بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

محمد احدی

آخرین پست های وبلاگ محمد احدی به صورت خودکار از بلاگ محمد احدی دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.چند مصرع از خودم

درخواست حذف اطلاعات

من دلم میسوزدکه چراادمهافاصله دارندازهم

من دلم میسوزدکه چراان درخت کنج باغ خشکیدست

من دلم میسوزدکه چرا ادمهامیخندندباگریه

من دلم میسوزدکه چراآن گل بی غنچه ست

من دلم میسوزدکه چرابزرگ است دردآن کودک

من دلم میسوزد که چرا ریشه نداردگندم

من دلم میسوزدکه چرا دروغ است حرف ادمها

من دلم میسوزد که چرا اسیراست گل درگلدان شعر از خودم درج در وبلاگ محمد احدی
منبع : http://m-ahadi2015.blogfa.com/post/21
من دلم می خواست...نوشته خودم

درخواست حذف اطلاعات
من دلم می خواست اسمانی بودم پر از ستاره برای ادم های بی ستاره من دلم می خواست دریایی بودم ارام برای قایق ادم ها یا رودی بودم زلال برای شستن دل ادم ها یا که نغمه دلنشینی بودم در انتهای شب برای پر سکوت ادمها من دلم می خواست زمینی بودم دور از غصه و فقر و جنگ وگریه ادم ها یا که خورشید بودم و به زمین بهتری می ت دم یا ماهی بودم که حرف هایم را ی نمی شنوفت یا که خانه ای بودم برای همه ادم ها من دلم می خواست ... نوشته محمد احدی درج در وبلاگم
منبع : http://m-ahadi2015.blogfa.com/post/24
دل من نوشته خودم

درخواست حذف اطلاعات
دل من نه عشق دیدی نه تو درد یار کشیدی دل من نه سوز دیدی نه به خود جفا کشیدی دل من به برکه مانی که در ان سنگ ریزند دل من به ریشه مانی که در ان خاک ریزند دل من چو تخته سنگیست که بر ان نقش ریزند دل من صدای سردیست که در ان نوا ریزند دل من بهار رفتست که خزانش ابریست دل من دگر نگویم که چگونه هستی نوشته خودم درج در وبلاگ محمد احدی
منبع : http://m-ahadi2015.blogfa.com/post/25
غم ایام شعر از خودم

درخواست حذف اطلاعات

شعر از محمد احدی درج در وبلاگم

پدرم بود و نبود در نظرم مادرم بود همه غصه همه غصه در نظرم

که چه که چه شد که چرا عاقبت رفت به باد عاقبتم ا تم

چو جوانی نشو سرکش زخودت رفته بر باد همه ایام جوانیم بیا

در توان نیست رسم بر غم دیرین خودم چه هنوز است و هنوز غم و ایام و دلم

کرده ام توبه که افسوس نرسد یا نشود یاد ان روز وان سوز و ان وای دلم

تا قیامت برود کرده تو یک دم اسوده نمانی و نیاسایی ز ان

ای خدا نظری کن به تقصیر بنده خویش شرمنده و شرمسارم از این و از ان کرده خویش

شعر از محمد احدی درج در وبلاگم
منبع : http://m-ahadi2015.blogfa.com/post/26
منم سرد

درخواست حذف اطلاعات

شعر از محمد احدی درج در وبلاگم

غروب سرد و و خاک سرد و باد سرد دلم سرد و شبم سرد و منم سرد

هوای دیگری دارم در این دل اتاق سرد و ماه سرد و منم سرد

هوای گریه ای دارم در این دل لبم سرد و ستاره سرد و منم سرد

منم سرد و منم سرد و منم سرد
منبع : http://m-ahadi2015.blogfa.com/post/27
شعر از سروده های خودم

درخواست حذف اطلاعات

شعر محمد احدی درج در وبلاگم

گرچه پشت دریا شهریست که دران پنجره ها رو به.....................

نه قایقی خواهم ساخت و نه خواهم انداخت در اب

و نه دور خواهم شد از این مردم شهر

شهر من زیباست

مردم شهرم همه خوبند

همه م همه پاک

دست نه!

قلب هر کودک شهرم

شاخه معرفتیست

من هم اینجا خواهم ماند

زندگی خواهم کرد

زندگی خواهم ساخت

من هم اینجا خواهم ماند

شعر محمد احدی درج در وبلاگم
منبع : http://m-ahadi2015.blogfa.com/post/29