بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

کرانه دارابکلا میاندورود

آخرین پست های وبلاگ کرانه دارابکلا میاندورود به صورت خودکار از بلاگ کرانه دارابکلا میاندورود دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.چند ع از مردم روستای دارابکلا

درخواست حذف اطلاعات


جانباز دفاع مقدس حسین جوادی نسب


محمد عبدی سنه کوهی


سید جواد شفیعی دار


معین آهنگر دار


معین آهنگر دار


محمد لاری دار


جناب جلیل قربانی


حجت ال محمد جواد غلامی دار


سید محمد دار


جلیل محسنی. ارسالی حمید عباسیان. شهریور 1397.


از راست: مهدی مقت . دامنه. 25 داد 1397.


سید میثم (ابراهیم) شفیعی دار


حسن آهنگر دار غلام


معین آهنگر دار


عیسی آهنگر دار


محمد حسین آهنگر دار


و

عارف آهنگر دار


حسن آهنگر دار و حاج غلام آهنگر دار


محسن آهنگر دار .


سید محمد دار


صفر قلی زاده


میثم رحیمی


و


و


محمد حسین آهنگر دار


سید باقر شفیعی دار مرحوم سید ابوطالب


صفر قلی زاده


تصادف در سه راهی اوسا دارابکلا. مرداد 1397. ع از خلیل آهنگر اوسا


ارسالی (علیرضا) رمضانی


مرحوم حسن بابویه معلم نشسته سمت راست


علی هاتفی نیا


جشن هفت چشمۀ اوسا


حسن قاسمی


فوتبالیست های دارابکلا


مسابقۀ کُشتی دارابکلاحجت ال شیخ مالک رجبی دار

حجت ال شیخ مالک رجبی دار

و
و
و(مدرسۀ فکرت 8 مرداد 1397)

(اینجا)

شهید محدباقر مهاجر دار . کنار شهید رجایی

منبع : http://kmmetd.blogsky.com/1397/07/01/post-210/چند-عکس-از-مردم-روستای-دارابکلا
ع های مهر و آبان ۱۳۹۷

درخواست حذف اطلاعات

قم. صحن اتابکی حرم حضرت معصومه (ع). 13 مهر 1397. عکاس: دامنه


نوه ام علی. 25 شهریور 1397. ماه محرم

و

علی. منزل. مهر 1397.

و

و

و

عاصم. سخنرانی. تهران. مهر 1397.

و

و

علی. 7 مهر 1397.  عکاس: دامنه.

عکاس: دامنه

و

22 مرداد 1397. جشن. یک سالگی نوه ام علی

و

و

و

و

و

و

و

عاصم

و

و

و

(اینجا)

و

سیلاب روستای دارابکلا. عصر 13 مهر 1397.
و

قم. ادیان و مذاهب. ضلع شمالی. مهر 1397. عکاس: دامنه

شهرک پردیسان قم. مهر 1397. عکاس: دامنهمنبع : http://kmmetd.blogsky.com/1397/07/15/post-208/عکس-های-مهر-و-آبان-۱۳۹۷
وبلاگ داران روستای دارابکلا

درخواست حذف اطلاعات

وبلاگ داران دارابکلا. روز شهادت رئوف حضرت رضا (ع) به قول ما دارابکلایی ها چهل و هشتم، روز 5 شنبه 12 دی 1392 بین ساعت 10 تا 12. زاده جعفر دارابکلا. وعدۀ روز رضا (ع)


از راست: سیروس رجبی (نیلگون4) . محمد آهنگر (مقدس7). حمیدرضا شه . سید رسول هاشمی دار . دامنه. سید ادریس صباغ. سیدمحمد هاشمی. علی اکبر طالبی. عکاس: قربانعلی طالبی

از راست:سلمان آهنگر. سید ادریس. جواد آهنگر. سید رسول. دامنه. علی اکبر طالبی. سیروس رجبی. محمد آهنگر. قربانعلی طالبی. سیدمحمد هاشمی. عکاس: حمیدرضا شه


از جناب مقدس بابت ع های خاطره انگیز آن روز. ممنونمدرآن روز جمع شدیم رایزنی کردیم. یادش به خیر(اینجا)منبع : http://kmmetd.blogsky.com/1397/07/15/post-209/وبلاگ-داران-روستای-دارابکلا
چهره ها در مرداد 1397

درخواست حذف اطلاعات
ع ها و چهره ها


مراسم شهادت جواد (ع) منزل حاج احمد. 21 مرداد 1397. عکاس: دامنه


از چپ: جلیل طاه ور. ید عسکری شفیعی. محمد بابویه. حسن آهنگر (حاج اسمل ابراهیم). قاسم محسنی و دوست گرامی ام حجتت ال فار


رفتن اوسایی به زیارت رضا (ع). 19 مرداد 1397


عبدالکریم سروش. ع از دامنه


دامنه. 1362


آقای شیخ وحدت و سیدعلی اصغر. نوروز 1397. منزل سیدعلی اصغر


نوه ام علی در آغاز یک سالگی. عکاس: عاصم


و


نواه ام علی


و


محسن آهنگر دار .


عاصم. شیراز 17 مرداد 1397


و


حسین بختیاری. سید جلال حسینی افغان. سید محمود سید جلال حسینی افغان. 1 مرداد 1397


حاج رضا دارابکلایی. بهنام رجبی. قائم شهر. منزل بتول (خواهرشهید سیروس اسماعیل زاده). 18 مرداد 1397. عکاس: ام البنین دارابکلایی


حجت ال سخ محمد غلامی دار . مرداد 1397. ورزشگاه دارابکلا


عاصم. شیراز 17 مرداد 1397.


و


و


و


انجیر. ارسالی یک دامنه خوان


انجیر .ارسالی محمد عبدی


نوه ام علی طالبی دار مرداد 1397. قم


و


آریا و بهنام. 19 مرداد 1397. دریای خزر ساری


خواهرزاده ام حسین رجبی دار و بهنام و آریا


خواهرزاده ام حسین رجبی دار


عکاس: جناب یک دوست


ارسالی محمد عبدی


حامد ملایی دار


سخن کبیر دربارۀ ی های در مملکت و حکومت


مراسم جشن اولیم سال تولد نوه ام علی. من. اخوانم: آقای وحدت. شیخ باقر. 18 مرداد 1397. منزل عادل


کیک یک سالگی نوه ام علی


و


علی و دائی اش آقا سید سیف


و


جشن تولد یک سالگی نوه ام علی. مرداد 1397.


و


یک ساله شدن نوه ام علی طالبی دار


عکاس: سُرورالسّادات


من. اخوانم: آقای وحدت. شیخ باقر. عارف. عادل. عاصم. 18 مرداد 1397. منزل عادل


و


و


حجت ال مالک رجبی دار . گلوگاه. مرداد 1397


آرامگاه روانشاد یوسف رزاقی. 18مرداد 1397.. عکاس: اسماعیل دارابکلایی


شهید مظلوم ابراهیم عباسیان. 18مرداد 1397.. عکاس: اسماعیل دارابکلایی


شهید مظلوم ابراهیم عباسیان


(اینجا)


شهید مظلوم ابراهیم عباسیان. عکاس: سیدمحمد دار . 19 مرداد 1397.
منبع : http://kmmetd.blogsky.com/1397/05/21/post-206/چهره-ها-در-مرداد-1397
چهره ها در مرداد 1397

درخواست حذف اطلاعات
ع ها و چهره ها


مراسم شهادت جواد (ع) منزل حاج احمد. 21 مرداد 1397. عکاس: دامنه


از چپ: جلیل طاه ور. ید عسکری شفیعی. محمد بابویه. حسن آهنگر (حاج اسمل ابراهیم). قاسم محسنی و دوست گرامی ام حجتت ال فار


رفتن اوسایی به زیارت رضا (ع). 19 مرداد 1397


عبدالکریم سروش. ع از دامنه


دامنه. 1362


آقای شیخ وحدت و سیدعلی اصغر. نوروز 1397. منزل سیدعلی اصغر


نوه ام علی در آغاز یک سالگی. عکاس: عاصم


و


نواه ام علی


و


محسن آهنگر دار .


عاصم. شیراز 17 مرداد 1397


و


حسین بختیاری. سید جلال حسینی افغان. سید محمود سید جلال حسینی افغان. 1 مرداد 1397


حاج رضا دارابکلایی. بهنام رجبی. قائم شهر. منزل بتول (خواهرشهید سیروس اسماعیل زاده). 18 مرداد 1397. عکاس: ام البنین دارابکلایی


حجت ال سخ محمد غلامی دار . مرداد 1397. ورزشگاه دارابکلا


عاصم. شیراز 17 مرداد 1397.


و


و


و


انجیر. ارسالی یک دامنه خوان


انجیر .ارسالی محمد عبدی


نوه ام علی طالبی دار مرداد 1397. قم


و


آریا و بهنام. 19 مرداد 1397. دریای خزر ساری


خواهرزاده ام حسین رجبی دار و بهنام و آریا


خواهرزاده ام حسین رجبی دار


عکاس: جناب یک دوست


ارسالی محمد عبدی


حامد ملایی دار


سخن کبیر دربارۀ ی های در مملکت و حکومت


مراسم جشن اولیم سال تولد نوه ام علی. من. اخوانم: آقای وحدت. شیخ باقر. 18 مرداد 1397. منزل عادل


کیک یک سالگی نوه ام علی


و


علی و دائی اش آقا سید سیف


و


جشن تولد یک سالگی نوه ام علی. مرداد 1397.


و


یک ساله شدن نوه ام علی طالبی دار


عکاس: سُرورالسّادات


من. اخوانم: آقای وحدت. شیخ باقر. عارف. عادل. عاصم. 18 مرداد 1397. منزل عادل


و


و


حجت ال مالک رجبی دار . گلوگاه. مرداد 1397


آرامگاه روانشاد یوسف رزاقی. 18مرداد 1397.. عکاس: اسماعیل دارابکلایی


شهید مظلوم ابراهیم عباسیان. 18مرداد 1397.. عکاس: اسماعیل دارابکلایی


شهید مظلوم ابراهیم عباسیان


(اینجا)


شهید مظلوم ابراهیم عباسیان. عکاس: سیدمحمد دار . 19 مرداد 1397.
منبع : http://kmmetd.blogsky.com/1397/05/21/post-206/چهره-ها-در-مرداد-1397
چهره ها در مرداد 1397

درخواست حذف اطلاعات
ع ها و چهره ها


مراسم شهادت جواد (ع) منزل حاج احمد. 21 مرداد 1397. عکاس: دامنه


از چپ: جلیل طاه ور. ید عسکری شفیعی. محمد بابویه. حسن آهنگر (حاج اسمل ابراهیم). قاسم محسنی و دوست گرامی ام حجتت ال فار


رفتن اوسایی به زیارت رضا (ع). 19 مرداد 1397


عبدالکریم سروش. ع از دامنه


دامنه. 1362


آقای شیخ وحدت و سیدعلی اصغر. نوروز 1397. منزل سیدعلی اصغر


نوه ام علی در آغاز یک سالگی. عکاس: عاصم


و


نواه ام علی


و


محسن آهنگر دار .


عاصم. شیراز 17 مرداد 1397


و


حسین بختیاری. سید جلال حسینی افغان. سید محمود سید جلال حسینی افغان. 1 مرداد 1397


حاج رضا دارابکلایی. بهنام رجبی. قائم شهر. منزل بتول (خواهرشهید سیروس اسماعیل زاده). 18 مرداد 1397. عکاس: ام البنین دارابکلایی


حجت ال سخ محمد غلامی دار . مرداد 1397. ورزشگاه دارابکلا


عاصم. شیراز 17 مرداد 1397.


و


و


و


انجیر. ارسالی یک دامنه خوان


انجیر .ارسالی محمد عبدی


نوه ام علی طالبی دار مرداد 1397. قم


و


آریا و بهنام. 19 مرداد 1397. دریای خزر ساری


خواهرزاده ام حسین رجبی دار و بهنام و آریا


خواهرزاده ام حسین رجبی دار


عکاس: جناب یک دوست


ارسالی محمد عبدی


حامد ملایی دار


سخن کبیر دربارۀ ی های در مملکت و حکومت


مراسم جشن اولیم سال تولد نوه ام علی. من. اخوانم: آقای وحدت. شیخ باقر. 18 مرداد 1397. منزل عادل


کیک یک سالگی نوه ام علی


و


علی و دائی اش آقا سید سیف


و


جشن تولد یک سالگی نوه ام علی. مرداد 1397.


و


یک ساله شدن نوه ام علی طالبی دار


عکاس: سُرورالسّادات


من. اخوانم: آقای وحدت. شیخ باقر. عارف. عادل. عاصم. 18 مرداد 1397. منزل عادل


و


و


حجت ال مالک رجبی دار . گلوگاه. مرداد 1397


آرامگاه روانشاد یوسف رزاقی. 18مرداد 1397.. عکاس: اسماعیل دارابکلایی


شهید مظلوم ابراهیم عباسیان. 18مرداد 1397.. عکاس: اسماعیل دارابکلایی


شهید مظلوم ابراهیم عباسیان


(اینجا)


شهید مظلوم ابراهیم عباسیان. عکاس: سیدمحمد دار . 19 مرداد 1397.
منبع : http://kmmetd.blogsky.com/1397/05/21/post-206/چهره-ها-در-مرداد-1397
اختصاصی خویشاوندان و خاندان

درخواست حذف اطلاعات

نوۀ من علی. 22 مرداد 1397. قم


و


و


خواهرزاده ام حسین رجبی دار . 22 مرداد 1397.


بهنام رجبی دار سر قبر فاطمه دارابکلایی. 22 مرداد 1397.


فضل الله فضلی


گاهی لباس مرحوم پدر را می پوشیدیم به شوخی.  تمرین منبر می کردیم. مرداد 1364. من و حیدر. منزل پدر


دودانگۀ ساری. سال 1365.


دودانگۀ ساری. سال 1365. ساختمان سجاد (ع) اولین محل اشتغال دامنه


دامنه. سال 1363.


تشکر فرمانده کل پس از سی سال اشتغال و بازنشستگی


مدرک فارغ حصیلی ام در دانشکده علوم تهران. 1374.


و


اخوی ام آقا باقر


و


فضایی از دارابکلا در شهریور 1397. ارسالی یک دامنه خوان


و


و


و


و


و


و


و


عاصم. 8 شهریور 1397


و


و


سید سیف. دائی نوه ام علی


و


و


و


و


و


پلیس راه سورک و ساری. ارسالی رضوان رمضانی 6 شهریور 1397.


و


نوه ام علی؛ در لباس ماه محرم


و


و


و


و


و


عادل. سال 1369. عکاس: دامنه


و


بهنام رجبی. شهریور 1397.


و


علی. 15شهریور 1397.


درمان گوش سال 1396


علی. 15 تیر 1397 عکاس: دامنه


و


علی؛ 22 تیر 1397. یازده ماهگی. بوستان علوی قم


قسمت اول : اینجا


ومسجد قدس شهرک قم. 23 مرداد 1397. عکاس دامنه
منبع : http://kmmetd.blogsky.com/1397/06/06/post-207/اختصاصی-خویشاوندان-و-خاندان
اختصاصی خویشاوندان و خاندان

درخواست حذف اطلاعات

نوۀ من علی. 22 مرداد 1397. قم


و


و


خواهرزاده ام حسین رجبی دار . 22 مرداد 1397.


بهنام رجبی دار سر قبر فاطمه دارابکلایی. 22 مرداد 1397.


فضل الله فضلی


گاهی لباس مرحوم پدر را می پوشیدیم به شوخی.  تمرین منبر می کردیم. مرداد 1364. من و حیدر. منزل پدر


دودانگۀ ساری. سال 1365.


دودانگۀ ساری. سال 1365. ساختمان سجاد (ع) اولین محل اشتغال دامنه


دامنه. سال 1363.


تشکر فرمانده کل پس از سی سال اشتغال و بازنشستگی


مدرک فارغ حصیلی ام در دانشکده علوم تهران. 1374.


و


اخوی ام آقا باقر


و


فضایی از دارابکلا در شهریور 1397. ارسالی یک دامنه خوان


و


و


و


و


و


و


و


عاصم. 8 شهریور 1397


و


و


سید سیف. دائی نوه ام علی


و


و


و


و


و


پلیس راه سورک و ساری. ارسالی رضوان رمضانی 6 شهریور 1397.


و


نوه ام علی؛ در لباس ماه محرم


و


و


و


و


و


عادل. سال 1369. عکاس: دامنه


و


بهنام رجبی. شهریور 1397.


و


علی. 15شهریور 1397.


درمان گوش سال 1396


علی. 15 تیر 1397 عکاس: دامنه


و


علی؛ 22 تیر 1397. یازده ماهگی. بوستان علوی قم


قسمت اول : اینجا


ومسجد قدس شهرک قم. 23 مرداد 1397. عکاس دامنه
منبع : http://kmmetd.blogsky.com/1397/06/06/post-207/اختصاصی-خویشاوندان-و-خاندان
اختصاصی خویشاوندان و خاندان

درخواست حذف اطلاعات

نوۀ من علی. 22 مرداد 1397. قم


و


و


خواهرزاده ام حسین رجبی دار . 22 مرداد 1397.


بهنام رجبی دار سر قبر فاطمه دارابکلایی. 22 مرداد 1397.


فضل الله فضلی


گاهی لباس مرحوم پدر را می پوشیدیم به شوخی.  تمرین منبر می کردیم. مرداد 1364. من و حیدر. منزل پدر


دودانگۀ ساری. سال 1365.


دودانگۀ ساری. سال 1365. ساختمان سجاد (ع) اولین محل اشتغال دامنه


دامنه. سال 1363.


تشکر فرمانده کل پس از سی سال اشتغال و بازنشستگی


مدرک فارغ حصیلی ام در دانشکده علوم تهران. 1374.


و


اخوی ام آقا باقر


و


فضایی از دارابکلا در شهریور 1397. ارسالی یک دامنه خوان


و


و


و


و


و


و


و


عاصم. 8 شهریور 1397


و


و


سید سیف. دائی نوه ام علی


و


و


و


و


و


پلیس راه سورک و ساری. ارسالی رضوان رمضانی 6 شهریور 1397.


و


نوه ام علی؛ در لباس ماه محرم


و


و


و


و


و


عادل. سال 1369. عکاس: دامنه


و


بهنام رجبی. شهریور 1397.


و


علی. 15شهریور 1397.


درمان گوش سال 1396


علی. 15 تیر 1397 عکاس: دامنه


و


علی؛ 22 تیر 1397. یازده ماهگی. بوستان علوی قم


قسمت اول : اینجا


ومسجد قدس شهرک قم. 23 مرداد 1397. عکاس دامنه
منبع : http://kmmetd.blogsky.com/1397/06/06/post-207/اختصاصی-خویشاوندان-و-خاندان
چهره ها در مرداد 1397

درخواست حذف اطلاعات


مراسم شهادت جواد (ع) منزل حاج احمد. 21 مرداد 1397. عکاس: دامنه


از چپ: جلیل طاه ور. ید عسکری شفیعی. محمد بابویه. حسن آهنگر (حاج اسمل ابراهیم). قاسم محسنی و دوست گرامی ام حجتت ال فار


رفتن اوسایی به زیارت رضا (ع). 19 مرداد 1397


عبدالکریم سروش. ع از دامنه


دامنه. 1362


آقای شیخ وحدت و سیدعلی اصغر. نوروز 1397. منزل سیدعلی اصغر


نوه ام علی در آغاز یک سالگی. عکاس: عاصم


و


نواه ام علی


و


محسن آهنگر دار .


عاصم. شیراز 17 مرداد 1397


و


حسین بختیاری. سید جلال حسینی افغان. سید محمود سید جلال حسینی افغان. 1 مرداد 1397


حاج رضا دارابکلایی. بهنام رجبی. قائم شهر. منزل بتول (خواهرشهید سیروس اسماعیل زاده). 18 مرداد 1397. عکاس: ام البنین دارابکلایی


حجت ال سخ محمد غلامی دار . مرداد 1397. ورزشگاه دارابکلا


عاصم. شیراز 17 مرداد 1397.


و


و


و


انجیر. ارسالی یک دامنه خوان


انجیر .ارسالی محمد عبدی


آریا و بهنام. 19 مرداد 1697. دریای خزر ساری


خواهرزاده ام حسین رجبی دار و بهنام و آریا


خواهرزاده ام حسین رجبی دار


عکاس: جناب یک دوست


ارسالی محمد عبدی


حامد ملایی دار


سخن کبیر دربارۀ ی های در مملکت و حکومت


مراسم جشن اولیم سال تولد نوه ام علی. من. اخوانم: آقای وحدت. شیخ باقر. 18 مرداد 1397. منزل عادل


کیک یک سالگی نوه ام علی


عکاس: سُرورالسّادات


من. اخوانم: آقای وحدت. شیخ باقر. عارف. عادل. عاصم. 18 مرداد 1397. منزل عادل


و


و


حجت ال مالک رجبی دار . گلوگاه. مرداد 1397


آرامگاه روانشاد یوسف رزاقی. 18مرداد 1397.. عکاس: اسماعیل دارابکلایی


شهید مظلوم ابراهیم عباسیان. 18مرداد 1397.. عکاس: اسماعیل دارابکلایی


شهید مظلوم ابراهیم عباسیان


(اینجا)

شهید مظلوم ابراهیم عباسیان. عکاس: سیدمحمد دار . 19 مرداد 1397.
منبع : http://kmmetd.blogsky.com/1397/05/21/post-206/چهره-ها-در-مرداد-1397
دوستان و رفیقان

درخواست حذف اطلاعات

عکاسهای ارسالی جناب یک دوست. 15 مرداد 1397.


جعفر رجبی. زمین فوتبال سرده اوسا مُرسم


و

و

رضا پسر محمد عبدی سنه کوهی

علیرضا آهنگر حاج باقر موسی و پسرش

و


شوری شوری دل ره بشوی ست آقای یک دوست؟ ها؟

15 مرداد 1397.

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

منظرۀ جنگلی دارابکلا


و

و

از جناب یک دوست ممنونم در تابستان داغ عرق ریزان را نشان داد

بستنی خُنک تابستانه. 11مرداد 1397/ این تصویر؛ ارسالی یک دامنه خواه


(اینجا)
و این هم در ع پایین:نوه ام علی طالبی دار . 14 مرداد 1397. عکاس: مادرش سُرورالسّاداتمنبع : http://kmmetd.blogsky.com/1397/05/16/post-205/دوستان-و-رفیقان
دوستان و رفیقان

درخواست حذف اطلاعات

عکاسهای ارسالی جناب یک دوست. 15 مرداد 1397.


جعفر رجبی. زمین فوتبال سرده اوسا مُرسم


و

و

رضا پسر محمد عبدی سنه کوهی

علیرضا آهنگر حاج باقر موسی و پسرش

و


شوری شوری دل ره بشوی ست آقای یک دوست؟ ها؟

15 مرداد 1397.

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

منظرۀ جنگلی دارابکلا


و

و

از جناب یک دوست ممنونم در تابستان داغ عرق ریزان را نشان داد

بستنی خُنک تابستانه. 11مرداد 1397/ این تصویر؛ ارسالی یک دامنه خواه


(اینجا)
و این هم در ع پایین:نوه ام علی طالبی دار . 14 مرداد 1397. عکاس: مادرش سُرورالسّاداتمنبع : http://kmmetd.blogsky.com/1397/05/16/post-205/دوستان-و-رفیقان
طبیعت گردی تیرماه دارابکلا

درخواست حذف اطلاعات

وَه چه بازت ؛ آسمانی در آبی


ارسالی جناب یک دوست: 19 تیر 1397


وَه چه سیبی. 19 تیر 1397


وَه چه صحنه ای. پایین دستِ جفت کوه قارت خیل دارابکلا


وَه چه سکوتی


وَه چه خداقوتی داری عموزادۀ من


وَه چه سنگی؛ دیر بجنبن اینا را هم شبانه می ند


وَه چه ناهمواری موزونی


وَه چه نمایی


وَه چه زیزم و زیزم کالی یی


وَه چه خیکِ چاهی


وَه چه طبیعت تیرماهی


و


وَه چه جفت کوه قارت خیلی


وَه چه عمویی! فقط خلوت نخوری!


وَه چه سَتی یی هدیه دامنه به ماهیگیر


وَه چه چشم اندازی!


ارسالی یک دامنه خوان به دامنه. خدا رحمتش کناد


وَه چه  دردله ایی


سیدجعفر پورصمد، پسر سید آقا پورصمد


مهدی طالبی، پسر مرحوم باقر طالبی ابوالقاسم ببخیل


وَه چه نِپار شوپِه یی


وَه چه خش الی و کم آبی یی


وَه چه خاطره ایی


و


این هم فتوای آقای سیستانی دربارۀ آرایش زن:

(قلم قم دامنه دوم)


وَه چه شلیلی


وَه چه قورباغه ایی


وَه چه راکدی؛ اما آرامش بخشی


وَه چه کالی یی؛ کالی یعنی لانه ی پرنده


دلشاد شدم از تصویرهای دلنشین ات عموحمید


وَه چه سلامی و خداقوتی عموزاده به ثبت این همه تصاویر


وَه چه اوه بندی، سدّ طبیعی یی


و


وَه چه دیدنی و حظّی


وَه چه نمایی چه نشانی


وَه چه گوجه ای.

(ع های دارابکلا اوسا مرسم)

و وَه چه خاشک و خالی یی
منبع : http://kmmetd.blogsky.com/1397/04/20/post-203/
ماهیگیران ماهی خوار

درخواست حذف اطلاعات
با دوربین یک دوست می بینیم


ماهی هستی/ دیدنیماهی هستی/خوردنیماهی هستی/گرفتنی

عکاس این تصویر: دامنه. پشت بام خونهمحلی هستی/تاریخی

پنج مرداد 1397 روستای دارابکلا. عکاس: جناب یک دوستمنظره هستی/ رؤیاییفامیلی هستنی/ افزودنیدوستی هستنی/فامیلی گریماهگیری هستی/همیشگیماهی های هستنی/ جیز یماهی هستی/بلعیدنیچنگک هستنی/صید یاز جناب یک دوست در ثبت این تصاویر دیدنی ممنونمغورزم هستی/ماهی دادنیعکاس: جناب یک دوستسیدقاسم هاشمی هستی/خنده یکف رودخانه ای/ناخشک شدنیسرده مسیری /جاری شدنیشالیزار هستی/بو یطبیعت دارابکلایی/خدادادنینگهبانی هستی/رد ن یبینجسّون هستی/با آب معدنیخوشۀ بینح هستی/هِنگورومیبالادست دارابکلایی/همیشه دیدنیپُل ف ی هستی/چهل متریکِلۀ آب هستی/حیات بخشیدنیدره دله هستی/به یاد وَگ کپّل زنیسرسبز هستی/شکر ینمی دونم کجایی/حس یجادۀۀ جنگلی صحرای هستی/همیشه راه رفتنیشیار درّۀ جناسمی/درهمسایگیگل نسترن هستی/لای هر پیراهنی

این ع : از فتح الله دهقانمرغانه نیمرو هستی/در هر خونه و برزنی

این ع : از محمد عبدی سنه کوهیو این تصویر هم تقدیم دامنه به معناگرایان


آیت الله بهجت فومنی


این ع از: حجت ال شیخ حامد دار نیا
منبع : http://kmmetd.blogsky.com/1397/05/06/post-204/ماهیگیران-ماهی-خوار
طبیعت گردی تیرماه دارابکلا

درخواست حذف اطلاعات

گوجۀ دارابکلا. عکاس: جناب یک دوست. 19 تیر 1397.


سیب دارابکلا


رودخانۀ پایین دستِ جفت کوه قارت خیل دارابکلا


و


خداقوت داری عموزاده


و


و


و


و


زیزم و زیزم کالی


و


طبیعت تیرماه داراب کلا


و


جفت کوه قارت خیل دارابکلا


فقط خلوت نخور!


سَتی داراب کلا. هدیه به ماهیگیر


و


ارسالی یک دامنه خوان به دامنه. خدا رحمت کند


و


و

و


وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
منبع : http://kmmetd.blogsky.com/1397/04/20/post-203/
طبیعت تابستانۀ دارابکلا

درخواست حذف اطلاعات
به دیدۀ جناب یک دوست


مُرسم راه، سرده اوسا. 14 تیر 1397. عکاس: جناب یک دوستممنونم از جناب یک دوست در تهیۀ نمای تابستانی طبعیت دارابکلا اوسا مُرسمافرایی به سمت اوسا. خشکی بی حد تیرماه 1397فقط باید بگم: بَه بَه. آفتابگردان؛ که فقط دور نور خورشید می گرددتیمجار بینج (برنج) اوسایی های زحمتکشدقیق نمی دانم کدام مسیرهافرایی دارابکلا به سمت زاده علی اکبر مشهور لَت کَشموزی دارع ها نشان می دهد هوا بسیار خشک و شرجی و داغ استونمایی از جادّۀ دارابکلا به اوسا و سربالایی مُرسمنِپار برای شُوپه (=شب پایی جهت حراست زراعت)تِه آفتاب بر فرق آفتابگردان. گویی عاشق و معشوق اند این دو موجود خداونِپار، زیباولَت کَش مُرسم. 14 تیر 1397سردِه؛ خاطره انگیز برای هم نسلی های ماانگور غوره دارابکلا. این ع ارسالی یک دامنه خوان به دامنه 13تیر1397احمد گرجی بالامحله. خال به دوش. خال، برگِ چلۀ درخت است برای خوراک دام. 14 تیر 1397. عکاس: جناب یک دوستمسیر خال گیری را نمی دانمافرائی راه دارابکلا. جالب شد نمایش. 14 تیر 1397. عکاس: جناب یک دوستراه جنگلی دارابکلا.  تیرماه 1397. عکاس: جناب یک دوستآقای محمدعلی نبی زاده برادرشهید ابراهیم نبی زاده. بیمارستان بوعلی ساری. ایام شهادت علی (ع) 16 داد 1397. ارسالی جناب یک دوست. با سلام و آرزوی سلامتی و شفا برای این مرد پرتلاش و خوش گفتار و خوش رفتار روستای دارابکلا. (ایشان دائیِ مادر همسر من هستند) ع زیر محمدعلی نبی زاده و دامادش آقای گال برار بابویه دار برادر حسین نجّار و علی نجّار. درود به ایشان و سلام به جناب یک دوست که یادش را تجدید د

(ع های دارابکلا اوسا مرسم)

منبع : http://kmmetd.blogsky.com/1397/04/15/post-202/طبیعت-تابستانۀ-دارابکلا
چند ع خانوادگی

درخواست حذف اطلاعات


نوه ام علینوه ام علی در 8 ماهگی. 22 فروردین 1397رضوان رمضانی دارمسعود دارابکلاییعموتقی و مسعود دارابکلایی

عاصم 
24 فروردین 1397ومزار دارابکلا. سر قبر فاطمه. 1397
و


     

و
آغاز روزهای غذاخوردن نوه ام علی

surprise

وسوغات مشهد برای نوه ام علی

frown

وحیدر. شیخ باقر. مشهد مقدس. و ع پدرم

ع از دامنهپسرم عارف. اخوی ام شیخ باقر و پسرش بهزاد

نیمه شعبان 12 اردیبهشت 1397

تالار آسمان میدان ولی عصر قم

عروسی محمدکاظم طاهریکارت دعوت عروسی آقا محمدکاظم طاهریو


ع زیر: عاصم. 12 اردیبهشت 1397. تهران
عروسی پسرِ جناب حسن آقا صحرایی_حاجیه شمسی نبی زاده


تبریک می گویم به حسن آقا صحرایی و فامیل گرامی مان
حاجیه شمسی نبی زاده فرزند شهید ابراهیم نبی زاده

عاصم و دوستانش. 12 اردیبهشت 1397
عروسی پسر حسن صحرایی

عارف طالبی دار . دُبی. 26 اردیبهشت 1397

عارف طالبی دار . دُبی امارات. 26 اردیبهشت 1397
ابراز احساسات بهنام و محمد نسبت به فاطمه دارابکلایی
متن یادبود دامنه بر تابلوی اتاق فاطمه دارابکلاییثبت درگذشت فاطمه دارابکلایی بر قرآن منزل شان توسط دامنه

دامنۀ ایام شباباخوی ام حیدراولین کارت دامنه در سال 1359
دامنه. سال 1357. پیروزی انقلابوکارت های اعزام به جبهه دامنهدامنه. ع سال 1357

وکارت داخلی بیسجی دامنه در لشکر25 کربلا جبهه

 


و

و


ولیف روح: قسمت 217. اینجانوه ام علی 22 اردیبهشت 1397. در آغاز 10 ماهگینوه ام علی در آغاز 10 ماهگیواول ماه رمضان (27 اردیبهشت 1397)دامنه. 26 اردیبهشت 1397. پاد. خیبر. قم


دامنه. 1397. قم


وووودامنه. 27 اردیبهشت 1397

منبع : http://kmmetd.blogsky.com/1397/02/10/post-195/چند-عکس-خانوادگی
پِتّلوس و کباب و آب

درخواست حذف اطلاعات


سه راه سورک دارابکلا آباد. 13 اردیبهشت 1397

عکاس: جناب یک دوستو


     


پِتّلوس (=افعی) دارابکلا. عکاس: جناب یک دوست


     


گل های دارابکلاوووغورزم حاج شعبون رَف بِنوو13 اردیبهشت 1397اسماعیل طالبی دار فرزند مرحوم حسنعلی. ارسالی رنگین کمانومهدی پسرِ وحید مهاجر. نوۀ دختری پدرِشهید سیدمحمد عمادیوفاضل آهنگر حاج موسی اکبرپسرِ موسی آهنگر (نوۀ شهید محمدحسین آهنگر)و


اوسا و مُرسم در 28 اردیبهشت 1397. عکاس: جناب یک دوست


اوسا و مُرسم در 28 اردیبهشت 1397نمایی از غروبگاه دارابکلا


دامنه و جناب یک دوست


دامنه و جناب یک دوست


عارف طالبی دار . دُبی. 26 اردیبهشت 1397


عارف طالبی دار . دُبی امارات. 26 اردیبهشت 1397جنگل دارابکلا. پیش از ماه رمضان

اردیبهشت 1397اصغر ابراهیمیجناب یک دوست(ع های دامنه دارابکلا اوسا مرسم)

منبع : http://kmmetd.blogsky.com/1397/02/30/post-196/پِتّلوس-و-کباب-و-آب
ایرانگردی دامنه 1

درخواست حذف اطلاعات


عید فطر 25 داد 1397 جنگل روستای دارابکلا مسیر سنه کوه: از راست: جعفر رجبی. سیدابراهیم مسلمی. دامنه. مهدی مقت .سیدعسکری شفیعی. جعفر آهنگر. محمدحسین آهنگر. سیدعلی اصغر. حسن آهنگر حاج مرتضی. هادی آهنگر. عکاس: مهدی آهنگر حاج مرتضیواز راست: مهدی مقت . دامنه. عکاس: حسن آهنگروووعکاس: سید علی اصغردامنه. مهدی آهنگر حاج مرتضی. عکاس: سید علی اصغرسه راهی مسیر سیرتا و سنه کوه جنگل دارابکلاوحسن آهنگر حاج مرتضی. عکاس: دامنهجنگل دارابکلا. غروب 25 داد 1396جادّۀ شاهرود به سبزواردر این جاده باید با احتیاط رانندگی کرد و مراقب پوزپلنگ ایرانی بودخانۀ بزرگراه مشهد باغچه نیشابور. 24 داد 1397. عکاس: دامنهقلمرو یوزپلنگ ایرانی. استان سمنان. 11 داد 1397. جاده میامی به سبزوارقلمرو یوزپلنگ ایرانی. عکاس: دامنهدشت میامی استان سمنان به به اسفراین اسان شمالیمزینان زادگاه علی شریعتیوجادّۀ شاهرود، مجن، گرگان. 24 داد 1397جنگل مسیر توس تان گرگان. 24 داد 1397. عکاس: دامنهمسیر توس تان گرگان. از طریق نمایش جی پی اس (راهیاب دنا). عکاس: دامنهمسیر شاهرود توس تان گرگان. روستای چهارباغشا وه سُفلی استان گلستاندامنه. حرم رضا. بست نواب. 12 داد 1397. عکاس: زائر رهگذرروستای تاش جاده توس تان گرگانجاده شاهرود مجن. 24 داد 1397مسجد کردکوی 24 داد 1397. 29 ماه رمضانجنگل اَبر شاهرود. 24 داد 1397. عکاس: دامنهجادۀ کوهستانی شا وه گرگاناول جاده توس تان گرگان به شاهرودجادّۀ آبسرد به ایوانکی 27 داد 1397. عکاس: دامنهوجادّۀ مخصوص زایران پیاده رضا. نیشابور_مشهد. 24 داد 1397سبک خانه های قدیم ایرانی در سبزاورقدمگاه جاده نیشابور. 24 داد 1397اتوبان گرمسار به قم (حرم تا حرم) مسیر پیشوا ورامینشهر آبسرد به ایوانکی 27 داد 1397.اتوبان گرمسار_ قمشُترهای مسیر اتوبان قم گرمسار مشهدوجادۀ آبسرد به ایوانکی 27 داد 1397زاده عبدالحق شهر زیراب سوادکوه مازندران. 27 داد 1397. عکاس: دامنهعبدالحق زیراب. عکاس: دامنهزاده اسماعیل فیروزکوه/ 27 داد 1397
زاده اسماعیل فیروزکوه. 27 داد 1397امازاده عبدالحقّ. زیراب سوادکوهووامازاده عبدالحقّ. زیراب سوادکوه. 27 داد 1397. عکاس: دامنهعاصم و علیپنجره فولاد حرم رضوی. عکاس: دامنهبالا: مقبره عبدالحق زیراب. پایین: هتل گلشن رضوی مشهد

منبع : http://kmmetd.blogsky.com/1397/03/31/post-197/ایرانگردی-دامنه-1
ایرانگردی دامنه 2

درخواست حذف اطلاعات


علی و عادل. عکاس: عاصموووقبر آیت الله العظمی منتظری. حرم حضرت معصومه. 28 داد 1397. عکاس: دامنهقبر آیت الله العظمی خوانساری و علامه طباطبایی. حرم حضرت معصومه. 28 داد 1397. عکاس: دامنهورواق شهید مطهری حرم حضرت معصومههتل یوسف مشهد. عکاس: دامنههتل حمزه سیدالشّهداء مشهدقبر پدرم شیخ علی اکبر طالبی. مزار دارابکلاقبر آیت الله شیخ محمد کوهستانی. حرم رضا
قبر شیخ محمدتقی جعفری. حرم رضا
قبر عبد صالح عارف واصل آیت الله شیخ حسینعلی مروارید. حرم رضا. عکاس: دامنهمقبرۀ شیخ طبرسی صاحب تفسیر مجمع البیان. ضلع شمال غربی حرم رضویایوان ولی عصر صحن جامع رضویکتابخانۀ مسجد گوهرشادمدرسۀ علمیۀ دو درب؛ واقع در ضلع غربی حرم رضویرواق شیخ طوسی حرم رضویبافت قدیمی محلۀ خیایان نواب نهم مشهد/ پشت صحن کوثردستگاه توزیع پلاستیک کفش داری زایرین حرم رضوی. عکاس: دامنهمقبرۀ حُرّ عاملی صحن انقلاب حرم رضوی


و


زندیگنامۀ حُرّ عاملی صاحب کتاب وسائل الشیعهزندگینامۀ مرحوم شیخ طبرسیبستۀ افطاری حرم رضوی به زائرین. داد 1397. ماه رمضان 1439افطاری هتل گلشن رضوی مشهدسحری هتل گلشن رضوی مشهدعلت جماعت از نظر رضا به نقل بحارالانوارقرآن منسوب به دستخط علی. کتابخانۀ مسجد گوهرشاد. عکاس: دامنهقرآن منسوب به دستخط کاظم. کتابخانۀ مسجد گوهرشاد. عکاس: دامنهقرآن منسوب به دستخط سجّاد. کتابخانۀ مسجد گوهرشاد. عکاس: دامنه
قرآن منسوب به دستخط حسن. کتابخانۀ مسجد گوهرشاد. عکاس: دامنهقرآن منسوب به دستخط حسین. کتابخانۀ مسجد گوهرشاد. عکاس: دامنهحرم حضرت رضا. 18 داد 1397حرم حضرت معصومه. 28 داد 1397حرم رضا. مقبره شیخ محمد عارف مشهور به پیر پالاندوزهتل گلشن رضوی مشهدوحرم رضا. رواق حضرت معصومهصحن انقلاب حرم رضویصحن جامع رضوی. 14 داد 1397/ عکاس: علیرضا تبریزیجایگاه کبوتران حرم رضا. عکاس: دامنه. 19 داد 1397صحن جمهوری حرم رضوی. عکاس: پوریا اصفهانیووووصحن جمهوری حرم رضویماس دعا


قسمت اول: اینجا

منبع : http://kmmetd.blogsky.com/1397/03/31/post-198/ایرانگردی-دامنه-2
عید فطر سال 1397

درخواست حذف اطلاعات


وکنار آبشارتنۀ بجاماندۀ درختی که اسیر غارت قاچاقچی های چوب شدعیدفطر. 26 داد 1397. جنگل دارابکلا. مسیر سنه کوه. سیدعلی اصغر. دامنه. حسن آهنگر. عکاس: مهدی آهنگر حاج مرتضیسیدعلی اصغر. مهدی مقت . دامنهعاصم . بابلسر. اردیبهشت 1397حسنوعید فطر 26 داد 1397 جنگل روستای دارابکلا مسیر سنه کوه: جعفر رجبی. سیدابراهیم مسلمی. سیدعسکری شفیعی. جعفر آهنگر. محمدحسین آهنگر. سیدعلی اصغر. حسن آهنگر حاج مرتضی. هادی آهنگر. مهدی آهنگر حاج مرتضی. عکاس: مهدی مقتعکاس: حسن آهنگر حاج مرتضی


دامنه. 26 داد 1397


ومن و نوه ام علی. 31 داد 1397

و

دامنه. 26 داد 1397. عکاس: سید علی اصغر

و

رفقاو

بالای یال مسیر مَشرف به سنه کوه

و

26 داد 1397

دو پسرعمو


و

و

و

خاطره انگیز بود نشست جنگل

در این روز مهدی مقت به همۀ حاضرین هدیه ای اهداء د. ممنونم

چشمۀ مسیر دارابکلا به سنه کوه


و

و

سیدعسکری مرد زحمتکش و پرتلاش در تفریحات جمعی

جعفر آهنگر دار . عکاس: سیدعلی اصغر

سیدعسکری شفیعی. محمدحسین آهنگر

خِش زن بِرار

بحث
بخش دیگر ع های جنگل: اینجامنبع : http://kmmetd.blogsky.com/1397/04/02/post-199/عید-فطر-سال-1397
ع های داد 1397

درخواست حذف اطلاعات


روستای یالرود بلدۀ نور مازندران. ارسالی حجت ال مالک رجبی داراتوبان آزادراه (قم_گرمسار) که حرم تا حرم نام دارد. یعنی حرم قم تا حرم حرم مشهد. دو جا عوراض می گیرند که جمع اش می شود 14 هزار تومان. کارتخوان هم دارد باجه های عوارضی. در این باره پستی خواهم نوشت و آن را با اتوبان تهران قم مقایسه می کنم. ع از دامنهمحل تبلیغ حجت ال شیخ مالک رجبی دار داد 1397وحجت ال مالک رجبی داراز شیخ مالک ممنونم دیدنی هایش را در دامنه به اشتراک گذاشتمسجد یالرود. یال یعنی بلندی. قله. تپۀ رفیعطبیعت دیدنی منطقه بلده نور مازندرانمحل تبلیغ شیخ مالکنوه ام علی. منزل. داد 1397. بازی با ظرف و ظروف رویی و استیل جهت آشنایی با جرنگ جرینگ. عکاس: دامنهدرود بر همۀ نوه ها و نتیجه ها و نبیره ها و ندیده هاعارف و جنابان: مهدی و محمد فاضل فردوسی. پرواز دُبی امارات. 1397گل کجا بویا شود؟ (اینجا)


توضیح آمار بازدید وبلاگ دامنه در ماه رمضان: ماه رمضان فکر می بازدیدکنندۀ دامنه کمتر می شود اما دیدم نه، با دهن روزه نیز دامنه خوانان شریف به صورت روزانه بالای 1258 و بیشتر از این بازدید داشتند که در روزهای عادی این آمار بیشتر و درخور توجه است. ممنونم از اعتمادتان
تفنگ یا قلم؟ کدام؟ (اینجا)


آیت الله العظمی سید علی سیستانی


آقای سیستانی، آیت الله ضد افات. قلم مهاجریعادل و علی


 محمد دارابکلایی. 1397


محمد دارابکلایی. فرزند علی. 1397نوه ام علی
علی در آستانۀ 11 ماهگی
دامنه مشهد داد 1397 ماه رمضان 1439. عکاس: پوریا اصفهانیعلی. 3 داد 1397. بازی با ظرف و ظروف روی و استیل جهت آشنایی با جرنگ جرینگعکاس: دامنه11 داد 1397عکاس: دامنهشرح حال پیر پالاندوز. حرم رضوی. عکاس: منصوره دارابکلایی8 شوال 1439 (31 داد 1397) پنجاه و هشتمین شب تولد ماه قمری دامنه، پیش عادل
و
منزل عادل. 31 داد 1397

(اینجا)


دامنه. علی. 31 داد 1397 . شب 8 شوال 1439. شب تولد ماه قمری ام. منزل عادلمنبع : http://kmmetd.blogsky.com/1397/04/04/post-200/عکسهای-خرداد-1397
تصویرها و چهره ها

درخواست حذف اطلاعات


علی. بچۀ خواهرزاده ام عباس. متولد 5 تیر 1397. برابر با 12شوال 1339.علی نوه ام در سرای ایرانی قم. 8 تیر 1397وعلی نوه ام در سرای ایرانی قم. 8 تیر 1397آغاز دروی جو و گندم سنه کوهعادل و علی. جاده قزوین رشت. داد 1397.با نوۀ عزیرم علی. 8 تیر 1397علی و عادل. استان گیلان. داد 1397.یک نمای زیبا از بهار خدادر اتاق نوه ام علیخلیج فارس 9 تیر 1397. ارسالی فتح الله دهقانعلی و عادل

دامنه و علی. 11 تیر 1397. قم

علی و عادل

لب دریای مازندران استان گیلان

نواه ام علی. جاده قزوین رشت. داد 1397.

پروفایل دامنه، مشخصات و علاقمندی ها

هر که بگه این تُرشیِ چیه جایزه داره

و


مشهد. اردیبهشت 1397 عرض ادب به حرم رضا (ع) عکاس: رضاساحل بابلسر

و

عاصم

زود باش

پسرم عاصم


نمایی از دارابکلاع زیر هم ارسالی علیرضا به دامنه. اینجا آمازون نیست. انگور خانگی منزل پسر همسرم محمد رضا رجبی ست(ع های دامنه اوسا مرسم)منبع : http://kmmetd.blogsky.com/1397/04/12/post-201/تصویرها-و-چهره-ها
کویرنوردی قم کاشان

درخواست حذف اطلاعات


عاصم. 19 فروردین 1397. کویر مرنجاب کاشان. قمکویرنوردی قم کاشان: 18 فروردین 1397و«kavirnavardye qom kashan»عارف. 17 فروردین 1397.وووعاصم. 17 فروردین 1397. کویر مرنجاب کاشانو


      


نوه ام علیعلی و عمویش عاصم


     


وعلی در 8 ماهگیودامنه. 17 فروردین 1397.وو


     


علی و عارفوعادل. روز دامادی. قم. 1393.و


     


پسرم عادل طالبی دار . بسیار زحمتکش و کوشادنای دامنهو


     


و


   


دامنه. نوروز 1397.و


           


ونوه ام علی در هشت ماهگیوو


     


ووووعاصم. کویر مرنجابوو


     


وکویرنوردی مرنجاب کاشان قم


      


وکاروانسرای کویرنوردی مرنجاب کاشان قم. 21 فروردین 1397.وووووووووو
وووودوستان عاصموودامنه. 1371. قم


     


(ع های دامنه دارابکلا اوسا مُرسم)

منبع : http://kmmetd.blogsky.com/1397/01/14/post-190/کویرنوردی-قم-کاشان
منظره های فروردین 97 دارابکلا

درخواست حذف اطلاعات


طاها و خواهرزادۀ علی بابویه، نوۀ مصطفی یوسفع های ارسالی  جناب یک دوست به دامنهتواضع آفتاب بر برکۀ آبسیدمحمد رئیسی سجادیگُل های خودرویش روستای دارابکلارِفت (=ردّ) رفتن. زیباست زیادسگ گله در دارابکلانُوج انارذوق جناب یک دوست یگانه استبه هم توگ دادندروستای دارابکلا از زاویۀ یال انارقلتسخاوت زمینروستای دارابکلا اوسا مُرسمقهوه می چسبدگوشه در سایه سیدمحمدنمی دانم کُ است یا تی تاپوخداقوت زحمتکشو

     

دنیایی که با این همه قشنگی به روی انسان می شکُفدووروستای اوسا. 28 فروردین 1397. عکاس جناب یک دوست

    


می پسندم این دو صحنه اوسا راکاش طبعیت دارابکلا محفوظ می ماندبِه دار باغ انارقلت ماممنونم از ع زمین باغ مابوم زیست دلربای اوسا

     

فقط نگاه می کنمتلفیق درخت و ابر و سبزه و زیبایی ها

     

تِه آفتاب و ستیغ ابر و قدکشی چماز
می ماند چند رکعتآفتاب نباشد همه چیز از می افتدبَه بَه دارد این هوادیدن داردآرام و محلی برای گپکنگلراه ها را دوست دارمو

       

دارابکلا و اوسا از نگاه دوربین جناب یک دوست

     

وطبعیت دارابکلا به سمت اوسابسیارممنونم از جناب یک دوستشبیه گوش

     

دارابکلا در دو هوای متضاد؛ ولی مُستزاد

     

اُنس آسمان با زمینسردرگاه خونۀ جناب یک دوستچه فریباولکه ابر همیشه آسمان را دیدنی تر می سازدروستای دارابکلا در اوا فروردین 1397. عکاس: جناب یک دوستاین را نیز می پسندم چون آرامش زاستدارابکلا از زاویۀ یال انارقلتصلوات در آغاز ماه شعبانگوشه ای  از دارابکلااو
سا را عین روستای دارابکلا دوست دارم


این ع م ه

(ع های دامنه دارابکلا اوسا مُرسم)
دارابکلا و اوسادر آ فروردین 1397. عکاس: جناب یک دوست

خداقوت مرد شریف
منبع : http://kmmetd.blogsky.com/1397/01/28/post-191/منظره-های-فروردین-97-دارابکلا
قم دارابکلا مشهد اردیبهشت 1397

درخواست حذف اطلاعات


عرض ادب به خواهر رضا حضرت معصومه سلام الله علیهما
پیش از مسافرت به مشهد مقدس


در کنار قبر منوّر همۀ وجودم مادرم ملا زهرا آفاقی.

1 اردیبهشت 1397. مزار دارابکلا


یادتان گرامی ای پدر و مادر مهربان و بهتر از جانسر قبر روانشاد فاطمهپیش برادر بسیارمهربانم آقاحیدر. 1 اردیبهشت 1397. دارابکلا. عکاس: دامنهدامنه. قبر یوسف. 1 اردیبهشت 1397. مزار دارابکلا


    


دامنه. فضل الله فضلی. ساری. خونۀ خواهرم طیّبه


و


دامنه. سیدعلی اصغر. 1 اردیبهشت 1397. دارابکلادامنه. حاج سیدتقی شفیعی. 1 اردیبهشت 1397. دارابکلااول اردیبهشت 1397. مزار دارابکلا. عکاس: دامنهدامنه انارقلت دارابکلا. عکاس: جناب یک دوستدامنه. 1 اردیبهشت 1397. انارقلت دارابکلا. عکاس: جناب یک دوست


     

و
یال نوردی جنوب شرقی دارابکلا. عکاس: جناب یک دوستدامنه. جناب یک دوست. انارقلت دارابکلاو

     

ووودامنه. علی طالبی مرحوم حاج محمد


دامنه. سیدمحمد سجادیوودامنه. شعبانعلی شاهمیری. ورزشگاه دارابکلا. عکاس: عبدالله محسنی


     

وجادّۀ گلستان. گالیکش کلاله اردیبهشت 1397. عکاس: دامنهجنگل گلستان. اردیبهشت 1397. عکاس: دامنهجادّۀ شیروان فاروج. اردیبهشت 1397. عکاس: دامنهحرم رضوی. صحن . عکاس: دامنه
دامنه. حرم رضوی. صحن نواب. سلام آقا و ما رضا
8 اردیبهشت 1397. عکاس:  رضا


مشهد. هتل گلشن رضوی. 8 اردیبهشت 1397.

حاج رضا دارابکلایی. دامنه. رضا. عکاس: رضوانهدامنه. علی دارابکلایی. مشهد. عکاس: محمد


     


ودامنه. محمد دارابکلایی. توت دار مشهدعلی دارابکلایی. آلاچیق هتل گلشن رضوی مشهد


     


و     


مشهد مقدسهتل گلشن رضوی مشهد


وصحن کوثر به سمت هدایت مشهد مقدس

منبع : http://kmmetd.blogsky.com/1397/02/10/post-192/قم-دارابکلا-مشهد-اردیبهشت-1397
مشهد دارابکلا اردیبهشت 97

درخواست حذف اطلاعات


خان ببین استان گلستان. عکاس: دامنهحرم حضرت معصومه سلام الله علیهاعرض ادب به خواهر رضا حضرت معصومه سلام الله علیهما
پیش از مسافرت به مشهد مقدس

در 31 فروردین 1397 روز میلاد حسینمسجد شهر دلند استان گلستان. اردیبهشت 1397. عکاس: دامنهحاج حسین خزلی. متولی مسجد شهر دلند استان گلستان

عکاس: دامنه

این مرد مؤمن به مسافرین و گزاران چای صلواتی هدیه می کند

خداقوت می گویم به این رادمرد باایمانمسیر گالیکش به مشهد مقدس. عکاس: دامنهخانۀ بابا امان بجنورد. نرسیده به تونل به سمت مشهد

عکاس: دامنهفضای داخلی خانۀ بابا اَمان بجنورد. عکاس: دامنهبارگاه هشتم (ع). بست شهید نواب صفوی.

8 اردیبهشت 1397. عکاس: دامنه

یا رئوفدامنه در توت دار مشهدو


     


حرم رضازائرین شائق پا تانی در حرم هشتم (ع)

بست نواب. 8 اردیبهشت 1397. عکاس: دامنهجادۀ عشق رضاخانۀ جادۀ شیروان فاروجسنگ قبر محمدتقی شریعتی پدر شریعتی

حرم رضا. 8 اردیبهشت 1397.

صحن غرفۀ 171. عکاس: متصدی حجره به درخواست دامنهمحل اقامت مان هتل گلشن رضوی مشهد. عکاس: دامنهطرح قرائت قرآن در ل (=سَرسرای) هتل گلشن رضوی

عکاس: دامنه

در موقع انتظار یا تنفس می توان یک ورق کاور شده قرآن را

گرفت و خواند. طرح قابل تقدیری ستسامانۀ نهضت خدممت به نیازمندان و زائران رئوف

عکاس: دامنهروزشمار نابودی غاصب بر نمایشگر داخل آسانسور

هتل گلشن رضوی مشهد. عکاس: دامنهسرویس دستشویی اتوماتیک برقی هتل گلشن رضوی مشهد

با هدف ممناعت از اسراف آب. عکاس: دامنه

اقدام خوبی ست هم بهداشتی هم صرفه جویی آب

تشکر و تقدیر


     


و


     


دامنه. علی دارابکلاییعرض سلام به رضادامنه. حاج رضا دارابکلاییو


    


و


     و


و


وو


     


و


      


ولطف رضا محسوس است. علامه طباطباییدامنه. جناب یک دوست 1 اردیبهشت 1397. انارقلت دارابکلاووووو


    


وووووواین ع ارسالی جناب رنگین کمانتشی لَت دارابکلاوجعفر رجبی دار


     


فرزندان جعفر رجبیعکاس: جناب یک دوست

منبع : http://kmmetd.blogsky.com/1397/02/10/post-193/مشهد-دارابکلا-اردیبهشت-97
ع ها و منظره های متنوع

درخواست حذف اطلاعات


قبر مرحوم حجت ال سیدباقر سجادیعلی رحیمیجناب مهدی براتعلی پوردوست گرانقدر هم ی ام جناب مهدی براتعلی پورتَش کله هیمه جنگلی. در حفظ بوم زیست جنگل بکوشیمسنه کوه. 13 بدر 1397.ودامنه. حاج سیدتقی شفیعی. 1 اردیبهشت 1397. دارابکلادامنه. سیدعلی اصغر. 1 اردیبهشت 1397. دارابکلاهَلیعلیرضا آهنگر. کرج


سیدمهدی حسینی. سال 1396.


سیدمهدی حسینی. سال 1396.


حمیدرضا شه


حمیدرضا شهجناب رنگین کمان. اردیبهشت 1397. عکاس: جناب یک دوستحمید طالبی. علی بابویه. اردیبهشت 1397وشقایق دارابکلاگل گنگل دارابکلاورنگین کمان. اردیبهشت 1397. تشی لَت دارابکلا. عکاس: جناب یک دوستاوسا زیر نگاه حمیدرضادامنه. سیدمحمد رئیسی سجادی. سیدعلی چشمه سر

1 اردیبهشت 1397. عکاس: جناب یک دوستووووواوسا 1 اردیبهشت 1397. عکاس: جناب یک دوستلِسکودامنه. باغ انارِ انارقلت ما 1 اردیبهشت 1397. عکاس: جناب یک دوست


      


و


     


وووممنونم از جناب یک دوست بابت ثبت این یال نوردی


     


و


     


ووو


     


و


     


ووو

منبع : http://kmmetd.blogsky.com/1397/02/10/post-194/عکس-ها-و-منظره-های-متنوع
با خاندان و خویشان

درخواست حذف اطلاعات


رفیق گرامی من حاج علی نجاتی. سلام حاجیعلی و عمویش عارف. 9 فروردین 1397. قم. منزلعلی و عادل. 6 فروردین 1397. ناهارخوران گرگانمحسن (پسر ابراهیم دارابکلایی) نوروز 97. سر قبر فاطمهووودامنه. هفت فروردین 1397. قم. عکاس: سُهیلو


     


وو


     


نوه ام علی سرِ قبر آق بابا نوروز 1397.عادل و علی. 6 فروردین 1397. مزار دارابکلاودامنه. خواهرزاده ام هادی. قم 7 فروردین 1397.وووخونۀ عارفدامنه. 9 فروردین 1397. خونۀ پسرم عارفعاصم در دامنه: اینجا و اینجا


ووعلی. فروردین 1397وعادل. علی. حرم. قم

         

حرم. 14 فروردین 1397. قم

       

ووعلی. خونۀ عارف. نوروز 1397نوروز 1397. خونۀ عارفورضا دارابکلایی. نوروز 1397.ووعلی. 14 نوروز 1397. حرم حضرت معصومه قم

ووووووووووووووووووووووووووووووووبهنام رجبی دار . نوروز 1397. تکیه پیش دارابکلا

دلیک دلیک !!؟   نه. نه.
تبرُّک. تبرُّک

ع زیر: بهنام رجبی دار . نوروز 1397. باغ تیرنگ گردی

منبع : http://kmmetd.blogsky.com/1397/01/13/post-189/با-خاندان-و-خویشان
ع های بهمن 1396

درخواست حذف اطلاعات

تشییع جنازۀ شهید حجت ال سیدجواد شفیعی دار
سال 1364. از پایین صحرای دارابکلا

ارسالی ام البنین دارابکلایی به دامنه


و


ارسالی خلیل آهنگر اوسا


و


شهیدان اوسا


حجت ال سیدعلی صباغ دار


از چپ: حج : شیخ مهدی رمضانی دار . شیخ باقر رمضانی دار

نمی شناسم. ملا ولی حسین دارابکلایی


و


و


چرا آمد؟ از نوشته های جناب توحید (اینجا)


ی اوسا


زُباله و زنیکه از نوشته های جناب توحید (اینجا)


تِ «دارا»به قلم دامنه (اینجا)


آمبولانس: ظلم نکن، آ ش مسافر خودمی


(وبلاگ دامنه دارابکلا)


بهمن 1396. تیم فوتبال نوجوانان روستای اوسا

ارسالی جناب خلیل آهنگر اوسا به دامنه


شست و شوی قبر شهیدان دارابکلا . عکاس:  رنگین کمان.

19 بهمن 1396. قبر شهید ابراهیم عباسیان


و


و


دوست ما سیدکریم حسینی بر سر قبر شهید باقر مهاجر


سید علی اصغر شفیعی. بهمن 1396. منزلش


مراسم دهۀ فجر 1396 مسجد اوسا. ارسالی جناب خلیل آهنگر اوسا


دیدار با جانباز جنگ تحمیلی شعبان گرجی. بهمن 1396. منزلش دارابکلا

حجج شیخ مرتضی و سیدعلی صباغ شوهرعمۀ شعبان گرچی


اقدامی پسندیده در ایام 22 بهمن


دیدار دارابکلایی ها و ت دارابکلا با جانبازان

آسایشگاه ساری. دهه فجر 1396. ع از رنگین کمان


با سپاس از همۀ حاضرین در تصویر


ممنونم از جناب رنگین کمان بابت ثبت این دیدار


منزل حاج رضا دارابکلایی دیدار با خواهرشهید

سیروس اسماعیل زاده. بهمن 1396.


و


اعضای بسیج خواهران روستای دارابکلا


ت دارابکلا. شب 22 بهمن 1396 پایین مسجد دارابکلا

عکاس: رنگین کمان


اوسا. از جناب خلیل آهنگر


عکاس: رنگین کمان


مراسم منزل شیهد صباغ. از رنگین کمان


و


و


و


لیف روح قسمت 208. (اینجا)


(وبلاگ دامنه دارابکلا)


لیف روح قسمت 209. با عنوان پول و ثروت. (اینجا)


و


ت دارابکلا. فاطمیه. 1 اسفند 1396.

مسجد جامع دارابکلا


یادبود شهیدان روستای دارابکلا


شب شهادت فاطمۀ زهرا سلام الله علیها


اول اسفند 1396.


مسجد جامع دارابکلا


درود بر همۀ شهیدان راه ، ، عد


ع های ارسالی جناب رنگین کمان


نوزده شهید روستای دارابکلا

شهیدان روستای دارابکلا یادشان جاویدان


از جناب رنگین کمان بابت ارسال ع ها ممنونم


سیدمیثم شفیعی و پسرش سید محمدرسول.

تظاهرات 22 بهمن 1396 شهر سورک میاندورود


و


حاج علی چلویی 22 بهمن 1396 سورک


دارابکلایی ها در تظاهرات 22 بهمن 1396 سورک


زاده علی اکبر اوسا دارابکلا. بهمن 1396.

ارسالی جناب خلیل آهنگر اوسا


طبیعت مسیر دارابکلا اوسا مُرسم. بهمن 1396.


و


شهید موسی آهنگر دار اوسا. مدرسه اوسا

ارسالی جناب خلیل آهنگر اوسا


برف 9 بهمن 1396 اوسا


زاده علی اکبر اوسا دارابکلا بهمن 1396.

ارسالی جناب خلیل آهنگر اوسا


حسین درواری اوسا. مقام دوم مداحی


تسلیت آیت الله العظمی صانعی به میرحسین، رهنورد

(قلم قم دامنه دوّم)

(جان، جهان، ایران، انسان، ادیان، قرآن، ایمان، عرفان)


خواهرزاده ام حسین رجبی دار . بهمن 1396.


کویریات دامنه


سیدعلی اصغر. بهمن 1396.


عبدی. بهمن 1396. ارسالی. جناب رنگین کمان


و


و


شهید سیروس اسماعیل زاده


کربلا. دارابکلایی ها. بهمن 1396.

از چپ: حاج خلیل شه . سیدهاشم شفیعی. نمی شناسم


آسمان آبی ابری قم. بهمن 1396. از زاویۀ منزل. عکاس: دامنه

ع زیر:

دارابکلا از زاویۀ بَبِرخاسه.17فروردین1396.عکاس:جناب یک دوست
منبع : http://kmmetd.blogsky.com/1396/12/02/post-181/عکسهای-بهمن-1396