بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

درباره ماهی ها

آخرین پست های وبلاگ درباره ماهی ها به صورت خودکار از بلاگ درباره ماهی ها دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.نحوه شهادت چهارده معصوم علیه السلام

درخواست حذف اطلاعات

۱-نحوه شهادت حضرت محمد بن عبدالله ص: ایشان در سال ۷هجری بدست یکی از ن یهودی خیبر که اظهار ارادت به می کرد توسط لقمه ای از کتف زهر آلود مسموم شدند زیرا آن زن میدانست رسول خدا کتف را رد نمیکند اما مسمومیت درمان شد ولی هر سال در همان زمان و فصل مسمومیت تب و ضعف و بی هوشی ایشان را فرامی گرفت در سال ۱۱هجری دوتن از همسران ص عایشه بنت ابوبکر و حفصه بنت عمر با توطئه از پیش تعیین شده سمی را از حبشه تهیه و درست هنگام تب و بیهوشی ص در آن ایام آن پودر را در گوشه لب حضرت نهادند تا ذره ذره وارد بدن ایشان شده بعد از سه روز ایشان را به شهادت رساند(این روشی بود در حبشه که ن خیانتکار خود را از شر شوهرانشان راحت می د و اصل ابوبکر و عایشه از حبشه بود).در این ایام در منزل عایشه بود و ابوبکر که از همراهی اسامه فرار کرده بود خود را از روستاهای اطراف مدینه بر بالین او رساند و اصرار داشت مردم های جماعت را به جای به او اقتدا کنند .عمر مشغول تدارک توطئه سقیفه بود و علی ع از شدت اندوه حال خود را نمی شناخت.

سرانجام قاتل: عایشه در زمان معاویه در چاهی انداخته شد و به قتل رسید.

۲-نحوه شهادت حضرت فاطمه زهرا س: ایشان هنگامی که باردار بود هنگام هجوم افراد خلیفه به منزلش در اثر ضرب و شتم عمربن خطاب و غلام او قنفذ و ش تگی دنده ها و استخوان بازو و جراحات مسمارهای در و سقط جنین شش ماهه اش که در اثر سقوط در سوخته بر روی ایشان بوجود آمد بعد از سه ماه بستری شدن به شهادت رسیدند

سرانجام قاتل: عمر در ظهر توسط کارد غلامی ایرانی که بر پهلویش نشست بستری و بعد چند روز کشته شد.

۳-نحوه شهادت حضرت علی المومنین ع: ایشان طبق توطئه اشعث بن قیس منافق خود و جمعی از خوارج یعنی قطامه بنت اخضر تیمیه- عبداارحمن بن ملجم مرادی یمنی- وردان بن مجالد و شبیب بن بحره در مسجد کوفه هنگام صبح با شمشیر آغشته به زهر ضربت خورده و بعد از دو روز به شهادت رسیدند .

سرانجام قاتل: اشعث توسط معاویه مسموم شد-ابن ملجم و دو همراهش قصاص شدند-قطامه توسط مردی سر و گوش بریده شد و بدنش سوزانده شد

۴-نحوه شهادت حضرت حسن بن علی ع: ایشان توسط همسر خود اسما بنت اشعث بن قیس معروف به جعده با توطئه معاویه و فرستادن زهری کشنده توسط طبیب دربارش برای او بوسیله شیر زهر آلود هنگام افطار روزه خود مسموم و بعد از مدتی درمان به شهادت رسیدند در تمام این مدت بارها حضرت هنگام سخنرانی و موعظه خون بالا آوردند و همین امر باعث شد مورخان بی اطلاع یا مغرض به ایشان تهمت مسلول بودن بزنند. قبل از این سه بار مسموم شده بودند که یکبار توسط اصابت خنجر زهرآلود خوارج به پهلویشان در مدائن و بار دیگر ضربه نوک تیز و ف ی عصایی زهر آلود توسط مردی از مزدوران معاویه که در میان جمعیت خود را به هیات گ سائل در مسجد در آورده بود به قوزک پایشان و بار دیگر احتمالا توسط همسرش با آب زهر الود هنگام بازگشت از سفر حج صورت گرفته بود.بعداز شهادت ایشان برای جلوگیری از دفن در کنار خدا که مزار ایشان در خانه عایشه قرار داشت سربازان مروان حاکم مدینه به تحریک عایشه بدن را تیر باران د که ۷۰ عدد آنها به بدن مبارکش اصابت کرده بود!

سرانجام قاتل: جعده توسط ان معاویه با دست و پای بسته در آب غرق شد.

۵-نحوه شهادت حضرت حسین بن علی سید ال ع: با شروع حکومت یزید بن معاویه که کینه سختی از بر سر ماجرای ارینب همسر زیبای عبدالله بن سلام داشت و عدم بیعت با شخصی فاجر به عنوان خلیفه خدا حاکم مدینه طرح قتل ایشان را کشید با دعوت از طرف شیعیان کوفه جهت ی ایشان به مکه آمدند اما به علت احتمال درگیری مسلحانه در خانه خدا به سمت کوفه حرکت د.اما با تغییر شرایط در کوفه و حاکم شدن عبیدالله بن زیاد مردم کوفه عهد شکنی د و ی که قرار بود به سمت ایران حرکت کند به فرماندهی عمر بن سعد وقاص لشکر را در دشت کربلا محاصره نمود بسیاری از لشکریان از میدان گریختند و فقط حدود ۱۱۰ نفر با ایشان ماندند به علاوه تعداد اندکی که از دشمن به آنها پیوستند. بالاخزه در ۱۰ محرم بعد از حدود یک هفته محاصره و تشنگی و گرسنگی تا عصر تمامی یاران حضرت به شهادت رسیدند و خود ایشان بعد از تحمل مصائب فراوان توسط تیر باران و سنگ باران و اماج ضربات شمشیر و نیزه قرار گرفت از قاتلان ایشان می توان حرمله بن کاهل اسدی که تیر زهر آلود بر ایشان نشاند و سنان که ضربات کاری نیزه و شمشیر بر آنحضرت وارد آورد را نام برد مردی از خوارج و یکی از فرمانده هان بنام شمربن ذی الجوشن سر مقدسش را از بدن جدانمود بسیاری از حاضرین در این جنایت از فرزندان کشته شدگان کفار در جنگ های صدر بودند که کینه سختی از علی ع و فرزندانش داشتند.

سرانجام قاتلین: تمامی توسط مختار بن ابوعبید ثقفی حاکم کوفه قصاص شدند

۶-نحوه شهادت حضرت علی بن الحسین سجاد ع:زندگی و رفت و آمد در زمان امویان بسیار تحت کنترل بود و سه بار مسموم شدند در ماجرای زیارت خانه خدا هشام بن عبدالملک کینه سختی از گرفت و برادرش خلیفه یعنی ولید بن عبدالملک را تحریک به مجوز قتل ایشان کرد و خود ایشان را به زهر مسموم کرد این کار آنقدر مخفیانه انجام شد که چگونگی آن مشخص نیست اما طبق شواهد در ایامی که بستری بود به کاسنی و روغن بنفشه و... درمان می د و این نشان می دهد این زهر طبع گرمی داشته است که ظرف چند روز کبد را از کار انداخته است!

۷-نحوه شهادت حضرت محمد بن علی الباقر ع: ایشان بواسطه علم بسیاری که داشت در مدینه دشمنان و حاسدان زیادی داشت از جمله زید بن حسن که در مراسمی با توطئه امویان با اصرار را مجبور به نشستن بر اسبی نمود که زهر مخصوصی در زین ان تعبیه شده بود که مدتی بعد در اثر آن ران های حضرت ورم نمود و در منزل بستری شدند و سه روز بعد به شهادت رسیدند. دراین ایام حاکم مدینه ابراهیم بن ولید بن عبدالملک بن مروان پسر برادر زاده خلیفه به دستور خود خلیفه هشام بن عبدالملک برای اطمینان دوباره بوسیله خوراندن غذا و نوشیدنی زهرآلود اثر سم را تشدید و درمان ایشان را بی ثمر د ۵روز قبل از شهادت خو دیده بود و برای اصحاب تعریف د که خبر ازاین توطئه می داد.

سرانجام قاتل: هشام خلیفه مقتدر اموی که در صدور قتل سجاد و باقر ع نقش اصلی را داشت طوری در رصافه شام مرد و امویان اموالش را غارت د که جسدش بدون کفن روی زمین ماند و ی حاضر نبود کفن خلیفه را از پول خود تهیه نماید سرانجام غلامان از روی ترحم او را دفن د.

۸-نحوه شهادت حضرت جعفر بن محمد الصادق ع : ایشان توسط عبدالله بن سلیمان والی مدینه به دستور خلیفه توسط انگور مسمومی که منصور دوانیقی (دومین حاکم عباسی) برایش فرستاده بود مسموم و به شهادت رسید منصور یکی از ۷ فرعون و طاغوتی است که در مورد انها اشاره فرموده است زیرا این ۷نفر دانسته و با یقین به مقام اولیای الهی زمان خود ظلم روا داشتند . در وصیت خود در مورد جانشین خود از جنایت این دو نفر برداشت

سرانجام قاتل: منصور به نفرین کاظم ع در سفر حج در بئر میمون به هلاکت رسید.

۹-نحوه شهادت حضرت موسی بن جعفر کاظم ع :ایشان بواسطه بدگویی های محمد بن اسماعیل بن جعفر برادر زاده خود نزد خلیفه عباسی هارون در بغداد زندانی شد.و بعد از ۱۴ سال شکنجه و زندان های مکرر به شهادت رسید هنگام اجرای توطئه ی قتل٬ هارون به بهانه سفر جنگی به شام بغداد را ترک نمود سپس خاندان ایرانی برمکی خصوصا یحیی برمکی و پسرش فضل با نقشه را به زندانبانی یهودی بنام سندی بن شا سپردند و او را با زهری که در ده عدد رطب تعبیه کرده بود مسموم نمود طوریکه اثر سبزی زهر در کف دستان نمایان بود عباسیان برای رفع اتهام را در منزلی بستری د و طبیب بر بالینش آوردند و اعیان شیعه را حاضر ساختند که شهادت دهند او بیمار شده است چندی بعد از ترس افشاگری بدن بی رمق او را در میان فرشی پیچیده آنقدر نگهداشتند تا خفه شده به شهادت رسید سپس فرزند را کرده به بزرگان شیعه نشان دادند که بدن او سالم و به بیماری فوت کرده است به این هم قانع نشده بدن را تا سه روز بر سر پل بغداد به نمایش گذاشتند تا مردم باور کنند به مرگ طبیعی جان داده است!

سرانجام قاتلین: تمامی خاندان برمکی توسط خود هارون قتل عام شدند

۱۰-نحوه شهادت حضرت علی بن موسی الرضا المرتضی ع : خلیفه عباسی مامون بعد از قتل با درایت خود فضل بن سهل ایرانی ذوالریاستین و مسموم نمودن نامی خود طاهر پیوسته به دنبال فرصت مناسب برای قتل ولیعهد خود رضا بود تا اینکه در روستای سناباد واقع در اسان این توطئه عملی شد.او که از علم و نفوذ بیم و حسادت داشت بدست خود دانه های انگور را بوسیله رشته های نخ مخصوص زهر آگین نمود و در مجلسی که را دعوت کرده بود بعد از اینکه جلو جمع چند دانه از آن خوشه انگور را که مسموم نبود را خورد آنرا به تعارف نمود رد کرد تا با اصرار مامون و بیان اینکه به خلیفه بدگمان است اجبارا سه دانه از انگورها را تناول نمودند که فورا اثر زهر نمایان شد و با ناراحتی مجلس را ترک کرد مامون که از تبحر در طبابت اطلاع داشت افرادی برای زیر نظر گرفتن گماشت حضرت برای دفع سم در محلی که مشرف به باغ اناری بود طبیب خواسته و فصد نمودند مامون به یکی از غلامان همراه خود که ناخن های بلندی داشت دستور داد سمی شبیه تمبر هندی را در دستان خود ورز دهد طوریکه دست و زیر ناخن او به سم آغشته شد سپس نگران نزد آمد و از بیماری او ابراز ناراحتی کرد و دستور داد آن غلام تعدادی انار را چیده و بادستانش برای اب بگیرد زیرا انار برای او مفید است! از نوشیدن امتناع کرد در مقابل اصرار او گفت باشد برای ساعتی بعد اما بالا ه با اصرار ان با اشاره به اینکه قصد آنها را می داند آنرا سرکشید اثر این سم دیگر مداوا نشد و تا صبح که به شهادت رسید ایشان حدود۵۰ بار برای قضای حاجت خارج شدند و امعا و احشای ایشان بهم ریخت و مامون برای او پیغام می فرستاد که نگران نباشید اخلاطی است که باید دفع گردد!! رضا قبل از آمدن به طوس به طور مشکوکی ۷بار بیمار شدند اما خود را مداوا نمودند یکبار هم قبل از ولیعهدی و آمدن اجباری او از مدینه به طوس نزدیک اهواز به طرز مشکوکی بیمار شدند و طبیبان از درمان عاجز شدند خود دارو های گیاهی مناسب(نیشکر و...) و محل رویش آنها در خوزستان را به آنها تعلیم داد و اطبا طبق نسخه خودحضرت او را درمان نمودند!

سرانجام قاتل: بعد از شهادت مامون ۲۰ سال شب ها نخو د و سرانجام در لشکرکشی که به شام داشت به مرض سختی مبتلا شد که تا مغز استخوان هایش را منجمد می کرد تا او را هلاک کرد

۱۱-نحوه شهادت حضرت محمد بن علی جواد ع : مامون عباسی برای تبرئه خود از قتل رضا دخترش ام فضل را به اجبار به عقد جواد ع در آورد و به جز یک مورد به حضرت تعرضی نکرد و آنهم این بود که ام فضل بسیار نزد پدر از شکایت می کرد طوریکه یکبار مامون با شمشیر به که در حال سجده بود حمله نموده ضربات متعددی به ایشان زد اما زود پشیمان شد و با نگرانی برگشت و با تعجب دید در زیر لباس عبادت خود زره پوشیده است! بعد از مرگ مامون در لشگرکشی شام برادرش معتصم خلیفه شد او را به بغداد خواند و بعد چند جلسه علمی و موفقیت در پاسخ گویی به سوالات کینه او را بدل گرفت و از ن یتی همسر استفاده نموده به همراه دختر و پسر برادرش ام فضل و جعفر نقشه ای برای قتل کشید.روزی به کاتب خود دستور داد را به بهانه تبرک و م و آشنایی با یکی از وزرا به منزل خود دعوت و مسموم نماید. علاوه بر اکراه با اصرار فراوان کاتب به منزل او رفت در آنجا طبق نقشه اشناس ترک خلیفه منتظر بود و از طرف خلیفه تحفه ای آورده بود و آن ظرفی بود مهر شده از شربت ریواس که همراه آن برف برای خنک فرستاده شده بود و دستور داد انرا خنک کنند در سر سفره شام با اولین لقمه متوجه مسموم بودن غذا شد و با ناراحتی برخاست و دستور داد مرکب او را آماده برگشت کنند کاتب را تکلیف به ماندن کرد فرمود رفتن من برای تو بهتر است! اشناس به اجبار را به خوردن شربت مجبور کرد فرمود باشد بعد! اما او بهانه آورد که برف آب می شود و باید این شربت را خنک نوشید پس به اجبار آنرا نوشید و با شتاب خارج شده به منزل آمد اما در آنجا اثر زهر شدید شد و بستری گردید اما ام فضل دوباره را با انگور رازقی مسموم نمود و با کمک برادرش او را در حجره ای زندانی کرده حتی آب ندادند این در حالی بود که خود ام فضل در پشت در گریه می کرد و او را نفرین می نمود. در مقابل ناله های به کنیزان دستور دادند شادی و هلهله کنند تا تشنه جان داد. سپس برای پنهان جنایت خود غلامان مزدور جنازه را روی بام خانه ای سه روز رها د تا مردم متوجه آن شدند.

سرانجام قاتلین:طولی نکشید که ام فضل به بیماری عفونی و عجیبی مبتلاشد و ناگزیر ی معتصم را ترک و تمام ثروت خود را ج درمان کرد ولی سودی نبخشید و در کوچه های بغداد با وضع بدی گ می کرد تا مرد برادش هم وقتی مست بود در چاهی سقوط کرده هلاک شد!
منبع : http://mahiha.blogfa.com/post/45
ماه محرم و احسان و نذر مردم ایران

درخواست حذف اطلاعات

با تشکر از تمام مسئولین عزیز که با تمام قوا کوشیدند تا آنقدر وضع اقتصادی و معیشتی مردم را خوب کنند تا اکثریت مردم ایران بتوانند عزاداران حسین علیه السلام را به یک چای مهمان کنند دیگر خبر از ریخت و پاش های اضافی سالهای پیش نبود اگر به این منوال به زحمات بی شائبه ی خود ادامه بدهند انشاا.. محرم سال بعد دیگر اکثریت مردم به صلواتی برای احسان در راه خدا و برای عزاداران مظلوم پسند خواهند کرد هر ساله رونق اقتصادی سر به فلک می کشد

برسد ان روزی که مسئولین شرایط معیشتی ملت را درک کنند و به کشور، انقلاب و ی خیانت نکنند چون این مردم وفادار در هیچ جای دنیا پیدا نمی شود و مانند قاتلان حسین علیه السلام به دست خود آقا ولی عصر علیه السلام یا به دست مختار ابوعبید ثقفی محاکمه و مجازات خواهند شد خون را در کربلا زمین ریختند و با اسب ها رویش تاختند تا پایمال کنند اما ندانستند خون از خاک به رگ شیعه ها تزریق شد و تا قیامت در جریان خواهد ماند

خدا نبخشد هر ان را به مردم مظلوم ایران ظلم می کند اگر بخواهیم مردم مظلوم ایران را در یک جمله توصیف کنم مانند آن هایی هستند که در شب آ با تمام تشنگی و گرسنگی و کمبودها دور مظلوم و حضرت زینب علیه السلام جمع شدند و شعار دادند که را تنها نخواهند گذاشت اینها امروز می گویند ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند
منبع : http://mahiha.blogfa.com/post/46
ساری قلی خان که بود sari qoli xan kimidir

درخواست حذف اطلاعات

ساری قلی خان که بود؟!!

ساری قلی خان که بود؟!!

ساری قولو خان نامی هم ردیف ملانصرالدین در شوخی و بذله گویی شهرت زیادی ب کرد که هم اکنون نیز لطیفه ها و نقل قولهایی به او نسبت میدهند که بود؟؟
قلی خان سالار در سال ۱۲۵۴ شمسی در محله قره باغی تبریز به دنیا امدو در سال ۱۳۴۸ در بیمارستان آزاد تهران در ۹۴ سالگی دیده از جهان فروبست و در زاده عبدالله به خاک س شد.
قلی خان فردی تحصیل کرده و اشنا به ادبیات دوران خود و نویسنده طناز و شاعر شوخ طبع تبریزی که به هفت زبان زنده دنیا (روسی، فرانسه، عربی، ارمنی، کردی، فارسی و ترکی) و ادبیات انها تسلط داشت....

برای مطالعه این مقاله بسیار جالب به ادامه مطلب مراجعه فرمایید...در زمان آذربایجان توسط روسها و اختناق جامعه انروز قلی خان به همراه دوستان خود در قهوه خانه ای در محله "ایکی قاپیلی" به نام "دبه لر قهوه سی" که بعد ها به "ائشکلر قهوه سی" معروف شد با طنز و گاها هجو و هزل تفکرات روشنفکری و افکار و عقاید مترقی را در جامعه نشر میدادند.این قهوه خانه و اعضای ان پایه گذار حزب معروفی در آذربایجان شدند به نام "حزب ان" پس از اتمام دوره در رو مه توفیق صفحه ای بهمطالب و تفکرات واشعار این حزب اختصاص یافت.

سالار قلی خان قره باغی معروف به ساری قلی خان
حزب ان که با انواع طنز و جوک با موضوعات اجتماعی فرهنگی و فلسفی به مبارزه با وضع ان دوران میپرداخت الهام بخش احزاب مختلفی در سراسر ایران شد و این قهوه خانه تا انقلاب 57 دایر بود و پس از آن به دلایلی تعطیل گردید. مهمترین طنز پردازان این قهوه خانه میر محسن مستجاب الدعوه و قلی خان سالار که لقب ساری قولو خان را برای خود برگزیده بود در ان سالها به اجرای استندآپ کمدی می پرداختند.


"دوببه" واژه ای در ادبیات محاوره تبریز به طنز زیر پوست جامعه اشاره دارد تبریزیان به حاظر جو و شوخ طبعی هستند و در اکثر محله های قدیمی تبریز "دبک لر" و "دوببه لر" پاتوق های مخصوصی دارند.طنز ظریف ساری قولو خان که شوخی با حکام و افسران و ها و عموم جامعه در آن دیده میشود به مانند طنز ملانصرالدین به دور از جنبه تحقیر قومی و نژادی و دینی و طبقاتی میباشد ولیکن وی را مردی با علایق زیاد به جنس موافق نشان میدهند!


دلیل این امر نیز دو نکته میباشد:


اول اینکه در ان سالها فعل و کلام روابط اینگونه، در تمام شهر های ایران بر سر زبان مردم به خاطر افرادی به مانند(کاظم قاقی در قزوین) و (احمد مولا) در شیراز و... بوده است.
دوم به دلیل فضای سنگین و عواقب سنگین شوخی با جنس مخالف و ن در جامعه انروز ساری قولوخان با ظرافت در کارهای خود شوخی با جنس موافق را اختیار میکرد. و همین عوامل باعث شد که در گذر زمان و عدم آگاهی کافی از بیوگرافی این فرد هنرمند امروز به اشتباه ایشان را فردی با تمایلات به جنس موافق بدانند.


در آن روزگار پای نویسندگان و شاعران بزرگی از سراسر ایران به قهوه خانه ائشکلر باز شد و قولوخان با شوخی ها و طعنه ها و جوک های خود سربه سرشان گذاشت منجمله: جلال آل احمد، منوچهر هزارخانی، عمران صلاحی، صمد بهرنگی، غلام حسین ساعدی و....


از قولوخان فرزندی به یادگار مانده که افتخار آذربایجان و ایران زمین می باشد!!

اسفندیار قره باغی فرزند ساری قلی خان افتخار آذربایجان
اسفندیار قره باغی از مشهورترین چهره های آوازی ایران در ۴۰ سال اخیر با سرودهای انقل تحصیلکرده ایتالیا و جزو معدود صداهای سولیست باس اپرای ایران میباشند. گروه کر تالار وحدت، گروه کر صدا وسیما، مسئول موسیقی رادیو... و احرا و ساخت بیش از هشتصد ترانه و سرود در دوران انقلاب و جنگ از مسئولیت های ایشان بوده است و معروفترین اثر ایشان " ننگ به نیرنگ تو" میباشد.


قلی خان سالار یا همان ساری قولوخان جزو لاینفک تاریخ و ادبیات فولکلور آذربایجان میباشد روحش شاد و یادش گرامی...
منبع : http://mahiha.blogfa.com/post/48
یکی از بهترین نوحه های مهم زندگی ام

درخواست حذف اطلاعات

ای شه مظلوم حسین وای وای بی مظلوم حسین وای وای

گیتدی بو صحراده جلالون سنون

غارت اولوب مال و منالون سنون

قول قولا باغل عیالون سنون

ای شه مظلوم حسین وای وای بی مظلوم حسین وای وای

ظلمله بو طایفه اهرمن

قویمادیلار جسموه اولسون کفن

قالدی قوم اوستنده بو بدن

ای شه مظلوم حسین وای وای بی مظلوم حسین وای وای

غارته ال تاپدی بو قوم جهول

چوللره یوزقویدی بنات رسول

یوخدور علاجیم ایدرم من قبول

ای شه مظلوم حسین وای وای بی مظلوم حسین وای وای

کرب و بلا ملکی سنه عرشیدی

ایستی قوم اوستی قوری یر فرشیدی

زینبون اولسون بو نجه نعشیدی

ای شه مظلوم حسین وای وای بی مظلوم حسین وای وای

قانلی باشون نیزده شامه گیدر

آیه قرآنی تلاوت ایدر

شمر عیالون ایلیوب در بدر

ای شه مظلوم حسین وای وای بی مظلوم حسین وای وای

شمر ستم پیشه وبدور سرون

آتلار ایاقینده قالوب پیکرون

ای آنام اوغلی هانی بس اللرون

ای شه مظلوم حسین وای وای بی مظلوم حسین وای وای

قوی ا یالقیز سنی قوم ظلم

ظلمیله القانه بوی علم

قوللاری عباسوین اولدی قلم

ای شه مظلوم حسین وای وای بی مظلوم حسین وای وای

باشوی خولی آپاروب میهمان

بولمورم هاردا ویره جاقدور مکان

اولمیوب عالمده بیله میزبان

ای شه مظلوم حسین وای وای بی مظلوم حسین وای وای

یوخلامادی شانوی قوم لئام

هانسی قوناق بیر گیجه نی باتمام

صبحه کیمی دوتدی کول اوسته مقام

ای شه مظلوم حسین وای وای بی مظلوم حسین وای وای
منبع : http://mahiha.blogfa.com/post/49
نام ترکی گیاهان

درخواست حذف اطلاعات

شماره ترکی آذربایجانی (محاوره میانه ­ای) معادل فارسی

1 آت قویروغو (شال دم)

2 آجی بی­آن تلخه بیان

3 آغ اُت، وَلَه میر یولاف وحشی

4 آلا قانقال (آلا قالقان) کنگر صحرایی

5 اَستوقودوس اسطوخودوس

6 اِشَّک خشخاشی ورث

7 اِشّک/سَبَرگه یونجاسی، ساری یونجا یونجه زرد

8 اَمَن کُومَنجی (دوگمَچَه) پنیرک

9 اوزَرّلیک اسپند

10 اوش قولاخ، سَبَرگَه شبدر

11 اوشقون ریواس

12 اَوَلیک ترشک مواج

13 ایپلیکجًه تمشکین

14 ایت اوتو، آغ باش، قوخاغان ازمک

15 ایت سوآلاغی کلاغک

16 ایریشیم، بوستان پوزان، سرطان، ساریلیخ سس

17 ایسپناخ اسفناج

18 ایلان یاستیغی نی لویی

19 اینَک امجَه یی مگس ­گیر، سیلن

20 بابانِح بابونه

21 بادامچا بادام کوهی

22 بالاغ اُتو کاهوی وحشی

23 بالِح دنی تخم بالنگو

24 بالدیرقان گلپر

25 بَنوشَه بنفشه

26 بورانی کدو تنبل

27 بَزَرَک بزرک، بذر کتان

28 بورک آغاجی دارواش

29 بوی شنبلیله

30 بوی تیکان (بوییک تیکان) تمشک

31 بویاق روناس

32 بویمادَرَن بومادران

33 بیزوشا بارهنگ کبیر

34 بیسم اله گولی درخت اقاقیا

35 بولاغ اوت. علف چشمه

36 پازی تره سی برگ چغندر

37 پَ ینَه فه

38 پُؤلیک، سَنگَنَح ماشک

39 پیتیراخ (دُووز پیتراغی) توق

40 پی یز آتشین

41 پیش­ پیشی بیدمشک

42 پیشیک اوتو علف گربه، سنبل­ الطیب

43 پیشیک جیرناغی، جوجَه و، چنته چوبان کیسه کشیش

44 تَرَه توندَ، آجی تَرَه شاهی، تره تیزک

45 تل کمبوزه

46 توپّیز (قوش قو ) شکرتیغال، قندورک

47 توکلوجَه چای کوهی

48 تو َح (تو ک) دل وحشی

49 تورشَک ترشک

50 تولکو قویریغو دم روباهی، جو وحشی

51 جین جیلن (جین جیلم) علف جوجه

52 جَیَن جگن

53 جین قا یزی کَوَر، هندوانه ابوجهل

54 چاتلانقوش، آغ ساقیزی، پیرآغاجی بنه

55 چاقّیرتیکانی گل گندم چمنزار

56 چالی سنجد تلخ

57 چای آلاغی مرزنگوش

58 چای دوویسی (آش دووسی) برنج گرده، برنج چلیپا

59 چاییر مرغ

60 چوبان یاستیغی کلاه میرحسن

61 چیتدیخ (چیرتدیق) کاسنی

62 خانم سالّ ، قیرمیزی پاچا، قاراگُز تاج وس

63 ختمی گولی گل ختمی

64 خَشَ اسپرس

65 داری ارزن

66 داش جاباغی گلسنگ

67 داغ سوغانی پیاز کوهی

68 داغ مَرزَسی مرزه کوهی

69 دامارّیجا (بوی یا اغی) بارهنگ صغیر

70 دَلَ بنگ رازیانه

71 دلی بات بات بنگدانه

72 دمیرتیکانی خارخاسک

73 دَوَ تیکانی یانداخ (یانداق) خار شتر

74 دَوَدابانی گوش گوش

75 دوشان آلماسی، چالقی شیرخشت، چالگو

76 دوه دابانی زیره هرز زراعی

77 دیل قانادان شی نیر

78 زیریش (زیریشک) زرشک

79 ساباح­ گُرَسَن اویارسلام، آبیارسلام

80 سارماشیخ، پوشَنَ پیچک صحرایی

81 ساری تیکان گلرنگ وحشی

82 ساری گول نسترن مطعر (زرد)

83 سرچَه اُتو گندمک، گندم دانه تسبیحی

84 سوپورگَه سورگوم جارویی

85 سوتتوجَ، سوتّی یَن فرفیون

86 سووآلاخ موسیر

87 سُوید/سوگود بید

88 سُوید اُتو هفت بند ایرانی

89 سهلاب ثعلب باتلاقی

90 سیغیر/سیری قویروغو گل ماهور، گوشک

91 سیلیف سوروف

92 شادَنَه، چَتَنه شاهدانه

93 ش ا دستنبو

94 شَتَره (شاتَرَه سی) شاه تره

95 شقّنَه (اِشّک لالَه سی) شقایق وحشی

96 شلقم سیب زمینی ترشی

97 شومو (شومون) اسفناج چهار دانه ای

98 شووَرَن خاکشیر

99 شیرین بی­آن شیرین بیان

100 صابون سیلن، قلیونک

101 قاپاخلی­جا (خُروز داشّاغی) قدومه

102 قارا بَزَرَح، زَی رَح بالنگو

103 قارا یمیشان زا الک وحشی

104 قاراغاش (قَرَغاش) نارون

105 قارامیخ شبیه چالی

106 قارایا اخ، قاراقولاخ مریم گلی

107 قارچیچه­یی (دانا داشّاغی) گل حسرت

108 قارقا تاباغی، هویا اغی باباآدم

109 قاطیر قویریغی پنج ، علف باغ

110 قان قورودان قیاق

111 قیرخ بوروم، گِچی اوتو، آت قویروغو دم اسب

112 قَزاَیاغی (قازاَیاغی) پای غازی، غازپا

113 قزیل گول گل محمدی، گل گلاب

114 قلمه تبریزی

115 قَمیش نی

116 قوزی قولاغی زبان بدل (ایتالیایی)

117 قوش اَبَّیی، من اوتو علف هفت بند

118 قی نَنَه دیلی کاکتوس راکتی

119 قیندیرقا سازو

120 قیزلار اوشقونو گیاهی شبیه اسپند

121 قیلپین جومیش (علف پشمکی)

122 کاوار (سوزی) تره

123 کروشنه دانه

124 کروویز کرفس وحشی

125 کّ َه (قاراباش، گوباش) گل گندم

126 کلوخا گل جالیز

127 کورا سپیدار

128 کهلیک اوتو آویشن

129 گچی بوینوزو نوب، جولدوزک

130 گلین بارماغی انگشت عروس

131 بان، ابان، سیغیر دیلی، دیل اوتو زبان

132 گوش اوزومو تاج ریزی

133 گوش دیلی درخت زبان گنجشک، ون

134 گیزی تیکانی، اَل ی ران گزنه

135 گیلدیک (ایت بورنو) نسترن کوهی، نسترن شرقی

136 میخنگ (قرنفیل) میخک

137 مین چیچک شاهپسند

138 نوروز گولو زنبق وحشی

139 وَرَک رز ایرانی، علف س

140 هنقیلیش/خنقیلیش، داغ ­تَرَسی شیر مرغ، علف تگرگی

141 یارا اوتو، قان قورودان بومادران هزاربرگ

142 یا یز پونه

143 یارما بلغور

144 یاغلوجا، شوران سلمه­ تره

145 یربادامی بادام زمینی

146 یِل آپاران، یل قووان، شوشَه قلیان گل قاصد

147 یِملیک شنگ

148 یمیشان زا الک

149 یورقون/یولقون (آغاجی) درخت گز

150 یوشان درمنه

چند نکته مهم:

§ کاکوتی همان کهلیک اوتی نیست.

§ قارچیچگی گل یخ نیست.

§ گلسنگ نوعی گیاه نیست بلکه موجودی است که از همکاری قارچ و جلبک ایجاد شده است

§ نوروز گولو در میانه به خیارک گفته می شود در حالی که در سایر نقاط آذربایحان به این نام به زنبق وحشی اتلاق می شود.

§ مرحله کال میوه هایی مثل طالبی، گرمگ و بزه را "کمبوزه" می گویند.

§ یارما (بلغور) ده ­های دانه غلات مثل گندم، جو و یولاف است.

در جمع آوری این مطالب عادل رمضانی، محمدرضا مختاری، سعید صادقی، طهماسب کاوسی و محمدباقر مشایخی کمک های ارزنده ای نمودند که بدین وسیله از ایشان قدردانی می نمایم
منبع : http://mahiha.blogfa.com/post/50
اموزش زبان

درخواست حذف اطلاعات

1. what’s up?

چه خبره؟

there are lots of rumors about you and jennifer. what’s up?

شایعات زیادی در مورد تو و جنیفر هست. چه خبره؟

2. what’s new?

تازه چه خبر؟ (چه خبرا)

ok, old buddy. what’s new?

خوب رفیق قدیمی، چه خبرا؟

3. what’s bring you here?

چه عجب از این طرفا؟ شما کجا اینجا کجا؟

hello. what a surprise? what brings you here?

سلام. چه سو رایزی؟ چه عجب از این طرفا؟

4. long time, no see.

خیلی وقته همدیگر را ندیده ایم. (پارسال دوست امسال آشنا)

hi, joe. long time, no see. i haven’t seen you in ages.

سلام، جو. پارسال دوست، امسال آشنا. خیلی وقته ندیدمت

5. take a nap

چرت زدن

i usually take a nap after lunch.

معمولا بعد از ناهار یه چرتی می زنم.

6. no sweat (no problem)

مشکلی نیست. نگران نباش

of course you can use my car. no sweat.

البته که می تونی از ماشین من استفاده کنی. مشکلی نیست.

7. knock on wood.

بزن به تخته، بزنم به تخته

you haven’t changed a bit after so many years, knock on wood!

بعد از این همه سال اصلا عوض نشدی، بزنم به تخته!

8. suit yourself.

راحت باش، هر طور که راحتی

if you don’t want to come with me, it’s ok. suit yourself.

اگر نمی خواهی با من بیایی، اشکالی نداره. راحت باش.

9. nice job! / good work!

کارت خوب بود، خسته نباشی، دستت درد نکنه

i really enjoyed your cl . nice job!

واقعا از کلاستان لذت بردم. خسته نباشید.

10. never mind!

بیخیال، ولش کن

a: i’m sorry you failed you exam.

b: never mind

متأسفم در امتحان رد شدی

بیخیال!

11. dig in!

بزن تو رگ، بزن به بدن

ok. dinner’s ready. dig in!

خوب شام حاضره، بزن تو رگ.

12. it s.

بیخوده، به درد نمیخوره

i can’t eat this sandwich. it s.

نمی تونم این ساندویچ را بخورم. بیخوده

13. don’t give me that!

این حرفا سرم نمیشه، واسه من دروغ سرهم نکن

don’t give me that! i wasn’t born yesterday.

واسه من دروغ سرهم نکن. من بچه نیستم.

14. he doesn’t give a damn about it.

عین خیالش نیست.

he’s failed the exam again but he doesn’t give a damn about it?

امتحان را دوباره رد شده ولی عین خیالش نیست.

15. step on it.

بجنب، یالا، گاز بده، زودتر

i want you to send all these emails, and step on it.

میخوام همه این ایمیلها را بفرستی، بجنب!

16. or else

والا، وگرنه

go away or else i’ll call the cops.

برو پی کارت والا پلیس را خبر می کنم.

17. take it easy!

سخت نگیر!

take it easy, pal. it’s no big deal.

سخت نگیر رفیق. چیز مهمی نیست.

18. no big deal

مسئله مهمی نیست، خیالی نیست، مشکلی نیست

a: i’m sorry. i bumped into your car

b: it’s just a scratch. no big deal.

ببخشید. زدم به ماشینت

فقط یک اشه. چیز مهمی نیست.

19. so much the better.

چه بهتر

a: john said he can’t come with us.

b: so much the better.

جان گفت نمی تواند با ما بیاید.

چه بهتر

20. over my dead body.

مگر از روی جنازه (نعش) من رد شوی

a: we’ve all decided to sell this house to a developer.

b: over my dead body.

ما همگی تصمیم گرفته ایم این خانه را به یک بساز بفروش، بفروشیم

مگر از روی نعش من رد شوید.

21. knock it off! / cut it out!

بسه دیگه، حرف نزن دیگه، دهنتو ببند.

knock it off! i can’t take it anymore.

بسه دیگه. بیش از این تحملش را ندارم.

22. just in case / to be on the safe side

محض احتیاط

take an umbrella with you, just in case

با خودت یک چتر بردار، محض احتیاط.

23. out of the question

غیر ممکنه

the bill is on me. i won’t let you pay. it’s out of the question.

صورتحساب پای منه. نمی ذارم تو پول بدی. غیر ممکنه

24. act your age.

مطابق سنت رفتار کن

you’re not a kid anymore. act your age.

تو دیگه بچه نیستی، مطابق سنت رفتار کن

25. mind your own business!

سرت به کار خودت باشه!

hey, busybody, mind your own business.

آهای فضول، سرت به کار خودت باشه.

26. why don’t you go about your business?

چرا نمیری پی کارت؟

we don’t need you here. why don’t you go about your business?

اینجا به تو احتیاجی نداریم. چرا نمیری پی کارت؟

27. a pack of lies

یه مشت دروغ

cut it out! i don’t believe you. you’re giving me a pack of lies

بسه دیگه! حرفاتو باور نمی کنم. داری یه مشت دروغ تحویل من میدی.

28. hit the sack / hay

خو دن

i can’t stay up anymore. i’m gonna hit the sack.

دیگه نمی تونم بیدار بمونم. میخوام برم بخوابم.

29. (it’s a) deal.

قبوله، باشه، موافقم.

a: ok. you go your way and i’ll go mine. deal?

باشه، تو راه خودته برو منم راه خودمو میرم. قبوله؟

30. get off my back!

دست از سرم بردار، راحتم بزار، اینقدر گیر نده

stop picking on me. get off my back!

اینقدر به من گیر نده، دست از سرم بردار!

31. believe it or not

باور کنی یا نه، باور بشه یا نشه

believe it or not, you’re the only guy i trust.

باور بشه یا نه، تو تنها آدمی هستی که بهش اعتماد دارم.

32. kick the bucket

غزل خداحافظی را خواندن، مردن

i wanna see the world before i kick the bucket.

دلم می خواد قبل از آنکه غزل خداحافظی را بخونم دنیا را ببینم.

33. have a sweet tooth

شیرینی خور بودن، به شیرینی علاقه داشتن

i have a sweet tooth. i can’t help eating candy.

من شیرینی خورم. نمی توانم جلوی شیرینی خوردنم را بگیرم.

34. dressed to kill

خیلی شیک ، (لباس هایت منو کشته)

you’re dressed to kill. where are you going?

خیلی شیک کردی. کجا می خوای بری؟

35. hate sb’s guts

چشم دیدن ی را نداشتن، خیلی متنفر بودن

i know why she didn’t invite me. she hates my guts.

می دانم چرا مرا دعوت نکرد. چشم دیدنم را نداره

36. pet hate

چیزی که از آن متنفریم

my pet hate is having to stand in line.

چیزی که ازش متنفرم اینه که مجبور بشم تو صف بایستم.

37. kick sb out

ا اج ، با لگد بیرون انداختن

if i’m late for work one more time, my boss will kick me out.

اگر یه دفعه دیگه دیر سر کارم برم، رئیسم با لگد بیرونم می کنه.

38. get a move on!

بجنب، ت بخور

we can’t wait all day for you. get a move on!

نمی تونیم کل روز را منتظر باشیم. ت بخور.

39. get busy!

شروع به کار

let’s get busy and paint the apartment.

بیا شروع کنیم به کار و آپارتمان را رنگ کنیم.

40. easy does it!

یواش، احتیاط کن

be careful with that gl vase. easy does it!

مواظب آن گلدان بلور باش. احتیاط کن!
منبع : http://mahiha.blogfa.com/post/51
متضاد کلمات انگلیسی

درخواست حذف اطلاعات

کلمات متضاد در انگلیسی

سپتامبر 10, 2016

english-antonyms

لیستی از کلمات متضاد (antonyms) رایج در زبان انگلیسی:

تلفظمعنیمتضادتلفظمعنیکلمه
حاضر present غایب absent
قبل از before بعد از after
دشمن enemy متحد ally
هرگز never همیشه always
مترادف synonym متضاد antonym
طبیعی natural artificial
خواب asleep بیدار awake
زشت ugly زیبا beautiful
بالا above پایین below
بدترین worst بهترین best
کوچک small بزرگ big
شیرین sweet تلخ bitter
سفید white سیاه black
ترسو cowardly شجاع brave
گران expensive ارزان cheap
کثیف dirty تمیز clean
مهربان kind سنگدل cruel
شب night روز day
کم عمق shallow عمیق deep
مشکل difficult آسان easy
نزدیک near دور far
کند slow سریع fast
لاغر thin چاق fat
خالی empty پر full
بد bad خوب good
غمگین sad خوشحال happy
آسان easy سخت hard
سبک light سنگین heavy
آنجا there اینجا here
سرد cold گرم
تیره dark روشن light
کوتاه short طولانی long
کم few زیاد many
کهنه old جدید new
فقیر poor ثروتمند rich
چپ left راست right
غلط wrong درست right
خطرناک dangerous امن safe
متاهل married مجرد single
ضعیف weak قوی strong
کوتاه short بلند tall
خشک dry خیس wet
کم عرض narrow عریض wide
پیر old جوان youngمنبع : http://mahiha.blogfa.com/post/52
کلمات پرکاربرد انگلیسی

درخواست حذف اطلاعات

dog – سگ,
cat – گربه,
fish – ماهی,
bird – پرنده,
cow – ,
pig – خوک,
mouse – موش,
horse – اسب,
wing – بال,

transportation حمل ونقل

train – قطار,
plane – هواپیما,
car – ماشین,
truck – کامیون,
bicycle – دوچرخه,
bus – اتوبوس,
boat – قایق,
ship – کشتی,
tire – لاستیک,
gasoline – بنزین
engine – موتور,
(train ) ticket –بلیت (قطار),

location - محل

city – شهر,
house – خانه,
apartment – آپارتمان
street /road – خیابان/جاده,
airport – فرودگاه,
train station – ایستگاه قطار,
bridge – پل,
el – هتل,
restaurant – رستوران,
farm – مزرعه,
court – دادگاه,
school – مدرسه,
office – اداره,
room – اتاق,
village – روستا,
university – ,
club – کلوب، باشگاه,
bar – میکده,
park – پارک,
p – اردو,
store /shop – فروشگاه/مغازه,
theater – تئاتر,
library – کتابخانه,
hospital – بیمارستان,
church – کلیسا,
market – مغازه,
country – کشور,
building – ساختمان,
ground floor – کف زمین,
space – فضا ,
bank – بانک,

clothing - پوشاک

hat – کلاه,
dress – لباس,
suit – کت وشلوار,
skirt – دامن,
shirt – پیراهن,
t-shirt – تی ,
pants – شلوار,
shoe(s) – کفش,
pocket – جیب,
coat – کت,
stain – لکه,

color - رنگ

red – قرمز
green – سبز
blue (light /dark ) – آبی (تیره / روشن)
yellow – زرد
brown , pink – قهوه ای
orange – نارنجی
black – سیاه
white – سفید
gray – خا تری

people - مردم

son – پسر,
daughter – دختر,
mother – مادر,
father – پدر,
parent – والدین,
baby – نوزاد,
man – مرد,
woman – زن,
brother – بردار,
sister – خواهر,
family – خانواده,
grandfather – پدربزرگ,
grandmother – مادربزرگ,
husband – شوهر,
wife – زن,
king – پادشاه,
queen – ملکه,
president – رئیس جمهور,
neighbor – همسایه,
boy – پسر,
– دختر,
unmarried woman – خانم مجرد,
child – (هم پسر هم دختر)کودک,
adult – بزرگ سال(هم زن هم مرد),
human (≠ animal) – انسان,
friend – دوست,
victim – قربانی,
player – بازیکن,
fan – هوادار,
crowd – جمعیت,
person – شخص

job - شغل

teacher – معلم,
student – دانشجو
student – دانش آموز,
lawyer – ,
doctor – ,
patient – بیمار,
waiter – پیشخدمت,
secretary – ,
priest – کشیش,
police – پلیس,
army – ,
soldier – سرباز,
artist – هنرمند,
author – نویسنده,
manager – مدیر,
reporter – گزارشگر,
actor – بازیگر,

society - جامعه

religion – مذهب,
heaven – بهشت,
hell – جهنم,
death – مرگ,
medicine – پزشکی,
money – پول,
dollar /euro – دلار/یورو,
bill – اسکناس,
marriage – ازدواج,
wedding – عروسی,
team – تیم,
relationship – رابطه,
racei – نژاد,
se.x – س (عمل رابطه ),
se.x (gender) – ت,
murder – قاتل,
prison – زندان,
technology – تکنولوژی,
energy – انرژی,
war – جنگ,
peace – صلح,
attack – حمله,
election – انتخابات,
magazine – مجله,
newspaper – رو مه,
poison – سمی,
gun – تفنگ,
sport – ورزش,
race – مسابقه(ورزشی),
exercise (workout ) – ورزش,
ball – توپ,
game – بازی,
price – قیمت,
contract – قرارداد,
drug – دارو,
sign – امضا,
science – علم,
god – خدا

art - هنر

band – باند,
song – آهنگ,
instrument – ساز موسیقی
– موسیقی,
movie – ,
art – هنر

beverage - نوشیدنی

coffee – قهوه,
tea – چایی,
wine – ,
beer – آبجو,
juice – آب میوه,
water – آب,
milk – شیر,

food - غذا

egg – تخم مرغ,
cheese – پنیر,
bread – نان,
soup – سوپ,
cake – کیک,
chicken – جوجه,
pork – گوشت خوک,
lamb – بره,
beef – گوشت ,
apple – سیب,
banana – موز,
orange – پرتقال,
lemon – لیمو,
corn – غله,
rice – برنج,
oil – روغن,
seed – بذر,
knife – چاقو,
spoon – قاشق,
fork – چنگال,
plate – بشقاب,
cup – فنجان,
breakfast – صبحانه,
lunch – نهار,
dinner – شام,
sugar – شکر,
salt – نمک,
bottle – بطری

home – خانه/منزل:

table – میز,
chair – صندلی,
bed – تختخواب,
dream – خواب/رویا,
window – پنجره,
door – در,
bedroom – اتاق خواب,
kitchen – آشپزخانه,
bathroom – ,
pencil – مداد,
pen – خ ر,
p og h – ع ,
soap – صابون,
book – کتاب,
page – صفحه,
key – کلید,
paint – نقاشی,
letter – نامه,
note – یادداشت,
wall – دیوار,
paper – کاغذ,
floor – کف,
ceiling – سقف,
roof – بام,
pool – است ,
lock – قفل,
telephone – تلفن,
garden – باغ,
yard – حیاط,
needle – سوزن,
bag – کیف,
box – جعبه,
gift – هدیه,
card (birthday ) – کارت تولد,
ring – حلقه,
tool – ابزار

electronics - الکترونیک

clock – ساعت,
lamp – لامپ,
fan – بادبزن,
cell phone – موبایل,
network (computer) – شبکه (کامپیوتری) ,
computer – کامپیوتر,
program (computer) – برنامه (کامپیوتری),
laptop – لپ تاپ,
screen – صفحه,
era – دوربین,
television – تلویزیون,
radio – رادیو

body - بدن

head – سر,
neck – گردن,
face – صورت,
beard – ریش,
hair – مو,
eye – چشم,
mouth – دهان,
lip – لب,
nose – بینی,
tooth – دندان,
ear – گوش,
tear (drop ) – اشک (قطره),
tongue – زبان,
back – پشت,
toe – انگشت شست,
finger – انگشت,
foot – پا,
hand – دست,
leg – پا,
arm – بازو,
shoulder – شانه,
heart – قلب,
blood – خون,
brain – مغز,
knee – زانو,
sweat – عرق,
disease – بیماری,
bone – استخوان,
voice – صدا,
skin – پوست,

nature - طبیعت

sea – دریا,
ocean – اقیانوس,
river – رودخانه,
mountain – کوه,
rain – باران,
snow – برف,
tree – درخت,
sun – خورشید,
moon – ماه,
world – دنیا,
earth – زمین,
forest – جنگل,
sky – آسمان,
plant – گیاه,
wind – باد,
soil /earth – خاک/زمین,
flower – گل,
valley – دره,
root – ریشه,
lake – دریاچه,
star – ستاره,
gr – سبزه,
leaf – برگ,
air – هوا,
sand – شن,
beach – ساحل,
wave – موج,
fire – آتش,
ice – یخ,
island – جزیره,
hill – تپه,
heat – گرما,

materials – ماده ها

gl – شیشه,
metal – ف ,
plastic – پلاستیک,
wood – چوب,
stone – سنگ,
diamond – الماس,
clay – گِل,
dust – غبار,
gold – طلا,
copper – مس,
silver – نقره,

math/measurements –ریاضی/اندازه گیری

meter – متر,
centimeter – سانتی متر,
kilogram – کیلوگرم,
half – نصف,
circle – دایره,
square – مربع,
temperature – دما,
date – تاریخ,
weight – وزن,
edge – لبه,
corner – گوشه,

miscellaneous nouns – اسامی گوناگون

map – نقشه,
dot – نقطه,
consonant – صامت,
vowel – مصوت,
light – نور,
sound – صدا,
yes – بله,
no – نه,
piece – تکه,
pain – درد,
injury – زخم,
hole – سوراخ,
image – تصویر,
pattern – الگو,
noun – اسم,
verb – فعل,
adjective – صفت,

directions – جهت ها

top – رو,
bottom – پایین,
side – کنار,
front – جلو,
back – پشت,
outside – بیرون,
inside – داخل,
up – بالا,
down – پایین,
left – چپ,
right – راست,
straight – مستقیم,
north – شمال,
south – جنوب,
east – شرق,
west – غرب,

seasons - فصل ها

summer – تابستان,
spring – بهار,
winter – زمستان,
fall – پاییز,

numbers – عددها

۰-۱۰ :
zero ,
one ,
two ,
three ,
four ,
five ,
six ,
seven ,
eight ,
nine ,
ten
– یک, دو, سه, چهار, پنج, شش, هفت, هشت, نه, ده.

۱۱-۲۰ :
eleven ,
twelve ,
thirteen ,
fourteen ,
fifteen ,
sixteen ,
seventeen ,
eightteen ,
nineteen ,
twenty
یازده, دوازده, سیزده, چهارده, پانزده, شانزده, هفده, هجده, نوزده, بیست,

۲۲,۲۱, …, ۲۹ :
twenty one ,
twenty two , … ,
twenty nine
بیست ویک, بیست ودو,…، بیست و نه

۳۰,۳۱,۳۲,۳۳,…,۳۹ :
thirty ,
thirty one ,
thirty two ,
thirty three , …,
thirty nine
سی، سی و یک، سی و دو، …، سی و نه

۴۰-۹۰ :
forty ,
fifty ,
sixty ,
seventy ,
eighty ,
ninety
چهل, پنجاه, شصت, هفتاد, هشتاد, نود,

۱۰۰,۱۰۱,۱۰۲, …, ۱۰۹ :
one hundred ,
one hundred (and) one ,
one hundred (and) two , … ,
one hundred (and) nine ,
صد، صد و یک، صد و دو،…، صد و نه

۱۱۰, ۱۱۱, ۱۱۲, ۱۱۳, …, ۱۱۹ :
one hundred ten ,
one hundred eleven ,
one hundred twelve ,
one hundred thirteen , …,
one hundred nineteen
صد و ده، صد و یازده، صد و دوازده، صد و سیزده، …، صد و نوزده

۱۰۰۰,۱۰۰۱, …, ۱۰۱۰ :
one thousand ,
one thousand one ,
one thousand ten , …
۲۰۰۰, …
two thousand , …
۱۰۰۰۰ :
ten thousand
ده هزار
۱۰۰۰۰۰ :
one hundred thousand
صد هزار
(one) million – میلیون,
(one) billion – میلیارد,

۱st -first – اول
۲nd -second – دوم,
۳rd -third – سوم,
۴th -fourth – چهارم,
۵th -fifth – پنجم,
۶th -sixth – ششم,
۷th -seventh – هفتم,
۸th -eighth – هشتم,
۹th -ninth – نهم,
۱۰th -tenth – دهم,
۱۱th -eleventh – یازدهم,
۱۲th -twelfth – دوازدهم,
number – عدد

months – ماه ها

january ,
february ,
march ,
april ,
may ,
june ,
july ,
august ,
september ,
october ,
november ,
december

ژانویه, فوریه, مارس, آوریل, می, جون, جولای, آگوست, سپتامبر, اکتبر, نوامبر, دسامبر

days of the week – روزهای هفته

urday -شنبه ,
sunday -یکشنبه ,
monday – دوشنبه,
tuesday - ,
wednesday -چهارشنبه ,
thursday -پنج شنبه ,
friday -

time - زمان

year – سال,
month – ماه,
week – هفته,
day – روز,
hour – ساعت,
minute – دقیقه,
second – ثانیه,
morning – صبح,
afternoon – عصر,
evening – غروب,
night – شب,

verbs – فعل ها

work – کار ,
play – بازی ,
walk – راه رفتن,
run – دویدن,
drive – رانندگی ,
fly – پرواز ,
swim – شنا ,
go – رفتن,
stop – ایستادن,
follow – دنبال ,
think – فکر ,
speak /say – حرف زدن/گفتن,
eat – خوردن,
drink – نوشیدن,
kill – کشتن,
die – مردن,
smile – لبخند زدن,
laugh – خندیدن,
cry – گریه ,
buy – یدن,
pay – پرداخت ,
sell – فروختن,
shoot – شلیک (تفنگ),
learn – یاد گرفتن,
jump – پ ,
smell – بو دادن,
hear (a sound) – شنیدن (یک صدا),
listen ( ) – (مثلاً به موزیک)گوش ,
taste – چشیدن,
touch – لمس ,
see – (مثلاً یک پرنده)دیدن,
watch (tv) – نگاه (مثلاً تلویزیون),
kiss – بوسیدن,
burn – سوختن و سوزاندن (مثلاً کاغذ),
melt – ذوب شدن,
dig – حفر ,
explode – منفجر شدن,
sit – نشستن,
stand – ایستادن,
love – دوست شدن,
p by – رد شدن,
cut – ب ,
fight – جنگیدن,
lie down – دراز کشیدن,
dance – یدن,
sleep – خو دن,
wake up – بیدار شدن,
sing – آواز خواندن,
count – شمردن,
marry – ازدواج ,
pray – دعا ,
win – برنده شدن,
lose – باختن,
mix /stir – ترکیب /هم زدن,
bend – خم شدن,
wash – شستن,
cook – پختن,
open – باز ,
close – بستن,
write – نوشتن,
call – صدا زدن,
turn – چرخیدن,
build – ساختن,
teach – درس دادن,
grow – رشد ,
draw – نقاشی کشیدن,
feed – غذا دادن,
catch – گرفتن,
throw – پرت ,
clean – تمیز ,
find – پیدا ,
fall – افتادن,
push – هل دادن,
pull – کشیدن,
carry – حمل ,
break – ش تن,
wear – پوشیدن,
hang – آویزان ,
shake – لرزاندن,
sign – امضا زدن,
beat – زدن,
lift – بلند ,

adjectives – صفت ها

long – بلند و طولانی,
short (#long) – کوتاه,
tall – دراز و بلند,
short (#tall) – کوتاه,
wide – پهن,
narrow – باریک,
big /large – بزرگ,
small /little –کوچک ,
slow – کند,
fast – تند,
– داغ,
cold – سرد,
warm – گرم,
cool – سرد,
new – تازه,
old (# new) – کهنه,
young – جوان,
old (# young) – پیر,
good – خوب,
bad – بد,
wet – خیس,
dry – خشک,
sick – بیمار,
healthy – سالم,
loud – صدای بلند,
quiet – ت,
happy – خوشحال,
sad – غمگین,
beautiful – زیبا,
ugly – زشت,
deaf – کر,
blind – کور,
nice – خوب,
mean – بدجنس,
rich – پولدار,
poor – فقیر,
thick – ضخیم,
thin – نازک,
expensive – گران,
cheap – ارزان,
flat – صاف,
curved – انحنادار,
male – مرد,
female – زن,
tight – تنگ,
loose – شل,
high – مرتفع/بلند,
low – کوتاه,
soft – نرم,
hard – سخت,
deep – عمیق,
shallow – سطحی,
clean – تمیز,
dirty – کثیف,
strong – قوی,
weak – ضعیف,
dead – مرده,
alive – زنده,
heavy – سنگین,
light (#heavy) – سبک,
dark – تاریکی,
light (#dark) – روشنایی,
nuclear – هسته ای,
famous – مشهور

pronouns – ضمیرها:

i – من,
you – تو,
he – او,
she – او,
it – آن,
we – ما,
you – شما,
they – آن ها
منبع : http://mahiha.blogfa.com/post/53
اصول پرورش ماهی قزل آلا

درخواست حذف اطلاعات
کمبود منابع آبی در کشور ما و نیاز مردم به مواد پروتئینی سالم باعث شده است تا بهره برداری دو یا چند منظوره از منابع آب همواره مورد توجه قرار گیرد که پرورش ماهی یکی از آنها می باشد.
ماهیان پرورشی از لحاظ دامنه تحمل دمایی به دو گروه سرد و گرم تقسیم می شوند. ماهیان سرد در18-12 درجه سانتیگراد و ماهیان گرم در 27-20 درجه سانتیگراد بهترین رشد را دارند.
ماهیان گرم شامل چهار گونه اند وشامل: کپور معمولی، آمور، فیتوفاک و سرگنده می باشند که به سه گونه اخیر اصطلاحا کپور ماهیان چینی گفته می شود و تنها گونه ماهی سرد که در ایران پرورش داده می شود ماهی قزل آلای رنگین کمان است که در اصطلاح عامیانه به آن قزل آلا گفته می شود.
با توجه به اینکه استان اسان شمالی در شمال شرق کشور واقع شده و اکثر مناطق آن دارای آب و هوای سرد می باشد پتانسیل خوبی در زمینه پرورش قزل آلا دارد
شرایط فیزیکو شیمیایی مناسب آب جهت پرورش قزل آلا:

الف) دما
دمای مناسب جهت پرورش قزل آلا 18-12 درجه سانتیگراد می باشد. البته مناسب ترین دما برای پرورش این ماهی 15 درجه سانتیگراد است. دمای بالاتر و پایین تر از این محدوده باعث کاهش رشد می شود و دمای بالاتر از 24 درجه موجب تلفات میگردد.

ب) ph یا اسیدیته آب
ph مناسب جهت پرورش قزل آلا 8/4-6/8 می باشد. ph
خارج از این محدوده باعث تلفات می شود.

ج) ا یژن محلول
میزان ا یزن محلول در آب به فاکتورهای متعددی از جمله ارتفاع، دما، شوری و... بستگی دارد ولی در هر حال ا یژن وجی نباید کمتر از 5 میلیگرم در لیتر باشد. جهت افـــــزایش ا یژن محلول راههای متعدد وجود دارد از جمله استفاده از هواده ها که امروزه انواع مختلف داشته و عملکردهای متعدد دارند.

د) شوری
به طور کلی افزایش شوری آب موجب کاهش درجه اشباع ا یژن می شود.آبهای شیرین دارای شوری ppt1-0/1 می باشند و ماهی قزل آلا تا شوری ppt 30 را تحمل می کند. شوری به میزان ppt 10 برای پرورش قزل آلا مناسب می باشد.

ه) شفافیت
قزل آلا ماهی است شکارچی و گوشتخوار به همین دلیل شفافیت آب تاثیر بسزایی در رشد آن دارد به عبارت دیگر ماهی باید غذای خود را ببیند تا آنرا بخورد. به طور کلی در پرورش قزل آلا شفافیت باید تا کف است تامین شده باشد و میزان مواد معلق آن باید کمتر از 30 میلیگرم در لیتر باشد.

منابع آب جهت پرورش قزل آلا
ماهی قزل آلا به طرق مختلف و در منابع آبی مختلف پرورش داده می شود. چشمه ها، رودخانه ها، قنوات و چاههای کشاورزی از مهمترین منابع پرورش قزل آلا در کشور می باشد.

ساخت است های پرورشی:
در ساخت است ها باید نکاتی را مد نظر داشت:
- شیب زمین به گونه ای باشد که آب به ح ثقلی از است خارج گردد ونیاز به صرف هزینه نباشد.
- ورودی و وجی است به طور صحیح ساخته شود. وجی باید به صورت سه شیاره ساخته شود تا بتوان اولا سطح آب را در است بسته به شرایط تنظیم نمود و ثانیا آب کف است خارج گردد.
-آب قبل از وارد شدن به است به بالای برجک هواده منتقل شود تا گازهای مضر از آب جدا شوند.
- شیب 2درصد برای است ها ( ورودی به وجی)در نظر گرفته شود تا فضولات کف همراه با جریان آب از است خارج شوند.
بچه ماهی قزل آلا را می توان در تمام طول سال در مزارع رهاسازی نمود. وزن رهاسازی بهتر است حدود 10 گرم باشد تا هم دوره پرورش خیلی طولانی نشود و هم تلفات کمتر شود.(تلفات در وزن زیر 10 گرم بیشتر است) تعداد ماهی رهاسازی شده بستگی به مقدار دبی آب و وزن هدف دارد. به طور کلی به ازای 7 لیتر در ثانیه می توان یک تن ماهی برداشت نمود حال اگر وزن هدف 400 گرم باشد برای تولید یک تن ماهی به 2500 قطعه بچه ماهی نیاز می باشد. 15-10درصد هم باید به عنوان تلفات در نظر گرفت.
ظرفیت و تناژ پرورش بستگی به آب ورودی دارد و بر این اساس تعداد است ها نیز متفاوت است ولی در هر حال چنانچه شیب زمین اجازه بدهد برای اینکه بتوان از آب حداکثر را نمود است ها در در دو یا سه ردیف ویا حتی بیشتر احداث می نمایند.بطوریکه است های بچه ماهی در ردیف اول، پیش پرواری در ردیف دوم و در ردیف سوم ماهیان پرواری و آماده صید قرار می گیرند. برای بهترین بازده ارتفاع ریزش آب از یک ردیف به ردیف بعدی حدود 70 سانتیمتر می باشد.دیواره های بین است ها باید به شکلی باشد که بتوان برای غذادهی وصید بر روی آنها حرکت کرد.

غذا دهی:
اگر مزرعه ای به بهترین شکل ممکن ساخته شود و بهترین بچه ماهی هم در آن رهاسازی گردد ولی مدیریت تغذیه در آن اعمال نگردد مسلما این مرکز به سودآوری نخواهد رسید.انتخاب نوع غذا و مقدار جیره روزانه مهمترین اصل در زمینه غذادهی می باشد. تعداد دفعات غذادهی نیز بستگی به وزن ماهی دارد به طوریکه بچه ماهی های حدود 10 گرم تا 6 بار در روز و ماهیان پروراری 1تا 2 بار در روز غذادهی می شوند.
در پرورش ماهی تامین غذا بیشترین هزینه تولید را دارد. پس هرچه بتوان در این قسمت مدیریت بهتری اعمال نمود سودآوری کار بیشتر خواهد شد. برای اینکار باید به یک سری نکات توجه کرد:

- با محاسبه میانگین وزنی ماهیان و مشخص مقدار ماهی موجود در است (بیومس) و دمای آب مقدار دقیق غذای روزانه مشخص شود.
- از مکملهای معدنی و ویتامینی در جیره غذایی استفاده شود.
- نحوه غذا دهی باید به شکلی باشد تا همه ماهیان است از غذا استفاده نمایند و غذا هدر نرود.
- غذای مورد نیاز باید در مکانی خنک و دور از نور مستقیم خورشید قرار گیرد و هنگام ید غذا حتما به تاریخ تولید و مصرف آن توجه شود.
- پاکتهای غذا باید بر روی پ چوبی قرار گیرد.
- تهویه انبار باید به نحو مطلوب انجام گیرد.

رقم بندی:
رقم بندی از جمله کارهایی است کــــه معمولا در همه است های
پرورش ماهی صورت می گیرد. علت آن هم این است که چون در زمان تغذیه ممکن است غذا به تمام ماهیها به طور ی ان نرسدو یا در زمان رهاسازی بچه ماهیها یک دست نبوده باشند پس از مدتی در ماهیها اختلاف وزن دیده می شود که در این صورت باید ماهیها رقم بندی شوند یعنی ماهیهای کوچک و بزرگ از یکدیگر جدا شوند. مهمترین دلایل آن بدین شرح است:
- به دلیل ریز و درشت بودن ماهی و خطا در میانگین وزنی محاسبه جیره غذایی دقیق نخواهد بود.
- ماهیهای کوچکتر در رقابت غذایی با ماهیهای بزرگتر موفق نیستند و بنابراین رشد نخواهند کرد یا رشد بسیار کندی خواهند داشت.

بهداشت:
رعایت نکات بهداشتی در امر پرورش ماهی تضمین کننده بقا و سود آوری یک مرکز پرورشی خواهد بود و با بکارگیری و توجه بــه ی ری مسائل کوچک می توانــد از بروز مشکلات بزرگ جلوگیری نمود.
مشاهده شنای غیر طبیعی می تواند علامت شروع یک بیماری باشد که باید سریعا به اطلاع کارشناس شیلات برسد.
هرگونه تلفات در است باید سریعا از است خارج و به طور بهداشتی دفن گردد. البته تلفات موردی، طبیعی است درصورت استمرار تلفات یا تلفات با حجم بالاحتما باید مراتب را به اطلاع کارشناسان شیلات رساند. استفاده از مکملهای ویتامینی باعث مقاومت ماهی در برابر بیماریها شده و به طور قابل ملاحظه ای از بروز بیماری و تلفات ناشی از آن جلوگیری می نماید.

افزایش تولید در واحد سطح:
با توجه به کمبود منابع آبی و ادامه روند خش الی و همچنین افزایش جمعیت و تقاضای روز افزون ماهی یکی از راههای افزایش تولید استفاده از امکانات جانبی برای افزایش تولید در واحد سطح می باشد. هواده ، مدیا و دستگاههای اسیون از جمله این امکانات می باشند. ساده ترین و کم هزینه تریت آنها هواده ها می باشند. امروزه هواده های بسیار متنوع با عملکردهای مختلف وجود دارد. معروفترین آنها هواده اسپلش می باشد که کاربرد این هواده در است ها می تواند به میزان 10 تا 20 درصد بر حلالیت ا یژن اضافه می کند.
مشکلی که این قبیل هواده ها دارند این است که به دلیل اینکه این قبیل هواده ها می توانند فضولات ماهی را به ذرات ریز تبدیل کند که حذف آنها از است مشکل بوده و تاثیر نامطلوبی بر روی طعم و مزه ماهی می گذارد.
به همین منظور دستگاههای مخلوط کننده ا یژن جهت مزارع ماهی پیشنهاد می گردد. مزایای این دستگاهها نسبت به هواده به طور مختصر عبارت است از:
- حلالیت ا یژن آب به میزان 4 تا 6 برابر
- افزایش تولید ماهی به میزان 4 برابر ح معمول که با رهاسازی لایه ای این میزان به 8 برابر خواهد رسید.
- کاهش ضریب تبدیل غذایی از 2 در سیستمهای سنتی به 1/1
منبع : http://mahiha.blogfa.com/post/2
انواع ماهی کفال

درخواست حذف اطلاعات

خانواده کفال ماهی شکلانماهیانی طویل هستند که معمولا سر پهن و پوزهای کند دارند. بدن به شکل استوانه ای بوده و یا کمی از دو پهلو فشرده شده است.چشم ها تا حدی به وسیله بافت چربی پوشیده شده است و دارای دهانی کوچک ، انتهایی و کمی تحتانی می باشند.دندان ها در این خانواده کوچک ، ضعیف و پنهان بوده و یا اینکه اصلا وجود ندارد. کفال ماهیان دارای دو باله پشتی جدا از هم هستند که شعا ع های سخت اولین باله پشتی آنها ۴ عدد می باشد.سطح پشتی بدن اینها به رنگ آبی یا سبز زیتونی و پهلوها و شکم نقره ای می باشد و غالبا ۹-۳ رگه طولی بر روی پشت ، پهلو و شکم انها دیده می شود.

شرایط فیزیکو شیمیایی

این ماهی ها تحمل بالایی نسبت به تغییرات شوری دارند و به عبارتی یوری هالین می باشند.بچه این ماهیان گاهی به آبهای شیرین رود خانه ها وارد شده و مدت کوتاهی را در آبهای شیرین زندگی می کنند. اما نسبت به تغییرات درجه حرارت حساس بوده و همچنین قادر به نحمل میزان ا یژن کمتراز ۲ میلی گرم در لیتر نیستند.

زیستگاه

کفال ماهیان اندازه متوسط تا بزرگ دارند و در آبهای کرانه ای دریاها،خلیج ها و ابهای شیرین زندگی می کنند.

گونه های مهم

کفال ماهیان دارای ۱۰۰ گونه اند که از آنها می توان به گونه های زیر اشاره نمود:

ماهی کفال:mugil cephalus linnaeus

کفال طلایی: liza auratus

کفال پشت سبز: liza dussumieri

کفال پوزه باریک: liza saliens

کفال راه راه : mugil cephalus

کفال لکه : valamugilseheli

تغذیه

ماهی کفال صدف خوار می باشد و نیز از دتریت هاف کرم ها، ح ون ها، دو کفه ای ها، جلبک ها و مواد گیاهی و مواد پوسیده کف بستر تغذیه می کند . کفال ماهیان دارای یک سنگدان بسیار عضلانی و یک روده طویل بوده و جانوران و گیاهان را در سنگدان خود د می کنند.

تولید مثل

بیشتر گونه های کفال در دریا تخم ریزی می کنند اما گونه کفال سیاه به آب شیرین سازگاری پیدا کرده است . تخم ماهی کفال پلاژیک بوده و در آب شناور می باشد. تخم ریزی آنها در ماههای داد تا شهریور انجام می گیرد. تعداد تخم ها از ۱۰۰ تا ۷۰۰ هزار عدد متغیر است . دوره انکوباسیون تخم ها نیز ۲-۵روز به طول می انجامد.

نکاتی دیگر

کفال خا تری ‏‎(mugil cephalus)‎‏ متعلق به خانواده کفال ماهیان ‏‎(mugilidae)‎‏ می باشد. این گونه توسط تورهای پره وابزار صید انتظاری در آبهای ساحلی و خوریات استان هرمزگان صید می گردد

4 آذر 1389بازدیدها: 1092نظرات: 1 ادامه مطلب آلودگی خلیج فارس، عامل مرگ هزاران ماهی کفال موضوع: ماهی های اب شیرین / ماهی کفال نویسنده: k750k750

آلودگی خلیج فارس، عامل مرگ هزاران ماهی کفال

مرگ آبزیان بر اثر آلودگی

درحالی که گزارش های دریافتی حاکی از آن است ، هزاران ماهی کفال در آب های ساحلی هرمزگان تلف شده اند .

مدیرکل محیط زیست استان هرمزگان می گوید:


بخش عمده ماهی های تلف شده از نوع گاریو و حدود 4 هزار قطعه بوده، علت مرگ این ماهی ها در مؤسسه تحقیقات شیلات در دست بررسی است و قرار است تا پایان اردیبهشت ماه نتیجه این بررسی ها اعلام شود.

ورود60 درصد فاضلاب های شهری به آب های ساحلی هرمزگان را در تلف شدن آبزیان مؤثر دانست: یکی از معضلات عمده زیست محیطی، راهی فاضلاب های شهری به دریاست؛

به ویژه فاضلاب هایی که در ارتفاعات و در خورها انباشته شده اند با بارندگی به دریا راه می یابند و از آنجایی که ماهیان در فصل بهار و اوایل زمستان برای تخم ریزی به آب های ساحلی و خورها روی می آورند براثر این آلودگی ها و مواد آلی موجود در فاضلاب ها تلف می شوند. راهی ف ات سنگین ناشی از واحدهای صنعتی و صنایع مزاحم شهری به خورها به این تلفات دامن می زند.

مدیرکل محیط زیست هرمزگان افزود: احداث شبکه فاضلاب شهری از سال 70 آغاز شده و براساس مصوبه سفر سوم استانی هیات ت به بندرعباس، وزارت نیرو موظف شده است تا پایان سال 1390 تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس را تکمیل کند.

در حال حاضر 40 درصد از فاضلاب های شهر به تصفیه خانه راه می یابد اما شوری پساب ناشی از این فاضلاب ها که در نهایت در حجم عظیمی به دریا می ریزد بسیار بالاست تا آنجا که میزان فسفات و مواد آلی موجود در این پساب ها 100 برابر استاندارد است ؛ راهی این میزان فسفات و مواد آلی به خورها و دریا باعث مرگ شماری از آبزیان می شود.

مدیرکل محیط زیست هرمزگان پدیده کشند قرمز در آب های خلیج فارس تصریح کرد: رد تاید کشند قرمزسال گذشته در هر لیتر 50میلیون بود اما براساس پایش های دائمی و روزانه محیط زیست، در حال حاضر، این میزان در هر لیتر 1000 دانه از نوع گونه بومی است بنابراین فعلا کشند قرمز زیستبوم های دریایی خلیج فارس در محدوده هرمزگان را تهدید نمی کند.

مدیرکل محیط زیست هرمزگان در باره مرگ نهنگی که ماه گذشته در آب های ساحلی هرمزگان کشف شد، گفت: مرگ نهنگ ها ناشی از عوامل متعدد است؛ برخی مواقع بر اثر تصادم با شناورهای نفتی و تجاری زخمی می شوند و به ساحل روی می آورند که این زخم در نهایت به مرگ آنها می انجامد.

در مواردی هم دیده شده، نهنگ ها سیستم جهت ی شان آسیب دیده و براثر همین آسیب دیدگی جان باخته اند. اما در مواردی هم نهنگ ها مثل دلفین ها گرفتار تورهای صید صنعتی شده و زخمی می شوند؛

از این رو، برای رفع این معضل با پیگیری های سازمان حفاظت محیط زیست، هشداردهنده هایی روی شناورهای صیادی نصب می شود، بدین ترتیب این آبزیان ارزشمند با دریافت علائم هشداردهنده از تورهای صنعتی دور شده، در امان خواهند ماندمنبع : http://mahiha.blogfa.com/post/6
ماهی آمور یا سفید پرورشی

درخواست حذف اطلاعات

نام لاتین : ctenopharyngodon idellaآمور

این ماهی در بدو امر از پلانکتونهای جانوری و سپس گیاهی و جلبکهای ریسه ای تغذیه کرده و بصورت مرور از گیاهان آلی نیز استفاده می کند .

جایگاه اصلی زندگی این ماهی در سیبری و چین (رودخانه آمور) بوده ولی بدلیل کیفیت بسیار مرغوب گوشت ، رشد بسیار سریع و امکان علوفه ز کانالها و رودخانه ها بصورت بیو لوژیک در تمامی جهان پخش و انتشار یافته است .

در مناطق گرمسیر و معتدل ماهی نر در سن 3-2 سالگی و ماهی ماده در سن4-3 سالگی بالغ می شود و در این سن و در شرایط تغذیه مطلوب وزن این ماهی به 3 الی 4 کیلوگرم می رسد.

استعداد هماوری نسبی (تعدادتخم به ازا هر کیلوگرم وزن ماهی ماده) 60،000 الی 80،000 عدد است و تعداد تخم به ازای هر کیلوگرم وزن تخم 9/0 تا 1/1 میلیون عدد است.

تخم ریزی در شرایط طبیعی به صورت دسته جمعی و در آبهای دارای جریان (رودخانه) صورت می گیرد تخمها غیر چسبنده و پس از وج از بدن ماهی 5-4 برابر به قطرشان افزوده می شود و در آب شناور خواهند بود.

وج لارو از تخمها پس از 5/1 تا 2 روز صورت می گیرد و لارو ها پس از 4-3 روز شروع به تغذیه می نمایند.

ماهی آمور به دلیل مرغوبیت گوشت ، رشد سریع، امکان تکثیر و تغذیه با علوفه دستی از جمله ماهیان پرورشی صدرنشین محسوب می شود. در سال 1990 میلادی از کل تولید جهان 000/338/8 تن ماهی پرورشی 050/047/1 تن متعلق به ماهی آمور بوده است
منبع : http://mahiha.blogfa.com/post/9
انواع دیگری از ماهیان پرورشی

درخواست حذف اطلاعات

کپور سیاه(mylopharygodon piceus):

در ابتدا از زئوپلانکتون ها و بعد از کفزیانی نظیر ح ون ها و دوکفه ای ها تغذیه می کند .دارای رژیم غذایی گوشتخواری است.

کپور لجنی( cirrhina molitorella):

از بقایای پوسیده گیاهی، هوموس کف ، زئوپلانکتون های کوچک و جلبکهای اپیفیت کف است را مورد استفاده قرار می دهد.این ماهی برخلاف کپور غذای خود را از سطح بستر بدست می آورد و نیز باعث کاهش گل آلودگی می گردد.در ضمن نسبت به سرما مقاوم است.

ماهی کفال(خا تری ، پوزه پهن ، پوزه باریک)

(lisa cephalus،lisa auratus ، lisa saliens)

ماهی کفال کفزی خوار بوده که با معده شبیه سنگدان جوجه مواد پوسیده ای را که از کف جمع می کند ، د می نماید.در یک است با بستر غنی از موادآلی رشد خوبی داشته و از غذای دستی نیزبه خوبی تغذیه می کند و بصورت توام با ماهی فیتوفاگ، سرگنده،کپور، آمور پرورش داده می شود.
منبع : http://mahiha.blogfa.com/post/10