بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

سوگند شکسته

آخرین پست های وبلاگ سوگند شکسته به صورت خودکار از بلاگ سوگند شکسته دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.آخدا!

درخواست حذف اطلاعات
هفت میلیارد چند تا صفر داره؟ گمونم هشت نه تایی باهاس باشه. من که این عددها و رقم ها رو نه دیدم نه تو مخم جا میشه. اما تا اونجا که عقل نصفه و نیمه ام قد میده، میدونم هفت میلیارد و چهارصد و چهل و دو تا خیلی زیاده. اصلا شاید زیادی زیاده، اما به من که میرسه کم میاد. آخدا! تو که این همه آدم تو دست و ب ه، خ کن یکیشم بده ما. حالا هفت میلیارد و چهارصد و چهل و یکی به کجای دنیات برمیخوره؟ یعنی تو کل این دم و دستگات یه آدم حس پیدا نمیشه که بشه دو کلوم باهاش اختلاط کرد؟ فقط یه نفر. واسه تو که چیزی نیست. یه دونه خوبشو سوا کن که حرف این دل وامونده ما رو بفهمه. به خودت قسم خسته شدیم بس که گفتیم و ی نشنید. بس که سوختیم و ی ندید. بس که هیشکی هیچی ازمون نفهمید. آخه مصبتو شکر، نکنه اینقدر ما رو پیچیده و عجیب غریب خلق کردی که هیشکی نمی تونه سر از ما در بیاره؟ بابا تو که عند مرام و معرفتی، واسه مام رفاقت کنی چی میشه؟ سوگند راسخ ۱۸ مهر ۱۳۹۷منبع : http://lost-i.blogfa.com/post/434
مهم نیست

درخواست حذف اطلاعات
عشق را گفتم

گفت بی ارزش است

زندگی را گفتم

گفت چه اهمیت دارد؟

از حال خود گفتم

گفت تظاهر راه چاره است

از «ما»گفتم

متعجب پرسید «ما» دیگر کیست؟

عهد و پیمان را گفتم

گفت گذشت آن دوران

مردنم را نگفتم

مردنم را دید

فاتحه ام را خواند

فاتحه اش را خواندم

گمانم این هم مهم نبود...

سوگند راسخ

۳ آبان ۱۳۹۷
منبع : http://lost-i.blogfa.com/post/438