بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

منه غرق در

پست منه غرق در از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.منه غرق در

درخواست حذف اطلاعات
من یه ادم احمقم ک دلم هزار تی

من یه ادم م

اینو فقد خودم میدونم ...

اینکه چطور میتونی یه کاری کنی ک ادما ازت متنفر شنو من خوب بلدم...اصن متنفرم از این کلنی کثیفتون ... بدم میاد از خودتونو خداتونو هر چی ک دوس دارین... بدم میاد از این محبتای الکیتون...

اصن دوس دارم باشم ... دوس دارم نیم متر خط چشم بکشم .. دوس دارم گوشی ساده دسم بگیرم.. دوس دارم کچل کنم...دوس دارم ش ه باشم.. دوس دارم وقتایی ک از میگرن جون میدم قرص نخورم..دوس دارم ب ناخونای زشتو کوچیکم لاک سیاه بزنم...دوس دارم همش پیاده راه برم...دوس دارم توو ب م...دوس دارم بخوابم... من لباسای تیره رو دوس دارم.. دوس دارم روو دندونم نگین بزنم ... دوس دارم هر وقت خاستم شجریان گوش بدم هر وقت خواستم گوش بدم ... دوس دارم زیر بارون ایس پک بخورم... من دوس د ارم این عمر ناخاسته ی گوهمو تلف کنم... دوس دارم همش بخوابم... دوس دارم بهتون دروغ بگم.... دوس دارم بپیچونمتونو خودم و دلم کلی بهتون بخندیم ... کارای منو خودم ب شما ربطی نداره :)))منو مهدیه ازتون متنفریم... متنفریما... متنفر :)))))

خیلی وقتا دوس دارم بکشمتون :/ چون همتون توو زندگیم اضافه این ... اجتماعتون حال بهم زنه برام... رابطه هاتون... حرفاتون ...خنده هاتون چندشه :)

از خودم متنفرم چون بضی وقتا شبیهتون میشم ...

ولی من
منبع : http://mahixi.blogfa.com/post/220