بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

میرزاد

آخرین پست های وبلاگ میرزاد به صورت خودکار از بلاگ میرزاد دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.تعیین سطح

درخواست حذف اطلاعات

تعیین سطح شما در 3 بخش listening ،writing و speaking انجام می شود.

این سنجش از آزمون آیلتس اقتباس شده است و به زمانی کمتر از 60 دقیقه نیاز دارد. بهتر است در محیطی آرام و با تمرکز کافی انجام دهید.


گام اول: listening

بهتر است از ثانیه 0 شروع کنید و تا پایان secction 1 به هر میزان که توانایی و حوصله داشتید ادامه دهید. (انجام 60 ثانیه اول ضروری است)

روش انجام

1- فایل را اجرا کنید و تا جایی که احساس می کنید مطلب در ذهن شما می ماند گوش کنید و سپس pause کنید.

2- مطلبی که در حافظه شما بافی مانده است را یادداشت کنید.

3- در انتهای هر بار یادداشت یک اسلش " / " قرار دهید. (هر "/" نشانه جایی است که شما pause کرده اید.)

4- اگر کلمه یا جمله ای را متوجه نشدید آنرا با علامت سه نقطه " ... " مشخص کنید و ادامه دهید.

*** در این مرحله نیازی به بازگشت و دوباره گوش دادن به آنچه متوجه نشده اید، نیست.

*** هرگز بیش از 3 بار به عقب برنگردید.

*** هرگز به ابتدای فایل برنگردید.

5- از نوشه های خود ع بگیرید و به معلّم خود ارسال کنید.

برای فایل صوتی آزمون روی این متن کلیک کنید.

برای فایل صوتی صوتی روی این متن کلیک کنید.

نمونه:


گام دوم: writing

برای شرح درخواست زیر یک نامه بنویسد:

you have recently moved to a different house. write a letter to an english-speaking friend.

in your letter

- explain why you have moved

- describe the new house

- invite your friend to come and visit

از نامه خود ع بگیرید و به معلّم خود ارسال کنید.


گام سوم: speaking

صدای خود را ضبط کنید. راجع به عناوین زیر به زبان انگلیسی صحبت کنید. هیچگونه محدودیتی ندارید. سعی کنید پاسخ شما، سؤال های مطرح شده را پوشش دهند.
 • خودتان را معرفی کنید.
 • از علاقه مندی های خود بگویید.
 • از خانواده تان بگویید.
 • فرزند چندم هستید؟
 • چه میوه ای را بیش تر دوست دارید؟
 • رنگ موردعلاقه شما چه رنگی است؟
 • این روزها مشغول چه کاری هستید؟
 • از سرگرمی های و علائق خود بگویید.
 • از چه طریقی با این دوره آموزشی آشنا شدید؟
این جمله ها را به انگلیسی بگویید:
 • وقتی به خانه رسیدم تارا رفته بود.
 • وقتی به خانه رسیدم تارا در حال آشپزی بود.
 • سال 2021 برای ششمین سال مشغول کار روی این پروژه خواهم بود.
 • من به اسپانیا سفر کرده ام.
 • رئیس فعلاً نیست، به مجارستان رفته.
فایل صوتی را به معلّم خود ارسال کنید.منبع : http://mirxad.blog.ir/post/تعیین-سطح
تعیین سطح

درخواست حذف اطلاعات

تعیین سطح شما در 3 بخش listening ،writing و speaking انجام می شود.

این سنجش از آزمون آیلتس اقتباس شده است و به زمانی کمتر از 60 دقیقه نیاز دارد. بهتر است در محیطی آرام و با تمرکز کافی انجام دهید.


گام اول: listening

بهتر است از ثانیه 0 شروع کنید و تا پایان secction 1 به هر میزان که توانایی و حوصله داشتید ادامه دهید. (انجام 60 ثانیه اول ضروری است)

روش انجام

1- فایل را اجرا کنید و تا جایی که احساس می کنید مطلب در ذهن شما می ماند گوش کنید و سپس pause کنید.

2- مطلبی که در حافظه شما بافی مانده است را یادداشت کنید.

3- در انتهای هر بار یادداشت یک اسلش " / " قرار دهید. (هر "/" نشانه جایی است که شما pause کرده اید.)

4- اگر کلمه یا جمله ای را متوجه نشدید آنرا با علامت سه نقطه " ... " مشخص کنید و ادامه دهید.

*** در این مرحله نیازی به بازگشت و دوباره گوش دادن به آنچه متوجه نشده اید، نیست.

*** هرگز بیش از 3 بار به عقب برنگردید.

*** هرگز به ابتدای فایل برنگردید.

5- از نوشه های خود ع بگیرید و به معلّم خود ارسال کنید.

برای فایل صوتی آزمون روی این متن کلیک کنید.

برای فایل صوتی صوتی روی این متن کلیک کنید.

نمونه:


گام دوم: writing

برای شرح درخواست زیر یک نامه بنویسد:

you have recently moved to a different house. write a letter to an english-speaking friend.

in your letter

- explain why you have moved

- describe the new house

- invite your friend to come and visit

از نامه خود ع بگیرید و به معلّم خود ارسال کنید.


گام سوم: speaking

صدای خود را ضبط کنید. راجع به عناوین زیر به زبان انگلیسی صحبت کنید. هیچگونه محدودیتی ندارید. سعی کنید پاسخ شما، سؤال های مطرح شده را پوشش دهند.
 • خودتان را معرفی کنید.
 • از علاقه مندی های خود بگویید.
 • از خانواده تان بگویید.
 • فرزند چندم هستید؟
 • چه میوه ای را بیش تر دوست دارید؟
 • رنگ موردعلاقه شما چه رنگی است؟
 • این روزها مشغول چه کاری هستید؟
 • از سرگرمی های و علائق خود بگویید.
 • از چه طریقی با این دوره آموزشی آشنا شدید؟
این جمله ها را به انگلیسی بگویید:
 • وقتی به خانه رسیدم تارا رفته بود.
 • وقتی به خانه رسیدم تارا در حال آشپزی بود.
 • سال 2021 برای ششمین سال مشغول کار روی این پروژه خواهم بود.
 • من به اسپانیا سفر کرده ام.
 • رئیس فعلاً نیست، به مجارستان رفته.
فایل صوتی را به معلّم خود ارسال کنید.منبع : http://mirxad.blog.ir/post/تعیین-سطح
تعیین سطح

درخواست حذف اطلاعات

تعیین سطح شما در 3 بخش listening ،writing و speaking انجام می شود.

این سنجش از آزمون آیلتس اقتباس شده است و به زمانی کمتر از 60 دقیقه نیاز دارد. بهتر است در محیطی آرام و با تمرکز کافی انجام دهید.


گام اول: listening

بهتر است از ثانیه 0 شروع کنید و تا پایان secction 1 به هر میزان که توانایی و حوصله داشتید ادامه دهید. (انجام 60 ثانیه اول ضروری است)

روش انجام

1- فایل را اجرا کنید و تا جایی که احساس می کنید مطلب در ذهن شما می ماند گوش کنید و سپس pause کنید.

2- مطلبی که در حافظه شما بافی مانده است را یادداشت کنید.

3- در انتهای هر بار یادداشت یک اسلش " / " قرار دهید. (هر "/" نشانه جایی است که شما pause کرده اید.)

4- اگر کلمه یا جمله ای را متوجه نشدید آنرا با علامت سه نقطه " ... " مشخص کنید و ادامه دهید.

*** در این مرحله نیازی به بازگشت و دوباره گوش دادن به آنچه متوجه نشده اید، نیست.

*** هرگز بیش از 3 بار به عقب برنگردید.

*** هرگز به ابتدای فایل برنگردید.

5- از نوشه های خود ع بگیرید و به معلّم خود ارسال کنید.

برای فایل صوتی آزمون روی این متن کلیک کنید.

برای فایل صوتی صوتی روی این متن کلیک کنید.

نمونه:


گام دوم: writing

برای شرح درخواست زیر یک نامه بنویسد:

you have recently moved to a different house. write a letter to an english-speaking friend.

in your letter

- explain why you have moved

- describe the new house

- invite your friend to come and visit

از نامه خود ع بگیرید و به معلّم خود ارسال کنید.


گام سوم: speaking

صدای خود را ضبط کنید. راجع به عناوین زیر به زبان انگلیسی صحبت کنید. هیچگونه محدودیتی ندارید. سعی کنید پاسخ شما، سؤال های مطرح شده را پوشش دهند.
 • خودتان را معرفی کنید.
 • از علاقه مندی های خود بگویید.
 • از خانواده تان بگویید.
 • فرزند چندم هستید؟
 • چه میوه ای را بیش تر دوست دارید؟
 • رنگ موردعلاقه شما چه رنگی است؟
 • این روزها مشغول چه کاری هستید؟
 • از سرگرمی های و علائق خود بگویید.
 • از چه طریقی با این دوره آموزشی آشنا شدید؟
این جمله ها را به انگلیسی بگویید:
 • وقتی به خانه رسیدم تارا رفته بود.
 • وقتی به خانه رسیدم تارا در حال آشپزی بود.
 • سال 2021 برای ششمین سال مشغول کار روی این پروژه خواهم بود.
 • من به اسپانیا سفر کرده ام.
 • رئیس فعلاً نیست، به مجارستان رفته.
فایل صوتی را به معلّم خود ارسال کنید.منبع : http://mirxad.blog.ir/post/تعیین-سطح
تعیین سطح

درخواست حذف اطلاعات

تعیین سطح شما در 3 بخش listening ،writing و speaking انجام می شود.

این سنجش از آزمون آیلتس اقتباس شده است و به زمانی کمتر از 60 دقیقه نیاز دارد. بهتر است در محیطی آرام و با تمرکز کافی انجام دهید.


گام اول: listening

بهتر است از ثانیه 0 شروع کنید و تا پایان secction 1 به هر میزان که توانایی و حوصله داشتید ادامه دهید. (انجام 60 ثانیه اول ضروری است)

روش انجام

1- فایل را اجرا کنید و تا جایی که احساس می کنید مطلب در ذهن شما می ماند گوش کنید و سپس pause کنید.

2- مطلبی که در حافظه شما بافی مانده است را یادداشت کنید.

3- در انتهای هر بار یادداشت یک اسلش " / " قرار دهید. (هر "/" نشانه جایی است که شما pause کرده اید.)

4- اگر کلمه یا جمله ای را متوجه نشدید آنرا با علامت سه نقطه " ... " مشخص کنید و ادامه دهید.

*** در این مرحله نیازی به بازگشت و دوباره گوش دادن به آنچه متوجه نشده اید، نیست.

*** هرگز بیش از 3 بار به عقب برنگردید.

*** هرگز به ابتدای فایل برنگردید.

5- از نوشه های خود ع بگیرید و به معلّم خود ارسال کنید.

برای فایل صوتی آزمون روی این متن کلیک کنید.

برای فایل صوتی صوتی روی این متن کلیک کنید.

نمونه:


گام دوم: writing

برای شرح درخواست زیر یک نامه بنویسد:

you have recently moved to a different house. write a letter to an english-speaking friend.

in your letter

- explain why you have moved

- describe the new house

- invite your friend to come and visit

از نامه خود ع بگیرید و به معلّم خود ارسال کنید.


گام سوم: speaking

صدای خود را ضبط کنید. راجع به عناوین زیر به زبان انگلیسی صحبت کنید. هیچگونه محدودیتی ندارید. سعی کنید پاسخ شما، سؤال های مطرح شده را پوشش دهند.
 • خودتان را معرفی کنید.
 • از علاقه مندی های خود بگویید.
 • از خانواده تان بگویید.
 • فرزند چندم هستید؟
 • چه میوه ای را بیش تر دوست دارید؟
 • رنگ موردعلاقه شما چه رنگی است؟
 • این روزها مشغول چه کاری هستید؟
 • از سرگرمی های و علائق خود بگویید.
 • از چه طریقی با این دوره آموزشی آشنا شدید؟
این جمله ها را به انگلیسی بگویید:
 • وقتی به خانه رسیدم تارا رفته بود.
 • وقتی به خانه رسیدم تارا در حال آشپزی بود.
 • سال 2021 برای ششمین سال مشغول کار روی این پروژه خواهم بود.
 • من به اسپانیا سفر کرده ام.
 • رئیس فعلاً نیست، به مجارستان رفته.
فایل صوتی را به معلّم خود ارسال کنید.منبع : http://mirxad.blog.ir/post/تعیین-سطح
آیا ارز دیجیتالی برای مقابله با اعتیاد به و الکل کارآمد است؟

درخواست حذف اطلاعات

بیش از 20 میلیون یی به الکل، یا هم زمان به هر دو معتاد هستند و در این درگیری خانه مان سوز دست و پا می زنند! اعتیاد به داروهای تجویزی یا به عبارتی آن دسته از داروهایی که استفاده ازآنها اعتیادآور است و برای افراد سالم وابستگی ایجاد می کنند، در سطحی هشدار دهنده در حال افزایش است.
اخیراً یک شرکت با استفاده از تکنولوژِی های نوین قصد دارد به این قشر از معتادین کمک کند. هِی وِر (hayver) در حال انتشار دوئیت کوین (duitcoin)، مدلی از ارز دیجیتالی و روشی مبتنی بر اپلیکیشن نظارت پایاپا و امکاناتی برای ارائه پاداش دیجیتالی است.
جان کوپن هاور یکی از مؤسسین این شرکت است و خود بعنوان یک پزشک با اعتیاد به الکل و مواد دست و پنجه نرم کرده است. او در یکی از گزارشات خود تجربیاتش را اینگونه بیان می کند: "به مدت پانزده سال دائماً برنامه های ترک اعتیاد را شروع می و پس از مدتی آن را کنار می گذاشتم و در این مدت کمتر مواقعی پیش می آمد که از اعتدال و هوشیاری طبیعی برخوردار باشم. در نهایت به خاطر کشمکش های شخصی خود با اعتیاد به الکل و آرامبخش، اقدام به مشارکت در تأسیس شرکت هِی وِر . من در جایگاه یک پزشک، منبع بسیاری از مقالات علمی در نشریات معتبر پزشکی در حوزه اعتدال عقلانی طولانی مدت هستم و به نتایجی حیرت آور و هشدار دهنده دست یافته ام؛ در یک بازه 5 ساله، حدود 78 درصد از پزشکان و دیگر متخصصین شانس دوری از اعتیاد به و الکل را دارند. این درحالی است که فقط 5 درصد از مردم عادی با این شانس مواجه اند."
در واقع افراد معمولی جامعه برای ترک و الکل شانسی ندارند. در روش مذکور، افراد مبتلا با احتمال کنترل روزانه ادرار به صورت شانسی مواجه هستند و این موضوع یکی از بازدارنده های روانی است که تأثیری مفید دارد. ما از این بخش با عنوان نظارت بر تعهد accountability monitoring یاد می کنیم.
شرکت هِی وِر با استفاده از اپلیکیشن و ارز دیجیتالی با روشی مضاعف و دوگانه به مقابله با اعتیاد می پردازد؛ بدین گونه که ابتدا از طریق کنترل شانسی، به نظارت تعهد معتادین می پردازد و سپس توسط ارز دیجیتالی و ارائه پاداش اقدام به ایجاد انگیزه در مبتلایان نموده و سعی می کند فرد در مسیر پایداری و اعتدال روانی باقی بماند.
همچنین اخیراً هِی وِر در اثنای انتشار نرم افزار خود این اعلامیه را صادر کرده است: در سال 2017، سازمان هِی وِر اپلیکیش بهبود هِی وِر (hayver recovery app) را به عنوان یک ابزار نظیر به نظیر برای نظارت مصرف الکل و منتشر ساخت. در حال حاضر، استفاده از این اپلیکیشن ماهانه کمتر از 50 دلار هزینه دارد و در چندین ای در حال استفاده است. هِی وِر معتقد است این اپلیکیشن با استفاده از روش های داده محور و مکانیزم های مرقون به صرفه، سخت کوشی های درمان به الکل و را بهبود خواهد بخشید. امروز هِی وِر در سطحی عمیق تر آمادگی خود را برای کمک به مشکلات جهانی اعتیاد اعلام می دارد و در حال انتشار نسخه ای از ارز دیجیتالی با عنوان دوئیت کوین است.
متن اصلی را در زبان انگلیسی به همراه کلمات کلیدی آن مطالعه کنید: can digital currency be used to fight drug and alcohol addiction
منبع : http://mirxad.blog.ir/post/آیا-ارز-دیجیتالی-برای-مقابله-با-اعتیاد-به-مواد-مخدر-و-الکل-کارآمد-است
آیا ارز دیجیتالی برای مقابله با اعتیاد به و الکل کارآمد است؟

درخواست حذف اطلاعات

بیش از 20 میلیون یی به الکل، یا هم زمان به هر دو معتاد هستند و در این درگیری خانه مان سوز دست و پا می زنند! اعتیاد به داروهای تجویزی یا به عبارتی آن دسته از داروهایی که استفاده ازآنها اعتیادآور است و برای افراد سالم وابستگی ایجاد می کنند، در سطحی هشدار دهنده در حال افزایش است.
اخیراً یک شرکت با استفاده از تکنولوژِی های نوین قصد دارد به این قشر از معتادین کمک کند. هِی وِر (hayver) در حال انتشار دوئیت کوین (duitcoin)، مدلی از ارز دیجیتالی و روشی مبتنی بر اپلیکیشن نظارت پایاپا و امکاناتی برای ارائه پاداش دیجیتالی است.
جان کوپن هاور یکی از مؤسسین این شرکت است و خود بعنوان یک پزشک با اعتیاد به الکل و مواد دست و پنجه نرم کرده است. او در یکی از گزارشات خود تجربیاتش را اینگونه بیان می کند: "به مدت پانزده سال دائماً برنامه های ترک اعتیاد را شروع می و پس از مدتی آن را کنار می گذاشتم و در این مدت کمتر مواقعی پیش می آمد که از اعتدال و هوشیاری طبیعی برخوردار باشم. در نهایت به خاطر کشمکش های شخصی خود با اعتیاد به الکل و آرامبخش، اقدام به مشارکت در تأسیس شرکت هِی وِر . من در جایگاه یک پزشک، منبع بسیاری از مقالات علمی در نشریات معتبر پزشکی در حوزه اعتدال عقلانی طولانی مدت هستم و به نتایجی حیرت آور و هشدار دهنده دست یافته ام؛ در یک بازه 5 ساله، حدود 78 درصد از پزشکان و دیگر متخصصین شانس دوری از اعتیاد به و الکل را دارند. این درحالی است که فقط 5 درصد از مردم عادی با این شانس مواجه اند."
در واقع افراد معمولی جامعه برای ترک و الکل شانسی ندارند. در روش مذکور، افراد مبتلا با احتمال کنترل روزانه ادرار به صورت شانسی مواجه هستند و این موضوع یکی از بازدارنده های روانی است که تأثیری مفید دارد. ما از این بخش با عنوان نظارت بر تعهد accountability monitoring یاد می کنیم.
شرکت هِی وِر با استفاده از اپلیکیشن و ارز دیجیتالی با روشی مضاعف و دوگانه به مقابله با اعتیاد می پردازد؛ بدین گونه که ابتدا از طریق کنترل شانسی، به نظارت تعهد معتادین می پردازد و سپس توسط ارز دیجیتالی و ارائه پاداش اقدام به ایجاد انگیزه در مبتلایان نموده و سعی می کند فرد در مسیر پایداری و اعتدال روانی باقی بماند.
همچنین اخیراً هِی وِر در اثنای انتشار نرم افزار خود این اعلامیه را صادر کرده است: در سال 2017، سازمان هِی وِر اپلیکیش بهبود هِی وِر (hayver recovery app) را به عنوان یک ابزار نظیر به نظیر برای نظارت مصرف الکل و منتشر ساخت. در حال حاضر، استفاده از این اپلیکیشن ماهانه کمتر از 50 دلار هزینه دارد و در چندین ای در حال استفاده است. هِی وِر معتقد است این اپلیکیشن با استفاده از روش های داده محور و مکانیزم های مرقون به صرفه، سخت کوشی های درمان به الکل و را بهبود خواهد بخشید. امروز هِی وِر در سطحی عمیق تر آمادگی خود را برای کمک به مشکلات جهانی اعتیاد اعلام می دارد و در حال انتشار نسخه ای از ارز دیجیتالی با عنوان دوئیت کوین است.
متن اصلی را در زبان انگلیسی به همراه کلمات کلیدی آن مطالعه کنید: can digital currency be used to fight drug and alcohol addiction
منبع : http://mirxad.blog.ir/post/آیا-ارز-دیجیتالی-برای-مقابله-با-اعتیاد-به-مواد-مخدر-و-الکل-کارآمد-است
آیا ارز دیجیتالی برای مقابله با اعتیاد به و الکل کارآمد است؟

درخواست حذف اطلاعات

بیش از 20 میلیون یی به الکل، یا هم زمان به هر دو معتاد هستند و در این درگیری خانه مان سوز دست و پا می زنند! اعتیاد به داروهای تجویزی یا به عبارتی آن دسته از داروهایی که استفاده ازآنها اعتیادآور است و برای افراد سالم وابستگی ایجاد می کنند، در سطحی هشدار دهنده در حال افزایش است.
اخیراً یک شرکت با استفاده از تکنولوژِی های نوین قصد دارد به این قشر از معتادین کمک کند. هِی وِر (hayver) در حال انتشار دوئیت کوین (duitcoin)، مدلی از ارز دیجیتالی و روشی مبتنی بر اپلیکیشن نظارت پایاپا و امکاناتی برای ارائه پاداش دیجیتالی است.
جان کوپن هاور یکی از مؤسسین این شرکت است و خود بعنوان یک پزشک با اعتیاد به الکل و مواد دست و پنجه نرم کرده است. او در یکی از گزارشات خود تجربیاتش را اینگونه بیان می کند: "به مدت پانزده سال دائماً برنامه های ترک اعتیاد را شروع می و پس از مدتی آن را کنار می گذاشتم و در این مدت کمتر مواقعی پیش می آمد که از اعتدال و هوشیاری طبیعی برخوردار باشم. در نهایت به خاطر کشمکش های شخصی خود با اعتیاد به الکل و آرامبخش، اقدام به مشارکت در تأسیس شرکت هِی وِر . من در جایگاه یک پزشک، منبع بسیاری از مقالات علمی در نشریات معتبر پزشکی در حوزه اعتدال عقلانی طولانی مدت هستم و به نتایجی حیرت آور و هشدار دهنده دست یافته ام؛ در یک بازه 5 ساله، حدود 78 درصد از پزشکان و دیگر متخصصین شانس دوری از اعتیاد به و الکل را دارند. این درحالی است که فقط 5 درصد از مردم عادی با این شانس مواجه اند."
در واقع افراد معمولی جامعه برای ترک و الکل شانسی ندارند. در روش مذکور، افراد مبتلا با احتمال کنترل روزانه ادرار به صورت شانسی مواجه هستند و این موضوع یکی از بازدارنده های روانی است که تأثیری مفید دارد. ما از این بخش با عنوان نظارت بر تعهد accountability monitoring یاد می کنیم.
شرکت هِی وِر با استفاده از اپلیکیشن و ارز دیجیتالی با روشی مضاعف و دوگانه به مقابله با اعتیاد می پردازد؛ بدین گونه که ابتدا از طریق کنترل شانسی، به نظارت تعهد معتادین می پردازد و سپس توسط ارز دیجیتالی و ارائه پاداش اقدام به ایجاد انگیزه در مبتلایان نموده و سعی می کند فرد در مسیر پایداری و اعتدال روانی باقی بماند.
همچنین اخیراً هِی وِر در اثنای انتشار نرم افزار خود این اعلامیه را صادر کرده است: در سال 2017، سازمان هِی وِر اپلیکیش بهبود هِی وِر (hayver recovery app) را به عنوان یک ابزار نظیر به نظیر برای نظارت مصرف الکل و منتشر ساخت. در حال حاضر، استفاده از این اپلیکیشن ماهانه کمتر از 50 دلار هزینه دارد و در چندین ای در حال استفاده است. هِی وِر معتقد است این اپلیکیشن با استفاده از روش های داده محور و مکانیزم های مرقون به صرفه، سخت کوشی های درمان به الکل و را بهبود خواهد بخشید. امروز هِی وِر در سطحی عمیق تر آمادگی خود را برای کمک به مشکلات جهانی اعتیاد اعلام می دارد و در حال انتشار نسخه ای از ارز دیجیتالی با عنوان دوئیت کوین است.
متن اصلی را در زبان انگلیسی به همراه کلمات کلیدی آن مطالعه کنید: can digital currency be used to fight drug and alcohol addiction
منبع : http://mirxad.blog.ir/post/آیا-ارز-دیجیتالی-برای-مقابله-با-اعتیاد-به-مواد-مخدر-و-الکل-کارآمد-است
آیا ارز دیجیتالی برای مقابله با اعتیاد به و الکل کارآمد است؟

درخواست حذف اطلاعات

بیش از 20 میلیون یی به الکل، یا هم زمان به هر دو معتاد هستند و در این درگیری خانه مان سوز دست و پا می زنند! اعتیاد به داروهای تجویزی یا به عبارتی آن دسته از داروهایی که استفاده ازآنها اعتیادآور است و برای افراد سالم وابستگی ایجاد می کنند، در سطحی هشدار دهنده در حال افزایش است.
اخیراً یک شرکت با استفاده از تکنولوژِی های نوین قصد دارد به این قشر از معتادین کمک کند. هِی وِر (hayver) در حال انتشار دوئیت کوین (duitcoin)، مدلی از ارز دیجیتالی و روشی مبتنی بر اپلیکیشن نظارت پایاپا و امکاناتی برای ارائه پاداش دیجیتالی است.
جان کوپن هاور یکی از مؤسسین این شرکت است و خود بعنوان یک پزشک با اعتیاد به الکل و مواد دست و پنجه نرم کرده است. او در یکی از گزارشات خود تجربیاتش را اینگونه بیان می کند: "به مدت پانزده سال دائماً برنامه های ترک اعتیاد را شروع می و پس از مدتی آن را کنار می گذاشتم و در این مدت کمتر مواقعی پیش می آمد که از اعتدال و هوشیاری طبیعی برخوردار باشم. در نهایت به خاطر کشمکش های شخصی خود با اعتیاد به الکل و آرامبخش، اقدام به مشارکت در تأسیس شرکت هِی وِر . من در جایگاه یک پزشک، منبع بسیاری از مقالات علمی در نشریات معتبر پزشکی در حوزه اعتدال عقلانی طولانی مدت هستم و به نتایجی حیرت آور و هشدار دهنده دست یافته ام؛ در یک بازه 5 ساله، حدود 78 درصد از پزشکان و دیگر متخصصین شانس دوری از اعتیاد به و الکل را دارند. این درحالی است که فقط 5 درصد از مردم عادی با این شانس مواجه اند."
در واقع افراد معمولی جامعه برای ترک و الکل شانسی ندارند. در روش مذکور، افراد مبتلا با احتمال کنترل روزانه ادرار به صورت شانسی مواجه هستند و این موضوع یکی از بازدارنده های روانی است که تأثیری مفید دارد. ما از این بخش با عنوان نظارت بر تعهد accountability monitoring یاد می کنیم.
شرکت هِی وِر با استفاده از اپلیکیشن و ارز دیجیتالی با روشی مضاعف و دوگانه به مقابله با اعتیاد می پردازد؛ بدین گونه که ابتدا از طریق کنترل شانسی، به نظارت تعهد معتادین می پردازد و سپس توسط ارز دیجیتالی و ارائه پاداش اقدام به ایجاد انگیزه در مبتلایان نموده و سعی می کند فرد در مسیر پایداری و اعتدال روانی باقی بماند.
همچنین اخیراً هِی وِر در اثنای انتشار نرم افزار خود این اعلامیه را صادر کرده است: در سال 2017، سازمان هِی وِر اپلیکیش بهبود هِی وِر (hayver recovery app) را به عنوان یک ابزار نظیر به نظیر برای نظارت مصرف الکل و منتشر ساخت. در حال حاضر، استفاده از این اپلیکیشن ماهانه کمتر از 50 دلار هزینه دارد و در چندین ای در حال استفاده است. هِی وِر معتقد است این اپلیکیشن با استفاده از روش های داده محور و مکانیزم های مرقون به صرفه، سخت کوشی های درمان به الکل و را بهبود خواهد بخشید. امروز هِی وِر در سطحی عمیق تر آمادگی خود را برای کمک به مشکلات جهانی اعتیاد اعلام می دارد و در حال انتشار نسخه ای از ارز دیجیتالی با عنوان دوئیت کوین است.
متن اصلی را در زبان انگلیسی به همراه کلمات کلیدی آن مطالعه کنید: can digital currency be used to fight drug and alcohol addiction
منبع : http://mirxad.blog.ir/post/آیا-ارز-دیجیتالی-برای-مقابله-با-اعتیاد-به-مواد-مخدر-و-الکل-کارآمد-است
تهران

درخواست حذف اطلاعات

برای دیدن ی کمدی با حضور آقای پرستویی به سینما رفتیم تا حال خوشی پیدا کنیم. متأسفم که بدحال، کج خلق و بازنده از سینما خارج شدیم. هر هنرمند، شمند و فرهیخته ای در کارنامه هنری و حرفه ای خود ممکن است مرنک اشتباهاتی شود؛ دعا می کنم پرویز عزیز این کار را جزو اشتباهات خود در نظر بگیرد و با گفتن "من اشتباهی بودم" مانند مرد هزار چهره کمی اندوه مخاطب را تسلی بخشد.
منبع : http://mirxad.blog.ir/post/لس-آنجلس-تهران
تهران

درخواست حذف اطلاعات

برای دیدن ی کمدی با حضور آقای پرستویی به سینما رفتیم تا حال خوشی پیدا کنیم. متأسفم که بدحال، کج خلق و بازنده از سینما خارج شدیم. هر هنرمند، شمند و فرهیخته ای در کارنامه هنری و حرفه ای خود ممکن است مرنک اشتباهاتی شود؛ دعا می کنم پرویز عزیز این کار را جزو اشتباهات خود در نظر بگیرد و با گفتن "من اشتباهی بودم" مانند مرد هزار چهره کمی اندوه مخاطب را تسلی بخشد.
منبع : http://mirxad.blog.ir/post/لس-آنجلس-تهران
تهران

درخواست حذف اطلاعات

برای دیدن ی کمدی با حضور آقای پرستویی به سینما رفتیم تا حال خوشی پیدا کنیم. متأسفم که بدحال، کج خلق و بازنده از سینما خارج شدیم. هر هنرمند، شمند و فرهیخته ای در کارنامه هنری و حرفه ای خود ممکن است مرنک اشتباهاتی شود؛ دعا می کنم پرویز عزیز این کار را جزو اشتباهات خود در نظر بگیرد و با گفتن "من اشتباهی بودم" مانند مرد هزار چهره کمی اندوه مخاطب را تسلی بخشد.
منبع : http://mirxad.blog.ir/post/لس-آنجلس-تهران
تهران

درخواست حذف اطلاعات

برای دیدن ی کمدی با حضور آقای پرستویی به سینما رفتیم تا حال خوشی پیدا کنیم. متأسفم که بدحال، کج خلق و بازنده از سینما خارج شدیم. هر هنرمند، شمند و فرهیخته ای در کارنامه هنری و حرفه ای خود ممکن است مرنک اشتباهاتی شود؛ دعا می کنم پرویز عزیز این کار را جزو اشتباهات خود در نظر بگیرد و با گفتن "من اشتباهی بودم" مانند مرد هزار چهره کمی اندوه مخاطب را تسلی بخشد.
منبع : http://mirxad.blog.ir/post/لس-آنجلس-تهران