بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

ساعت

پست ساعت از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.ساعت

درخواست حذف اطلاعات
گاهی میشه فقط از روی ساعات خواب و بیداری یا گرفتاری و فراغت با یکی زندگی کرد ...
منبع : http://lulian.blogfa.com/post/445