بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

کمک با

پست کمک با از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.کمک با

درخواست حذف اطلاعات
خداوند متعال در قران می فرماید:

در گرفتاری ها و سختی ها از صبر و کمک بگیرید.

اکرم(ص) هرگاه از پیش امدی نگران و ناراحت می شدند به پناه می بردند.

ابوعلی سینا دانشمندان مسلمان ایرانی که هنوز هم دنیای علم از کتاب های علمی او بهره مند

می شود و می گوید:<<هرگاه در یک مسئله علمی دار مشکل می شدم برای حل ان وضو

می گرفتم و به مسجدجامع شهر می رفتم و دو رکعت می خواندم و بعد از مسئله ی

علمی من حل می شد.>>

آری!او با خواندن و سخن گفتن با آفریدگار بی نیاز از علم خدا نیرو

می گرفت.
منبع : http://mousavie2013.blogfa.com/post/250