بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

ایمان-توکل-استقامت

آخرین پست های وبلاگ ایمان-توکل-استقامت به صورت خودکار از بلاگ ایمان-توکل-استقامت دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.جناب آقای ظریف شما خارجه ی ایران ی هستید یا حاقظ منافع نامشروع دشمنان ایران ؟؟؟؟؟

درخواست حذف اطلاعات

بسمه تعالی

وقتی در ابتدای شکل گیری ت آقای آقای ظریف در جمع دانشجویان چنین گفت: می تواند با یک بمب هسته ای تمام سیستم های دفاعی ایران را از کار بیندازد.

چنین به نظر رسید چون جناب آقای ظریف قبل از پیروزی انقلاب ی به مهاجرت کرده و مدارک تحصیلی خود را طی سالهای طولانی زندگی در از های این کشور ب نموده ،قاعدتا مثل مردم تحت تاثیر تبلیغات وسیع شبکه های خبری و خصوصا سینمای هالیوود قرار گرفته و هژمونی و برتری خیالی را پذیرفته ، ولی با مرور مواضع و عملکرد جناب آقای ظریف در طول مذاکرات و خصوصا با برنامه ای که ایشان و جناب آقای صالحی در مجلس شورای ی برای متقاعد ساختن نمایندگان ملت در مجلس برای پذیرش اجرا نمودند و در بازی جدیدی که در مجلس برای تحمیل لوایح باقیمانده ی fatf در مجلس اجرا نمودند و در پایان با اذعان نمودن اینکه نه من و نه رئیس جمهور در خصوص موفقیت آمیز بودن این لایحه هیچ تضمینی نمی دهیم ولی با تصویب این لایحه بهانه را از دست می گیریم باید از آقای ظریف پرسید آیا شما در هر قضیه ای که ناراضی بود مأموریت دارید مجلس را قانع نمایید با تصویب لوایحی از ن یتی و کشورهای اروپایی جلوگیری کنید .

با این تفاسیر باید گفت جناب آقای ظریف با وجود امثال شما نه و نه سایر کشورهای اروپایی -که بسیاری از دوستان شما مدارک تحصیلی خود را از همان کشورها اخذ نموده اند -واقعاً نیازی به سفارت خانه در ایران ندارند چون شما و همفکرانتان در ت و مجلس می توانید دغدغه و نگرانیهای دشمنان انقلاب ی را به آسانی مرتفع سازید.

روزی دشمنان ایران خصوصاً و کشورهای اروپایی از توسعه توانمندی صلح آمیز هسته ای نگران می شوند پس باید برای رفع نگرانی دشمن زیر ساختهای هسته ای را نابود کرد ،قلب راکتور هسته ای اراک را با بتن پر کرد ،مرکز تحقیقات هسته ای فردو را تبدیل به موزه کرد و صدها دوربین برای نظارت دشمنان در مراکز هسته ای ایران کار گذاشت.

روزی دیگر دشمنان ایران برای در اختیار گرفتن قدرت مالی و پولی ایران از عدم تصویب لایحه fatf در ایران ناراضی هستند پس باید این خواست دشمنان را اجرایی نمود .

روزی دیگر دشمنان ایران از قدرت موشکی بازدارنده ایران در برابر زیاده خواهی دشمنان نگران هستند و شما و همفکرانتان دوباره در مجلس حاضر شده و....

روزی دیگر دشمنان ایران از ارتباط ایران با های بخش خصوصاً حزب الله لبنان دچار نگرانی می شوند و ادامه ارتباط با ایران را به قطع ارتباط ایران با حزب الله لبنان منوط می کنند و شما و همفکرانتان دوباره در مجلس حاضر شده و ....

روزی دیگر دشمنان ایران ی به بهانه حفظ های فردی از عدم به رسمیت گروه های فاسد همچون بازان دچار نگرانی هستند و شما و همفکرانتان ....

روزی دیگر و بهانه ای دیگر و حضور شما در مجلس ....

جناب آقای ظریف با این تفکر آیا شما خارجه ایران ی هستید و یا حافظ منافع نامشروع و اروپا.

والسلام
منبع : http://mir1357.blog.ir/1397/07/22/حافظ منافع دشمن
جناب آقای ظریف شما خارجه ی ایران ی هستید یا حاقظ منافع نامشروع دشمنان ایران ؟؟؟؟؟

درخواست حذف اطلاعات

بسمه تعالی

وقتی در ابتدای شکل گیری ت آقای آقای ظریف در جمع دانشجویان چنین گفت: می تواند با یک بمب هسته ای تمام سیستم های دفاعی ایران را از کار بیندازد.

چنین به نظر رسید چون جناب آقای ظریف قبل از پیروزی انقلاب ی به مهاجرت کرده و مدارک تحصیلی خود را طی سالهای طولانی زندگی در از های این کشور ب نموده ،قاعدتا مثل مردم تحت تاثیر تبلیغات وسیع شبکه های خبری و خصوصا سینمای هالیوود قرار گرفته و هژمونی و برتری خیالی را پذیرفته ، ولی با مرور مواضع و عملکرد جناب آقای ظریف در طول مذاکرات و خصوصا با برنامه ای که ایشان و جناب آقای صالحی در مجلس شورای ی برای متقاعد ساختن نمایندگان ملت در مجلس برای پذیرش اجرا نمودند و در بازی جدیدی که در مجلس برای تحمیل لوایح باقیمانده ی fatf در مجلس اجرا نمودند و در پایان با اذعان نمودن اینکه نه من و نه رئیس جمهور در خصوص موفقیت آمیز بودن این لایحه هیچ تضمینی نمی دهیم ولی با تصویب این لایحه بهانه را از دست می گیریم باید از آقای ظریف پرسید آیا شما در هر قضیه ای که ناراضی بود مأموریت دارید مجلس را قانع نمایید با تصویب لوایحی از ن یتی و کشورهای اروپایی جلوگیری کنید .

با این تفاسیر باید گفت جناب آقای ظریف با وجود امثال شما نه و نه سایر کشورهای اروپایی -که بسیاری از دوستان شما مدارک تحصیلی خود را از همان کشورها اخذ نموده اند -واقعاً نیازی به سفارت خانه در ایران ندارند چون شما و همفکرانتان در ت و مجلس می توانید دغدغه و نگرانیهای دشمنان انقلاب ی را به آسانی مرتفع سازید.

روزی دشمنان ایران خصوصاً و کشورهای اروپایی از توسعه توانمندی صلح آمیز هسته ای نگران می شوند پس باید برای رفع نگرانی دشمن زیر ساختهای هسته ای را نابود کرد ،قلب راکتور هسته ای اراک را با بتن پر کرد ،مرکز تحقیقات هسته ای فردو را تبدیل به موزه کرد و صدها دوربین برای نظارت دشمنان در مراکز هسته ای ایران کار گذاشت.

روزی دیگر دشمنان ایران برای در اختیار گرفتن قدرت مالی و پولی ایران از عدم تصویب لایحه fatf در ایران ناراضی هستند پس باید این خواست دشمنان را اجرایی نمود .

روزی دیگر دشمنان ایران از قدرت موشکی بازدارنده ایران در برابر زیاده خواهی دشمنان نگران هستند و شما و همفکرانتان دوباره در مجلس حاضر شده و....

روزی دیگر دشمنان ایران از ارتباط ایران با های بخش خصوصاً حزب الله لبنان دچار نگرانی می شوند و ادامه ارتباط با ایران را به قطع ارتباط ایران با حزب الله لبنان منوط می کنند و شما و همفکرانتان دوباره در مجلس حاضر شده و ....

روزی دیگر دشمنان ایران ی به بهانه حفظ های فردی از عدم به رسمیت گروه های فاسد همچون بازان دچار نگرانی هستند و شما و همفکرانتان ....

روزی دیگر و بهانه ای دیگر و حضور شما در مجلس ....

جناب آقای ظریف با این تفکر آیا شما خارجه ایران ی هستید و یا حافظ منافع نامشروع و اروپا.

والسلام
منبع : http://mir1357.blog.ir/1397/07/22/حافظ منافع دشمن
****آیا ت تدبیر و امید احیاگر و مجری خاموش قانون کاپیتولاسیون در خصوص کشورهای اروپایی در ایران است؟؟؟****

درخواست حذف اطلاعات

بسمه تعالی

کاپیتولاسیون تلفظ فرانسوی از واژه یcapitulationمی باشد. این واژه دارای معانی مختلفی از جمله تسلیم شدن، سازش ، گذشت ، تنظیم قرارداد یا مشخص عناوین و شرایط یک عهدنامه است و کاپیتولاسیون در حقیقت همان حق قضاوت کنسولی است که قضاوت نهایی راجع به اقدامات یک تبعه خارجی در کشور دیگررا بر عهده ی قوانین آن کشور نمی داند، بلکه بر عهده ی قوانین ت متبوع این فرد می باشد که این قرار داد استعماری در رژیم پهلوی در خصوص مستشاران یی در ایران اجرایی گردید که با اعتراض شدید معمار انقلاب ی حضرت (ره)روبرو گردید و در نهایت پس از پیروزی انقلاب ی در تاریخ 23 اردیبهشت 1358 این قرار داد استعماری ملغی گردید.

ولی متاسفانه پس از گذشت 40 سال از پیروزی از انقلاب ی -که ماحصل خون صدها هزار شهید و جانباز بوده-در چند سال گذشته با روی کار آمدن ت تدبیر و امید شاهدیم ت مستقر و خصوصا مجموعه یِ عریض و طویل وزارت خارجه در مقابل تمام بی حرمتی ها و خباثت های چشم آبی های اروپایی با سکوت،سازش و گذشت به نوعی مجری خاموش کاپیتولاسیون -به معنای سازش و تسلیم-در قبال کشورهای اروپایی گردیده است .

با مروری به وقایع چند سال گذشته و خصوصاً روزهای اخیر شاید بتواند گوشه هایی از این ماجرا ی تاسف بار را روشن نمود.

1-تلاش گسترده یِ ت تدبیر و امید و حامیان فکری این جریان برای بسط و توسعه روابط گسترده با رژیم خبیث انگلیس .

2-تلاش گسترده یِ ت تدبیر و امید و حامیان فکری این جریان برای بسط و توسعه روابط گسترده با رژیم فرانسه از جمله بستن قرار داد محرمانه با شرکت رنو فرانسه و شرکت بدنام نفتی توتال و قرار دادهای محرمانه دیگر که ماجرای قرار داد با شرکت بدنام توتال خود غِصه یِ پر غُصه ای است.

هر چند بر همگان واضح و مبرهن است که این دو کشور و سایر کشورهای اروپایی همچون آلمان در طول جنگ 8 ساله یِ تحمیلی از حامیان اصلی صدام بوده و با فروش تجهیزات پیشرفته یِ نظامی نقشی پر رنگی در به شهادت رساندن هزاران جوان این مرز و بوم را بازی نمودند و در حال حاضر هم این دو کشور از حامیان اصلی گروه های تروریستی خصوصاً منافقین بوده و هر ساله شاهد برگزاری ات این گروه های تروریستی در فرانسه و سایر کشورهای اروپایی هستیم.

با تمام این اوصاف این روزها شاهدیم کشورهای اروپایی با پی بردن به این حقیقت که تمردان ت تدبیر و امید برای ادامه یِ حیات خود در ایران امید فراوانی به ادامه روابط با کشورهای اروپایی داشته و دارند از هرگونه عمل خباثت آمیز بر علیه ملت و ت ایران ابایی ندارند که می توان در این خصوص به بازداشت دیپلمات ایران در آلمان و تحویل دیپلمات ایرانی به کشور بلژیک،ا اج دیپلمات ایرانی از فرانسه،برگزاری مهمانی مختلط در سفارت فرانسه با حضور دختران ایرانی و سکوت وزارت خارجه ،سخنان مداخله جویانه یِ مختلف روسای کشوری اروپایی در خصوص قدرت موشکی ایران و موارد متعدد دیگری و سکوت و انفعال وزارت خارجه همگی موید این مطلب است که وزارت خارجه بجای دفاع از اقتدار ایران ی با انفعال خود -در خصوص توهین ها و تحقیر های ممتد کشورهای اروپایی بر علیه ایران -مجری خاموش کاپیتولاسیون در خصوص کشورهای اروپایی گردیده است.

در اینجا باید به ت مردان ت تدبیر و امید و وزارت خارجه چنین گفت : اقتدار و عزت امروز ایران ی با ریخته شدن خون صدها هزار شهید و جانباز در سایه یِ تعالیم ناب محمدی و با تبعیت از حاصل گردیده و اگر شماها قادر به افزایش این اقتدار نیستید لااقل با ایستادگی و عدم پذیرش تحقیرهای ممتد اروپاییان به این اقتدار خدشه وارد ننمایید.

والسلام
منبع : http://mir1357.blog.ir/1397/07/25/مجری کاپیتولاسیون
****آیا ت تدبیر و امید احیاگر و مجری خاموش قانون کاپیتولاسیون در خصوص کشورهای اروپایی در ایران است؟؟؟****

درخواست حذف اطلاعات

بسمه تعالی

کاپیتولاسیون تلفظ فرانسوی از واژه یcapitulationمی باشد. این واژه دارای معانی مختلفی از جمله تسلیم شدن، سازش ، گذشت ، تنظیم قرارداد یا مشخص عناوین و شرایط یک عهدنامه است و کاپیتولاسیون در حقیقت همان حق قضاوت کنسولی است که قضاوت نهایی راجع به اقدامات یک تبعه خارجی در کشور دیگررا بر عهده ی قوانین آن کشور نمی داند، بلکه بر عهده ی قوانین ت متبوع این فرد می باشد که این قرار داد استعماری در رژیم پهلوی در خصوص مستشاران یی در ایران اجرایی گردید که با اعتراض شدید معمار انقلاب ی حضرت (ره)روبرو گردید و در نهایت پس از پیروزی انقلاب ی در تاریخ 23 اردیبهشت 1358 این قرار داد استعماری ملغی گردید.

ولی متاسفانه پس از گذشت 40 سال از پیروزی از انقلاب ی -که ماحصل خون صدها هزار شهید و جانباز بوده-در چند سال گذشته با روی کار آمدن ت تدبیر و امید شاهدیم ت مستقر و خصوصا مجموعه یِ عریض و طویل وزارت خارجه در مقابل تمام بی حرمتی ها و خباثت های چشم آبی های اروپایی با سکوت،سازش و گذشت به نوعی مجری خاموش کاپیتولاسیون -به معنای سازش و تسلیم-در قبال کشورهای اروپایی گردیده است .

با مروری به وقایع چند سال گذشته و خصوصاً روزهای اخیر شاید بتواند گوشه هایی از این ماجرا ی تاسف بار را روشن نمود.

1-تلاش گسترده یِ ت تدبیر و امید و حامیان فکری این جریان برای بسط و توسعه روابط گسترده با رژیم خبیث انگلیس .

2-تلاش گسترده یِ ت تدبیر و امید و حامیان فکری این جریان برای بسط و توسعه روابط گسترده با رژیم فرانسه از جمله بستن قرار داد محرمانه با شرکت رنو فرانسه و شرکت بدنام نفتی توتال و قرار دادهای محرمانه دیگر که ماجرای قرار داد با شرکت بدنام توتال خود غِصه یِ پر غُصه ای است.

هر چند بر همگان واضح و مبرهن است که این دو کشور و سایر کشورهای اروپایی همچون آلمان در طول جنگ 8 ساله یِ تحمیلی از حامیان اصلی صدام بوده و با فروش تجهیزات پیشرفته یِ نظامی نقشی پر رنگی در به شهادت رساندن هزاران جوان این مرز و بوم را بازی نمودند و در حال حاضر هم این دو کشور از حامیان اصلی گروه های تروریستی خصوصاً منافقین بوده و هر ساله شاهد برگزاری ات این گروه های تروریستی در فرانسه و سایر کشورهای اروپایی هستیم.

با تمام این اوصاف این روزها شاهدیم کشورهای اروپایی با پی بردن به این حقیقت که تمردان ت تدبیر و امید برای ادامه یِ حیات خود در ایران امید فراوانی به ادامه روابط با کشورهای اروپایی داشته و دارند از هرگونه عمل خباثت آمیز بر علیه ملت و ت ایران ابایی ندارند که می توان در این خصوص به بازداشت دیپلمات ایران در آلمان و تحویل دیپلمات ایرانی به کشور بلژیک،ا اج دیپلمات ایرانی از فرانسه،برگزاری مهمانی مختلط در سفارت فرانسه با حضور دختران ایرانی و سکوت وزارت خارجه ،سخنان مداخله جویانه یِ مختلف روسای کشوری اروپایی در خصوص قدرت موشکی ایران و موارد متعدد دیگری و سکوت و انفعال وزارت خارجه همگی موید این مطلب است که وزارت خارجه بجای دفاع از اقتدار ایران ی با انفعال خود -در خصوص توهین ها و تحقیر های ممتد کشورهای اروپایی بر علیه ایران -مجری خاموش کاپیتولاسیون در خصوص کشورهای اروپایی گردیده است.

در اینجا باید به ت مردان ت تدبیر و امید و وزارت خارجه چنین گفت : اقتدار و عزت امروز ایران ی با ریخته شدن خون صدها هزار شهید و جانباز در سایه یِ تعالیم ناب محمدی و با تبعیت از حاصل گردیده و اگر شماها قادر به افزایش این اقتدار نیستید لااقل با ایستادگی و عدم پذیرش تحقیرهای ممتد اروپاییان به این اقتدار خدشه وارد ننمایید.

والسلام
منبع : http://mir1357.blog.ir/1397/07/25/مجری کاپیتولاسیون
ترفندهای اصلاح طلبان برای در اختیار گرفتن قوه ی مجریه و مقننه و ادامه عمر خود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

درخواست حذف اطلاعات

بسمه تعالی

برای شناخت ترفندهای گروه های به اصطلاح اصلاح طلب در راستای ادامه ی عمر خود مجبور خواهیم بود چند سالی به عقب برگردیم .

سال 1392 همزمان با تبلیغات ریاست جمهوری گروه های به اصطلاح اصلاح طلب وارد کارزار انتخاباتی شده و همگی پشت سر آقای به خط شدند،خاتمی ،سید حسن ،ناطق نوری ،کارگزاران سازندگی و ... و کار بجایی رسید که دشمنان انقلاب ی هم وارد صحنه شده و با ت یب گسترده رقبای انتخاباتی آقای سعی نمودند در نتیجه انتخابات تاثیر داشته باشند و در این فضای مبهم و غبار آلود آقای با سوء استفاده از فشارهای دشمنان انقلاب ی که با دادن پالس هایی از سوی بعضی از نیروهای داخل نظام به دشمن و بخصوص سران فتنه 88 ایجاد شده بود وارد صحنه شده و با ترسیم آینده ای روشن و با دادن وعده های گوناگون از جمله برگرداندن عزت به ایران -هر چند به زعم باطل ایشان عزت ایران ی ماحصل تلاش امثال او نبوده بلکه عزت ایران ی ماحصل دین مبین ،مقاومت ملت سلحشور ایران در مقابل جبهه استکبار و تبعیت از ولایت و خون شهیدان حاصل شده-و رفع تحریمها ی ظالمانه دشمنان توانست آرای مردم را به سمت خود جذب نماید و ایشان پس از به دست گرفتن قوه ی مجریه چند سال تمام سعی و کوشش خود را بر رفع تحریمها و مذاکره با دشمنان انقلاب ی متمرکز نمود و با نزدیک شدن به پایان ت خود سعی نمود به هر صورت ممکن قرار دادی با دشمنان انقلاب ی منعقد نماید تا در انتخابات دور بعد با این دستاورد موهوم و خیالی بتواند دوباره سکان اجرایی کشور را در دست گیرد و لذا برای تحقق این خواسته در نهایت با نابودی زیر ساخت های هسته ای و قبول شروط دشمنان انقلاب ی و بدون گرفتن تضمین های لازم تحمیلی را به کشور تحمیل نمودند و هنوز ملت فراموش نکرده و صدای شخص را در گذر زمان می شنویم که چگونه و اطرافیانش برای فریب افکار عمومی وتحمیل چه دروغ هایی را به ملت تحمیل نمودند از قبیل تا را قبول نکنیم مشکل آب،اشتغال و... حل نمی شود و یا اگر را قبول کنیم هر روز اینقدر میلیون دلار سود به کشور سرازیر می شود و با غوغا سالاری رسانه ای چنان عرصه را بر دلسوزان تنگ نمودند که صدای هر مخالف را نه تنها در گلو خفه بلکه مخالفان این قرار داد استعماری را شریک صهیونیست ها قلمداد نمودند و با این ترفند در نهایت را به ایران ی تحمیل نمودند و متاسفانه آنچنان تبلیغات رسانه ای تمردان ،مردم را فریب داده بود که با کمال تاسف شاهد بودیم پس از پذیرفتن این ننگین نامه بخشی از مردم به خیابان ها ریخته و به شادمانی پرداختند به هر حال 4 سال از وقت طلایی کشور در مذاکرات طولانی سپری گردید و باز آزمونی دیگر .

انتخابات سال 1396 فرا رسید مردمی که 4 سال سرگرم شده بودند و ماحصل را با تمام وجود خود حس کرده بودند و تنها دستاورد برایشان تعطیلی کارخانه ها و رکود اقتصادی بیشتر شده بود دوباره در آزمون انتخابات 1396 قرار گرفته و تمردان ت مستقر که دیگر دروغهای ی شان برای مردم رنگی نداشت متوسل به دروغی دیگر شدند و به دروغ چنین وانمود د که ما با قبول سایه ی جنگ را از کشور دور کرده ایم و اگر ما در راس امور باقی نمانیم و اگر فلان ک د در انتخابات پیروز شود سایه ی جنگ بر کشور مستولی می شود و با ترساندن مردم از جنگ موهوم و خیالی و با بسیج امکانات تی و به خط استانداران،فرمانداران،بخشداران و دهیاران دوباره سکان مدیریت اجرایی کشور را در دست گرفتند و متاسفانه این روزها شاهد بودیم تی که 6 سال از وقت کشور را در امید بستن به دشمنان انقلاب ی - ،انگلیس،فرانسه،آلمان-برای زندگی بهتر و گشایش اقتصادی به هدر داده دست از این بازی با دشمنان انقلاب ی دست بر نمی دارد و باز به امید رفع تحریمها حاضر شده لایحه ننگین دیگری -fatf-را به کشور تحمیل نماید یعنی اگر با پذیرش زیر ساختهای هسته ای و اقتصادی کشور را به دشمنان تسلیم نمود دوباره در خیانتی دیگر زیر ساختارهای مالی کشور را به دشمنان تقدیم نمود .

با مروری کوتاه بر 6 سال زمامداری این جریان مشخص می شود این جریان ادامه عمر خود را بر 2 پایه استوار نموده .

ا-تطمیع : یعنی به مردم چنین القاء می کنند که اگر بدنبال زندگی بهتر و رفع تحریمها هستید باید به ما رای بدهید.

2-تهدید:یعنی به مردم چنین القاء می کنند که اگر بدنبال صلح هستید و می خواهید جنگ نشود باید به ما رای بدهید .

و لذا شاهد هستیم که چگونه ان این جریان واداده از آرمانهای انقلاب ی با استفاده از همین دو حربه تاکنون توانسته اند خواست های خود را به ایران تحمیل نمایند.

و در اینجا باید از این آقایان پرسید شماها برای باقی ماندن در قدرت تا چه زمانی می خواهید به دور تسلسل تهدید و تطمیع ادامه دهید و امیدواریم به فضل الهی در انتخابات های پیش رو خصوصا مجلس شورای ی ، مردم ایران ی با بصیرت مثال زدنی خود خط بطلانی بر تفکر جریان تهدید و تطمیع کشیده و دویاره قطار انقلاب ی را به ریل اصلی خود که همان ،ما می توانیم باز گردانده و تفکر ما نمی توانیم و نمی شود را به زباله دان تاریخ انقلاب ی بسپارند.

والسلام
منبع : http://mir1357.blog.ir/1397/07/20/ترفند دروغین اصلاح طلبان
جناب آقای ظریف شما خارجه ی ایران ی هستید یا حاقظ منافع نامشروع دشمنان ایران ؟؟؟؟؟

درخواست حذف اطلاعات

بسمه تعالی

وقتی در ابتدای شکل گیری ت آقای آقای ظریف در جمع دانشجویان چنین گفت: می تواند با یک بمب هسته ای تمام سیستم های دفاعی ایران را از کار بیندازد.

چنین به نظر رسید چون جناب آقای ظریف قبل از پیروزی انقلاب ی به مهاجرت کرده و مدارک تحصیلی خود را طی سالهای طولانی زندگی در از های این کشور ب نموده ،قاعدتا مثل مردم تحت تاثیر تبلیغات وسیع شبکه های خبری و خصوصا سینمای هالیوود قرار گرفته و هژمونی و برتری خیالی را پذیرفته ، ولی با مرور مواضع و عملکرد جناب آقای ظریف در طول مذاکرات و خصوصا با برنامه ای که ایشان و جناب آقای صالحی در مجلس شورای ی برای متقاعد ساختن نمایندگان ملت در مجلس برای پذیرش اجرا نمودند و در بازی جدیدی که در مجلس برای تحمیل لوایح باقیمانده ی fatf در مجلس اجرا نمودند و در پایان با اذعان نمودن اینکه نه من و نه رئیس جمهور در خصوص موفقیت آمیز بودن این لایحه هیچ تضمینی نمی دهیم ولی با تصویب این لایحه بهانه را از دست می گیریم باید از آقای ظریف پرسید آیا شما در هر قضیه ای که ناراضی بود مأموریت دارید مجلس را قانع نمایید با تصویب لوایحی از ن یتی و کشورهای اروپایی جلوگیری کنید .

با این تفاسیر باید گفت جناب آقای ظریف با وجود امثال شما نه و نه سایر کشورهای اروپایی -که بسیاری از دوستان شما مدارک تحصیلی خود را از همان کشورها اخذ نموده اند -واقعاً نیازی به سفارت خانه در ایران ندارند چون شما و همفکرانتان در ت و مجلس می توانید دغدغه و نگرانیهای دشمنان انقلاب ی را به آسانی مرتفع سازید.

روزی دشمنان ایران خصوصاً و کشورهای اروپایی از توسعه توانمندی صلح آمیز هسته ای نگران می شوند پس باید برای رفع نگرانی دشمن زیر ساختهای هسته ای را نابود کرد ،قلب راکتور هسته ای اراک را با بتن پر کرد ،مرکز تحقیقات هسته ای فردو را تبدیل به موزه کرد و صدها دوربین برای نظارت دشمنان در مراکز هسته ای ایران کار گذاشت.

روزی دیگر دشمنان ایران برای در اختیار گرفتن قدرت مالی و پولی ایران از عدم تصویب لایحه fatf در ایران ناراضی هستند پس باید این خواست دشمنان را اجرایی نمود .

روزی دیگر دشمنان ایران از قدرت موشکی بازدارنده در برابر زیاده خواهی دشمنان نگران هستند و شما و همفکرانتان ....

روزی دیگر دشمنان ایران ی به بهانه حفظ های فردی از عدم به رسمیت گروه های فاسد همچون بازان دچار نگرانی هستند و شما و همفکرانتان ....

روزی دیگر و بهانه ای دیگر و حضور شما در مجلس ....

جناب آقای ظریف با این تفکر آیا شما خارجه ایران ی هستید و یا حافظ منافع نامشروع و اروپا.

والسلام
منبع : http://mir1357.blog.ir/1397/07/22/حافظ منافع دشمن
ترفندهای اصلاح طلبان برای در اختیار گرفتن قوه ی مجریه و مقننه و ادامه عمر خود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

درخواست حذف اطلاعات

بسمه تعالی

برای واکاوی مختصر ترفندهای گروه های به اصطلاح اصلاح طلب برای ادامه عمر خود مجبور خواهیم بود چند سالی به عقب برگردیم .

سال 1392 همزمان با تبلیغات ریاست جمهوری گروه های به اصطلاح اصلاح طلب وارد کارزار انتخاباتی شده و همگی پشت سر آقای به خط شدند،خاتمی ،سید حسن ،ناطق نوری ،کارگزاران سازندگی و ... و کار بجایی رسید که دشمنان انقلاب ی هم وارد صحنه شده و با ت یب گسترده رقبای انتخاباتی آقای سعی نمودند در نتیجه انتخابات تاثیر داشته باشند و در این فضای مبهم و غبار آلود آقای با سوء استفاده از فشارهای دشمنان انقلاب ی که با دادن پالس هایی از سوی بعضی از نیروهای داخل نظام به دشمن و بخصوص سران فتنه 88 ایجاد شده بود وارد صحنه شده و با ترسیم آینده ای روشن و با دادن وعده های گوناگون از جمله برگرداندن عزت به ایران -هر چند به زعم باطل ایشان عزت ایران ی ماحصل تلاش امثال او نبوده بلکه عزت ایران ی ماحصل دین مبین ،مقاومت ملت سلحشور ایران در مقابل جبهه استکبار و تبعیت از ولایت و خون شهیدان حاصل شده-و رفع تحریمها ی ظالمانه دشمنان توانست آرای مردم را به سمت خود جذب نماید و ایشان پس از به دست گرفتن قوه ی مجریه چند سال تمام سعی و کوشش خود را بر رفع تحریمها و مذاکره با دشمنان انقلاب ی متمرکز نمود و با نزدیک شدن به پایان ت خود سعی نمود به هر صورت ممکن قرار دادی با دشمنان انقلاب ی منعقد نماید تا در انتخابات دور بعد با این دستاورد موهوم و خیالی بتواند دوباره سکان اجرایی کشور را در دست گیرد و لذا برای تحقق این خواسته در نهایت با نابودی زیر ساخت های هسته ای و قبول شروط دشمنان انقلاب ی و بدون گرفتن تضمین های لازم تحمیلی را به کشور تحمیل نمودند و هنوز ملت فراموش نکرده و صدای شخص را در گذر زمان می شنویم که چگونه و اطرافیانش برای فریب افکار عمومی وتحمیل چه دروغ هایی را به ملت تحمیل نمودند از قبیل تا را قبول نکنیم مشکل آب،اشتغال و... حل نمی شود و یا اگر را قبول کنیم هر روز اینقدر میلیون دلار سود به کشور سرازیر می شود و با غوغا سالاری رسانه ای چنان عرصه را بر دلسوزان تنگ نمودند که صدای هر مخالف را نه تنها در گلو خفه بلکه مخالفان این قرار داد استعماری را شریک صهیونیست ها قلمداد نمودند و با این ترفند در نهایت را به ایران ی تحمیل نمودند و متاسفانه آنچنان تبلیغات رسانه ای تمردان ،مردم را فریب داده بود که با کمال تاسف شاهد بودیم پس از پذیرفتن این ننگین نامه بخشی از مردم به خیابان ها ریخته و به شادمانی پرداختند به هر حال 4 سال از وقت طلایی کشور در مذاکرات طولانی سپری گردید و باز آزمونی دیگر .

انتخابات سال 1396 فرا رسید مردمی که 4 سال سرگرم شده بودند و ماحصل را با تمام وجود خود حس کرده بودند و تنها دستاورد برایشان تعطیلی کارخانه ها و رکود اقتصادی بیشتر شده بود دوباره در آزمون انتخابات 1396 قرار گرفته و تمردان ت مستقر که دیگر دروغهای ی شان برای مردم رنگی نداشت متوسل به دروغی دیگر شدند و به دروغ چنین وانمود د که ما با قبول سایه ی جنگ را از کشور دور کرده ایم و اگر ما در راس امور باقی نمانیم و اگر فلان ک د در انتخابات پیروز شود سایه ی جنگ بر کشور مستولی می شود و با ترساندن مردم از جنگ موهوم و خیالی و با بسیج امکانات تی و به خط استانداران،فرمانداران،بخشداران و دهیاران دوباره سکان مدیریت اجرایی کشور را در دست گرفتند و متاسفانه این روزها شاهد بودیم تی که 6 سال از وقت کشور را در امید بستن به دشمنان انقلاب ی - ،انگلیس،فرانسه،آلمان-برای زندگی بهتر و گشایش اقتصادی به هدر داده دست از این بازی با دشمنان انقلاب ی دست بر نمی دارد و باز به امید رفع تحریمها حاضر شده لایحه ننگین دیگری -fatf-را به کشور تحمیل نماید یعنی اگر با پذیرش زیر ساختهای هسته ای و اقتصادی کشور را به دشمنان تسلیم نمود دوباره در خیانتی دیگر زیر ساختارهای مالی کشور را به دشمنان تقدیم نمود .

با مروری کوتاه بر 6 سال زمامداری این جریان مشخص می شود این جریان ادامه عمر خود را بر 2 پایه استوار نموده .

ا-تطمیع : یعنی به مردم چنین القاء می کنند که اگر بدنبال زندگی بهتر و رفع تحریمها هستید باید به ما رای بدهید.

2-تهدید:یعنی به مردم چنین القاء می کنند که اگر بدنبال صلح هستید و می خواهید جنگ نشود باید به ما رای بدهید .

و لذا شاهد هستیم که چگونه ان این جریان واداده از آرمانهای انقلاب ی با استفاده از همین دو حربه تاکنون توانسته اند خواست های خود را به ایران تحمیل نمایند.

و در اینجا باید از این آقایان پرسید شماها برای باقی ماندن در قدرت تا چه زمانی می خواهید به دور تسلسل تهدید و تطمیع ادامه دهید و امیدواریم به فضل الهی در انتخابات های پیش رو خصوصا مجلس شورای ی ، مردم ایران ی با بصیرت مثال زدنی خود خط بطلانی بر تفکر جریان تهدید و تطمیع کشیده و دویاره قطار انقلاب ی را به ریل اصلی خود که همان ،ما می توانیم باز گردانده و تفکر ما نمی توانیم و نمی شود را به زباله دان تاریخ انقلاب ی بسپارند.

والسلام
منبع : http://mir1357.blog.ir/1397/07/20/ترفند دروغین اصلاح طلبان
بَزَک کنندگان و تحمیل کنندگان چرا بر روی آوارهای غمِ ملت بدنبال مطامع پست و حقیر خود و فریب افکار عمومی هستند؟؟!!(سخن نویسنده)

درخواست حذف اطلاعات

بسمه تعالی

با نگاهی به صفحه اول روزی نامه های به اصطلاح اصلاح طلب به خوبی مشخص می شود این طیف که نقش عمده ای در فریب افکار عمومی و زمینه سازی برای تحمیل به داشتند از هر فزصتی برای نمک پاشیدن بر روی آلام ملت ایران استفاده می نمایند و به جای آنکه در مصیبت ها مرهمی بر آلام ملت باشند با خباثت خود به درد و آلام ملت می افزایند.

هنوز ملت ایران فراموش نکرده اند که این طیف غرب باور و ذلت پذیر در هنگامه ای که دشمنان انقلاب ی در مذاکرات نافرجام برای تسلیم و نابودی زیر ساخت های هسته ای فشارهای خود را دوچندان کرده بودند این جریان غرب باور و ذلت پذیر با انواع توهین ها صدای هر منتقد و مخالفی در خصوص اثرات زیان بار تحمیلی را با انواع توهین ها در گلو خفه می نمودند و ملت ایران بیاد دارند این جریان خود فروخته چگونه در تیترهای روزی نامه های خود همسو با دشمنان انقلاب ی از ثمرات خیالی ِ یی و صهیونیستی داد سخن سر داده و از محاسن نداشته ی سخن می گفتند.

و حال پس از چند سال که دشمنان انقلاب ی با همراهی و کمک این جریان غرب باور ، را به ایران تحمیل نموده و بخش عمده ای از توانمندیهای هسته ای ایران ی را نابود ساخته اند و تنها دستاورد برای ایران ی به گفته آقای سیف ریاست بانک مرکزی در ت آقای تنها «هیچ» بوده ولی این جریان ذلت پذیر بجای پاسخگویی از نقش ویژه یِ خود در فریب افکار عمومی و تحمیل و عملی نشدن وعده های دروغین کدخدا و همراهی ت های غربی با کدخدای مورد ادعای رئیس جمهور و پوزش از ملت ایران در خصوص مشارکت در تحمیل به ایران ی تنها هنرشان در چند سال گذشته این بوده که در هر مصیبتی که به ملت وارد می شود از قبیل آتش سوزی ،سیل،ز له ،سقوط هواپیما و ... به جای طرح سوال از مدیران بی کفایت وابسته به جریان خود در ت با بیان توهمات خود ساخته ی خود را مورد سوال و بازخواست قرار می دهند .

در پایان باید چنین گفت :بیان و تکرار این مطالب و موضع گیری های کذب از سوی رو مه های حامی ت این شائبه را در ذهن هر انسان منصفی ایجاد می کند که این رو مه ها بسان جاسوسان هسته ای ،اقتصادی،محیط زیست و ... خواسته و یا ناخواسته نقش جاسوسان فرهنگی را در کشور بازی می کنند .

والسلام
منبع : http://mir1357.blog.ir/1396/12/01/روزنامه های حامی دولت
تحلیل احمقانه(یادداشت روز)(برگرفته از رو مه کیهان)

درخواست حذف اطلاعات

تحلیل احمقانه!(یادداشت روز)

۱- نا آرامی های دو شنبه شب تهران در خیابان پاسداران که شهادت ۵تن از نیروهای انتظامی و و مجروح شدن تعداد زیادی از مردم را در پی داشت و با ت یب خانه ها، خودروها و مغازه ها، زیرگرفتن وحشیانه مردم با اتوبوس، حمله با قمه و شمشیر و چاقو به رهگذران و دهها نمونه دیگر از وحشیگری همراه بود را نمی توان در بستر اعتراض جماعتی که تحت پوشش دراویش به میدان آمده و جنایت آفریده بودند تعریف کرد. این برداشت نه فقط ساده لوحانه، که بسیار احمقانه است اگر چه بعید نیست که دامن زدن به این برداشت احمقانه برای رد گم نیز باشد. جنایاتی که این گروه در پوشش دراویش مرتکب شده اند فقط با جنایات وحشیانه قابل مقایسه است و کمترین تردیدی باقی نمی گذارد که بخشی از تفاله های هستند که این بار از آستین یکی از فرقه های به شدت بدنام دراویش بیرون کشیده شده اند. گفتنی است بعد از شروع غائله خیابان پاسداران، بسیاری از فریب خوردگان این فرقه همراه با برخی دیگر از فرقه های دراویش ضمن برائت از تفاله های ی فرقه یاد شده و -یا به اصطلاح قطب- بیگانه پرست و بدسابقه آن، خواستار برخورد قاطع نظام با آنان و معرفی هویت ی آنها به مردم شده اند. روابط پنهان و آشکار ان درویش های گنابادی با مقامات و بهائیان داستان پنهانی نیست، به عنوان نمونه -و فقط نمونه- می توان به تصاویر منتشر شده از نشست مشترک مصطفی آزمایش یکی از ان فرقه گنابادی با دیان علایی بهائیان حیفای و یا تصویری از ملاقات وی با رضا پهلوی در اشاره کرد. آزمایش انکار نمی کند که به نمایندگی از سوی قطب دراویش گنابادی و برای تبادل نظر! در این نشست ها شرکت کرده بود که تصاویر آن در کیهان امروز چاپ شده است.
۲- ماجرا به بهانه یکی از همین قماش که به جرم سرقت و با شکایت شاکی خصوصی بازداشت شده بود آغاز شد و دهها تن از مزدوران ی با آمادگی قبلی و حمل پنهانی سلاح گرم و در حالی که سلاح سرد خود نظیر قمه، شمشیر، چاقو، شیلنگ های میخ کوبی شده و... را آشکارا حمل می د به کلانتری محل بازداشت همپالکی خود مراجعه می کنند و یکی از آنها با گستاخی به افسر نیروی انتظامی که برای دعوت آنان به آرامش آمده بود می گوید فقط نیم ساعت فرصت دارید تا برادر ما - بازداشت شده- را بدون شرط و شروط آزاد کنید! و...
شرح این ماجرا و دنباله وحشی گری تفاله های در گزارش امروز کیهان آمده است که به تکرار آن نیازی نیست. اما، آنچه تاسف آور بوده و غیرت هر مسلمان ایرانی را جریحه دار می کند لحن آمرانه این تفاله با نیروهای نظامی و انتظامی کشوری است که انبوه ی ها و سایر تکفیری های مورد حمایت مستقیم ، ، انگلیس، فرانسه و شیوخ عرب منطقه را قلع و قمع کرده و پوزه کثیف قدرت های بزرگ جهانی حامی آنان را به خاک مالیده است. ملت و کشوری با این ویژگی و اقتدار مثال زدنی چگونه می تواند رجز خوانی یک جرثومه دست چندم تکفیری ها را تحمل کند؟!... گفتنی است بر اساس ی که منتشر شده است، همین پهلوان پنبه بعد از دستگیری ، ناگهان به موش آب کشیده تبدیل می شود! موضوع این وجیزه اما، نکته دیگری است. بخوانید!
۳- بیشترین گلایه مردم که در گفت و گو با خبرنگاران، از جمله خبرنگاران صدا و سیما مطرح کرده اند اعتراض شدید آنان به تساهل و خودداری غیر قابل توجیه نظام در برخورد با این جرثومه های فساد و تفاله های جنایتکار است که بدون کمترین تردید، اعتراضی بجا و صد البته قابل پیگیری نیز هست. چرا باید به این مزدوران اجازه می دادند که ساعت ها با خیال راحت و اطمینان از انفعال نیروهای حاضر در صحنه به جنایات وحشیانه خود ادامه دهند؟! دست کم ۵ نفر از نیروهای انتظامی و بسیج را به شهادت برسانند، دهها تن از مردم کوچه و خیابان را به سختی مجروح کنند، با اتوبوس و سپس با یک دستگاه خودروی سواری به میان جمعیت رفته و آنان را با قساوت تمام زیر بگیرند، به زور وارد خانه های مردم شده و از پشت بام خانه ها بر سر مردم سنگ، آجر و آتش بریزند، ماشین ها و مغازه ها و خانه های ملت را ویران کنند، با قمه و شمشیر و چاقو و کوکتل مولوتف و بمب دست ساز به جان مردم بیفتند و...؟! در فاصله این چند ساعت نیروهای نظامی و انتظامی که باید در این مواقع به حمایت از مردم وارد صحنه شده و تفاله های « - درویش» را سر جای خود بنشانند کجا بوده اند؟! و چرا با وجود حضور در صحنه از برخورد قاطع و پشیمان کننده با این جرثومه های تباهی خودداری کرده اند؟!
پلیس می گوید تا چند ساعت بعد از شروع واقعه و اقدامات جنایت بار - درویش ها به ما اجازه برخورد نداده بودند! چه ی اجازه نداده بود؟ فرمانده نیروی انتظامی؟! پاسخ منفی است، مقامات بالاتر اجازه نداده بودند! چرا؟!
۴- در این ماجرا نقش که رصد اقدامات خائنانه و پیشگیری از خیانت آنها وظیفه ذاتی و قانونی آن است دیده نمی شود و معلوم نیست که چرا از تصمیم درویش - ی ها برای اغت بی خبر بوده است و چنانچه خبر داشته، چرا قبل از وقوع ماجرا در پی پیشگیری از آن بر نیامده است؟!
پرسنل بارها نشان داده اند که همواره در نقش سربازان گمنام زمان (عج) و با هوشیاری و دقت مثال زدنی پای کار بوده و به یقین هنوز هم هستند ولی جای گلایه از مدیریت این وزارتخانه است که پیش از این هم نمونه هایی داشته است. به عنوان نمونه، کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرده بود که حداقل ۱۰۰ مدیر دو تابعیتی در میان مسئولان حضور دارند ولی محترم تاکید کرد که هیچ مدیر دو تابعیتی نداریم و حال آنکه می دانیم پرسنل خدوم با نظر موافق نبوده اند.
گفتنی است یکی از این دو تابعیتی ها چند روز بعد با سرقت ۱۰۰ میلیارد تومان از بیت المال به کانادا گریخت. و در جریان بازداشت جاسوسان موشکی اخیر هم معلوم شد که دست کم دو تن از آنان دارای تابعیت دوگانه و سه گانه هستند. آیا محترم در ماجرای اخیر نیز تعلل نکرده است؟!
۵- روز ۲۴ بهمن ماه - یعنی ۶ روز قبل - آقای رئیس جمهور در نشست مشترک ان و استانداران با رؤسای سازمان های اقتصادی می گوید:
« از روز اول به پلیس دستور دادیم بدون اسلحه وارد صحنه شود»! و بعد با افتخار می فرمایند: «در تماس تلفنی که با یکی از مقامات فرانسوی داشتم، وقتی که گفتم پلیس بدون اسلحه حضور دارد، تعجب کرد که چرا این موضوع اعلام نمی شود و پلیس بدون اسلحه به خیابان آمد و آرامش را برقرار کرد»!
باید به جناب گفت؛ در کجای دنیا برای مقابله با آشوبگران و م ان به جان و مال مردم، پلیس را بدون اسلحه به میدان می فرستند؟! آیا تصور نمی کنید اگر توماس جفرسون -از واضعان دموکراسی - سر از خاک بیرون می کرد، به جنابعالی پرخاش کرده و می گفت؛ این روش که شما دنبال می کنید آنارشیسم است، نه دموکراسی! و با عرض پوزش باید از رئیس جمهور محترم پرسید چرا نسخه بدون اسلحه را در حفاظت از خود به کار نمی گیرید؟! و خلع سلاح را از تیم حفاظت خود شروع نمی فرمائید؟! البته آن مقام فرانسوی حق دارد از اینکه پلیس را در مقابل تروریست های مورد حمایت غرب و از جمله فرانسه بی اسلحه به میدان فرستاده اید حیرت زده شود! و خوشحالی خود را در پوشش تعجب ابراز دارد!
۶- ی از نشست رحیمی، رئیس پلیس محترم تهران با چند تن از دراویش ی آشوبگر منتشر شده است که در آن، درویش ی تهدید کننده پلیس به آزاد نیم ساعته بازداشتی نیز حضور دارد! و رحیمی را در حال مذاکره با آنان نشان می دهد!! ایشان به توصیه کدام مسئول با آنان به گفت و گو نشسته است؟! و آیا نشست و مذاکره با ی که پلیس را به نیم ساعته بازداشت شده تهدید کرده و برای نظام خط و نشان کشیده است در شأن پلیس است؟! ظاهرا رحیمی بعداً متوجه شده که چه ی در مذاکره مورد اشاره حضور داشته است و به همین علت و کلیپ یاد شده در فاصله کوتاهی پس از انتشار از سایت باشگاه خبرنگاران جوان حذف گردیده است. این اقدام نشان می دهد رحیمی از هویت آن شخص بی خبر بوده است که در این ح باید دید چه انی ورود او را به نشست مزبور توصیه کرده اند؟!
پلیس در جریان اغت ات چند هفته گذشته نشان داده است که وقتی پای منافع ملی و حفظ جان و مال و نوامیس مردم در میان باشد، اهل مماشات با م ان و آشوبگران اجاره شده از سوی دشمنان نیست و از این روی رحیمی که سابقه ای درخشان در برخورد با اغت گران دارد و نشان داده است که بعد از دعوت آنان به آرامش و تفکیک فریب خوردگان از عوامل اجیر شده دشمن اهل قاطعیت است باید ماجرای مورد اشاره را به دقت بررسی کرده و چنانچه عمدی از سوی برخی در میان بوده است از پیگیری ماجرا دریغ نکند.
۷- این واقعیت نیز گفتنی است که اقدام تروریستی تفاله های را نمی توان با حماسه تماشایی مردم در ۲۲ بهمن و حضور دهها میلیونی آنان که به مراتب، عظیم تر و پر شمار تر از سال های قبل بود بی ارتباط دانست. شروع ماجرا نیز به وضوح نشان می دهد که بازداشت شده فقط یک بهانه بوده است و درویش - ها از قبل برای آشوب و اغت با هدف بی ثبات نشان دادن ایران ی و انتقام از حضور حماسی مردم در ۲۲ بهمن مأموریت یافته بودند.

حسین شریعتمداریمنبع : http://mir1357.blog.ir/1396/12/02/تحلیل احمقانه
واکنش تأسف بار رئیس جمهور ، رحمانی فضلی کشور و محمد جواد فتحی مجلس از لیست امید در قبال شهادت 5 دلیر مرد ایران ی توسط

درخواست حذف اطلاعات

بسمه تعالی

حسین شمسیان در کانال تلگرامی خود نوشت: بسیار مهم:گزارش پزشکی قانونی می گوید به صورت و شهیدمحمدحسین بیش از 50 ساچمه شلیک شده بود و در پهلو و پشت و شکم او آثار دهها زخم چاقو وجود داشته که اینها به شهادت منجر شده است. این جنایت در شهر تهران اتفاق افتاد،در حالیکه حتی یک درویش کشته نشد. کشور ( امروز) : «رسانه های خارجی و... موضوع را به گونه ای مطرح د که منتسب بشود به جریان دراویش در کشور، ما جریان دراویش در کشور را جریان عاقلانه، منطقی و معتدل میدانیم»! محمدجواد فتحی لیست امید در مجلس: «آن چه در پخش شده از درویش گنابادی (راننده اتوبوس)بر تخت بیمارستان مشاهده می شود، حکایت از ضرب و جرح شدید او می کند که اگر توسط ضابطین صورت گرفته باشد، دادستان محترم باید نسبت به تعقیب مأمورین متخلف اقدام کند و اگر توسط مردم عصبانی تحقق یافته باشد باید مأمورینی که قدرت ممانعت داشتند و اقدام ن د مورد بازخواست قرار گیرند»! (امروز):« با احترام به همه عقاید و افکار و پذیرش تنوع فکری و فرهنگی، رفتارهای خشونت آمیز از طرف هر گروهی به شدت محکوم است»! اما علی علیه السلام در خطبه 27 نهج البلاغه،چنین موجوداتی را اینگونه توصیف می فرمایند: «به خدا سوگند، مردمی که در خانه‏ هاشان نشینند تا دشمن به سراغشان آید، قطعاً ذلیل و خوار شوند ... به من خبر رسیده که بعضی از لشکریان دشمن بر ن مسلمان و دیگر نی که در پناه ت ند، هجوم برده و خلخال و دستبند و گردن بند و گوشواره آنان را به یغما برده‏ اند، و هیچ مردی یاور و م ع آنها نبوده جز ناله و ماس آنان به دشمن. آنگاه غارتگران باد به غبغب افکنده و بی‏ آنکه کشته و مجروحی بر جای گذارند، باز گشته‏ اند! فریاد از این سستی ! براستی مُردن به از این ماندن! ای شگفتا و شگفتا! به خدا سوگند، همدستی و همداستانی لشکر معاویه بر باطلشان، و ج و ناهماهنگی شمایان از حقّتان، دل را می‏میرانَد و لشکر اندوه را بر آدمی چیره می‏سازد. رویتان سیاه باد و اندوهتان پایدار که آماج تیرهای بلایید ، از هر سو مورد تاخت و تازید، امّا به پا نمی‏خیزید. بر شما حمله و هجوم آرند و امو ان را به غارت برند، و شما دست بسته نشسته‏ اید و دفاع نمی‏کنید! ...ای مرد نمایانی که از مردانگی دورید، و ای کودک فکران و حجله شان! دوست می‏داشتم اصلًا شما را نمی‏دیدم و نمی‏شناختم! ...خدا مرگتان دهد که دلم را خون کردید، و ‏ ام را از خشم آکندید، و جرعه‏ های غم را یک ی پس از دیگری به کامم ریختید، و با نافرمانی و کار شکنی‏تان شه ‏ام را تباه کردید! تا آنجا که قریش گفت: پسر ابو طالب دلیر مرد است امّا از دانش نبرد بهره ندارد! خدا پدرشان را بیامرزد؛ آیا ی از من جن رتر و در جبهه پرسابقه ‏تر هست؟! من هنوز بیست سال نداشتم که پای در جبهه گذاشتم تا امروز که شصت سال را پشت سر نهاده‏ ام. امّا چه کنم!؟ آن که فرمانش را نبرند، او را تدبیرى باقی نمی ماند.»منبع : http://mir1357.blog.ir/1396/12/02/واکنش روحانی در قبال شهادت 5 دلاور مرد بدست داعش ایرانی
در تعللی ابهام گونه و پس از گذشت دو روز از به شهادت رسیدن 5 دلاور مرد ایرانی توسط یان ایرانی رئیس جمهور پیام صادر نمود.

درخواست حذف اطلاعات

بسمه تعالی

هنوز بیاد داریم پس از حوادث تروریستی در فرانسه چگونه رئیس جمهور و رو مه های حامی ایشان بدون فوت وقت این حادثه را به ت و ملت فرانسه تسلیت گفتند ولی در میان تعجب ملت ایران و پس از گذشت دو روز رئیس جمهور در خصوص شهادت 5 دلاور مرد ایرانی که در اوج مظلومیت بدست یان ایرانی به شهادت رسیدند پیامی صادر نمود.
منبع : http://mir1357.blog.ir/1396/12/02/پیام روحانی
چرایی حمایتِ انِ اصلی جریانِ به اصطلاح اصلاح طلب از جرثومه های فساد؟؟؟!!!(سخن نویسنده)

درخواست حذف اطلاعات

سمه تعالی

با نگاهی گذرا به رخدادهای یک دهه گذشته می توان چرایی حمایت این جریان-واداده از خط اصیل راحل- از جرثومه های فساد را تا حدودی مشخص نمود .

در جریان فتنه 1388 همگی شاهد بودیم گروههای که در ظاهر هیچگونه سنخیتی با هم نداشته همچون سلطنت طلب،منافقین،بهائیان،بخشی از دراویش وابسته به بیگانه و ... در اتحادی کم سابقه با حمایت وسیع رسانه ای ،انگلیس،صهیونیزم و ... در حمایت از ک دای ش ت خورده در انتخابات وارد صحنه شدند و جریان به اصطلاح اصلاحات هم در اتحادی نانوشته برای فشار به و رسیدن به مقاصد حقیر نه تنها صف خود را از این گروهها جدا ننمود بلکه تاکنون سعی نموده با حمایت از چنین گروه ها و فرقه هایی از پتانسیل این گروه ها برای رسیدن به مقاصد خود بهره برداری نماید که در این خصوص می توان به ملاقاتهای ممتد دختر مرحوم هاشمی رفسنجانی با وابستگان فرقه ی ضاله بهائیت و حمایت میر حسین از انی که در روز عاشورا در فتنه ی 1388 دست به آن جنایت های هولناک زده اشاره نمود و موارد بیان شده و بسیاری دیگر از موارد می تواند شاهدی بر این مدعا می باشد که این جریان بدنبال استفاده از این جرثومه های فساد برای رسیدن به مقاصد خود است و یا اگر به حوادث ماههای گذشته از قبیل اغت ات دی ماه 1396 -که در سایه ی فشارهای اقتصادی ت مستقر ایجاد گردید- و همچنین ماجرای دامن زدن به بی حج و فساد اجتماعی در قالب دختران خیابان انقلاب و در آ ین این موارد حمایت از دراویش ی توجه شود باز به خوبی مشخص می شود چرا سران این جریان و حتی تعدادی از نمایندگان لیست امید به بهانه ی حمایت از های مدنی از این عناصر خود فروخته و فاسد حمایت می نمایند زیرا ان اصلی این جریان امید دارند با ایجاد فشار بیشتر به مردم و جدا نمودن ملت از و دامن زدن به فسادهای مختلف اجتماعی و اخلاقی در نهایت فضایی ایجاد نمایند که در برهه ای حساس با استفاده از پتانسیل چنین گروه هایی بتوانند ضربه ای اساسی به وارد نمایند .

والسلاممنبع : http://mir1357.blog.ir/1396/12/02/احمایت از جرثومه های فساد
مردم قم در مخالفت با تصویب لایحه ی استعماری fatf توسط آقای لاریجانی و ل ت در مجلس شورای ی

درخواست حذف اطلاعات

بسمه تعالی

مردم انقل و با بصیرت شهر مقدس قم در پایان مراسم این هفته 6 مهر ماه 1397 با اجتماع در درب ورودی مصلای قم انزجار و خشم خود را از تلاش رئیس مجلس شورای ی آقای لاریجانی برای تصویب لایحه ی استعماری fatf که به 2 مشهور شده ابراز نمودند .

در این مراسم چند نفر از طلاب جوان با ایراد سخنرانی ابعاد این لایحه ی استعماری را بیان نموده و از مردم خواستند با هوشیاری و مطالبه گری خود نگذارند این لایحه ی استعماری توسط نمایندگان ملت بر این کشور تحمیل شود و مردم خشمگین از این خیانت که هنوز تصویب 20 دقیقه ای هسته ای توسط لاریجانی و حامیان ت در مجلس را فراموش نکرده اند ،بارها با شعارهای خود از سخنان طلاب جوان و با بصیرت حمایت د ّ، در طول این مراسم طلاب جوان و مردم با حمل دست نوشته های متعدد ابعاد این لایحه ی استعماری و اعتراض خود را به تصویب لایحه ای که توسط دشمنان این ملت طراحی شده و چند ماهی است که توسط عقبه ی داخلی دشمن سعی در به تصویب نمودن این لایحه توسط نمایندگان این ملت را دارند به گوش مسئولین رساندند.

والسلام
منبع : http://mir1357.blog.ir/1397/07/06/FATF
چرا ون منصف به این نتیجه رسیده اند که گرانی های افسار گسیخته در کشور ساختگی و از سوی بخشی از تمردان غرب زده و نفوذی طراحی شده ؟؟؟

درخواست حذف اطلاعات

بسمه تعالی

هنوز فراموش نکرده ایم جناب آقای در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در تبلیغات انتخاباتی خود تنها راه حل برای رفع تحریمهای ظالمانه دشمنان ایران ی را در مذاکره با دانسته و در نهایت هم با فشار شدید تبلیغاتی و رسانه ای و با همراهی شخص لاریجانی رئیس مجلس شورای ی توانست نافرجام را به ایران ی تحمیل نمود و با نابودی بخش عظیمی از زیر ساختهای هسته ای دانسته و یا ندانسته خواست دشمنان انقلاب ی را اجرایی نمود و با کمال تاسف تنها دستاورد این خیانت پیشروی دشمن و فشار بیشتر بر ایران ی بود و متاسفانه این روزها شاهدیم مقامات غربزده نفوذی در ت که برای تحمیل سایر های طراحی شده از سوی دشمنان بهانه ای ندارند در مقابل گرانی های افسار گسیخته ارز و فشار مضاعف بر مردم سکوت کرده اند که این سکوت و انفعال ت بسیاری از ون منصف را به این نتیجه رسانده که عمدی در این کار وجود دارد و تمردان در ت و عناصر و خصوصا شخص لاریجانی می خواهند آنقدر فشار بر مردم را زیاد نموده که را وادار نمایند به لایحه استعماریfatf بپیوندد و راه را بر فشارهای بیشتر اربابان انگلیسی و یی خود برای تحمیل سایر ها یعنی موشکی ، به رسمیت شناختن بازان و بهائیت ، به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی و در نهایت نابودی ایران ی هموار نمایند.

والسلام
منبع : http://mir1357.blog.ir/1397/07/08/تحمیل برجام 2 به ایران اسلامی
****ثبت سومین خیانت در پرونده ی آقایان و لاریجانی در طول 5 سال****

درخواست حذف اطلاعات

بسمه تعالی

در طول 5 سال از گذشت ت خود خوانده ی اصلاحات سومین خیانت در پرونده ی و لاریجانی ثبت شد.

1-خیانت اول که پس از سالها تعطیلی کشور و بسیج دستگاه سیاست خارجی کشور و ت و با حمایت بدون قید و شرط شخص لاریجانی بر ایران ی تحمیل شد خیانت بود که با نابودی قسمت اعظم توانمندی های هسته ای اجرایی گردید و دشمنان انقلاب ی را بر مراکز هسته ای ما مسلط نمود و در مقابل این خیانت تنها دستاورد برای ایران ی به قول رئیس بانک مرکزی -تنها هیچ-بود.

2-خیانت دوم که بدون سر و صدا و با همکاری شخص لاریجانی در کشور اجرایی گردید سند ننگین 2030 بود که قرار بود دشمنان را بر مراکز آموزشی ایران مسلط نماید و عمق این فاجعه آنچنان سنگین بود که انقلاب ی وارد صحنه شده و از ادامه این خیانت و لاریجانی جلوگیری نمودند.

3-خیانت سوم که توسط شخص و با همکاری شخص لاریجانی بر این سرزمین ی تحمیل شده خیانت پذیرش لایحه fatf بوده.

به طور قطع و یقین این 3 خیانت در طول 5 سال در پرونده ی این اشخاص در تاریخ ایران ی ثبت خواهد شد و آیندگان باید در خصوص این خیانت ها قضاوت کنند.

والسلام
منبع : http://mir1357.blog.ir/1397/07/17/ثبت-سومین-خیانت-در-پرونده-ی-آقایان-روحانی-و-لاریجانی-در-طول-5-سال
،لاریجانی و ظریف تا چه زمانی به باج دادن به دشمنان ادامه خواهند داد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

درخواست حذف اطلاعات

بسمه تعالی

پس از باج دادن های متعدد به دشمنان انقلاب ی توسط و لاریجانی در سالهای اخیر از جمله ،2030،fatf،حمایت از شرکت بدنام و بد سابقه توتال فرانسه و ....

مرور دوباره سخنان حقارت آمیز خارجه ایران ی در مجلس برای متقاعد ساختن نمایندگان برای تصویب لایحه ننگین خود تحریمی fatf شاید نشان دهنده ی اوج ذلت پذیری این دانش آموخته غرب(ظریف) باشد.

ایشان در مجلس با صدای رسا بیان نمود نه من و نه رئیس جمهور در خصوص سند fatf تضمینی نمی دهیم ولی با تصویب این سند بهانه را از می گیریم در اینجا باید از این دانش آموخته پرسید حد بهانه های چه اندازه است شاید فردا بگوید ت ایران برای احترام به های فردی باید از اجرای احکام دست بردارد و به طور مثال باید شرب خمر،حجاب ،هم جنس بازی و ... در ایران آزاد شود و اگر نشود ما فشار را بر شما کاهش نمی دهیم و آیا دوباره ظریف در مجلس حاضر خواهد شد و برای کاهش فشار بر ایران چنین سخنان ذلت باری خواهد گفت.

این انقلاب از دانش آموختگان غرب ضربات سختی خورده است هنوز فراموش نکرده ایم بنی صدر خائن با استراژی دادن زمین و گرفتن فرصت چه خیانت سنگینی به این ملت نمود و رزمندگان م ع خونین شهر ( مشهر) را در تنگنا قرار داد و سخنان امروز ظریف در خصوص پذیرش خواست های دشمنان بار دیگر تداعی کننده ی افکار امثال بنی صدر بود و لذا می توان چنین نتیجه گرفت انی که سالها از عمر خود را در غرب سپری کرده اند نمی توانند حافظان خوبی برای حفظ دستاوردهای انقلاب ی باشند .

والسلام
منبع : http://mir1357.blog.ir/1397/07/17/ذلت پذیری ظریف
بیانات امروز در دیدار اعضای ستاد برگزاری کنگره ی ملّی ی استان سیستان و بلوچستان(صوت و سخن نگاشت)

درخواست حذف اطلاعات

بسمه تعالی

متاسفانه مرورگر شما، ق لت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب html5 دارا نمی باشد.
توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آ ین نسخه می باشد
با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد.
منبع : http://mir1357.blog.ir/1396/11/24/سیستان و بلوچستان
آیا این مطلب که در ت آقای ؛ایران تبدیل به بهشت جاسوسان شده واقعیت دارد؟؟!!!(سخن نویسنده)

درخواست حذف اطلاعات

بسمه تعالی

مدتی است که خبر دستگیری افراد مختلف در رده های مختلف حکومتی که به عنوان کارشناس بکار گمارده شده اند به یک امر عادی در ت تدبیر و امید تبدیل شده و متاسفانه این افراد با توجه به وضعیت خوب مالی و داشتن شغل های مناسب به شغل دوم که همان جاسوسی برای دشمنان انقلاب ی است روی آورده اند ،با تحقیقی گذرا تقریباً مشخص میشود که این افراد اکثراً یا دارای تابعیت دوگانه بوده و یا دارای مدارک تحصیلی از و اروپا می باشند؛در خصوص افراد دارای تابعیت دوگانه مشخص است که دلیل جاسوسی این افراد خصوصاً آنهایی که دارای تابعیت می باشند تعهدی است که این افراد به کشور دوم خود داده اند و در این تعهد م م شده اند در هر جایگاهی که در کشور اصلی خود قرار گیرند از منافع کشور دارای تابعیت دوم پاسداری کنند یعنی یک فرد ایرانی دارای تابعیت به ت تعهد داده در هر پست مدیریتی که در ایران ی قرار گیرد حافظ منافع باشد.

در خصوص تحصیل کردگان در خارج کشور هم باید بررسی شود سرویسهای امنیتی چنین کشورهایی چه پروسه ای را طی می کنند که دانشجوی تحصیل کرده ی ایرانی در فلان کشور یی و اروپایی در نهایت تبدیل به یک مهره یِ جاسوسی در کشور خود می شود.

با نگاهی به جاسوسان هسته ای دستگیر شده مشخص می شود این افراد که نقش ویژه و فعالی در تیم مذاکراتی وزارت خارجه در قضایای بعهده داشته اند دارای تابعیت دوگانه بوده که در این خصوص می توان به سخنان جناب آقای کریمی قدوسی عضو کمیسیون امینیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای ی در خصوص این افراد استناد نمود ایشان در خصوص جاسوسان هسته ای دستگیر شده چنین می گویند : آقای دری اصفهانی که حتی در خزانه داری هم سمت داشته و حقوق بگیر انگلیس هم بوده همزمان دارای تابعیت کانادا و انگلیس و بوده ،نفر دوم آقایی به نام مشکور کارشناس بخش حقوقی دارای تابعیت فرانسه بوده نفر سوم فردی به نام رمضانی در ی تحصیل کرده که فارغ حصیلان آن به صورت تخصصی جاسوسی را فرا می گیرند و ....

در خصوص دستگیر شدگان محیط زیست می توان به اشخاصی چون مراد طاهباز تاجر و فعال محیط زیست دارای تابعیت دوگانه از ایران و که با روی کار آمدن خانم معصومه ابتکار به عنوان ریاست سازمان محیط زیست نام برد ؛ ایشان از ابان 1392 به عنوان یکی از شرکای پروژه حفاظت (یوز ایرانی ) شناخته شد این فرد علاوه بر ساخت وساز در و رژیم صهیونیستی مدیریت و توسعه خانه های را هم در کارنامه خود داشته یا آقای کاووس سید ی که پس از دستگیری در زندان خودکشی کرده دارای 4 مدرک تحصیلی از بوده 1- ای جامعه شناسی از ارگان (1370) 2- فوق لیسانس جامعه شناسی از همان (1367) 3- فوق لیسانس امور بین الملل از اوهایو (1355) 4- لیسانس جامعه شناسی از اوهایو (1354) .

در پایان امیدواریم تمامی نامهای برده شده از مظان جاسوسی و اتهام تبرئه شوند ولی ذکر این نکته ضروری است با توجه به کینه و عداوت دشمنان انقلاب ی چرا و به چه علتِ منطقی و عُقلایی افراد دو و یا چند تابعیتی که بهترین مهره برای دشمنان انقلاب ی برای خیانت و جاسوسی به کشور خود می باشند در مراکز حساس حکومتی بکار گمارده شوند مگر در ایران قحط الرجال است که ت از چنین مهره های خطرناکی در مراکز حساس حکومتی استفاده نماید و یا چرا فرزندان مدیران ارشد ایران به بهانه های واهی تحصیل و یا زندگی در کشورهای دشمن ایران ی به سر می برند و آیا چنین مدیرانی لیاقت داشتن مسئولیت در را دارند،به عنوان مثال دختر و داماد حسین فریدون برادر رئیس جمهور در انگلیس،فرزند خانم ابتکار به همراه خانم خود در ،یکی از دختران رئیس جمهور در اتریش،2 فرزند نفت در حال تحصیل در خارج کشور و همچنین داماد نفت در خارج از کشور مشغول کار و ...

والسلام
منبع : http://mir1357.blog.ir/1396/11/25/بهشت جاسوسان
شاه مهره یی در تور سازمان اطلاعات (برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی جهان نیوز)

درخواست حذف اطلاعات

بسمه تعالی

به گزارش جهان نیوز، خبر خودکشی کاووس سید ی که در روز 19 بهمن ماه توسط رسانه ها منتشر شد باعث تعجب تعداد زیادی از دانشجویان و افرادی که با وی تعامل داشتند گردید ولی مستندات پرونده وی خبر از یک پروژه پیچیده نفوذ در قالب موسسه های «زیست محیطی» دارد.

کاووس سید ی اگر چه عضو هیات علمی دانشکده معارف ی و علوم صادق (ع) بود ولی خبر خودکشی اش ابعاد پنهانی از زوایای شخیصتی این جاسوس دوتابعیتی (ایرانی-کانا ) را آشکار کرد.

پدر کاووس سید ی، احمد سید ی از سناتورهای رژیم شاهنشاهی بوده که بر خلاف دیگر سناتورهای آن زمان منصوب شخص شاه در حوزه سیاست خارجی دربار بوده و ترددهای بسیاری میان تهران-تلاویو داشته است.

ایرج برهمی مرودشتی، باجناق کاووس سید ی نیز از بازداشتی های کودتای ننگین نوژه بوده که بعد از محاکمه به دلیل دخ های موثر و خیانت های عمیق به کشور، شده بود.

بر پایه گزارش فارس، کانال های ضدانقلاب دیروز تصویری از یکی از اردوهای سید ی با برخی از دانشجویان در داخل کشور منتشر د که علی رغم اینکه این جامعه شناسی چهره متدینی از خود در صادق (ع) ساخته بود، تقیدات نه چندان محکم او را به اصول اولیه نشان می دهد.

در پرونده کاووس سید ی بحث جاسوسی برای سرویس های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی و دیده می شود و باتوجه به صراحت قانون برای جاسوسان که در نظر گرفته شده و همچنین به دلیل تعهد بالای سید ی به تشکیلات و جهت لو نرفتن شبکه همکار وی در ایران و اهمیت بسیار بالای شبکه مذکور برای یی ها، این شخص تصمیم می گیرد در دستشویی زندان خودکشی کند.

کارشناسان بر این نکته صراحت دارند که سید ی دوره های ضدبازجویی را توسط یک سرویس اطلاعاتی گذرانده و نوع خودکشی او و اعترافات 15 روز بازجویی این فرد، این نکته را کاملا تایید می کند.

اگر چه پوشش سید ی مباحث محیط زیستی در قالب موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» بوده ولی دوربین هایی که وی و تیم همکارش در قسمت های مختلف کشور تحت عنوان رصد حیوانات کمیاب کشور و همچنین ا یستم گیاهی کشور نصب کرده اند، برای رصد مراکز نظامی خاصه سایت های موشکی کشور کاربرد داشته است.

شدت اعترافات جاسوس های بازداشت شده در این پرونده بر ضدسید ی و همچنین اقراریات وی، ابعاد جدیدی از پرونده «نفوذ محیط زیستی» در کشور را طی روزهای آینده بر ملا می کند.
منبع : http://mir1357.blog.ir/1396/11/25/شاه مهره آمریکایی
آیا مدیران و وزرایی که ایران ی را در شأن زندگی و تحصیل فرزندان خود نمی دانند لیاقت مدیریت بر این کشور و ملت را خواهند داشت؟؟؟(سخن نویسند?

درخواست حذف اطلاعات

بسمه تعالی

سوالی که در ذهن جمع کثیری از ملت ایران ایجاد شده و متاسفانه ی هم پاسخگوی این سوال نیست بدین شرح است.

1-چرا و به چه علت باید بعضی از مدیرانی که در ت ایران بکار گرفته می شوند دارای تابعیت دوگانه باشند زیرا چنین اشخاصی حاضر شده اند برای گرفتن تابعیت -از کشورهایی که عمدتاً متخاصم و دشمن این مرز و بوم بوده و هستند -بسیاری از خواسته های دشمن را قبول نمایند و با این تفاسیر چرا و به چه علت تمردان ما این وابستگان به دشمن را در جایگاه های حساس مدیریتی قرار می دهند.

2-چرا فرزندان و همسران بعضی از مدیران و حتی وزرای ت تدبیر و امید و یا ت های سابق در کشورهای دشمنِ در حال زندگی هستند و باید به این آقایان گفت وقتی شما ها به عنوان کارگزاران ؛ایران ی را در شأن زندگی و یا تحصیل فرزندان خود نمی دانید چرا وبه چه علت در کشوری که سالها با استکبار جهانی در حال نبرد است مسئولیت به عهده گرفته و از سفره ای که با نثار جان صدها هزار شهید مهیا گردیده به ناحق ارتزاق می نمایید و چرا با چپاول سرمایه های ملت بساط عیش و نوش فرزندان خود را در کشورهای دشمن مهیا می سازید .

خواست به حق ملت از نمایندگان در مجلس شورای ی،رئیس جمهور و دستگاه قضایی این است که هر چه سریعتر راه کاری طراحی نمایند که به هیچ عنوان افرادی که ایران ی را برای زندگی خانواده و یا تحصیل فرزندان خود مناسب نمی دانند نتوانند در مراکز مهم و حکومتی از قبیل مجلس ،پست های وزارتی و معاونت های کشور قرار گیرند و به بیان دیگر وقتی فردی در ،ایران ی را دارای شرایط مناسب برای زندگی و تحصیل فرزندان خود نمی داند بطور قطع و یقین ملت ایران هم چنین افرادی را لایق قرار گرفتن بر مناصب مهم حکومتی ایران ی نمی دانند.

در پایان امیدوارنم مسئولین ارشد در 3 قوه با ایجاد را اری مناسب چنین اشخاصی را که به ناحق از خوان نعمت ایران ی ارتزاق کرده ولی خانواده و فرزندان خود را به کشورهایِ دشمن گسیل ساخته اند از مناصب مهم حکومتی خلع و افراد شایسته ای که برای عزت و سربلندی ایران ی حاضر به هر نوع فداکاری هستند جایگزین نمایند.

والسلام
منبع : http://mir1357.blog.ir/1396/11/25/اخراج مدیران دو تابعیتی
جناب آقای رئیس جمهور برای یکبار از ملتِ سرافرازِ ایران بابتِ امید بستن به کدخدا پوزش خواسته و خود را از گردابِ خود ساخته نجات دهید(سخن نویسند

درخواست حذف اطلاعات

بسمه تعالی

المَعذِرَةُ بُرهانُ العَقلِ .( المتقین علی علیه السلام)
پوزش [از خطا]، دلیل دمندى است.

( غرر الحکم : ۴۹۷)

جناب آقای رئیس جمهور محترم ایران ی همانگونه که خود واقفید جنابعالی قبل از دست یافتن به صندلی ریاست جمهوری از حامیان مذاکره با بوده اید و در سخنان خود این مطلب را به صراحت بیان نموده اید همانگونه که در تاریخ 23 اردیبهشت 1392 در جمع دانشجویان شریف گفتید:«هر چند بنده معتقدم مذاکره با راحت تر از مذاکره با اروپاست چرا که اروپایی ها به دنبال آقا اجازه از هستند» و در بخشی دیگر بیان نمودید:« یی ها کدخدای ده هستند،با کدخدا بستن راحت تر است».

جناب آقای با این تفکر از ابتدای ورود به پاستور به دنبال تحقق این آرزوی غیر قابل تحقق بودید و بر همین مبنا چند سال از وقت کشور را در مذاکره با به هدر دادید و در نهایت آن شد که خود به خوبی از میزان خسران آن واقفید .

میلیاردها دلار از دستاوردهای هسته ای را به امید وعده های نسیه بزرگ،به دست خود نابود ساختید.

قلب راکتور اراک را به خواست دشمنان و به امید وعده های نسیه بزرگ و یا همان کدخدای جنابعالی با بتن پر کردید.

فردو را نابود ساختید.

جناب آقای قصد شماتت و سرزنش شما را نداریم ولی همانگونه که خود واقفید تنها دستاورد 5 سال امید بستن به دشمنان انقلاب ی ،فقط و فقط دهن کجی بیشتر دشمنان و در رأس آنها به ملت ایران بوده و لذا امیدواریم در رویکردی منطقی و عُقلایی از ملت مسلمان ایران پوزش خواسته و این چند سال باقیمانده از مدت ریاست جمهوری خود را با تکیه بر توانمندی های نخبگان این مرز و بوم به پایان برسانید.

جناب آقای امیدواریم خود را از طراحی های مختلفی که توسط اتاقهای فکر مسموم برای مشوش ساختن افکار عمومی و عدم پاسخ به درخواستهای واقعی مردم طراحی می شود نجات دهید.

جناب آقای همانگونه که خود واقفید مشکل این ملت کنسرت ،حضور ن در ورزشگاها،نعوذ بالله نقد معصومین علیهم السلام،رفراندوم و ... نیست.

جناب آقای همانگونه که خود واقفید مشکل این ملت بیکاری،حقوق های نجومی، ان میلیاردی،واردات بی رویه ی کالا،فساد اداری و ... است.

والسلام


منبع : http://mir1357.blog.ir/1396/11/26/پوزش از ملت
مستندی از جزئیات جاسوسی کاووس سید ی(قابل توجه مدیرانی که با تساهل و تسامح احمقانه یِ خود زمینه ساز حضور و فعالیت این جاسوسان بوده اند)(با?

درخواست حذف اطلاعات

بسمه تعالی

پس از خودکشی کاووس سید ی متاسفانه شاهد بودیم بعضی از مشاوران رئیس جمهور و نمایندگان مجلس از طیف لیست امید و از حامیان ت همنوا با شبکه های خارجی در این خصوص واکنش نشان دادند ولی این مستند از اعمال رذیلانه این جاسوسان که در چند سال گذشته با استفاده از غفلت مدیران تی خیانت های گسترده ای به این کشور نمودند بر می دارد .

سوالی که باقی خواهد ماند این است که َآیا مدیرانی که در سایه یِ تساهل و تسامح احمقانه خود و نگاه مثبت به غرب نقش عمده ای در مهیا نمودن زمینه لازم برای فعالیت گسترده این جاسوسان در کشور داشته اند نباید مورد بازخواست و محاکمه قرار گیرند؟؟؟!!


منبع : http://mir1357.blog.ir/1396/11/27/مستند جاسوس
پیام تسلیت انقلاب ی در پی حادثه تلخ سقوط هواپیمای مسافربری

درخواست حذف اطلاعات

بسمه تعالی

پیام تسلیت در پی حادثه تلخ سقوط هواپیمای مسافربری

در پی سقوط هواپیمای مسافربری تهران-یاسوج و جان باختن تعدادی از هم وطنانمان در این حادثه، حضرت آیت الله پیام تسلیتی صادر د. متن پیام به شرح زیر است:
بسمه تعالی
سانحه ی مصیبت بار سقوط هواپیمای مسافربری که به جان باختن چندین نفر از هم میهنان عزیزمان انجامید دلها را لبریز از اندوه و تأسف کرد. اینجانب مراتب تأثر عمیق و همدردی صمیمانه ی خود را با خانواده های داغدار آنان ابراز میدارم و صبر جمیل و اجر جزیل برای آنان و رحمت و مغفرت الهی برای جان باختگان از خداوند متعال مسألت میکنم. مسئولان ذیربط لازم است همه ی تلاش و همکاری خود را برای اقدامهای لازم در این مورد بکار برند و امکان تکریم و تشییع پیکرهای آنان را فراهم سازند. سیدعلی
۲۹بهمن۱۳۹۶
منبع : http://mir1357.blog.ir/1396/11/29/پیام تسلیت
مشروح سخنان انقلاب ی در دیدار مردم آذربایجان شرقی با معظم له به همراه تصاویر

درخواست حذف اطلاعات

بسمه تعالی

حضرت آیت الله معظم انقلاب ی صبح امروز (یکشنبه) در دیدار پرشور هزاران نفر از مردم متدین و انقل تبریز، درک عمیق و انقل ملت در تفکیک میان «انقلاب و نظام» با «عملکرد تشکیلات و دستگاههای مختلف» را از علل اصلی حضور متفاوت و تحسین برانگیز مردم در سراسری ۲۲ بهمن امسال خواندند و سخنان مهمی در چهار محور «انقلاب و کارکرد اصلی آن»، «آسیب شناسی انقلاب»، «اولویتهای مقطع کنونی» و «آینده انقلاب» بیان د.


حضرت آیت الله در ابتدای این دیدار با اشاره به تقارن این ایام با شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، مقام والای آن بانوی بزرگ را به عنوان برترینِ ن اهل بهشت مورد توافق همه مسلمانان اعم از شیعه و سنی دانستند و گفتند: درس آن بانوی دو عالم به همه مسلمانان، درس شجاعت، فداکاری و معرفت آموزی است.

انقلاب ی در ادامه قیام مردم تبریز در ۲۹ بهمن سال ۱۳۵۶ را سرنوشت ساز و تاریخ آفرین خواندند و خاطرنشان د: اگر این قیام پرعظمت نبود، به احتمال زیاد حادثه ۱۹ دیِ قم فراموش و مسیر تاریخ کشور عوض می شد، بنابراین تبریزی ها با قیام و فهم درست و اقدام بموقع توانستند حرکت عظیمی را بوجود آوردند که آن حرکت به ۲۲ بهمن ۵۷ و پیروزی انقلاب ی منتهی شد.


ایشان سپس به پرشور و متفاوت مردم در ۲۲ بهمن امسال اشاره د و گفتند: چنین حضور مردمی در دفاع از انقلاب ی آن هم در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب، شبیه معجزه است و در هیچ یک از انقلاب های دنیا نظیر ندارد.

انقلاب ی، علت حضور با انگیزه تر مردم در امسال را بروز دشمنی های گوناگون از داخل و خارج از جمله از جانب و برخی همسایگان ناخلف و بدعهد خواندند و افزودند: البته مردم به برخی مسائل جاری کشور انتقاد دارند و ما کاملاً از انتقادها، گلایه ها و شکوه های آنها مطلع هستیم اما وقتی پای انقلاب و نظام در میان است، مردم اینگونه در دفاع از انقلاب به صحنه می آیند.


ایشان، حضور دمندانه مردم را ناشی از وجود «آگاهی انقل » و «کمال » در ملت و توانایی آنها در تفکیک «نظام انقل ِ امت و ت» با «تشکیلات دیوانسالاری کشور» دانستند و گفتند: نه فقط از ت و قوه قضائیه و مجلس، بلکه ممکن است فردی از شخص حقیر نیز انتقاد داشته باشد اما انتقاد هیچ منافاتی با ایستادگی پای نظام ی و انقل ِ برآمده از پایداری ملت و فداکاری صدها هزار شهید ندارد و به همین علت، مردم با همه وجود از این انقلاب دفاع می کنند.


حضرت آیت الله در ادامه با اشاره به سوابق برجسته و انقل مردم تبریز، این دیدار را بهترین فرصت برای بیان چند مسئله اساسی در خصوص «کارکردهای انقلاب»، «آسیب شناسی انقلاب»، «اولویت ها» و در نهایت «آینده انقلاب ی» خواندند.

ایشان با اشاره به عظمت و ابعاد خارج از درک انقلاب ی و تلاش فراوان دشمنان برای انکار خدمات و کارکردهای آن، مهمترین کار انقلاب ی را «تبدیل نظام طاغوت به نظام مردم سالار» برشمردند و افزودند: مردمسالاری یعنی در همه چیز «مردم» اصل هستند.


انقلاب ی، انتخابات و رأی مردم در تعیین مستقیم یا غیرمستقیم ی، رئیس جمهور و سایر مسئولان را تنها بخشی از مردم سالاری دانستند و گفتند: مردم سالاری یعنی «مردم را در همه امور زندگی صاحب رأی و تدبیر و تصمیم قرار دادن» و این درست در نقطه مقابل هیچ کاره بودن مردم و استبداد مطلق سلاطین و طواغیت در قرنهای متمادی است.


ایشان با یادآوری اضافه شدن سلطه و نفوذ خارجی به استبداد داخلی از اواسط دوران قاجار و همه کاره شدن یی ها در دوره پهلوی، افزودند: مردم سالاری اجازه استبداد و سلطه خارجی را نمی دهد و علاوه بر تغییر اساسی در اداره کشور، اثر آن در خدمات شهری و روستایی و زنده روحیه کارهای بزرگ همچون تشکیل پاسداران، جهاد سازندگی و بسیج نمایان است.

حضرت آیت الله با اشاره به آثار شگرف مردم سالاری در پرورش استعدادهای مردمی به یک نمونه در بخش سلامت اشاره د و گفتند: در دوران طاغوت کشور بحدی از لحاظ نیروی انسانی ناتوان بود که برای درمان، پزشکان هندی و فیلیپینی به کشور می آمدند اما امروز ایران قطب جذاب سلامت در منطقه و جزو چند کشور اول دنیا در برخی دانش های کمیاب و نوپدید است که این نتیجه مردم سالاری و اعتماد به مردم و زنده شدن حس اعتماد به نفس ملی است.
ایشان، ابهت و عزت و عظمت ملت ایران را یکی دیگر از کارکردهای انقلاب ی دانستند و گفتند: امروز یک کشور منطقه با وجود فروش روزانه ۱۰ میلیون بشکه نفت و در اختیار داشتن خزانه ی پر از پول، کشوری عقب مانده است و هیچ حرف و خبری از ملت آن در دنیا نیست اما در اثر مردم سالاری دینی، در نگاه عمومی به کشور، مردم ایران برجسته و پیش برنده انقلابند.

انقلاب ی افزودند: به علت وجود این واقعیت، دشمنیِ دشمنان با مردم ایران است و اینگونه نیست که یی ها فقط با شخص حقیر یا چند مسئول تی دشمن باشند، زیرا همه کارهایی که آنان را به خشم و غضب وامی دارد، کار ملت ایران است.

ایشان پیشرفت کشور را نتیجه مردم سالاری دینی خواندند و با اشاره به نامگذاری دهه سوم انقلاب به نام «دهه پیشرفت و عد » خاطرنشان د: پیشرفت در عرصه های مختلف به معنای واقعی کلمه رخ داده اما در زمینه «عد » اقرار می کنیم که عقب مانده ایم.

حضرت آیت الله با تأکید بر ضرورت عذرخواهی از خداوند و مردم به خاطر عقب افتادن در زمینه عد افزودند: ان شاءالله با همت مسئولان و مردان و ن کارآمد و مؤمن در این زمینه نیز پیشرفت خواهیم کرد.

انقلاب ی افزودند: پیشرفت یعنی یک ملت با اتکاء به تصمیم و اراده و دانش و ظرفیت خود، به صفوف مقدم برسد که این واقعیت در ایران محسوس است.


حضرت آیت الله با اشاره به تأثیرگذاری و صاحب رأی بودن در مسائل منطقه، پیشرفت های ایران در عرصه های پزشکی، هسته ای، نانو، زیست فناوری، دفاعی و راههای مواصلاتی را یادآور شدند و تأکید د: اگر به جوانان اهمیت بیشتری دهیم، از شدت استعداد و ابتکار، آماده پرواز و اوج گیری هستند ولی ما مسئولان قدری در این زمینه کوتاهی داریم و باید همت و تلاش بیشتری صورت پذیرد.

انقلاب ی افزودند: دشمنان ایران از پیشرفت های چهار دهه اخیر مطلعند اما ملت ها از این پیشرفت ها بخوبی آگاه نیستند چراکه ما در تبلیغات ضعیف، کم کار و کم ابتکار هستیم که باید جبران کنیم.

ایشان در همین زمینه به مسئولان توصیه د: به صورت عملی و هنرمندانه، و نه با مبالغه و نه صرفاً گزارش های زبانی، پیشرفت های مختلف کشور را بازگو کنند تا برخی غافلان که نادانسته در این مسائل تشکیک می کنند، واقعیتها را درک کنند.

حضرت آیت الله در نوعی جمع بندی از این بخش سخنانشان افزودند: انقلاب، کشور را از فلاکت و ملت را از ح توسری خوری و ذلت خارج کرد و ملت امروز سربلند و سرافراز، به تأثیرگذاری در همه امور مشغول است و این بزرگ ترین دستاورد انقلاب است.

بخش دوم سخنان مهم حضرت آیت الله به «آسیب شناسی انقلاب» اختصاص داشت.

ایشان مهمترین آفت همه انقلاب ها را «ارتجاع» به معنای سست شدن، توقف و بازگشت به اوضاع قبلی خواندند و خاطرنشان د: تقریباً همه انقلاب های شناخته شده جهان در همان سالهای نزدیک به این بلیّه دچار شده اند.

انقلاب ی، استحکام و استمرار شعارهای اصلی انقلاب را در طول چهار دهه اخیر بی نظیر خواندند اما هشدار دادند: خطراتی انقلاب را در معرض آسیب قرار می دهد.

ایشان «حرکت به سمت اشرافی گری»، «دل سپردن به طبقات مرفه به جای توجه به مستضعفان و قشرهای ضعیف» و «تکیه و اعتماد به خارجی ها به جای تکیه بر مردم» را نمونه های حرکت ارتجاعی خواندند و تأکید د: نخبگان جامعه حواسشان جمع باشد، مدیران کشور به شدت مراقب باشند و مردم هم با حساسیت، رفتار ما مسئولان و مدیران را تحت نظر داشته باشند تا اینگونه حرکات ارتجاعی در کشور اتفاق نیفتد.

حضرت آیت الله روی کار بودن «آدم های سابقاً انقل » اما عوض شدن خط و راه انقلاب را به معنای ارتجاع دانستند و خاطرنشان د: انقلاب نشده است که عده ای بروند و ما بیاییم، بلکه انقلاب یعنی دگرگونی، تغییر مسیر و حرکت به سمت اه والا که اگر این اه فراموش شود، انقلاب معنایی ندارد.

ایشان، انقلاب ی در سال ۵۷ را آغاز تغییر و حرکت اصلاحی در جامعه برشمردند و افزودند: انقلاب در سال ۵۷ تمام نشد بلکه آغاز شد و این حرکت باید عمیق تر، گسترده تر و دمندانه تر ادامه یابد.

حضرت آیت الله با انتقاد از انی که از تعبیر «انقل » برداشت منفی می کنند، افزودند: نظام اداره کشور و اصول قانون اساسی باید محترم شمرده شود و ی نباید تصور کند که انقلاب بدون نظام امکان تحقق دارد.

ایشان تأکید د: این خطاست که برخی تصور کنند به اسم انقلاب باید به همه چیز و به همه حوادث و بخشهای نظام ی زبان انتقاد و اعتراض داشت، زیرا انقلاب یعنی باید نظام ی، مردم سالاری دینی و نظام امت و ت با هدف ها و جهت گیری انقل باشد.

انقلاب ی با ابراز سندی از رایج بودن سکه انقلاب و انقل گری در میان مردم و وجود پرشمار مدیران حقیقتاً انقل افزودند: به فضل الهی، تاکنون از نگاه طاغوتی به مردم دور بوده است و بعد از این هم با حساسیت مردم و مسئولان دور خواهد بود.

حضرت آیت الله این بخش از سخنانشان را با این جملات مهم و تعیین کننده پایان دادند: «اشرافی گری و امتیاز طلبی مسئولان»، «بی مبالاتی به بیت المال» و «بی توجهی به طبقه مستضعف»، حرکاتی ضدانقل است و همه تشکیلات نظام باید با این نگاه به سمت اه انقلاب حرکت کنند.

حضرت آیت الله در سومین بخش سخنانشان در تبیین «اولویت های کنونی کشور»، مسئله «اقتصاد» را بسیار مهم دانستند.

ایشان، تکیه بر ظرفیتهای درونی و مردم را راه اساسی حل مشکلات اقتصادی خواندند و افزودند: اقتصاد مقاومتی همانگونه که بارها گفته ایم و همه مسئولان نیز سیاست های آن را تصدیق د، به معنای محصور شدن در داخل نیست بلکه درون زا و برون ت بنابراین نگویند می خواهیم با دنیا ارتباط داشته باشیم، زیرا ارتباط با دنیا در اقتصاد مقاومتی وجود دارد اما اعتماد و تکیه باید بر مردم باشد نه به بیگانگان.

ایشان بکارگیری استعدادها، ظرفیتها و سرمایه های درونی را نیازمند تدبیر خواندند و افزودند: رونق اقتصاد داخلی نیازمند صادرات خوب، واردات در حد نیاز و جلب سرمایه گذاری خارجی هست اما سررشته و تدبیر کار باید دست مدیران داخلی باشد و کار به بیگانگان س نشود.

ایشان ز له اقتصادی و ضربه فوق العاده شدید حدود یک دهه قبل به برخی کشورهای پیشرفته شرق آسیا را عبرتی بزرگ خواندند و افزودند: این ضربه که یک شبه این کشورها را به فقر و فلاکت کشاند نتیجه وابستگی به سرمایه خارجی بود.

انقلاب با اشاره به سود نبردن کشور از اتکاء و اعتماد به خارج در و مذاکرات هسته ای افزودند: ما نتیجه اتکاء به خارجی ها را در قضیه مشاهده کردیم و در قضیه مذاکرات هسته ای به آنها اعتماد کردیم اما سودی نبردیم البته خوشبختانه مسئولان برخورد خوبی با این مسئله دارند و امور خارجه که باید از او تشکر کرد، با خباثت یی ها و به نعل و به میخ زدن اروپایی ها، برخورد خیلی خوب و قوی دارد که این راه باید ادامه یابد.

انقلاب گفتند: باید از بیگانه بهره برد اما نباید به او اعتماد و تکیه کرد چرا که از راههای مختلف بر سرنوشت کشور مسلط می شود و همه مسئولان باید این مسئله بسیار مهم را در کانون توجه داشته باشند.

ایشان، چهل سال زحمت ملت را در شرایط تحریم و فشار، به حرکت بر روی سنگلاخ تشبیه د و افزودند: با این وجود، پیشرفت کرده ایم که این واقعیت نشانه توانایی ملت و کشور است.

انقلاب در تبیین دیگر اولویت های کنونی، «ترجیح مدیریت جهادی بر دیوانسالاری» را مورد تأکید قرار دادند و افزودند: قوای مجریه، قضاییه و همه بخشها باید با مدیریت جهادی یعنی پرکاری همراه با تدبیر، کار را دنبال کنند و برای پیشبرد کارها اصطلاحاً شب را از روز نشناسند.

«ترجیح متن مردم به اه و منافع جناحی و حزبی» و «اولویت خدمت رسانی به قشرهای ضعیف و مناطق محروم» دو توصیه مهم دیگر به مسئولان بود.

حضرت آیت الله در زمینه دفاعی ادامه و نوسازی همه شیوه ها و ابزارها و تجهیزات مورد نیاز امروز و فردای کشور را، دارای اولویت کامل دانستند و افزودند: بدون لحظه ای تردید، کشور باید به سمت هر چیزی که برای دفاع نیاز دارد حرکت کند، ولو همه دنیا مخالف باشند.

انقلاب ی با انتقاد شدید از دشمنانی که با جنگ افزارهای خود بشریت را تهدید می کنند اما با توان موشکی ایران مخالفت می کنند، افزودند: این مسئله به شما چه ربطی دارد؟ شما می خواهید ملت ایران موشک و دیگر امکانات دفاع از خود را نداشته باشد، تا به او زور بگویید.

ایشان افزودند: ما البته مسائلی همچون بمب هسته ای و سلاح کشتار جمعی را حرام می دانیم اما هر چیز دیگری را که لازم داشته باشیم، با قدرت دنبال می کنیم.

انقلاب ی در تبیین اولویت های اقتصادی نیز، «اشتغال و تولید» را مورد تأکید ویژه قرار دادند و با اشاره به نامگذاری امسال به «اقتصاد مقاومتی؛ تولید – اشتغال» افزودند: در این زمینه البته کارهایی انجام و آمارهایی ارائه شده اما برای تحقق آنچه مورد نظر است، کار و تلاش بیشتری نیاز است.

حضرت آیت الله جوانان و نوجوانان عزیز کشور را به آمادگی ایمانی، علمی و انقل فراخواندند و افزودند: جوان موتور پیشرفت حال و آینده کشور است و نسل جوان کنونی که عزم و همت و بصیرتی بیشتر از نسل اول انقلاب دارد، باید خود را آماده شتاب بخشیدن به پیشرفت کشور کند.

انقلاب در بخش پایانی سخنانشان، استمرار و استحکام نظام ی با وجود چهل سال توطئه و اقدام تهای مستکبر و خبیث را بهترین دلیل اقتدار خواندند و تأکید د: تهدیدات و حرفها و نقشه های علنی و غیرعلنی دشمنان را می دانیم اما بدون لحظه ای تردید تأکید می کنیم نظام یِ متکی بر مردم، روز به روز قوی تر خواهد شد و همانگونه که می گفت « هیچ غلطی نمی تواند د»

پیش از سخنان انقلاب ی، حجت ال والمسلمین آل هاشم ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و تبریز با اشاره به تقدیم ۱۰ هزار شهید در این استان از جمله ۱۹ شهید م ع حرم، گفت: سالروز قیام ۲۹ بهمن ۵۶ برای آذربایجانی ها فقط یک مناسبت تقویمی نیست بلکه رجوع به ریشه ای است که تا همیشه دست بیعت آذربایجان شرقی را در دستان پرمهر انقلاب ی نگاه می دارد.


حجت ال آل هاشم خواستار توجه دلسوزانه تمردان به مشکلات دریاچه ارومیه شد و گفت: مردم آذربایجان در همه حوادث به درستی راه بر فرصت طلبان بستند و مُهر غیرت و اعتبار خود را بخوبی حفظ د.منبع : http://mir1357.blog.ir/1396/11/29/سخنان امام خامنه ای در دیدار مردم آذربایجان
اصلاح طلب های جاسوس پرور(یک تصویر و دنیایی حرف)***********************************************

درخواست حذف اطلاعات

بسمه تعالی

پس از دستگیری جاسوس ؛ کاووس سعید ی بیکباره بعضی از آقایان اصلاح طلب و حامیان و مشاوران آقای بجای تقدیر از حافظان امنیت در میان تعجب همگان به حمایت از جاسوس دستگیر شده پرداختند .

شاید این ع گوشه ای از ترس و وحشت حامیان ت را از دستگیری جاسوس دستگیر شده بر ملا سازد.

در ع زیر خانم ابتکار از مدیران ت آقای و یکی از حامیان میر حسین ( از سران فتنه) در حال تقدیر از جاسوس دستگیر شده دیده می شود.
منبع : http://mir1357.blog.ir/1396/11/29/خانم جاسوس پرور
صوت کامل ناگفته های جناب آقای شریعتمداری از زندان ساواک و جریان شناسی نیروهای (برگرفته از برنامه جهان آرا)

درخواست حذف اطلاعات

بسمه تعالی

ناگفته های حسین شریعتمداری از دوران مبارزات و جریان های را در برنامه جهان آرا


متاسفانه مرورگر شما، ق لت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب html5 دارا نمی باشد.
توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آ ین نسخه می باشد
با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد.
منبع : http://mir1357.blog.ir/1396/11/17/صوت کامل ناگفته های جناب آقای حسین شریعتمداری
تحریم محصولات سامسونگ کمترین پاسخ به رفتار تحقیرآمیز کره جنوبی(در سایه تساهل و تسامح ت تدبیر و امید ؛کشور مستعمره یِ کره جنوبی ،ایران اسل

درخواست حذف اطلاعات

بسمه تعالی

لازم بذکر است جناب آقای که در ایام تبلیغات انتخاباتی با شعارهایی همچون بازگشت عزت به پاسپورت ایرانی به غوغا سالاری مشغول بود این روزها باید پاسخگو ی این توهین ها باشد ؛کشور کره جنوبی که از مستعمره های است با توجه به اینکه سالها است بازار لوازم مصرفی ایران را با توجه به ولنگاری واردات در ایران به قبضه خود در آورده و میلیاردها سود از خوان نعمت صادرات به ایران ی عاید این کشور مستعمره می شود برای خوشایند اربابان فرامنطقه ای خود ، هر از گاهی در سایه سکوت تمردان از انجام هر عمل توهین آمیزی در قبال ایران ی ابایی ندارد.

رو مه وزین کیهان به قلمِ قلم جناب آقای شریعتمداری در خصوص این توهین کشور مستعمره ،کره جنوبی چنین واکنش نشان داد.

در انتظار یک جو غیرت!(یادداشت روز)


ت کره جنوبی که امسال میزبان المپیک زمستانی ۲۰۱۸ است، به هریک از ۶۲۰۰ ورزشکار شرکت کننده در این مسابقات، یک دستگاه تلفن هوشمند سامسونگ هدیه داد ولی به بهانه تحریم ایران از اعطای این هدیه به ۴ ورزشکار ایرانی که برای شرکت در المپیک ۲۰۱۸ به این کشور رفته بودند خودداری کرد!
این تحقیر شرم آور در حالی است که هدیه به ورزشکاران مصداق فروش نیست و در شمار خدماتی نظیر تامین محل اسکان و تهیه آب و غذا برای آنان تعریف شده و تلقی می شود، از این روی اقدام زشت و پلشت ت کره جنوبی و شرکت سامسونگ که اسپانسر اصلی (تامین کننده مالی) مسابقات المپیک زمستانی ۲۰۱۸ در کره جنوبی است بدون کمترین تردیدی با هدف تحقیر مردم ایران و نه فقط ورزشکاران کشورمان صورت گرفته است و بدون پوشی باید گفت بی غیرتی محض است اگر این اقدام تحقیر آمیز کره جنوبی و شرکت سامسونگ با واکنش سنگین و پشیمان کننده روبرو نشود. و در این باره گفتنی هایی هست، بخوانید!
۱- این اقدام تحقیرآ میز ت کره جنوبی و شرکت سامسونگ در حالی است که محصولات شرکت سامسونگ و دیگر شرکت های کره جنوبی نظیر لوازم خانگی، گوشی های تلفن هوشمند، انواع خودروهای ساخت کره جنوبی سراسر بازار ۸۰ میلیونی ایران را در خود دارند و همه ساله میلیاردها دلار از کیسه ملت را به جیب بی انتها و شکم سیری ناپذیر خود سرازیر می کنند. ضمن آنکه واردات و فراگیری محصولات این شرکت ها بسیاری از تولید کنندگان داخلی را به ورش تگی کشانده است و انبوهی از ان، کارگران و دست اندرکاران سایر مشاغل جانبی را با بیکاری روبرو کرده است.
آیا برای مسئولان کشورمان نگران کننده نیست که بازار ۸۰ میلیونی ایران را به بهای نابودی صنایع داخلی و بیکار شدن انبوهی از مردم در اختیار ت کره جنوبی و شرکتی نظیر سامسونگ قرار دهیم و در همان حال شاهد برخورد تحقیر آمیز همین بی سر و پاهای بی شخصیت به مردم شریف این مرز و بوم هم باشیم؟!
۲- این پرسش نیز نباید بی جواب بماند که اگر هدیه - و نه حتی فروش-
۴ دستگاه گوشی هوشمند سامسونگ به ورزشکاران ایرانی مشمول تحریم های بوده و غیر قانونی تلقی می شود، چرا تسخیر بازار ۸۰ میلیونی کشورمان از سوی شرکت سامسونگ و تاخت و تاز آنان در بازار لوازم خانگی، تلفن های همراه و دهها عرصه دیگر با تحریم های مغایرت نداشته و غیرقانونی محسوب نمی شود؟! مخصوصا آنکه ۴ گوشی همراه مصداق «هدیه» بوده است و تسخیر بازار ۸۰ میلیونی کشورمان مصداق تجارت است!
اکنون با توجه به نکته مورد اشاره، آیا می توان کمترین تردیدی داشت که اقدام شرم آور ت کره جنوبی و شرکت سامسونگ فقط به فقط با انگیزه تحقیر ملت و ت ایران صورت گرفته است؟!
۳- هیچیک از محصولات شرکت سامسونگ در فهرست کالایی نیست که در داخل قابل تولید نباشد و یا چنانچه تولید آن در داخل کشور امکان پذیر نباشد واردات آن ضروری و اجتناب ناپذیر باشد. انواع لوازم خانگی در کارخانه های داخلی تولید می شوند و بالا بردن کیفیت آن نیز تنها از طریق مراقبت بر استانداردها و رقابت تولید کنندگان با یکدیگر امکان پذیر است و نه با واردات کالای مشابه که نابودی صنایع داخلی و افزودن بر انبوه بیکاران، نتیجه قطعی آن است. بنابراین چنانچه از همین امروز واردات تمامی محصولات شرکت سامسونگ به کشورمان ممنوع شود تنها اتفاقی که خواهد افتاد، رونق تولیدات داخلی، کاهش تعداد بیکاران، داغ شدن دوباره بازار ب و کار، وج از رکود شکننده کنونی و... خواهد بود، یعنی تحقق وعده هایی که ت محترم بارها تکرار کرده و تاکنون بر زمین مانده است.
گفتنی است دو سال قبل شرکت سامسونگ به جرم تخلف از قانون و فرار از پرداخت حقوق گمرکی به ۳ هزار میلیارد تومان جریمه محکوم شد - معادل همان مبلغ سوء استفاده ای که به پرونده ۳ هزار میلیارد تومانی معروف است و متهم ردیف اول آن به محکوم شده بود- که صنعت ت یازدهم با ارسال نامه ای به گمرک خواستار لغو این حکم و معافیت سامسونگ از پرداخت جریمه شده بود!
توضیح آنکه واردات «قطعه کامل» مشمول حقوق گمرکی بیشتری از واردات «قطعه منفصل» است، چرا که قطعه منفصل برای تبدیل به قطعه کامل نیاز به انجام عملیاتی در داخل کشور دارد که اشتغال زا می باشد و به همین علت حقوق گمرکی کمتری به آن تعلق می گیرد ولی شرکت سامسونگ با استفاده از کارت های بازرگانی یکبار مصرف! و برخی ترفند های دیگر قطعات کامل را قطعات منفصل معرفی کرده و از پرداخت حقوق گمرکی مورد اشاره فرار کرده بود.
آقای نعمت زاده در نامه خود به رئیس گمرک آورده بود؛ «نظر به اینکه قطعات وارداتی جهت تولید کالای نهایی از جمله یخچال، یخچال فریزر، لباسشویی و... بوده و برای تبادل آن به محصول نهایی تحت عملیات کاری مختلف (مونتاژ های فرعی و اصلی، جوشکاری، شارژ گاز و تست نهایی و...) قرار گرفته و نهایتاً به تولید کالای نهایی منجر می شود»!
نگارنده در پی متهم صنعت ت یازدهم به سوء استفاده از موقعیت شغلی خود نیست، ولی همین ساده لوحی ها و بی خبری از مشکلات مردم که خصیصه کلان سرمایه داران است در تحمیل برخی از شرایط شکننده به مردم و مخصوصا اقشار محروم و مستضعف نقش موثری داشته و دارد!
۴- دو سال قبل شرکت ژاپنی تویوتا به این علت که یک دستگاه خودروی ساخت این شرکت را به سفارت ایران در هند فروخته است، با صدور بیانیه ای از ت رسما عذرخواهی کرد! و هیچ ص از ت و مجلس و یا دستگاه قضایی کشورمان برنخاست و مسئولان این مراکز در این ماجرای پلشت و اهانت آمیز فقط ناظر بودند، آنهم ناظر بی طرف! و انگار نه انگار که بازار ۸۰ میلیونی ایران ی به مانور انواع فراوان و باور ن ی خودروهای تویوتا تبدیل شده است.
کمترین انتظار آن بود که ت و مجلس و قوه قضائیه در اقدامی مشترک و در دفاع از حرمت نظام و مردم، واردات خودروهای تویوتا را ممنوع کنند و یا دستکم این پرسش اساسی را در سطوح بین المللی به میان آورند که چرا شرکت تویوتا به خاطر آنکه تقریبا تمامی خودروهای مورد استفاده تروریست های وحشی است از مردم جهان پوزش نمی خواهد؟! و چرا روابط تجاری خود را با کشورهایی که این خودروها را در اختیار قرار داده اند، قطع نمی کند؟! شناسایی مشخصات خودروهای در اختیار به آسانی با مراجعه به لیست فروش خارجی تویوتا امکان پذیر بوده و هست. ولی... بگذریم!
۵- شامگاه دوشنبه ۱۱ بهمن ماه 95 و همزمان با ورود «ژان مارک آیرو»
خارجه فرانسه به تهران، ضیافت شامی در سفارت فرانسه، به افتخار وی و تجار همراهش از سوی سفیر فرانسه برگزار شد.
در این میهمانی یکی از تجار فرانسوی خطاب به خارجه کشورش می گوید؛«جناب چرا این سفر دقیقا در روزی انجام شد که فرانسه به همراه انگلیس و در خلیج فارس و در آب های ایران مانور نظامی برگزار کرده که طبیعتا پیام های خاصی دارد، آیا فکر نمی کنید این مسئله بر روی روابط تجاری ما با ایران تاثیر بگذارد و نتوانیم در این سفر قرارداد خاصی منعقد کنیم؟ شما از واکنش مقامات ایرانی نگران نیستید؟» اشاره این تاجر فرانسوی به برگزاری رزمایش نظامی «سه شاخه متحد» با حضور ناوشکن های نیروی دریایی انگلیس، و فرانسه در آب های آزاد خلیج فارس بود که از همان روز به مدت سه روز برگزار شد.
تصور می کنید که خارجه فرانسه به این پرسش تاجر فرانسوی چه پاسخی داده بود؟! مارک آیرو در پاسخ می گوید؛ «خیر، بنده هیچ نگرانی نسبت به موفقیت آمیز بودن این سفر ندارم. مقامات ایرانی در هیچ یک از جلسات مقدماتی و برنامه ریزی برای سفر در تهران و پاریس به این مسئله معترض نشدند. ت ایران به این سفرها احتیاج دارد و مطمئنم که هیچ اعتراضی در جلسات فردا هم نخواهیم شنید»!!
تاجر فرانسوی که نمی تواند باور کند مسئولان تمان در مقابل این اهانت تحقیرآمیز خارجه فرانسه بی تفاوت باشند و دست روی دست بگذارند و تحقیر او را نادیده بگیرند، در اعتراض به اقدام خلاف تدبیر ت فرانسه در برنامه ریزی این سفر که موجب همزمانی سفر هیئت تجاری و برگزاری مانور نظامی شده و احتمال عقد قراردادهای اقتصادی را کاهش داده است، ضیافت شام را ترک می کند!!
11 اکتبر 2013 - 19مهرماه 1392- وبسایت رادیو فرانسه درباره برداشت غرب از چگونگی مواجهه ایران با کشورهای غربی می نویسد: «ارزی غرب از وضعیت کنونی ت ، تعامل با فروشنده بد ار و مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش می بیند. بر پایه این جمع بندی، اگر یدار صبور باشد، شرایط فروشنده را دشوارتر می کند و در همان حال، قیمت فروش را کمتر خواهد کرد.»!!
۶- بدون کمترین تردیدی باید گفت برخورد منفعلانه ت و مجلس،
نه فقط در بی جواب گذاشتن اهانت ها و تحقیرهای کشورهای بیگانه، بلکه باج دادن به آنها - البته از کیسه ملت- باعث گستاخی آنها شده است، تا آنجا که حتی کره جنوبی هم از تحقیر آشکار نظام و مردم این مرز و بوم دغدغه ای به خود راه نداده و اطمینان دارد که ت و مجلس و در مواردی دستگاه قضایی کشورمان برای منافع کلان و بی شماری که این کشور از بازار ۸۰ میلیونی ایران به جیب می زند هیچ مانعی ایجاد نخواهند کرد!
گفتنی است که ورزشکاران کشورمان برای ب افتخار به المپیک ۲۰۱۸ کره جنوبی رفته اند. ولی باید پرسید این چه افتخاری خواهد بود که بهای آن اهانت و تحقیر ملت باشد؟! و آیا مسئولان دست اندر کار نباید به عنوان ابت ترین اعتراض به ت دست نشانده کره جنوبی، ورزشکاران اعزامی را فرا بخوانند؟!
۷- و بالا ه تحریم محصولات ساخت کره جنوبی و مخصوصا ممنوعیت ورود و فروش محصولات سامسونگ کمترین اقدامی است که از ت و مجلس و قوه قضائیه انتظار می رود و صد البته مردم پا به رکاب انقلاب نیز در این میان مسئولیت خاص خود را دارند و نباید از پیگیری ماجرا تا بیرون ریختن تفاله های اهانت کننده کره جنوبی دست بردارند.

حسین شریعتمداریمنبع : http://mir1357.blog.ir/1396/11/19/کیهان
در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی:«22 بهمن امسال،تماشایی خواهد بود،حرف مردم شکایت از فساد و تبعیض است»(صوت سخنان معظم له

درخواست حذف اطلاعات

بسمه تعالی

در سالروز بیعت تاریخی همافران با حضرت در ۱۹ بهمن ۵۷، فرماندهان و جمعی از کارکنان نیروی هوایی ، صبح امروز با انقلاب ی دیدار نمودند.

در ادامه بخشهایی از سخنان معظم له به همراه بخشی از فرمایشات ایشان (صوت)قرار داده شده است.

-هدف دشمن این است که از استمرار و استقامت انقلاب جلوگیری کند؛ از هر وسیله ای هم توانستند برای این استفاده د. اما ناگهان یک ۲۲بهمن یا ۹دی پیش می آید، سیل جمعیت در همه مناطق کشور راه می افتد. امسال هم ۲۲بهمن تماشایی خواهد بود؛ چون مردم با یاوه گویی های بعضی تمردان یی حس میکنند دشمن در حال کمین گرفتن است. امسال به توفیق الهی همه می آیند.

-در بحث عد اجتماعی کم کاری و عقب ماندگی داریم، کاری که بایسته بوده انجام نشده و باید بجد دنبالش باشیم؛ و راه آن، مبارزه با ظلم و فساد است. فساد مثل اژدهای هفت سر افسانه هاست، یک سرش را که میزنی با شش سر دیگر حرکت میکند. برخورد با انی که منتفع از فساد هستند کار بسیار سختی است ولی حتماً باید انجام شود. برخورد با کارگزاران حکومتی که در آنها ظلم و فساد هست، باید جدی و با شدت عمل بیشتر باشد.

-این انقلاب، مردمی است و مردم باید در همه برنامه ها در درجه اول باشند. مردم همان انی اند که حماسه ۲۲بهمن را بوجود آوردند. مسئولان مردم را بشناسند و برای مردم کار کنند؛ خدا گفته است که باید خادم مردم باشیم/ حرف مردم شکایت از فساد و تبعیض است. مردم خیلی از مشکلات را تحمل میکنند اما از فساد و تبعیض شکایت دارند. این شکایت را مسئولین قوای مجریه و قضائیه و مقننه بجد دنبال کنند.متاسفانه مرورگر شما، ق لت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب html5 دارا نمی باشد.
توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آ ین نسخه می باشد
با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد.
منبع :
http://mir1357.blog.ir/1396/11/19/22 بهمن
بیان چنین سخنی مضحک ، از سوی امور خارجه ایران ی ؛خود یک تحقیر ملی است .(سخن نویسنده)

درخواست حذف اطلاعات

بسمه تعالی

محترم خارجه این بار هم در یکی دیگر از جملات نغز خود چنین بیان نموده اند:« اگر کره ای ها تا پایان امروز این اقدام خود را جبران نکنند، گوشی خود را تغییر خواهد داد!».

احتمالاً با این سخن محترم خارجه ارکان ت کره جنوبی به لرزه در آمده است؛در اینجا به جناب آقای ظریف باید گفت ؛سالها در سایه ی مدیریت امثال شما کشور ایران ی مملو از کالاهای کره ای شده و در سایه یِ چنین سیاست های وارداتی ،شرکت های ایرانی تعطیل گردیده و تی که شما یکی از اعضاء آن هستید می تواند با یک اقدام انقل میلیاردها دلار به این کشور مستعمره ضرر و زیان وارد کند تا این چنین تهایی بدانند :«هر سخن جایی و هر نقطه مکانی دارد» و شما بجای تهدیدی شایسته در خصوص این اقدام تحقیر آمیز ت کره جنوبی چنین سخنان مضحکی بیان می نمایید.

جناب آقای ظریف باید به شما یادآور بشویم این سخن حضرتعالی به عنوان خارجه ایران ی در پاسخ به تحقیر نمودن ایران ی توسط کشور کره جنوبی -که هنوز از مستعمره های می باشد- که :«اگر کره ای ها تا پایان امروز این اقدام خود را جبران نکنند، گوشی خود را تغییر خواهد داد.» هر چند مثل بسیاری از اعمال و رفتار دیگر شما به هیچ عنوان در شان ملت مقاوم ایران ی نبوده و نیست ؛ملتی که نزدیک به 40 سال در نبرد مستقیم و غیر مستقیم با ارباب کره جنوبی( ) پوزه یِ را در عرصه های مختلف بخاک مالیده اند .

در پایان باید گفت ،شاید سرزنش جناب آقای ظریف در خصوص اعمال ، رفتار و سخنانش خیلی منطقی نباشد زیرا :«از کوزه همان برون تراود که در اوست» و لذا بجای سرزنش امثال آقای ظریف باید خودمان را سرزنش کنیم زیرا در بزنگاه های حساس انقلاب ی خصوصاً در هنگام برگزاری انتخابات مجلس و ریاست جمهوری دست به انتخاب هایی می زنیم که ماحصل آن انتخابات قرار گرفتن افرادی مثل آقایان ظریف ، ی و ... به عنوان در رأس امور کشور می باشد .

پس علاج واقعه را قبل از وقوع باید نمود و این سخنان نتیجه منطقی انتخاب های گذشته ملت ایران می باشد و لذا در انتخاب های آینده چه در مجلس شورای ی و چه در ریاست جمهوری باید بدون توجه به تبلیغات مسموم داخلی و خارجی با درایت و تیز بینی انتخاب های سنجیده و شایسته تری نسبت به گذشته انجام دهیم که ماحصل آن انتخاب های شایسته به طور قطع و یقین قرار گرفتن افرادی در پست های وزارتی خواهد بود که نه تنها پاسدار شأن و جایگاه رفیع ملت ایران بلکه پاسدار حفظ کرامت جهان خواهند بود.

والسلام
منبع : http://mir1357.blog.ir/1396/11/19/وزیر خارجه
:مردم را بشناسید،حرف مردم شکایت از فساد و تبعیض است( /مدت زمان 5 دقیقه و 23 ثانیه)

درخواست حذف اطلاعات

بسمه تعالی
منبع : http://mir1357.blog.ir/1396/11/19/1امام خامنه ای