بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

ما در ره عشق، نقض پیمان نکنیم

پست ما در ره عشق، نقض پیمان نکنیم از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.ما در ره عشق، نقض پیمان نکنیم

درخواست حذف اطلاعات


# _مردمی_مقتدر

ما در ره عشق، نقض پیمان نکنیم

گر جان طلبد، دریغ از جان نکنیم

# _مردمی_انقل
#بیعتم_تا_آ ین_قطره_خونم
#مرد_میدان_باش

منبع : http://montazerane-zohor.blogsky.com/1397/07/19/post-3336/ما-در-ره-عشق،-نقض-پیمان-نکنیم