بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

جلسات آموزش احکام عملی

پست جلسات آموزش احکام عملی از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.جلسات آموزش احکام عملی

درخواست حذف اطلاعات

جلسات آموزش احکام عملی بر اساس رساله مراجع عظام تقلید توسط 

حجة ال و المسلمین فروتن

هر هفته یکشنبه ها بعد از عشاء برگزار می گردد. 

تا کنون چهار هفته از شروع این برنامه گذشته است. شرکت برای همه خواهران و برادران آزاد می باشد.
منبع : http://masjedeman.persianblog.ir/post/165