بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

گذری بر پارسیان

آخرین پست های وبلاگ گذری بر پارسیان به صورت خودکار از بلاگ گذری بر پارسیان دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.تعرفه های تلفنهای ثابت بعد از طرح همکدسازی شهرستان پارسیان

درخواست حذف اطلاعات

تعرفه های تلفنهای ثابت بعد از طرح همکدسازی

1- برای تماسهای ثابت داخل استان برای هر ثانیه یک پالس و نرخ هر پالس 5/. (نیم ریال )

نرخ هر دقیقه : ریال 30= 5/. ×60

2- برای تماسهای ثابت به ثابت بین استانی برای هر ثانیه یک پالس و نرخ هر پالس 5/5 ریال

ریال 330=5/5 ×60

3- برای تماسهای ثابت به همراه ( همراه اول و سایر اپراتورها) هر ثانیه یک پالس و نرخ هر پالس 4167/10 ریال

ریال 625=4167/10×60

علاوه بر این مبالغ به ازای هر خط ماهیانه مبلغی تحت عنوان آبونمان تلفن ثابت دریافت گردد که نحوه محاسبه آن طبق ج ذیل می باشد :

شرح

شهر

روستا

آبونمان ثابت

2100

1000

آبونمان متغییر

کارکرد تا 10.000 ریال

1900

0

کارکرد از 10.000 تا 100.000 ریال

2900

0

کارکرد بالای 100.000 ریال

4900

0

مکالمات خارجه بر اساس نرخ مصوب هر کشور و سایر خدمات برابر نوع سرویس می باشد به همه خدمات مخابراتی 9% (بر اساس مصوبه مجلس شورای ی ) به عنوان مالیات و عوارض ارزش افزوده سهم ت اضافه می گردد .
منبع : http://khkooh.blogfa.com/post-82.aspx