجعه ای شد که می دونم حتی اگه ازت نمی خواستم هم تو اونو از دیگرون پنهون می کردی اما من با دونستن تو چه می ؛دونستن اینکه من در چه جهنمی هستم واسه تو که از مهر سرشاری و منو به اندازه برادرت دوست داری چنان فاجعه ای می شد عمیق تر و جانفرساتر و دردناک تر از خود ماجرا.
منبع : http://nabodan.blogfa.com/post/167