بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

مرد مفرد

آخرین پست های وبلاگ مرد مفرد به صورت خودکار از بلاگ مرد مفرد دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.حاجت بسیار قوی برای ازدواج

درخواست حذف اطلاعات
بعد از طلاق، هر روز بیش از پیش متوجه می شوم که فقط خداست که می تواند فرجی کند؛ حتی پدرومادرم نیز انگار دیگر برایشان اهمیتی ندارد: هرکدامشان پیگیر دغدغه های خودشان هستند. من که این را در پنج شنبه ای که گذشت، با اعتقاد و برای حاجت "ازدواج" خواندم، چرا که ازدواج امری است که اگر به خوبی صورت گیرد، راهگشای خیلی از مسائل برای هر فرد است. پیشنهاد می کنم اگر حاجتی دارید که ی جز خدا نمی تواند کمکتان کند و از همه ناامید شده اید، این را امتحان کنید و برای من نیز دعا: ادامه مطلبمنبع : http://mofrad.blog.ir/post/74/نماز-حاجت-بسیار-قوی-برای-ازدواج
حاجت بسیار قوی برای ازدواج

درخواست حذف اطلاعات
بعد از طلاق، هر روز بیش از پیش متوجه می شوم که فقط خداست که می تواند فرجی کند؛ حتی پدرومادرم نیز انگار دیگر برایشان اهمیتی ندارد: هرکدامشان پیگیر دغدغه های خودشان هستند. من که این را در پنج شنبه ای که گذشت، با اعتقاد و برای حاجت "ازدواج" خواندم، چرا که ازدواج امری است که اگر به خوبی صورت گیرد، راهگشای خیلی از مسائل برای هر فرد است. پیشنهاد می کنم اگر حاجتی دارید که ی جز خدا نمی تواند کمکتان کند و از همه ناامید شده اید، این را امتحان کنید و برای من نیز دعا: ادامه مطلبمنبع : http://mofrad.blog.ir/post/74/نماز-حاجت-بسیار-قوی-برای-ازدواج
سید جعفر خاکشیر!

درخواست حذف اطلاعات
رفتم دیوان مرحوم "سید جعفر خاکشیر" شاعر فکاهی سرای اصفهانی را بگیرم، فروشنده قیمت داد: 180هزار تومان برای 58صفحه! وقتی سری تکان دادم، ادامه داد: کپی اش هم 40هزار تومان!! و من با خود شیدم که از این سودهای کلان، چه چیزی به جیب آن مرحوم می رود؟ خدایش بیامرزد؛ این کتاب را کنید و با هر خنده ای که به لبانتان نشست، صلواتی برای شادی روحش بفرستید! خاکشیر هیچ وقت ازدواج نکرد و تا پایان عمر مجرد بود تا اینکه در 26ذیقعده 1375قمری/14تیر 1335شمسی در سن 85 سالگی فوت کرد و در تکیۀ گ ارِ تخته فولاد اصفهان، به خاک س شد.
سید جعفر خاکشیر اصفهانیمنبع : http://mofrad.blog.ir/post/75/سید-جعفر-خاکشیر
سید جعفر خاکشیر!

درخواست حذف اطلاعات
رفتم دیوان مرحوم "سید جعفر خاکشیر" شاعر فکاهی سرای اصفهانی را بگیرم، فروشنده قیمت داد: 180هزار تومان برای 58صفحه! وقتی سری تکان دادم، ادامه داد: کپی اش هم 40هزار تومان!! و من با خود شیدم که از این سودهای کلان، چه چیزی به جیب آن مرحوم می رود؟ خدایش بیامرزد؛ این کتاب را کنید و با هر خنده ای که به لبانتان نشست، صلواتی برای شادی روحش بفرستید! خاکشیر هیچ وقت ازدواج نکرد و تا پایان عمر مجرد بود تا اینکه در 26ذیقعده 1375قمری/14تیر 1335شمسی در سن 85 سالگی فوت کرد و در تکیۀ گ ارِ تخته فولاد اصفهان، به خاک س شد.
سید جعفر خاکشیر اصفهانیمنبع : http://mofrad.blog.ir/post/75/سید-جعفر-خاکشیر
دلایل فرار مغزها از ایران

درخواست حذف اطلاعات
به بهانۀ ع ارسالی از یک مخاطب عزیز: رو مۀ آفتاب یزد از رو مه های زنجیره ای است که کاری به این مسائلش ندارم، چون به سیاست ربط دارد و من هم از سیاست بازی خوشم نمی آید! اما دلیل نمی شود که سخن حق را نادیده بگیریم، حتی اگر از طرف دشمنمان باشد: آیا اگر هوای مغزها و نابغه های ایران عزیز را نداشته باشیم، دشمن به سراغ این نابغه ها نمی آید؟
فرار مغزهامنبع : http://mofrad.blog.ir/post/76/دلایل-فرار-مغزها-از-ایران
دلایل فرار مغزها از ایران

درخواست حذف اطلاعات
به بهانۀ ع ارسالی از یک مخاطب عزیز: رو مۀ آفتاب یزد از رو مه های زنجیره ای است که کاری به این مسائلش ندارم، چون به سیاست ربط دارد و من هم از سیاست بازی خوشم نمی آید! اما دلیل نمی شود که سخن حق را نادیده بگیریم، حتی اگر از طرف دشمنمان باشد: آیا اگر هوای مغزها و نابغه های ایران عزیز را نداشته باشیم، دشمن به سراغ این نابغه ها نمی آید؟
فرار مغزهامنبع : http://mofrad.blog.ir/post/76/دلایل-فرار-مغزها-از-ایران
لیست موافقین fata

درخواست حذف اطلاعات
صرفاً برای ثبت در تاریخ ادامه مطلبمنبع : http://mofrad.blog.ir/post/77/لیست-موافقین-FATA
لیست موافقین fata

درخواست حذف اطلاعات
صرفاً برای ثبت در تاریخ ادامه مطلبمنبع : http://mofrad.blog.ir/post/77/لیست-موافقین-FATA
زن بودن و حجاب

درخواست حذف اطلاعات
یک نفر دربارۀ محکوم حجاب نوشته بود؛ من هم برایش کمی دربارۀ ن نوشتم: ادامه مطلبمنبع : http://mofrad.blog.ir/post/78/زن-بودن-و-حجاب
زن بودن و حجاب

درخواست حذف اطلاعات
یک نفر دربارۀ محکوم حجاب نوشته بود؛ من هم برایش کمی دربارۀ ن نوشتم: ادامه مطلبمنبع : http://mofrad.blog.ir/post/78/زن-بودن-و-حجاب
آداب صدقه برای زمان (عج)

درخواست حذف اطلاعات
اخیراً بزرگواری به نقل از یک بزرگوار دیگر(حاج آقا مجتبی تهرانی) فرمودند که: اگر می خواهی صدقه بدهی، همین طوری صدقه نده؛ زرنگ باش، حواست جمع باشد، صدقه را از طرف رضا(ع) برای سلامتی آقا زمان (عج) بده! برای دو معصوم است؛ دو معصومی که خدا آنها را دوست دارد. ممکن نیست خداوند این صدقۀ تو را رد کند، تو هم اینجا حق واسطه گری ات را می گیری. تو واسطه ای و همین حقّ واسطه گری است که اجازه می دهد تو به مراحل خاص برسی.
من هم از امروز این کار را انجام دادم و هر ، صدقه را از طرف رضا(ع) برای سلامتی زمانم می دهم. هر روز از خود بپرسیم: برای زمانمان چه کرده ایم؟
ماس دعای فراوان...
صدقه برای سلامتی زمان(عج)منبع : http://mofrad.blog.ir/post/79/آداب-صدقه-برای-امام-زمان-عج
آداب صدقه برای زمان (عج)

درخواست حذف اطلاعات
اخیراً بزرگواری به نقل از یک بزرگوار دیگر(حاج آقا مجتبی تهرانی) فرمودند که: اگر می خواهی صدقه بدهی، همین طوری صدقه نده؛ زرنگ باش، حواست جمع باشد، صدقه را از طرف رضا(ع) برای سلامتی آقا زمان (عج) بده! برای دو معصوم است؛ دو معصومی که خدا آنها را دوست دارد. ممکن نیست خداوند این صدقۀ تو را رد کند، تو هم اینجا حق واسطه گری ات را می گیری. تو واسطه ای و همین حقّ واسطه گری است که اجازه می دهد تو به مراحل خاص برسی.
من هم از امروز این کار را انجام دادم و هر ، صدقه را از طرف رضا(ع) برای سلامتی زمانم می دهم. هر روز از خود بپرسیم: برای زمانمان چه کرده ایم؟
ماس دعای فراوان...
صدقه برای سلامتی زمان(عج)منبع : http://mofrad.blog.ir/post/79/آداب-صدقه-برای-امام-زمان-عج
حرز رضا(ع) برای دفع بلا

درخواست حذف اطلاعات
این حرز را روی کاغذ کوچکی بنویسید و همراهتان داشته باشید؛ البته این صرفاً یک پیشنهاد است که خود نیز اخیراً به آن عمل کرده ام. ادامه مطلبمنبع : http://mofrad.blog.ir/post/80/حرز-امام-رضا-ع-برای-دفع-بلا
حرز رضا(ع) برای دفع بلا

درخواست حذف اطلاعات
این حرز را روی کاغذ کوچکی بنویسید و همراهتان داشته باشید؛ البته این صرفاً یک پیشنهاد است که خود نیز اخیراً به آن عمل کرده ام. ادامه مطلبمنبع : http://mofrad.blog.ir/post/80/حرز-امام-رضا-ع-برای-دفع-بلا
روزۀ اول صفر

درخواست حذف اطلاعات
بد نیست در کنار اعمال واجب، همیشه کارهای مستحبی را هم مروری کنیم و آنچه که در توانمان هست را انجام دهیم و ثوابش را هدیه به یکی از معصومین(ع) نماییم. حتی اگر عملی نیز در توانمان نیست، گاهی اوقات برای ادب نفس سرکشمان هم که شده، یک بار انجامش دهیم. نمی دانم اول ماه صفر، توفیق روزه گرفتن را داشتید یا خیر؛ اما اگر هم نداشتید، باقی روزها و ایام این ماه را از دست ندهید و ثواب اعم ان را به ی کربلا تقدیم کنید.
ای حسین! نمی دانم محرم و صفر بعدی نیز در این دنیا باشم یا خیر، اما ثواب روزۀ اولین روز این ماه صفر را به پیشگاه شما تقدیم می کنم؛ اگر دوست داشتید و این حقیر را لایق دانستید، آن دنیا شفاعتی نمایید؛ اگر هم لایق ندانستید، باز هم ارادتمندیم. کتیبۀ محرم با کیفیت بالا
کتیبۀ محرممنبع : http://mofrad.blog.ir/post/73/روزۀ-اول-صفر
پیشنهاد کتاب برای مطالعه

درخواست حذف اطلاعات
پنج کت که در زمان بچگی می خواندم؛ کتاب هایی که هم از خواندن و تصاویرش لذت بردم و هم درس های بزرگی را برای زندگی از آن فرا گرفتم. امیدوارم شما نیز لذت ببرید و استفاده نمایید.
پهلوان جوان حاکم نادان و حیله گر عاقبت طمعکار قصۀ گنج گمشده گوهر شب چراغ
کتاب های خوبمنبع : http://mofrad.blog.ir/post/72/پیشنهاد-کتاب-برای-مطالعه
پیشنهاد کتاب برای مطالعه

درخواست حذف اطلاعات
پنج کت که در زمان بچگی می خواندم؛ کتاب هایی که هم از خواندن و تصاویرش لذت بردم و هم درس های بزرگی را برای زندگی از آن فرا گرفتم. امیدوارم شما نیز لذت ببرید و استفاده نمایید.
پهلوان جوان حاکم نادان و حیله گر عاقبت طمعکار قصۀ گنج گمشده گوهر شب چراغ
کتاب های خوبمنبع : http://mofrad.blog.ir/post/72/پیشنهاد-کتاب-برای-مطالعه
پیشنهاد کتاب برای مطالعه

درخواست حذف اطلاعات
پنج کت که در زمان بچگی می خواندم؛ کتاب هایی که هم از خواندن و تصاویرش لذت بردم و هم درس های بزرگی را برای زندگی از آن فرا گرفتم. امیدوارم شما نیز لذت ببرید و استفاده نمایید.
پهلوان جوان حاکم نادان و حیله گر عاقبت طمعکار قصۀ گنج گمشده گوهر شب چراغ
کتاب های خوبمنبع : http://mofrad.blog.ir/post/72/پیشنهاد-کتاب-برای-مطالعه
گلایه از شرکت ارائه دهنده اینترنت

درخواست حذف اطلاعات
سلام و وقت بخیر اگر اطلاعات پروفایل ما را ببینید به شمارۀ....، حکایت کش وقوس قطعی اینترنت، نویز، مراجعه، تماس، صرف زمان و... تماماً ثبت شده است.
در آ ین ارتباط با ما، شرکت... و همکاران محترم نمایندگی ... شما، آقای م، همکار خوب و زحمتکش شما آمدند و بعد از بررسی فرمودند که مودم شما مشکل دارد. من در همین جا از برخورد خوب، دلسوزانه و زحمت های نمایندگی تشکر می کنم، اما واقعا سوال برای من است که چرا شرکت شما در تهران، به نمایندگی های خود امکانات سخت افزاری درستی نمی دهد؟
بعد از سه هفته، ما اختصاصاٌ برای مسالۀ مودم و کانفیگ آن، به نمایندگی شما در ... مراجعه کردیم و پدرم نیز بودند. ابتدا گفتند: این مودمی که آوردید هم مشکل دارد و یا شاید مشکل از آداپتور آن است. بالا رفتند ببینند آداپتور مودم تی.پی.لینک دارند که نداشتند. و در نهایت بعد از صرف بیست دقیقه زمان در نمایندگی، و نزدیک یک ساعت ترافیک آنجا تا منزل، عملاً چیزی دست ما را نگرفت.
جالب است که هم اکنون که ساعت، 17:31 روز ... است، اینترنت ما به هیچ وجه قطع نشده است و مشکلی ندارد.
این انتقاد را نه از جهت همکاران شما در ... که به دفتر مرکزی عرض می نمایم که نباید یک مشتری وقتی مراجعه می کند، به خاطر یک آداپتور که در دفتر نمایندگی شما موجود نیست و شرکت بهشان نداده، وقتش تلف شود. مودمی هم که که ما بردیم، تا چند وقت پیش توسط پدرم کار می کرد و مشکلی اصلاً نداشت! چطور ممکن است دو مودم مشکل داشته باشد؟؟
در ارتباط تلفنی با همکاران شما، مکرر می گویند بررسی کنید پریز ضد و برق، پایانه کارت خوان و... نباشد؛ آ ما در منزل که کارت خوان نداریم...!؟!؟!
دست آ پدر بنده به من می گوید: ...اینها خطشان مشکل دارد و این بهانه ها را می آورند... .
ما که گردنمان جلوی شرکت های اینترنتی از مو باریک تر است و فعلاً چاره ای نداریم جز با ساز شرکت ها ب یم: حالا مخابرات یا شرکت های خصوصی فرقی نمی کند. اما خواهشا حداقل برای سفره کارکنان و مدیران ... هم که شده(از جهت اینکه مال حلال باشد و ن یتی نباشد.)، یک بار برای همیشه این مسألۀ خطِّ ما را واقعاً حل بفرمایید که کلافه شدیم!
اگر مودم مشکل داشت، الان نباید نزدیک به دوساعت من بدون قطعی کار م؛ قبلاً گفتند نویز دارید...نویز رفع شد؛ همکاران شما فرمودند خطوط اشکال دارد: خانه را به هم ریختیم و جنگ و دعوا در خانه توسط خانم های خانه! خواهشا این مسائل را هم درک کنید. طوری می گویند جابه جا کنید مودم و سیم را که انگار ما کارشناس فنی هستیم و خانۀ ما فقط یک پریز دارد و وسیله و کمد و فرش و وسایل دیگری ندارد!
اگر مودم مشکل دارد، پس چرا الان دارد کار می کند و قطعی ندارد؟ اگر نویز نیست، پس چرا این قطعی ها امان ما را بریده و عمرمان را تلف می کند؟ پدر بنده هیات علمی هستند... آیا نباید به اینترنت مطمئن دسترسی داشته باشند؟ اگر هم واقعا شرکت... نمی تواند اینترنت باکیفیت به ما ارائه بدهد، یک بار بفرمایید که تکلیف خودمان را بدانیم. خدا گواه است، ببینید سابقۀ ید و مصرفِ ما را که چقدر استفاده شده و چقدر سوخت شد و رفت! "مرد مفرد"
نکتۀ اول: این گلایۀ ارسالی را نوشتم که اهمیت امربه معروف در هر اُموری را یادآور شوم! نکتۀ دوم: اینترنت نامناسب، قطعاً یکی از دلایل رکود نوشتن وبلاگ در کشورمان است؛ نظر شما چیست؟منبع : http://mofrad.blog.ir/post/67/گلایه-از-شرکت-ارایه-دهنده-اینترنت
گلایه از شرکت ارائه دهنده اینترنت

درخواست حذف اطلاعات
سلام و وقت بخیر اگر اطلاعات پروفایل ما را ببینید به شمارۀ....، حکایت کش وقوس قطعی اینترنت، نویز، مراجعه، تماس، صرف زمان و... تماماً ثبت شده است.
در آ ین ارتباط با ما، شرکت... و همکاران محترم نمایندگی ... شما، آقای م، همکار خوب و زحمتکش شما آمدند و بعد از بررسی فرمودند که مودم شما مشکل دارد. من در همین جا از برخورد خوب، دلسوزانه و زحمت های نمایندگی تشکر می کنم، اما واقعا سوال برای من است که چرا شرکت شما در تهران، به نمایندگی های خود امکانات سخت افزاری درستی نمی دهد؟
بعد از سه هفته، ما اختصاصاٌ برای مسالۀ مودم و کانفیگ آن، به نمایندگی شما در ... مراجعه کردیم و پدرم نیز بودند. ابتدا گفتند: این مودمی که آوردید هم مشکل دارد و یا شاید مشکل از آداپتور آن است. بالا رفتند ببینند آداپتور مودم تی.پی.لینک دارند که نداشتند. و در نهایت بعد از صرف بیست دقیقه زمان در نمایندگی، و نزدیک یک ساعت ترافیک آنجا تا منزل، عملاً چیزی دست ما را نگرفت.
جالب است که هم اکنون که ساعت، 17:31 روز ... است، اینترنت ما به هیچ وجه قطع نشده است و مشکلی ندارد.
این انتقاد را نه از جهت همکاران شما در ... که به دفتر مرکزی عرض می نمایم که نباید یک مشتری وقتی مراجعه می کند، به خاطر یک آداپتور که در دفتر نمایندگی شما موجود نیست و شرکت بهشان نداده، وقتش تلف شود. مودمی هم که که ما بردیم، تا چند وقت پیش توسط پدرم کار می کرد و مشکلی اصلاً نداشت! چطور ممکن است دو مودم مشکل داشته باشد؟؟
در ارتباط تلفنی با همکاران شما، مکرر می گویند بررسی کنید پریز ضد و برق، پایانه کارت خوان و... نباشد؛ آ ما در منزل که کارت خوان نداریم...!؟!؟!
دست آ پدر بنده به من می گوید: ...اینها خطشان مشکل دارد و این بهانه ها را می آورند... .
ما که گردنمان جلوی شرکت های اینترنتی از مو باریک تر است و فعلاً چاره ای نداریم جز با ساز شرکت ها ب یم: حالا مخابرات یا شرکت های خصوصی فرقی نمی کند. اما خواهشا حداقل برای سفره کارکنان و مدیران ... هم که شده(از جهت اینکه مال حلال باشد و ن یتی نباشد.)، یک بار برای همیشه این مسألۀ خطِّ ما را واقعاً حل بفرمایید که کلافه شدیم!
اگر مودم مشکل داشت، الان نباید نزدیک به دوساعت من بدون قطعی کار م؛ قبلاً گفتند نویز دارید...نویز رفع شد؛ همکاران شما فرمودند خطوط اشکال دارد: خانه را به هم ریختیم و جنگ و دعوا در خانه توسط خانم های خانه! خواهشا این مسائل را هم درک کنید. طوری می گویند جابه جا کنید مودم و سیم را که انگار ما کارشناس فنی هستیم و خانۀ ما فقط یک پریز دارد و وسیله و کمد و فرش و وسایل دیگری ندارد!
اگر مودم مشکل دارد، پس چرا الان دارد کار می کند و قطعی ندارد؟ اگر نویز نیست، پس چرا این قطعی ها امان ما را بریده و عمرمان را تلف می کند؟ پدر بنده هیات علمی هستند... آیا نباید به اینترنت مطمئن دسترسی داشته باشند؟ اگر هم واقعا شرکت... نمی تواند اینترنت باکیفیت به ما ارائه بدهد، یک بار بفرمایید که تکلیف خودمان را بدانیم. خدا گواه است، ببینید سابقۀ ید و مصرفِ ما را که چقدر استفاده شده و چقدر سوخت شد و رفت! "مرد مفرد"
نکتۀ اول: این گلایۀ ارسالی را نوشتم که اهمیت امربه معروف در هر اُموری را یادآور شوم! نکتۀ دوم: اینترنت نامناسب، قطعاً یکی از دلایل رکود نوشتن وبلاگ در کشورمان است؛ نظر شما چیست؟منبع : http://mofrad.blog.ir/post/67/گلایه-از-شرکت-ارایه-دهنده-اینترنت
گلایه از شرکت ارائه دهنده اینترنت

درخواست حذف اطلاعات
سلام و وقت بخیر اگر اطلاعات پروفایل ما را ببینید به شمارۀ....، حکایت کش وقوس قطعی اینترنت، نویز، مراجعه، تماس، صرف زمان و... تماماً ثبت شده است.
در آ ین ارتباط با ما، شرکت... و همکاران محترم نمایندگی ... شما، آقای م، همکار خوب و زحمتکش شما آمدند و بعد از بررسی فرمودند که مودم شما مشکل دارد. من در همین جا از برخورد خوب، دلسوزانه و زحمت های نمایندگی تشکر می کنم، اما واقعا سوال برای من است که چرا شرکت شما در تهران، به نمایندگی های خود امکانات سخت افزاری درستی نمی دهد؟
بعد از سه هفته، ما اختصاصاٌ برای مسالۀ مودم و کانفیگ آن، به نمایندگی شما در ... مراجعه کردیم و پدرم نیز بودند. ابتدا گفتند: این مودمی که آوردید هم مشکل دارد و یا شاید مشکل از آداپتور آن است. بالا رفتند ببینند آداپتور مودم تی.پی.لینک دارند که نداشتند. و در نهایت بعد از صرف بیست دقیقه زمان در نمایندگی، و نزدیک یک ساعت ترافیک آنجا تا منزل، عملاً چیزی دست ما را نگرفت.
جالب است که هم اکنون که ساعت، 17:31 روز ... است، اینترنت ما به هیچ وجه قطع نشده است و مشکلی ندارد.
این انتقاد را نه از جهت همکاران شما در ... که به دفتر مرکزی عرض می نمایم که نباید یک مشتری وقتی مراجعه می کند، به خاطر یک آداپتور که در دفتر نمایندگی شما موجود نیست و شرکت بهشان نداده، وقتش تلف شود. مودمی هم که که ما بردیم، تا چند وقت پیش توسط پدرم کار می کرد و مشکلی اصلاً نداشت! چطور ممکن است دو مودم مشکل داشته باشد؟؟
در ارتباط تلفنی با همکاران شما، مکرر می گویند بررسی کنید پریز ضد و برق، پایانه کارت خوان و... نباشد؛ آ ما در منزل که کارت خوان نداریم...!؟!؟!
دست آ پدر بنده به من می گوید: ...اینها خطشان مشکل دارد و این بهانه ها را می آورند... .
ما که گردنمان جلوی شرکت های اینترنتی از مو باریک تر است و فعلاً چاره ای نداریم جز با ساز شرکت ها ب یم: حالا مخابرات یا شرکت های خصوصی فرقی نمی کند. اما خواهشا حداقل برای سفره کارکنان و مدیران ... هم که شده(از جهت اینکه مال حلال باشد و ن یتی نباشد.)، یک بار برای همیشه این مسألۀ خطِّ ما را واقعاً حل بفرمایید که کلافه شدیم!
اگر مودم مشکل داشت، الان نباید نزدیک به دوساعت من بدون قطعی کار م؛ قبلاً گفتند نویز دارید...نویز رفع شد؛ همکاران شما فرمودند خطوط اشکال دارد: خانه را به هم ریختیم و جنگ و دعوا در خانه توسط خانم های خانه! خواهشا این مسائل را هم درک کنید. طوری می گویند جابه جا کنید مودم و سیم را که انگار ما کارشناس فنی هستیم و خانۀ ما فقط یک پریز دارد و وسیله و کمد و فرش و وسایل دیگری ندارد!
اگر مودم مشکل دارد، پس چرا الان دارد کار می کند و قطعی ندارد؟ اگر نویز نیست، پس چرا این قطعی ها امان ما را بریده و عمرمان را تلف می کند؟ پدر بنده هیات علمی هستند... آیا نباید به اینترنت مطمئن دسترسی داشته باشند؟ اگر هم واقعا شرکت... نمی تواند اینترنت باکیفیت به ما ارائه بدهد، یک بار بفرمایید که تکلیف خودمان را بدانیم. خدا گواه است، ببینید سابقۀ ید و مصرفِ ما را که چقدر استفاده شده و چقدر سوخت شد و رفت! "مرد مفرد"
نکتۀ اول: این گلایۀ ارسالی را نوشتم که اهمیت امربه معروف در هر اُموری را یادآور شوم! نکتۀ دوم: اینترنت نامناسب، قطعاً یکی از دلایل رکود نوشتن وبلاگ در کشورمان است؛ نظر شما چیست؟منبع : http://mofrad.blog.ir/post/67/گلایه-از-شرکت-ارایه-دهنده-اینترنت
گلایه از شرکت ارائه دهنده اینترنت

درخواست حذف اطلاعات
سلام و وقت بخیر اگر اطلاعات پروفایل ما را ببینید به شمارۀ....، حکایت کش وقوس قطعی اینترنت، نویز، مراجعه، تماس، صرف زمان و... تماماً ثبت شده است.
در آ ین ارتباط با ما، شرکت... و همکاران محترم نمایندگی ... شما، آقای م، همکار خوب و زحمتکش شما آمدند و بعد از بررسی فرمودند که مودم شما مشکل دارد. من در همین جا از برخورد خوب، دلسوزانه و زحمت های نمایندگی تشکر می کنم، اما واقعا سوال برای من است که چرا شرکت شما در تهران، به نمایندگی های خود امکانات سخت افزاری درستی نمی دهد؟
بعد از سه هفته، ما اختصاصاٌ برای مسالۀ مودم و کانفیگ آن، به نمایندگی شما در ... مراجعه کردیم و پدرم نیز بودند. ابتدا گفتند: این مودمی که آوردید هم مشکل دارد و یا شاید مشکل از آداپتور آن است. بالا رفتند ببینند آداپتور مودم تی.پی.لینک دارند که نداشتند. و در نهایت بعد از صرف بیست دقیقه زمان در نمایندگی، و نزدیک یک ساعت ترافیک آنجا تا منزل، عملاً چیزی دست ما را نگرفت.
جالب است که هم اکنون که ساعت، 17:31 روز ... است، اینترنت ما به هیچ وجه قطع نشده است و مشکلی ندارد.
این انتقاد را نه از جهت همکاران شما در ... که به دفتر مرکزی عرض می نمایم که نباید یک مشتری وقتی مراجعه می کند، به خاطر یک آداپتور که در دفتر نمایندگی شما موجود نیست و شرکت بهشان نداده، وقتش تلف شود. مودمی هم که که ما بردیم، تا چند وقت پیش توسط پدرم کار می کرد و مشکلی اصلاً نداشت! چطور ممکن است دو مودم مشکل داشته باشد؟؟
در ارتباط تلفنی با همکاران شما، مکرر می گویند بررسی کنید پریز ضد و برق، پایانه کارت خوان و... نباشد؛ آ ما در منزل که کارت خوان نداریم...!؟!؟!
دست آ پدر بنده به من می گوید: ...اینها خطشان مشکل دارد و این بهانه ها را می آورند... .
ما که گردنمان جلوی شرکت های اینترنتی از مو باریک تر است و فعلاً چاره ای نداریم جز با ساز شرکت ها ب یم: حالا مخابرات یا شرکت های خصوصی فرقی نمی کند. اما خواهشا حداقل برای سفره کارکنان و مدیران ... هم که شده(از جهت اینکه مال حلال باشد و ن یتی نباشد.)، یک بار برای همیشه این مسألۀ خطِّ ما را واقعاً حل بفرمایید که کلافه شدیم!
اگر مودم مشکل داشت، الان نباید نزدیک به دوساعت من بدون قطعی کار م؛ قبلاً گفتند نویز دارید...نویز رفع شد؛ همکاران شما فرمودند خطوط اشکال دارد: خانه را به هم ریختیم و جنگ و دعوا در خانه توسط خانم های خانه! خواهشا این مسائل را هم درک کنید. طوری می گویند جابه جا کنید مودم و سیم را که انگار ما کارشناس فنی هستیم و خانۀ ما فقط یک پریز دارد و وسیله و کمد و فرش و وسایل دیگری ندارد!
اگر مودم مشکل دارد، پس چرا الان دارد کار می کند و قطعی ندارد؟ اگر نویز نیست، پس چرا این قطعی ها امان ما را بریده و عمرمان را تلف می کند؟ پدر بنده هیات علمی هستند... آیا نباید به اینترنت مطمئن دسترسی داشته باشند؟ اگر هم واقعا شرکت... نمی تواند اینترنت باکیفیت به ما ارائه بدهد، یک بار بفرمایید که تکلیف خودمان را بدانیم. خدا گواه است، ببینید سابقۀ ید و مصرفِ ما را که چقدر استفاده شده و چقدر سوخت شد و رفت! "مرد مفرد"
نکتۀ اول: این گلایۀ ارسالی را نوشتم که اهمیت امربه معروف در هر اُموری را یادآور شوم! نکتۀ دوم: اینترنت نامناسب، قطعاً یکی از دلایل رکود نوشتن وبلاگ در کشورمان است؛ نظر شما چیست؟منبع : http://mofrad.blog.ir/post/67/گلایه-از-شرکت-ارایه-دهنده-اینترنت
گلایه از شرکت ارائه دهنده اینترنت

درخواست حذف اطلاعات
سلام و وقت بخیر اگر اطلاعات پروفایل ما را ببینید به شمارۀ....، حکایت کش وقوس قطعی اینترنت، نویز، مراجعه، تماس، صرف زمان و... تماماً ثبت شده است.
در آ ین ارتباط با ما، شرکت... و همکاران محترم نمایندگی ... شما، آقای م، همکار خوب و زحمتکش شما آمدند و بعد از بررسی فرمودند که مودم شما مشکل دارد. من در همین جا از برخورد خوب، دلسوزانه و زحمت های نمایندگی تشکر می کنم، اما واقعا سوال برای من است که چرا شرکت شما در تهران، به نمایندگی های خود امکانات سخت افزاری درستی نمی دهد؟
بعد از سه هفته، ما اختصاصاٌ برای مسالۀ مودم و کانفیگ آن، به نمایندگی شما در ... مراجعه کردیم و پدرم نیز بودند. ابتدا گفتند: این مودمی که آوردید هم مشکل دارد و یا شاید مشکل از آداپتور آن است. بالا رفتند ببینند آداپتور مودم تی.پی.لینک دارند که نداشتند. و در نهایت بعد از صرف بیست دقیقه زمان در نمایندگی، و نزدیک یک ساعت ترافیک آنجا تا منزل، عملاً چیزی دست ما را نگرفت.
جالب است که هم اکنون که ساعت، 17:31 روز ... است، اینترنت ما به هیچ وجه قطع نشده است و مشکلی ندارد.
این انتقاد را نه از جهت همکاران شما در ... که به دفتر مرکزی عرض می نمایم که نباید یک مشتری وقتی مراجعه می کند، به خاطر یک آداپتور که در دفتر نمایندگی شما موجود نیست و شرکت بهشان نداده، وقتش تلف شود. مودمی هم که که ما بردیم، تا چند وقت پیش توسط پدرم کار می کرد و مشکلی اصلاً نداشت! چطور ممکن است دو مودم مشکل داشته باشد؟؟
در ارتباط تلفنی با همکاران شما، مکرر می گویند بررسی کنید پریز ضد و برق، پایانه کارت خوان و... نباشد؛ آ ما در منزل که کارت خوان نداریم...!؟!؟!
دست آ پدر بنده به من می گوید: ...اینها خطشان مشکل دارد و این بهانه ها را می آورند... .
ما که گردنمان جلوی شرکت های اینترنتی از مو باریک تر است و فعلاً چاره ای نداریم جز با ساز شرکت ها ب یم: حالا مخابرات یا شرکت های خصوصی فرقی نمی کند. اما خواهشا حداقل برای سفره کارکنان و مدیران ... هم که شده(از جهت اینکه مال حلال باشد و ن یتی نباشد.)، یک بار برای همیشه این مسألۀ خطِّ ما را واقعاً حل بفرمایید که کلافه شدیم!
اگر مودم مشکل داشت، الان نباید نزدیک به دوساعت من بدون قطعی کار م؛ قبلاً گفتند نویز دارید...نویز رفع شد؛ همکاران شما فرمودند خطوط اشکال دارد: خانه را به هم ریختیم و جنگ و دعوا در خانه توسط خانم های خانه! خواهشا این مسائل را هم درک کنید. طوری می گویند جابه جا کنید مودم و سیم را که انگار ما کارشناس فنی هستیم و خانۀ ما فقط یک پریز دارد و وسیله و کمد و فرش و وسایل دیگری ندارد!
اگر مودم مشکل دارد، پس چرا الان دارد کار می کند و قطعی ندارد؟ اگر نویز نیست، پس چرا این قطعی ها امان ما را بریده و عمرمان را تلف می کند؟ پدر بنده هیات علمی هستند... آیا نباید به اینترنت مطمئن دسترسی داشته باشند؟ اگر هم واقعا شرکت... نمی تواند اینترنت باکیفیت به ما ارائه بدهد، یک بار بفرمایید که تکلیف خودمان را بدانیم. خدا گواه است، ببینید سابقۀ ید و مصرفِ ما را که چقدر استفاده شده و چقدر سوخت شد و رفت! "مرد مفرد"
نکتۀ اول: این گلایۀ ارسالی را نوشتم که اهمیت امربه معروف در هر اُموری را یادآور شوم! نکتۀ دوم: اینترنت نامناسب، قطعاً یکی از دلایل رکود نوشتن وبلاگ در کشورمان است؛ نظر شما چیست؟منبع : http://mofrad.blog.ir/post/67/گلایه-از-شرکت-ارایه-دهنده-اینترنت
گلایه از شرکت ارائه دهنده اینترنت

درخواست حذف اطلاعات
سلام و وقت بخیر اگر اطلاعات پروفایل ما را ببینید به شمارۀ....، حکایت کش وقوس قطعی اینترنت، نویز، مراجعه، تماس، صرف زمان و... تماماً ثبت شده است.
در آ ین ارتباط با ما، شرکت... و همکاران محترم نمایندگی ... شما، آقای م، همکار خوب و زحمتکش شما آمدند و بعد از بررسی فرمودند که مودم شما مشکل دارد. من در همین جا از برخورد خوب، دلسوزانه و زحمت های نمایندگی تشکر می کنم، اما واقعا سوال برای من است که چرا شرکت شما در تهران، به نمایندگی های خود امکانات سخت افزاری درستی نمی دهد؟
بعد از سه هفته، ما اختصاصاٌ برای مسالۀ مودم و کانفیگ آن، به نمایندگی شما در ... مراجعه کردیم و پدرم نیز بودند. ابتدا گفتند: این مودمی که آوردید هم مشکل دارد و یا شاید مشکل از آداپتور آن است. بالا رفتند ببینند آداپتور مودم تی.پی.لینک دارند که نداشتند. و در نهایت بعد از صرف بیست دقیقه زمان در نمایندگی، و نزدیک یک ساعت ترافیک آنجا تا منزل، عملاً چیزی دست ما را نگرفت.
جالب است که هم اکنون که ساعت، 17:31 روز ... است، اینترنت ما به هیچ وجه قطع نشده است و مشکلی ندارد.
این انتقاد را نه از جهت همکاران شما در ... که به دفتر مرکزی عرض می نمایم که نباید یک مشتری وقتی مراجعه می کند، به خاطر یک آداپتور که در دفتر نمایندگی شما موجود نیست و شرکت بهشان نداده، وقتش تلف شود. مودمی هم که که ما بردیم، تا چند وقت پیش توسط پدرم کار می کرد و مشکلی اصلاً نداشت! چطور ممکن است دو مودم مشکل داشته باشد؟؟
در ارتباط تلفنی با همکاران شما، مکرر می گویند بررسی کنید پریز ضد و برق، پایانه کارت خوان و... نباشد؛ آ ما در منزل که کارت خوان نداریم...!؟!؟!
دست آ پدر بنده به من می گوید: ...اینها خطشان مشکل دارد و این بهانه ها را می آورند... .
ما که گردنمان جلوی شرکت های اینترنتی از مو باریک تر است و فعلاً چاره ای نداریم جز با ساز شرکت ها ب یم: حالا مخابرات یا شرکت های خصوصی فرقی نمی کند. اما خواهشا حداقل برای سفره کارکنان و مدیران ... هم که شده(از جهت اینکه مال حلال باشد و ن یتی نباشد.)، یک بار برای همیشه این مسألۀ خطِّ ما را واقعاً حل بفرمایید که کلافه شدیم!
اگر مودم مشکل داشت، الان نباید نزدیک به دوساعت من بدون قطعی کار م؛ قبلاً گفتند نویز دارید...نویز رفع شد؛ همکاران شما فرمودند خطوط اشکال دارد: خانه را به هم ریختیم و جنگ و دعوا در خانه توسط خانم های خانه! خواهشا این مسائل را هم درک کنید. طوری می گویند جابه جا کنید مودم و سیم را که انگار ما کارشناس فنی هستیم و خانۀ ما فقط یک پریز دارد و وسیله و کمد و فرش و وسایل دیگری ندارد!
اگر مودم مشکل دارد، پس چرا الان دارد کار می کند و قطعی ندارد؟ اگر نویز نیست، پس چرا این قطعی ها امان ما را بریده و عمرمان را تلف می کند؟ پدر بنده هیات علمی هستند... آیا نباید به اینترنت مطمئن دسترسی داشته باشند؟ اگر هم واقعا شرکت... نمی تواند اینترنت باکیفیت به ما ارائه بدهد، یک بار بفرمایید که تکلیف خودمان را بدانیم. خدا گواه است، ببینید سابقۀ ید و مصرفِ ما را که چقدر استفاده شده و چقدر سوخت شد و رفت! "مرد مفرد"
نکتۀ اول: این گلایۀ ارسالی را نوشتم که اهمیت امربه معروف در هر اُموری را یادآور شوم! نکتۀ دوم: اینترنت نامناسب، قطعاً یکی از دلایل رکود نوشتن وبلاگ در کشورمان است؛ نظر شما چیست؟منبع : http://mofrad.blog.ir/post/67/گلایه-از-شرکت-ارایه-دهنده-اینترنت
گلایه از شرکت ارائه دهنده اینترنت

درخواست حذف اطلاعات
سلام و وقت بخیر اگر اطلاعات پروفایل ما را ببینید به شمارۀ....، حکایت کش وقوس قطعی اینترنت، نویز، مراجعه، تماس، صرف زمان و... تماماً ثبت شده است.
در آ ین ارتباط با ما، شرکت... و همکاران محترم نمایندگی ... شما، آقای م، همکار خوب و زحمتکش شما آمدند و بعد از بررسی فرمودند که مودم شما مشکل دارد. من در همین جا از برخورد خوب، دلسوزانه و زحمت های نمایندگی تشکر می کنم، اما واقعا سوال برای من است که چرا شرکت شما در تهران، به نمایندگی های خود امکانات سخت افزاری درستی نمی دهد؟
بعد از سه هفته، ما اختصاصاٌ برای مسالۀ مودم و کانفیگ آن، به نمایندگی شما در ... مراجعه کردیم و پدرم نیز بودند. ابتدا گفتند: این مودمی که آوردید هم مشکل دارد و یا شاید مشکل از آداپتور آن است. بالا رفتند ببینند آداپتور مودم تی.پی.لینک دارند که نداشتند. و در نهایت بعد از صرف بیست دقیقه زمان در نمایندگی، و نزدیک یک ساعت ترافیک آنجا تا منزل، عملاً چیزی دست ما را نگرفت.
جالب است که هم اکنون که ساعت، 17:31 روز ... است، اینترنت ما به هیچ وجه قطع نشده است و مشکلی ندارد.
این انتقاد را نه از جهت همکاران شما در ... که به دفتر مرکزی عرض می نمایم که نباید یک مشتری وقتی مراجعه می کند، به خاطر یک آداپتور که در دفتر نمایندگی شما موجود نیست و شرکت بهشان نداده، وقتش تلف شود. مودمی هم که که ما بردیم، تا چند وقت پیش توسط پدرم کار می کرد و مشکلی اصلاً نداشت! چطور ممکن است دو مودم مشکل داشته باشد؟؟
در ارتباط تلفنی با همکاران شما، مکرر می گویند بررسی کنید پریز ضد و برق، پایانه کارت خوان و... نباشد؛ آ ما در منزل که کارت خوان نداریم...!؟!؟!
دست آ پدر بنده به من می گوید: ...اینها خطشان مشکل دارد و این بهانه ها را می آورند... .
ما که گردنمان جلوی شرکت های اینترنتی از مو باریک تر است و فعلاً چاره ای نداریم جز با ساز شرکت ها ب یم: حالا مخابرات یا شرکت های خصوصی فرقی نمی کند. اما خواهشا حداقل برای سفره کارکنان و مدیران ... هم که شده(از جهت اینکه مال حلال باشد و ن یتی نباشد.)، یک بار برای همیشه این مسألۀ خطِّ ما را واقعاً حل بفرمایید که کلافه شدیم!
اگر مودم مشکل داشت، الان نباید نزدیک به دوساعت من بدون قطعی کار م؛ قبلاً گفتند نویز دارید...نویز رفع شد؛ همکاران شما فرمودند خطوط اشکال دارد: خانه را به هم ریختیم و جنگ و دعوا در خانه توسط خانم های خانه! خواهشا این مسائل را هم درک کنید. طوری می گویند جابه جا کنید مودم و سیم را که انگار ما کارشناس فنی هستیم و خانۀ ما فقط یک پریز دارد و وسیله و کمد و فرش و وسایل دیگری ندارد!
اگر مودم مشکل دارد، پس چرا الان دارد کار می کند و قطعی ندارد؟ اگر نویز نیست، پس چرا این قطعی ها امان ما را بریده و عمرمان را تلف می کند؟ پدر بنده هیات علمی هستند... آیا نباید به اینترنت مطمئن دسترسی داشته باشند؟ اگر هم واقعا شرکت... نمی تواند اینترنت باکیفیت به ما ارائه بدهد، یک بار بفرمایید که تکلیف خودمان را بدانیم. خدا گواه است، ببینید سابقۀ ید و مصرفِ ما را که چقدر استفاده شده و چقدر سوخت شد و رفت! "مرد مفرد"
نکتۀ اول: این گلایۀ ارسالی را نوشتم که اهمیت امربه معروف در هر اُموری را یادآور شوم! نکتۀ دوم: اینترنت نامناسب، قطعاً یکی از دلایل رکود نوشتن وبلاگ در کشورمان است؛ نظر شما چیست؟منبع : http://mofrad.blog.ir/post/67/گلایه-از-شرکت-ارایه-دهنده-اینترنت
ثواب اعمال مستحبی برای شهید

درخواست حذف اطلاعات
شب ای که گذشت، ثواب اعمال مستحبی را به روح شهید مریم فرهانیان تقدیم . توصیه می کنم شما نیز اعمال مستحبی خودتان را به شهیدان تقدیم کنید؛ حس خوبی به انسان می دهد.
شهید مریم فرهانیانمنبع : http://mofrad.blog.ir/post/68/ثواب-اعمال-مستحبی-برای-شهید
ثواب اعمال مستحبی برای شهید

درخواست حذف اطلاعات
شب ای که گذشت، ثواب اعمال مستحبی را به روح شهید مریم فرهانیان تقدیم . توصیه می کنم شما نیز اعمال مستحبی خودتان را به شهیدان تقدیم کنید؛ حس خوبی به انسان می دهد.
شهید مریم فرهانیانمنبع : http://mofrad.blog.ir/post/68/ثواب-اعمال-مستحبی-برای-شهید
ثواب اعمال مستحبی برای شهید

درخواست حذف اطلاعات
شب ای که گذشت، ثواب اعمال مستحبی را به روح شهید مریم فرهانیان تقدیم . توصیه می کنم شما نیز اعمال مستحبی خودتان را به شهیدان تقدیم کنید؛ حس خوبی به انسان می دهد.
شهید مریم فرهانیانمنبع : http://mofrad.blog.ir/post/68/ثواب-اعمال-مستحبی-برای-شهید
ثواب اعمال مستحبی برای شهید

درخواست حذف اطلاعات
شب ای که گذشت، ثواب اعمال مستحبی را به روح شهید مریم فرهانیان تقدیم . توصیه می کنم شما نیز اعمال مستحبی خودتان را به شهیدان تقدیم کنید؛ حس خوبی به انسان می دهد.
شهید مریم فرهانیانمنبع : http://mofrad.blog.ir/post/68/ثواب-اعمال-مستحبی-برای-شهید
ثواب اعمال مستحبی برای شهید

درخواست حذف اطلاعات
شب ای که گذشت، ثواب اعمال مستحبی را به روح شهید مریم فرهانیان تقدیم . توصیه می کنم شما نیز اعمال مستحبی خودتان را به شهیدان تقدیم کنید؛ حس خوبی به انسان می دهد.
شهید مریم فرهانیانمنبع : http://mofrad.blog.ir/post/68/ثواب-اعمال-مستحبی-برای-شهید