بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

یک فرد انقل باید در انتخابات آینده در راس کار قرار گیرد

پست یک فرد انقل باید در انتخابات آینده در راس کار قرار گیرد از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.یک فرد انقل باید در انتخابات آینده در راس کار قرار گیرد

درخواست حذف اطلاعات
دبیر مجمع تشخیص مصلحت گفت: در انتخابات پیش رو هم باید جبهه مردمی شکل گرفته، هم ت انقل سرکار بیاد و هم یک فرد انقل در راس کار قرار گیرد تا بتوانیم به اه مدنظر برسیم.منبع : http://mehrnews.com/news/3908484/یک-فرد-انقلابی-باید-در-انتخابات-آینده-در-راس-کار-قرار-گیرد