بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

آ ایمر ...

پست آ ایمر ... از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.آ ایمر ...

درخواست حذف اطلاعات

نتیجه تصویری برای اسایشگاه

شاید سال ها بعد ...
ما اولین پیرمرد ها و پیرزن های آ ایمر گرفته ای باشیم
که در یک نیمه شب معمولی
در گوشه آسایشگاهی در دوردست ترین نقطه ی شهر
خیره به پنجره ای رو به حیاط تکراری آسایشگاه
همراه با یک لیوان چای در دست
تنها با شنیدن یک آهنگ
ناخوداگاه بیقرار شویم ...!
منبع : http://masmoum.blogfa.com/post/946/آلزایمر-