بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

ویژگی افرادی که کتاب نمیخوانند

پست ویژگی افرادی که کتاب نمیخوانند از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.



ویژگی افرادی که کتاب نمیخوانند

درخواست حذف اطلاعات

1. خیلی راحت تحت تأثیر تبلیغات و propaganda قرار می گیرند.

2. حرف های تکراری می زنند.

3. دایره واژگان آنها بسیار محدود است.

4. خود را نمی شناسند.

5. با هیجان و احساس زندگی می کنند.

6. بخش استدلالی ذهن آنها تقریباً تعطیل است.

7. استعداد پوپولیست شدن را پیدا می کنند.


ادامه مطلب



منبع : http://love-book.blog.ir/1397/07/18/ویژگی-افرادی-که-کتاب-نمیخوانند