بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

گفتمان انقل گری در برابر توهم ترمیدور

پست گفتمان انقل گری در برابر توهم ترمیدور از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.گفتمان انقل گری در برابر توهم ترمیدور

درخواست حذف اطلاعات
این نسل خود را انقل می داند و با تشکیل جبهه های مردمی، تلاش می کند تا جلوی هرگونه انحراف نسبت به آرمان های انقل را بگیرد. همین رویش هاست که جامعه را نسبت به آینده انقلاب امیدوار کرده و اندوه ناشی از کوچ بزرگان را قابل تحمل می کند.منبع : http://mashreghnews.ir/fa/news/677945/گفتمان-انقلابی‌گری-در-برابر-توهم-ترمیدور