بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

Christianity

آخرین پست های وبلاگ Christianity به صورت خودکار از بلاگ Christianity دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.متی ۲۴:۱۶

درخواست حذف اطلاعات

عیسی فرمود: اگر ی بخواهد مرا پیروی کند، باید خود را انکار کرده، صلیب خویش برگیرد و از پی من بیاید. مَتّی ۲۴:۱۶

@besharatmasihh

majid mohammady taghavi 
منبع : http://mohammadytaghavimajid.blogsky.com/1397/08/08/post-1247/متی-۲۴-۱۶
متی ۲۴

درخواست حذف اطلاعات

عیسی پاسخ داد: به هوش باشید تا ی گمراهتان نکند. زیرا بسیاری به نام من خواهند آمد و خواهند گفت، من هستم، و بسیاری را گمراه خواهند کرد. مَتّی ۲۴: ۴-۵

@besharatmasihh

majid mohammady taghavi
منبع : http://mohammadytaghavimajid.blogsky.com/1397/08/08/post-1251/متی-۲۴
پروتستان چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

#پروتستان چیست؟؟؟

پروتستان که یک کلمه انگلیسی میباشد معنی اعتراض کننده میدهد،که یکی از سه شاخه اصلی یت به حساب می اید که امروزه در سرتاسر جهان و به خصوص امریکای شمالی و المان طرفداران بسیاری دارد. 

ما توسط یک کیشی المانی که شخصی به نام مارتین لوتر بود در سال هزار و پانصد و بیست و نه میلادی زمانی که سران کلیسای کاتولیک شروع به فروختن بهشت و جهنم و بخشیدن گناهان توسط اشخاص و مبالغی کرده بودند طبق اعتراض نامه ای که در ان زمان به امپزاطور چار پنجم برادر فردیناد تقدیم د این لقب برجسته را بدست اوردیم

majid mohammady taghavi 
منبع : http://mohammadytaghavimajid.blogsky.com/1397/07/30/post-1242/پروتستان-چیست؟
یوشع ۹:۱

درخواست حذف اطلاعات

قوی و دلیر باش. مترس و هراسان مباش، زیرا هر جا که بروی، یهوه خدایت با تو خواهد بود. یوشع ۹:۱

@besharatmasihh

majid mohammady taghavi 
منبع : http://mohammadytaghavimajid.blogsky.com/1397/08/03/post-1244/یوشع-۹-۱
افسسیان فصل اول ایه ۱۳

درخواست حذف اطلاعات

افسسیان فصل اول آیه١٣

شما نیز وقتی پیام حقیقت یعنی مژده نجات خود را شنیدید و به او ایمان آوردید ، با او متحد شدید و خدا با اعطای روح القدس ،که قبلا وعده داده بود مهر مالکیت خود را بر شما نهاده است

majid mohammady taghavi 
منبع : http://mohammadytaghavimajid.blogsky.com/1397/08/03/post-1246/افسسیان-فصل-اول-ایه-۱۳
مزمور

درخواست حذف اطلاعات

چشمان من همواره بر خداوند است، زیرا اوست که پاهای مرا از دام می رهاند. به من روی کن و مرا فیض ببخشا، زیرا که بی و ستمدیده ام.’

  مزمور :باب 25_ 15:16 @besharatmasihh

majid mohammady taghavi 
منبع : http://mohammadytaghavimajid.blogsky.com/1397/07/16/post-1221/مزمور
عبرانیان ۶:۱۱

درخواست حذف اطلاعات

بدون ایمان ممکن نیست بتوان خدا را خشنود ساخت، زیرا هر که به او نزدیک می شود، باید ایمان داشته باشد که او هست و جویندگان خود را پاداش می دهد. عبرانیان ۶:۱۱

@besharatmasihh

majid mohammady taghavi 
منبع : http://mohammadytaghavimajid.blogsky.com/1397/07/16/post-1225/عبرانیان-۶-۱۱
ملاکی ۲؛۴

درخواست حذف اطلاعات

اما برای شما که از نام من می ترسید، آفتابِ عد طلوع خواهد کرد و بر بالهایش شفا خواهد بود. و شما بیرون آمده، همچون گوساله های پرواری جست و خیز خواهید کرد. مَلاکی ۲:۴

@besharaasihh

majid mohammady taghavi 
منبع : http://mohammadytaghavimajid.blogsky.com/1397/07/22/post-1227/ملاکی-۲؛۴
مزمور ۲-۱:۱

درخواست حذف اطلاعات

خوشا به حال ی که در م شریران گام نزند و در راه گن اران نایستد و در محفل تمس گران ننشیند؛ بلکه رغبتش در شریعت خداوند باشد و شبانه روز در شریعت او تأمل کند. مزمور ۱:۱-۲

@besharatmasihh

majid mohammady taghavi
منبع : http://mohammadytaghavimajid.blogsky.com/1397/07/22/post-1229/مزمور-۲-۱-۱
یوحنا ۶:۱۴

درخواست حذف اطلاعات

عیسی به او گفت: من راه و راستی و حیات هستم؛ هیچ جز به واسطۀ من، نزد پدر نمی آید. یوحنا ۶:۱۴

@besharatmasihh

majid mohammady taghavi 
منبع : http://mohammadytaghavimajid.blogsky.com/1397/07/24/post-1233/یوحنا-۶-۱۴
خدا ما زنده است

درخواست حذف اطلاعات

✝✝✝✝✝✝✝


 خدای ما خ ست زنده


وقتی می گوییم خدای ما زنده است به چه معنی است؟


وقتی اقرار می کنیم به خدای زنده ،اهمیت آن این است که او سرچشمه حیات است او قادر است در زندگی که مرگ رخنه کرده حیات ببخشد. آنچه که زندگی ما بدان نیاز دارد برای حیات ،قدرت روح القدس است.


وقتی اقرار می کنیم او زنده است یعنی او امید زنده ی ماست در شرایط مرده و نا امیدی ، خدا قادر است شرایط را تغییر دهد و تبدیل کند.


✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨


اگر امروز تو زندگیت حیاتی نمیبینی و زندگیت خشک و نا امید کنندست، امروز تو می تونی حیات را از خدای زنده دریافت کنی و او قادر است که زندگی مرده و خشک و نا امید ما را به حیات و امیدی زنده و ابدی تبدیل کند.به او اعتماد کنیم.

فیض با شما

آمین...

 خدا
منبع : http://mohammadytaghavimajid.blogsky.com/1397/07/24/post-1236/خدا-ما-زنده-است
صفنتا ۳؛۱۷

درخواست حذف اطلاعات

یهوه خدایت در میان توست، او جن ر است و نجات خواهد داد. او بر تو شادی بسیار خواهد کرد و در محبتش آرام خواهد پذیرفت؛ او با سرودها بر تو شادی خواهد نمود. صَفَنیا ۱۷:۳

@besharatmasihh

majid mohammady taghavi 
منبع : http://mohammadytaghavimajid.blogsky.com/1397/06/30/post-1195/صفنتا-۳؛۱۷
امثال ۲

درخواست حذف اطلاعات

اگر گوش خود به حکمت بسپاری و دل خویش به فهم مایل گردانی؛ اگر همچون نقره در پی اش باشی و همچون گنجِ پنهان جستجویش کنی، آنگاه ترس خداوند را درک خواهی کرد و به شناخت خدا دست خواهی یافت. امثال ۲:۲، ۴-۵

@besharatmasihh

majid mohammady taghavi 
منبع : http://mohammadytaghavimajid.blogsky.com/1397/06/30/post-1197/امثال-۲
مز ۱۴۳:۱۱۹

درخواست حذف اطلاعات

سختی و مشکلات مرا فراگرفته است، امّا احکام تو موجب شادی من است. 

مز 119:143

majid mohammady taghavi 
منبع : http://mohammadytaghavimajid.blogsky.com/1397/06/30/post-1199/مزامیر-۱۴۳-۱۱۹
متی ۶

درخواست حذف اطلاعات

..... آنجا که بید و زنگ زیان نمی رساند و ان نَقْب نمی زنند و سرقت نمی کنند. زیرا هر جا گنج توست، دل تو نیز آنجا خواهد بود. مَتّی ۶: ۲۰-۲۱ 

@besharatmasihh

majid mohammady taghavi 
منبع : http://mohammadytaghavimajid.blogsky.com/1397/07/03/post-1201/متی-۶
مزمور ۱۴۵

درخواست حذف اطلاعات

خداوند عادل است در همۀ راههای خود، و پر از محبت، در همۀ کارهای خویش. مزمور ۱۷:۱۴۵

@besharatmasihh

majid mohammady taghavi 
منبع : http://mohammadytaghavimajid.blogsky.com/1397/07/03/post-1203/مزمور-۱۴۵
مزمور ۲-۱:۱۴۶

درخواست حذف اطلاعات

هَلِلویاه! ای جان من، خداوند را ستایش کن! تا زنده ام خداوند را ستایش خواهم کرد؛ تا وجود دارم برای خدای خود سرود ستایش خواهم خواند. مزمور ۱۴۶: ۱-۲

@besharatmasihh

majid mohammady taghavi 
منبع : http://mohammadytaghavimajid.blogsky.com/1397/07/07/post-1207/مزمور-۲-۱-۱۴۶
یوحنا ۱۹:۴

درخواست حذف اطلاعات

ما محبت می کنیم زیرا او نخست ما را محبت کرد. ۱یوحنا ۱۹:۴

@besharatmasihh

majid mohammady taghaiv 
منبع : http://mohammadytaghavimajid.blogsky.com/1397/07/07/post-1209/یوحنا-۱۹-۴
۱قرنتیان

درخواست حذف اطلاعات

آنچه را هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی نشنیده، و به هیچ شه ای نرسیده، خدا برای دوستداران خود مهیا کرده است. ۱قرنتیان ۹:۲

@besharatmasihh

majid mohammady taghavi 
منبع : http://mohammadytaghavimajid.blogsky.com/1397/07/10/post-1213/۱قرنتیان
جلال خداوند یعنی چه ؟

درخواست حذف اطلاعات

جلال خداوند یعنی چه؟


جلال خداوند شامل کمال او، تعالی و رفعت او، و نیکویی و احسان او می‏شود. جلال خداوند چنان مهیب و در هم شکننده است که مخلوق بشری نمی‏تواند مستقیما نگاه خود را به خداوند دوخته و زنده بماند. 

به هر حال خداوند جلال و عظمت خود را به طریق گوناگون بر ما مکشوف ساخته است. جلال خداوند به شکل ابر و آتش در کوه سینا مستقر شد ( وج ۲۴: ۱۵-۱۷). خداوند به موسی اجازه داد تا جلالش را به شکل احسان او ببیند ( وج ۳۳: ۱۸)؛ احسان خداوند شامل محبت، رحمت و عد وی است. اینها صفات خداوند هستند که می‏تواند رؤیت و تجربه شود. سرانجام در هنگامی که خیمه مقدّس‏ و معبد را تقدیس می‏ د، جلال خداوند یعنی حضور خداوند آنجا را پُر ساخت ( وج ۴۰: ۳۴-۳۵؛ اول پادشاهان ۸: ۱۰-۱۱). 

با شکوه‏ترین ‏طریقی که خداوند جلال خود را بر بشر متجلی ساخت فرستادن پسر خود بود تا در میان ما زندگی کند. و کلمه جسم گردید و میان ما ن شد، پر از فیض و راستی ؛ و جلال او را دیدیم ، جلالی شایسته پسر یگانه پدر )یوحنا

@besharatmasihh

majid mohammady taghavi 
منبع : http://mohammadytaghavimajid.blogsky.com/1397/07/12/post-1219/جلال-خداوند-یعنی-چه-؟
اشعیا ۱۹:۲۶

درخواست حذف اطلاعات

اما مردگان تو زیست خواهند کرد، و بدنهایشان بر خواهد خاست. ای شما که در خاک نید، برخیزید و فریاد شادمانی سر دهید. شبنم تو همچون شبنم سحرگاهان است، و زمینْ مردگان را بیرون خواهد افکند. اشعیا ۱۹:۲۶

@besharatmasihh

majid mohammady taghavi 
منبع : http://mohammadytaghavimajid.blogsky.com/1397/06/26/post-1191/اشعیا-۱۹-۲۶
۱قرنتیان باب ۱

درخواست حذف اطلاعات

پیام صلیب برای آنانی که در راه هلاکت هستند پوچ و بی معنی است ولی برای ما که در راه نجات هستیم قدرت خداست.    اول قرنتیان باب 1 آیه 18@besharatmasihh

majid mohammady taghavi 
منبع : http://mohammadytaghavimajid.blogsky.com/1397/06/26/post-1193/۱قرنتیان-باب-۱
۱قرنتیان ۱۶

درخواست حذف اطلاعات

هوشیار باشید؛ در ایمان استوار بمانید؛ مرد باشید و نیرومند شوید. همۀ کارهای شما با محبت باشد. ۱قرنتیان ۱۶: ۱۳-۱۴

@besharatmasihh

majid mohammady taghavi 
منبع : http://mohammadytaghavimajid.blogsky.com/1397/06/14/post-1178/۱قرنتیان-۱۶
انجیل لوقا فصل ۱۱

درخواست حذف اطلاعات

انجیل_لوقا_فصل_۱۱

۲۸ لیکن او گفت: «بلکه خوشابحال آنانی که کلام خدا را می شنوند و آن را حفظ می کنند.» 
بازتاب:


پاسخ عیسی در اینجا بسیار حائز اهمیت است. او گفت ومی ندارد که مادر او باشد تا برکت یابد. هر که از کلام خدا اطاعت کند نیز برکت خواهد یافت، درست همانند مادر عیسی که برکت یافت. پس مهم تر از همه چیز همانا شنیدن کلام خدا و عمل به آن است. ارزش روابط همواره بیشتر از روابط طبیعی است. لذا آنانی که خداوند را با ایمان خدمت می کنند شاد باشند زیرا برکات ابدی بر ایشان فرو ریخته خواهد شد.

 کhttps://t.me/besharatmasihh
منبع : http://mohammadytaghavimajid.blogsky.com/1397/06/19/post-1186/انجیل-لوقا-فصل-۱۱
یعقوب ۱۲:۱

درخواست حذف اطلاعات

خوشا به حال آن که در آزمایشها پایداری نشان می دهد، زیرا چون از بوتۀ آزمایش سربلند بیرون آید، آن تاج حیات را خواهد یافت که خدا به دوستداران خویش وعده فرموده است. یعقوب ۱۲:۱

@besharatmasihh

majid mohammady taghavi 
منبع : http://mohammadytaghavimajid.blogsky.com/1397/06/23/post-1188/یعقوب-۱۲-۱
مزمور ۹۵

درخواست حذف اطلاعات

بیایید تا پرستش و سَجده کنیم، و در پیشگاه آفرینندۀ خویش، خداوند، زانو زنیم. زیرا او خدای ماست، و ما قومِ چراگاه، و گلۀ دست اوییم. امروز، اگر صدای او را می شنوید، مزمور ۹۵: ۶-۷

@besharatmasihh

majid mohammady taghavi 
منبع : http://mohammadytaghavimajid.blogsky.com/1397/06/12/post-1174/مزمور-۹۵
توبه چیست ؟!

درخواست حذف اطلاعات

#توبه چیست ؟

                          

کلمه توبه ، به معنی «عوض طرز فکر» می باشد.

توبه واقعی باید در ھر سه قسمت روان (فکر، احساس، اراده) انجام شود!

  

 ۱. توبه در فکر :

یعنی اینکه شخص در مورد گناه و خدا و انسان تغییر فکر بدھد.

برای توبه واقعی در فکر، باید بپذیریم که گناھکار ھستیم. 

گناه یعنی انجام ندادن ارادۀ خدا،

خدا خدای محبت است و انسان موجود گمشده و ناپاکی است .


 ۲. توبه در احساسات :

برای توبه در قسمت احساست ، باید احساس غم و پشیمانی کنیم و اشتیاق ِشدید برای بخشیده شدن داشته باشیم.  


 ۳. توبه در اراده:

برای توبه در قسمت اراده، باید قدم عملی برداریم، یعنی به زبان اعتراف کنیم که گناھکار ھستیم و توبه مکنیم وقتی که ثمرات توبه در زندگی ما دیده شوند آنگاه توبۀ ما توبۀ واقعی و حقیقی محسوب می شود.

@besharatmasihh

majid mohammady taghavi 
منبع : http://mohammadytaghavimajid.blogsky.com/1397/06/12/post-1176/توبه-چیست-؟-
عبرانیان ۱:۱۱

درخواست حذف اطلاعات

ایمان، ضامن چیزهایی است که بدان امید داریم و برهان آنچه هنوز نمی بینیم. عبرانیان ۱:۱۱

@besharatmasihh

majid. mohammady taghavi 
منبع : http://mohammadytaghavimajid.blogsky.com/1397/06/07/post-1169/عبرانیان-۱-۱۱
مزمور ۸:۱۴۳

درخواست حذف اطلاعات

صبحگاهان از محبت خود مرا بشنوان، زیرا که بر تو توکل دارم. راهی را که باید بروم به من بیاموز، زیرا که نزد تو جان خود را برمی افرازم. مزمور ۸:۱۴۳

@besharatmasihh

majid mohammady taghavi 
منبع : http://mohammadytaghavimajid.blogsky.com/1397/06/05/post-1163/مزمور-۸-۱۴۳
دعا کنیم :

درخواست حذف اطلاعات

✨ دعا کنیم: ✨ای پدر آسمانی، تو که فراتر از شناخت و درک ما هستی. تو که با کلامت، نور را وارد این جهان ساختی و همه چیز را آفریدی تو را شکر میگوییم. همه جلال از ان تو است.


✨شکر که از فیض و رحمتت، به ما در شب آرامش و امنیت بخشیدی تا استراحت نماییم  و طللوع را هدیه کردی تا با نام و قوت تو برخیزیم و روزمان را با قدردانی و پرستش و سرسپردگی از تو شروع نماییم.


✨از تو میطلبیم، که در محبت و فیض عظیمت ، حمد و ستایش های حقیقی ما را که با همه دل و جان به نزدت آمده ایم را به حضورت بپذیری و ما را برای اشتباهات دیروزمان ببخش و مدد نما تا امروز در قوت و ایمان به سلاح های تو تجهیز شویم و دیگر مغلوب دسیسه های نگردیم. 


✨ای پدر تو از نیازهای ما آگاهی، آنچه که در اراده تو است برای ما به انجام برسان. تنها آرزوی ما دیدار روی تو است و اینکه به عنوان  فرزندانت در نور تو سالک باشیم و بتوانیم برای تو بدرخشیم.


✨ای خداوند، در این لحظه مردم سرزمینم ایران را در اتحاد و یکدلی با همه انی که با ما دعا می کنند به حضورت می آوریم. میطلبیم که تو نور امید و محبتت را بر این سرزمین بریزی و تو آنها را از دسیسه های دشمن و لعنت و بی پناهی برهانی. ای خداوند، تو تمامی ناله های مادران و پدران این سرزمین را شنیده ای. تو اشکهای پسران و دخترانت را دیده ای. تو خداوندی هستی که میبینی و میشنوی و اجابت میفرمایی. از تو میطلبیم که در این شرایط و نا عد یهای مدنی، تو جلال بی و تو راهی برای ایران فراهم سازی. 


✨ما به تمامی وعده های تو ایمان داریم و تمامی نگاه و تکیه مان بر تو است. تو از جان و مال و خانواده های ما حفاظت نما. تو در کنترل همه چیز باش ای خداوند. ما تنها به تو توکل و اعتماد داریم. امروز و هر روزمان را به تو میسپاریم و تنها به تو محتاجیم. ای روح خدا بیا، بیا و ما را باری دیگر از حضورت سیراب نما....بیا

@besharatmasihh

majid mohammady tagavi 
منبع : http://mohammadytaghavimajid.blogsky.com/1397/06/05/post-1166/دعا-کنیم-