بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

موج های چهارگانه تبعید علما در دوره پهلوی/ علمای انقل به کدام ا تبعید می شدند؟ +ج و سند

پست موج های چهارگانه تبعید علما در دوره پهلوی/ علمای انقل به کدام ا تبعید می شدند؟ +ج و سند از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.موج های چهارگانه تبعید علما در دوره پهلوی/ علمای انقل به کدام ا تبعید می شدند؟ +ج و سند

درخواست حذف اطلاعات
تبعید یکی از شیوه هایی است که دستگاه های امنیتی برای کاهش اثرگذاری انقل ون به کار می برند، اما از آنجاکه افراد تبعیدشده دارای مقبولیت بسیاری بودند با مردم محل تبعید، ارتباط گرفته و در نتیجه شه های انقل را گسترش می دادند.منبع : http://mashreghnews.ir/fa/news/687829/موج‌های-چهارگانه-تبعید-علما-در-دوره-پهلوی-علمای-انقلابی-به-کدام-شهرها-تبعید-می-شدند-جدول-و-سند