بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

معرفی رشته عمران

پست معرفی رشته عمران از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.معرفی رشته عمران

درخواست حذف اطلاعات

تاریخچه ی ی عمران به اصطلاح civil engineering به قرن هجدهم باز می گردد. در آن زمان ی عمران در مقابل ی طراحی military engineering قرار داشت. اصطلاحی که به همه ی امور ی که به مسایل ساخت و ساز بناهای دست ساز بشر باز می گشت. مانند سدها، ساختمان ها، پل ها و کانال ها گفته می شد. البته طی گذشت سال های متمادی و با پیشرفت علم و تخصصی شدن علوم، به مرور علوم مختلف، از جمله مکانیک civil engineering جدا شده اما این اصطلاح هم چنان نام خود را برای عمران حفظ ی کرد. در کشور ما نیز این رشته تا فرهنگی به نام ” ی راه و ساختمان” معروف بود. اما بعد از انقلاب فرهنگی عنوان “ ی عمران” برای آن در نظر گرفته شد. زیرا عنوان “عمران” به اصطلاح civil engineering نزدیک تر است.

اما امروزه ی عمران به چه می پردازد؟

ی عمران از جمله رشته هایی است که بیانگر کاربرد علم در ایجاد سازندگی و عمران کشور است.
منبع : http://mk3.blogfa.com/post/182/معرفی-رشته-عمران-